Мета: Сформувати мотиваційну, теоретичну та практичну готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльностіДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипПлан проведення


Педагогічна рада

Впровадження інноваційних технологій у навчально- виховний процес як умова формування якісного освітнього простору

Мета:

1.Сформувати мотиваційну , теоретичну та практичну готовність педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

2.Проаналізувати аспекти ефективності сучасного уроку, розробити шляхи підвищення якості навчально-виховного процесу.

3.Поглибити знання педагогів про інноваційні технології, створити умови для прояву і реалізації творчої індивідуальності вчителя, його компетентності, професійної майстерності.

План проведення педради :

1.Інтерактивна вправа «Незакінчене речення» (творчі групи)

2. Інтерактивна вправа «Метод ПРЕС» : «Урок – це ……» (творчі групи)

3. Науково- методичні основи ефективності сучасного уроку

(доповідь заступника директора )

4. Майстер – клас. Впровадження інноваційних технологій у навчально- виховний процес як умова формування якісного освітнього простору (експертна група )

Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю насолоду, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалось на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежку …

Якщо ви хочете, щоб педагогічна праця давала вчителю насолоду, щоб повсякденне проведення уроків не перетворювалось на нудну, одноманітну повинність, виведіть кожного вчителя на щасливу стежку …

В.Сухомлинський

1. Інтерактивна вправа «Незакінчене речення».

Про яку стежку говорить В.Сухомлинський ?

(думки вчителів)

В.Сухомлинський писав:

В.Сухомлинський писав:

«…виведіть кожного

вчителя на щасливу

стежку дослідника».

Отже , сьогодні ми будемо досліджувати урок, встановлювати особливості сучасного уроку,

аналізувати проблеми і перспективи впровадження інноваційних технологій.

2. Інтерактивна вправа «Метод ПРЕС» :

«Урок – це ……»

Висловити точку зору щодо урочної системи освіти , використавши інтерактивну вправу «Метод ПРЕС» .

Ми вважаємо, що урок – це …

Тому що …

Наприклад, …

Отже, …Урок – це основна структурна одиниця

Урок – це основна структурна одиниця

навчально- виховного процесу.

Урок стає засобом розвитку особистісних якостей учня, збагачення його суб’єктивного

досвіду, середовищем для

повноцінної реалізації

можливостей школяра.

Модель сучасного уроку

№ уроку: _________ Дата:__________

Тема: ____________________________

Освітні цілі: ______________________

Тип уроку: _________________

Структура, основний зміст і методи роботи:

1.Організаційно-вступна частина

2.Актуалізація досвіду і корекція опорних знань учнів

3. Мотивація навчальної діяльності. Постановка завдань уроку

4. Сприймання нового матеріалу

5. Усвідомлення вивченого матеріалу

6.Систематизація і узагальнення навчального матеріалу

7. Рефлексія

8. Підсумок уроку. Оцінювання знань учнів

9. Пояснення домашнього завдання

1.Організаційно-вступна частина

 • підготовка учнів до роботи,

 • включення у діловий ритм,

 • створення психологічного настрою,

 • емоційної насиченості

пізнавальної діяльності

учнів

2.Актуалізація досвіду і корекція опорних знань учнів

 • перевірка домашнього завдання,

 • фронтальне, індивідуальне опитування,

 • письмові завдання,

 • створення схеми,

 • виявлення і ліквідація

прогалин у знаннях і

способах дій школярів

3. Мотивація навчальної діяльності. Постановка завдань уроку

 • внутрішні мотиви до активної творчої діяльності,

 • встановлення особистої значущості навчального

матеріалу,
 • створення „ситуації

успіху”

4. Сприймання нового матеріалу

 • сприймання і осмислення фактичного матеріалу,

 • первинне запам’ятовування матеріалу,

 • співпраця вчителя і учнів5. Усвідомлення вивченого матеріалу

 • засвоєння теоретичних знань,

 • виконання завдань для визначення рівня засвоєння,

 • розуміння навчального матеріалу,

 • виявлення помилок,

їх корекція,
 • самостійне виконання

завдань

6.Систематизація і узагальнення навчального матеріалу

 • встановлення внутрішньопредметних та міжпредметних логічних зв’язків і закономірностей,

 • творче перенесення набутих знань у нові умови діяльності,

 • структурування вивченого

матеріалу,
 • формування цілісної системи особистісних знань учнів7. Рефлексія

 • розвиток здатності до оціночних дій,

 • самооцінка,

 • визначення ступеня

оволодіння навчальною

інформацією

8. Підсумок уроку. Оцінювання знань учнів

 • об’єктивність ,

 • аргументація9. Пояснення домашнього завдання

 • диференціація: завдання для обов’язкового опрацювання, творчі завдання;

 • короткий інструктаж

 • щодо їх виконанняВ. Сухомлинський писав:

В. Сухомлинський писав:

”Не можна передати досвід – можна передати ідею, на основі цієї ідеї шукати свої цікаві методи, створювати свою методику”

Технології інноваційного навчання

1) нетрадиційні уроки - трансформація стандартних способів організації навчально – виховного процесу : захист порфоліо , семінар, залік , прес – конференція,

2) інтегровані уроки , на яких поеднуються різні цінності , створюється «поле» для розкриття обдарувань і різносторонього збагачення кожного учня,

3) активне використаня на уроках інтерактивних методів навчання і виховання.

Використання інтерактивних технологій – дієвий спосіб навчання, що передбачає активність і самостійність учня протягом навчального процесу, створення атмосфери співпраці, доброзичливості.

Використання інтерактивних технологій – дієвий спосіб навчання, що передбачає активність і самостійність учня протягом навчального процесу, створення атмосфери співпраці, доброзичливості.Індивідуальні та парні технології передбачають самостійну роботу учнів (випереджувальні завдання, творча робота, дослідження, захист проекту тощо). Кооперативні технології застосовуються при груповій формі навчальної діяльності. Коли діти взаємодіють, співпрацюють в групі, вони відчувають емоційну й інтелектуальну підтримку однокласників, “ лікоть “ товариша, що допомагає більш повно використати свої знання й уміння, налаштовує на активне творче навчання. Індивідуальні, парні та кооперативні форми організації навчальної діяльності поєднуються із фронтальними, при яких школярі працюють колективно над виконанням одного завдання.

Індивідуальні та парні технології передбачають самостійну роботу учнів (випереджувальні завдання, творча робота, дослідження, захист проекту тощо). Кооперативні технології застосовуються при груповій формі навчальної діяльності. Коли діти взаємодіють, співпрацюють в групі, вони відчувають емоційну й інтелектуальну підтримку однокласників, “ лікоть “ товариша, що допомагає більш повно використати свої знання й уміння, налаштовує на активне творче навчання. Індивідуальні, парні та кооперативні форми організації навчальної діяльності поєднуються із фронтальними, при яких школярі працюють колективно над виконанням одного завдання.

Результати моніторингу учнів 7-х класів «Вчитель очима учнів»Результати моніторингу учнів 7-х класів «Вчитель очима учнів»

І. – Доброзичливо з повагою ставиться до учнів, має високі комунікативні здібності.

II. - Вивчає індивідуальні якості учнів, турбується про розвиток їх здібностей, зацікавлений в успіхах школярів.

ІІІ. - Зрозуміло і цікаво викладає матеріал.

ІV. - Об’єктивний при оцінюванні знань учнів.

V. - Орієнтує на використання вивченого матеріалу в майбутній професії.

Результати моніторингу учнів 11-х класів «Вчитель очима учнів»Результати моніторингу учнів 11-х класів «Вчитель очима учнів»

І. – Зрозуміло і цікаво викладає матеріал.

ІІ. - Доброзичливо з повагою ставиться до учнів, має високі комунікативні здібності.

III. - Орієнтує на використання вивченого матеріалу в майбутній професії.

ІV. - Вивчає індивідуальні якості учнів, турбується про розвиток їх здібностей, зацікавлений в успіхах школярів.

V. - Об’єктивний при оцінюванні знань учнів.

Результати моніторингу «Вчитель очима учнів»:

- учні основної школи перш за все цінують комунікативні риси вчителя – доброзичливість, уміння заохотити, підтримати;

- для випускників старшої школи учитель повинен бути професіоналом, виявляти високий рівень компетентності , широку ерудицію.

Ідеальний учитель має поєднати інтелектуальні та комунікативні здібності, проявляти захоплення педагогічною діяльністю , внутрішнє натхнення .

Становлення педагога – майстра включає кілька аспектів:

1. Психолого-педагогічні (самоосвіта , саморозвиток і самореалізація);

2. Чинники науково–методичного зростання (професійні конкурси, робота в складі МК, проведення науково – практичних семінарів, експериментально – дослідна діяльність, створення авторських програм тощо);

3. Соціальна мотивація (визнання в суспільстві, співучасть в управлінській діяльності ).Організаційно-вступний етап. Мотивація навчальної діяльності

Варіант 1

Вчитель: Добрий день. Сідайте. Мартинюк, не крутись. Відкрийте зошити і запишіть тему уроку...

Варіант 2

Вчитель: Добрий день, діти! Я рада знову зустрітися з вами. Васильку, ти готовий до співпраці? Сьогодні ми опрацюємо надзвичайно цікаву і важливу для кожного інформацію. Ці поетичні рядки допоможуть нам сформулювати тему уроку...

Порівняння фрагментів організаційно-вступного етапу урокуГарний вступ уроку забезпечується доброзичливим ставленням учителя до дітей, сприяє створенню позитивної емоційно-актуальної установки на діяльність, налаштуванням на співпрацю, установкою на успіх. Створення ситуації успіху забезпечує успіх (переживання стану радості, задоволення від того, що результат діяльності збігся з очікуваннями або перевершив їх) , а успіх створює

Гарний вступ уроку забезпечується доброзичливим ставленням учителя до дітей, сприяє створенню позитивної емоційно-актуальної установки на діяльність, налаштуванням на співпрацю, установкою на успіх. Створення ситуації успіху забезпечує успіх (переживання стану радості, задоволення від того, що результат діяльності збігся з очікуваннями або перевершив їх) , а успіх створює

нові мотиви діяльності.

Усвідомлення нового матеріалу

Варіант 1

Вчитель: Зараз ви самостійно опрацюєте навчальний матеріал за інтерактивною вправою

« Два - чотири – всі разом ». Прочитайте параграф 27 спочатку в парах, потім обговоріть цю саму інформацію в четвірках, а що незрозуміло – потім поясню всім учням ( сідає за стіл, починає заповнювати журнал ).

Усвідомлення нового матеріалу

Варіант 2

Вчитель: Зараз ми опрацюємо навчальний матеріал за інтерактивною вправою « Два - чотири – всі разом ». Прочитайте параграф 27 в парах, можете допомагати один одному у сприйнятті інформації. Час - 4 хвилини...

Всі справились із завданням ? Молодці ! А зараз об’єднайтесь у творчі четвірки і тепер у групах обговоріть матеріал протягом 3 хвилин

( вчитель підходить до груп, допомагає у сприйнятті і усвідомленні інформації ).

Які ви молодці ! Так гарно і дружно працювали ! Зараз ми переконаємось, що матеріал ви добре засвоїли – проведемо обговорення навчальної інформації всім класом.

Порівняння фрагментів етапу усвідомлення нового матеріалуІнтерактивні технології (інтерактивний – здатний до діалогу) можна представити як різновид, розширення активних методів навчання, сутність яких полягає у постійній творчій взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Інтерактивні технології (інтерактивний – здатний до діалогу) можна представити як різновид, розширення активних методів навчання, сутність яких полягає у постійній творчій взаємодії всіх учасників освітнього процесу.

Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне вирішення проблем на основі аналізу навчальної ситуації. Інтеракція сприяє формуванню атмосфери співробітництва, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу. Метою інтерактивного навчання є створення комфортних умов пізнавальної діяльності, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність.

Інтерактивна взаємодія виключає як домінування одного учасника пізнавального процесу над іншим, так і однієї думки над іншою. Школярі вчаться спілкуватися з іншими людьми, бути демократичними, толерантними, критично мислити і приймати сміливі, обдумані рішення.

Оцінювання знань учнів. Пояснення домашнього завдання

Варіант 1

Вчитель: За урок я ставлю такі оцінки:

Гороховська – 11 балів, Ворон -12 балів, Пащенко –5 балів ( дзвенить дзвінок ).

Ой, не встигла повідомити домашнє завдання. Запишіть: параграфи 27, 28.

Оцінювання знань учнів. Пояснення домашнього завдання

Варіант 2

Вчитель: Завершується урок. Я дякую вам за активну роботу на уроці і вважаю, що Вікторія працювала творчо, не допустила жодної помилки – 12 балів. Молодець! Катя підготувала дуже цікаве повідомлення, проте у завданні допустила неточність – 11 балів. А ти, Олег яку оцінку поставиш собі ?..На жаль, завдання ти виконав на середньому рівні – 5 балів. Сподіваюсь, на наступний урок ти підготуєшся краще.

Запишіть домашнє завдання: параграфи 27, 28 опрацювати, завдання 2 або 3 на сторінці 34; хто бажає грунтовніше ознайомитись із матеріалом – проведіть дослідження з тем ....

Порівняння фрагментів етапу оцінювання знань учнів і пояснення домашнього завданняІнтерактивні технології забезпечують досягнення якісних результатів навчання, так як основним критерієм діяльності учнів на інтерактивному уроці є інтерес школярів. Як підтвердити, що діти набули необхідних знань, умінь, сформували у себе значущі цінності та компетентності? Звичайно,

Інтерактивні технології забезпечують досягнення якісних результатів навчання, так як основним критерієм діяльності учнів на інтерактивному уроці є інтерес школярів. Як підтвердити, що діти набули необхідних знань, умінь, сформували у себе значущі цінності та компетентності? Звичайно,

шляхом оцінювання

навчальних досягнень

школярів.

Завдання оцінювання на інтерактивному уроці:

- визначення рівня навчальних досягнень учня

- визначення рівня навчальних можливостей

- створення умов для саморозвитку і самовдосконалення

- створення “ситуації успіху “

- мотивація до подальшого навчання й отримання знань

- з’ясування необхідності у корекції навчання, встановлення зворотного зв’язку

- визначення рівня особистісного зростання

Здійснення інноваційної діяльності забезпечує:

• підвищення рівня навчальних досягнень учнів, зростання їх інтелектуального потенціалу, формування і розвиток комунікативних і соціальних компетентностей школярів;

• зростання професійної майстерності педагогічних працівників.

Алгоритм роботи вчителя:

1. Ознайомитись із структурою сучасного уроку;

2. Навчитись конструювати урок; планувати проведення кожного етапу, продумувати взаємозв’язок етапів;

3. Ефективно провести урок, акцентувати увагу на головному, результативно використати інтерактивні технології навчання;

4. Здійснити самоаналіз уроку, відмітити вдалі етапи, проаналізувати недоліки.

«Робота вчителя – це гармонія серця і розуму»

«Робота вчителя – це гармонія серця і розуму»

В.Сухомлинський

“ Вчимося тільки у тих, кого любимо “

І. Гете


Каталог: foto
foto -> Учень як особистість; учень як особистість
foto -> Основою реалізації ідеї є пошук і об’єднання земляків в соціальній мережі “Однокласники” під назвою “Веселинівці за кордоном”, і за допомогою інтерактивного спілкування з ними почути враження від перебування за кордоном та побаченого ними в інших країнах
foto -> Калинівська середня загальноосвітня школа. Колпакова Олена Володимирів Вчитель початкових класів
foto -> Складнопідрядним називається речення, частини якого нерівноправні за змістом, поєднані сполучниками підрядності або сполучними словами та відповідною інтонацією
foto -> Програма економічних реформ на 2010-2014 роки
foto -> 1. Вступне слово
foto -> Успадкування духовних надбань


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка