Метод проектів: сутність та умови застосування. Метод проектів у вихованні та навчанні дітей з особливими освітніми потребамиДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.


Метод проектів: сутність та умови застосування.

 • Метод проектів у вихованні та навчанні дітей з особливими освітніми потребами.

 • Савчук Л.О., к.п.н., доцент, зав. кафедри педагогіки та психології


Модель сучасної освітиМісія освіти

 • Навчити людей бачити майбутнє, допомогти їм змінюватися, виходячи з потреб суспільства.

 • Тобто,діяти адекватно, застосовувати знання, брати відповідальність за певну діяльність, - формувати ціннісний досвід особистості у розв”язанні життєвих проблем (Концепція загальної середньої освіти(12 –річна школа), 2002.)Компетентнісний підхід

 • Комепетентність – сукупність теоретичних знань,практичних, умінь, досвіду, особистісних якостей, який забезпечує ефективність та результативність діяльності.

 • Характеристики компетентності мають складові:

 • - розуміння суті завдань, що виконуються;

 • - наявність досвіду в цій сфері та активне його використання;

 • - уміння вибирати засоби, адекватні певним обставинам;

 • - почуття відповідальності за результати;

 • - здатність визнавати власні помилки і виправляти їх.Три стовпи освіти

 • Здобувати знання

 • Навчитися працювати

 • Навчитися жити в соціуміПроект – це педагогічна технологія, на основі особистісно-орієнтованої моделі освіти з використанням дослідницьких та творчих методів.В основі методу проектів лежить креативність, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі і самостійно конструювати свої знання.

 • В основі методу проектів лежить креативність, уміння орієнтуватися в інформаційному просторі і самостійно конструювати свої знання.

 • Діяльність учнів може бути індивідуальною, парною, груповою.

 • Робота ведеться протягом заданого відрізку часу й спрямована на розв”язання конкретної проблеми.Основні умови застосування методу проектів

 • Існування значимої проблеми, що вимагає розв”язання шляхом дослідницького (творчого) пошуку

 • Значимість отриманих результатів

 • Застосування дослідницьких (творчих ) методів при проектуванні

 • Структурування етапів виконання проекту

 • Самостійна діяльність учнів у ситуації виборуПроекти в молодших класах

 • Вимоги:

 • Всі теми мають бути зрозумілі дитині

 • Учень має розуміти не лише завдання, а й шляхи його розв”язання

 • Уміти складати план роботи за проектом(спочатку за допомогою вчителя)Педагогічна цінність учнівського проекту

 • Здійснюється силами учня

 • Наявність у ньому нових проблем, що потребують нових навичок

 • Зацікавленість учня в роботі “від усього серця”

 • Наявність 3 моментів:вибір, планування, оцінка проекту.

 • Вибору проекту має передувати “спалах інтересу”Види проектів для наймолодших

 • Проекти- спостереження (Зустрічаємо зиму)

 • Проект- розповідь (розповідь-рецензія, розповідь - картина, географічні, історичні, краєзнавчі розповіді, музична розповідь)

 • Конструктивні проекти(виготовлення матеріальних предметів: вітальних листівок, іграшок, сувенірів. Проектування ігор та атрибутів до них)

 • Алгоритм проектування - обгрунтування, добір можливих варіантів, вибір одного варіанту,рефлексія наприкінці роботи.Екскурсійні проекти

 • Детальне планування

 • Конктерні відповіді про потребу від екскурсії

 • Питання, які ставляться перед дітьми, на які чекають отримати відповідь

 • Обговорення підсумків екскурсії(вербалізація вражень, спостережень)

 • Теми:Які птахи водяться в нашій місцевості?

 • Чому кульбаба так швидко розмножується?

 • Як павук тче свою павутину?

 • Як печеться хліб?

 • Як друкується газета?Врахувати:

 • Зону найближчого розвитку дитини

 • Ситуативність інтересів, виконувати швидко, доки не згас інтерес

 • Підтримка мотивації

 • Максимально можливе дидактичне,інформаційне, та матеріальне забезпечення проектної діяльності (організація в школі Центру збагачення змісту освіти)Приклади дитячих проектів

 • Творчий проект “Моя сім”я”

 • Мета: усвідомити роль сім”ї в житті дитини; вивчити історію своєї сім”ї, рід занять , родинні зв”язки і відносини, зрозуміти свою роль у сім”ї. Підібрати фото про важливі події у житті, сімейні подорожі, працю та відпочинок і т.д.

 • Педагогічна мета: розвивати комунікативні та творчі здібності дитини, навички співробітництва,емоційного спілкування, вміння збирати інформацію, осмислювати її і використовувати в проекті.

 • Результат проекту:розуміння своєї ролі та ролі сім”ї в житті людини . Практичне втілення роботи - альбом і розповідь про свою сім”ю.Творчий проект ”Ландшафтний дизайн”

 • Мета:активізувати спостережливість і навички самостійної роботи щодо збору інформації; на основі своїх та наявних чужих ідей. Колективно виробити свою – нову ідею; розвинути навички взаємодії в групі при розв”язанні загальних завдань;виробити вміння втілювати задуману ідею; одержати перші навички в області ландшафтного дизайну під час роботи на пришкільній ділянці.Творчий проект ”Топонімія Рівного”

 • Мета:познайомитися з планом свого району й центру міста, вивчити назви вулиць; за допомогою конструктора ”Лего” відтворити одну з вулиць у районі проживання за планом району; навчитися орієнтуватися у своєму районі та у центрі міста.

 • Педагогічна мета:ознайомити дітей з назвами вулиць, познайомитися з найважливішими орієнтирами в центрі міста розвивати моторику рук та просторову уяву за допомогою конструктораТворчий проект ”Ми - захоплюємося”

 • Мета:активізувати творчі й комунікативні здібності дітей, ввести елементи дослідницької роботи (вік 10-11 років)

 • Партнери: школи сусіднього міста, країни.

 • Анотація: проект допоможе дітям краще зрозуміти один одного в процесі обміну інформацією про свої сім”ї, свійських тварин, інтереси, спортивні змагання.

 • Результати проектної діяльності: емблеми, газети, книга рекордів, паспорти учасників.

 • Використовувані засоби: Інтернет, E-mailКерівництво проектною діяльністю

 • Пробудження інтересу до факту

 • Визначення основних напрямків пошуку

 • Методи обробки інформації та коментарі

 • Колективне обговорення

 • Результат роботи

 • Рефлексивний аналіз9 відповідей на наболілі питання

 • 1-Скільки часу триває проект? - Визначає вчитель.

 • 2-Що таке навчання через проектну діяльність?- Це ряд тем, які виносяться на самостійне опрацювання в ході виконання проекту. Не можна завершувати курс лише захистом проекту,потрібно провести узагальнююче заняття.

 • 3-Проект і самостійна творча робота - це одне й те саме?- Ні. Обов”язковим елементом проекту є визначення потреби на її задоволення.

 • 4- Чим проект відрізняється від реферату?- Реферат - це короткий виклад змісту, а проект – це робота в структурі дослідницької діяльності.5- Письмове оформлення проекту - зло чи благо?- Коротке письмове оформлення вчить грамотно формулювати рішення.

 • 5- Письмове оформлення проекту - зло чи благо?- Коротке письмове оформлення вчить грамотно формулювати рішення.

 • 6- Як педагогічно грамотно закінчувати проект? – За допомогою рефлексії, аналізу зробленого. Алгоритм проектної діяльності, це - “дизайн-петля”, зіставлення мети та результату.

 • 7-На які питання відповідає учень у процесі рефлексії?- Наскільки вдало реалізований проект та оцінює свою діяльность.

 • 8-Як оцінювати проект? - Оцінка інтегрована, за продуманими критеріями

 • 9- Які критерії успішності педагогічних зусиль у проектній діяльності профільного навчання?- Це - рейтингова оцінка = середньо колективній + самооцінка + оцінка викладача (за методичним посібником Романовської М.Б., Метод проектів у навчальному процесі.-Х.; Веста: Видавництво “Ранок”, 2007.- 160 с.)Каталог: method kabinet -> biblioteka.php -> %D0%86%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0 -> %D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%85%D1%83%20%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB.
%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%BD-%D1%81%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%20%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%20%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D1%8F%D0%BA%20%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%20%20%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D1%85%D1%83%20%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%C2%BB. -> Початок XX с. – середина 60-х р медична модель
biblioteka.php -> Мельник Юлія Василівна, Мельник Юлія Василівна


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка