Методична система навчання математикиДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
#3152


Методична система навчання математики
Мета навчання – всебічний розвиток особистості дитини

 • Шляхи розвитку особистості визначаються на основі структури особистості, оскільки вона є:

 • результатом становлення особистості ;

 • умовою становлення особистості;

 • фактором подальшого розвитку особистості.Тривимірна психологічна структура особистостіПсихологічні основи навчання визначаються компонентами системної психологічної структури особистості

 • генетичні особливості суб’єкта навчання та їх вікові прояви,

 • соціально-психолого-індивідуальні особливості суб’єкта навчання,

 • компоненти діяльності суб’єкта навчання

 • Педагогічні – компонентами структури

 • процесу навчання

 • цільовий,

 • стимулюючо-мотиваційний,

 • змістовий,

 • операційно-діяльнісний,

 • контрольно-регулятивний,

 • оцінювально-результативний.Психолого-педагогічні основи навчання:

 • генетичні особливості суб’єкта навчання та їх вікові прояви (здібності і задатки);

 • соціально-психолого-індивідуальні особливості суб’єкта навчання (спілкування, спрямованість, характер, самосвідомість, досвід, інтелектуальні процеси, психофізіологічні якості);

 • компоненти діяльності суб’єкта навчання (потребнісно-мотиваційні, інформаційно-пізнавальні, цілеутворюючі, результативні, емоційно-почуттєві);

 • зміст і процесуальну сторону навчання (визначення цілей і завдань, усвідомлення і засвоєння змісту, адекватність форм, методів і засобів, контроль і оцінювання тощо).Основні компоненти змісту особистісно-орієнтованої освіти

 • Аксеологічний (ціннісний) - має за мету ввести учнів у світ цінностей і надати їм допомогу у виборі особистісно значущої системи ціннісних орієнтацій.

 • Когнітивний (освітній) - забезпечує учнів основами наукових знань, знаннями про людину, культуру, історію, природу тощо.

 • Діяльнісно-творчий - сприяє формуванню і розвитку в учнів різноманітних способів діяльності, творчих здібностей, необхідних для самореалізації особистості.

 • Особистісний - забезпечує самопізнання, розвиток рефлексивної здатності, оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення, морального самовизначення, формує життєву позицію.Організаційно-методичниий інструментарій – це cистема методів, форм і засобів навчання, які визначаються його цілями і змістом, а також знаходяться у постійному взаємозв’язку і взаємодії між собою.З а с о б и н а в ч а н н я – це об’єкти будь-якої природи, які формують навчальне середовище та використовуються вчителем і учнем у процесі навчальної діяльності. М е т о д і ф о р м а – це відповідно внутрішній і зовнішній вияв цілісного двостороннього процесу педагогічної діяльності вчителя та навчально-пізнавальної діяльності учнів.Теорія концепції дійсного числа (кінець XIX ст.)Підручник повинен містити науковий теоретичний матеріал, методичну добірку тренувальних вправ для закріплення вивченого та для повторення вивченого, таблиці узагальнення вивченого, підготовчі вправи для самооцінювання та контролю, стислі відомості з історії науки, культури і техніки з метою розкриття еволюції наукових ідей, відкриттів, взаємозв’язку науки, виробництва, соціальної практики, ролі діячів науки, у першу чергу вітчизняних учених, у пошуку наукової істиниКоротенька історія розвитку математики в Україні Український народ завжди цінував освіту, стежив за розвитком освіти в інших країнах та створював свої осередки освіти та науки, які сприяли поширенню знань і загальному духовному прогресу нашої країни. Ще за тисячі років до нашої ери в Китаї, Єгипті, Вавилоні, Ассирії та інших країнах світу створювались школи різного рівня.Коротенька історія розвитку математики в Україні Український народ завжди цінував освіту, стежив за розвитком освіти в інших країнах та створював свої осередки освіти та науки, які сприяли поширенню знань і загальному духовному прогресу нашої країни. Ще за тисячі років до нашої ери в Китаї, Єгипті, Вавилоні, Ассирії та інших країнах світу створювались школи різного рівня. Як відомо, першими були школи Платона (427-347 рр. до н.е.) й Аристотеля (384-322 рр. до н.е.). А в V – III ст. до н.е. з’явилися вже вищі, як на той час, школи у Римі і Афінах. Першою вищою школою була філософська школа в Константинополі (425 р.), яка згодом стала прообразом майбутніх університетів. Теперішня вища школа бере свій початок від середньовічних університетів (Болонський університет – 1088 р., Неапольський – 1224 р., Римський – 1303 р., Оксфордський – 1168 р., Паризький – 1215 р. і т. д.).

В Україні лише в ХІ – ХІІІ ст. стали появлятися перші школи. Вони були при княжих дворах, церквах, монастирях. Починаючи з 988 р., Київський князь Володимир Святославович почав відкривати у великих містах школи «книжного вчення». Ця школа навчала «сім вільних мистецтв» (наук) – граматики, риторики, діалектики, арифметики, геометрії, астрономії і музики. Школа при дворі князя Володимира була на рівні закладів Європи. Син князя, Ярослав Мудрий, перетворив батькову школу на вищий заклад, а при Софіївському соборі створив бібліотеку, де займалися переписуванням книг. У 1086 р., в Києві було відкрито першу школу для дівчат.Син Ярослава Мудрого – Святослав, продовжував добрий почин батька. З тих часів до нас дійшли дуже гарні слова Володимира Мономаха: «Що знаєте – не забувайте, чого не вмієте - навчайтесь». Деякі такі школи, разом із бібліотеками Ярослава Мудрого, пізніше – К. Острозького, Львівського братства, можна віднести до навчальних закладів, які склали основу вищих шкіл нашої України. Далі тягнулися майже 200 років війни з половцями, з монголо-татарами, тому школа пригальмовує в розвитку. І аж в 1439 р. появилося перше братство у Львові, а пізніше і в інших містах України. Саме їм належить велика роль у розширенні мережі шкіл та друкарень на Україні.Удосконалюючи та розширяючи освіту, архімандрит Києво-Печерської лаври Петро Могила заснував у 1632 р. в приміщенні Троїцької церкви «гімназіон» або лаврську школу на 100 чоловік для засвоєння «вільних наук» грецькою, церковно-слов’янською та латинською мовами. Згодом у 1632 р., об’єднуючи братську та лаврську школи, засновано Києво-Могилянський колегіум, який за допомогою сильного викладацького складу зуміли піднести до рівня найкращих європейських університетів того часу. А 26 вересня 1701 р. Петро І офіційно надав, єдиному на той час, вищому навчальному закладу Східної Європи, статус академії.Розділи І, ІІ, ІІІ ( відповідно до програми), 25 параграфів. Основні теми

 • 1. «Раціональні вирази. Додавання та віднімання дробів»;

 • 2. «Раціональні вирази. Тотожні перетворення виразів»;

 • 3. «Стандартний вигляд числа. Функція

 • її графік та властивості»;

 • 4. «Квадратні корені. Дійсні числа»;

 • 5. «Квадратні рівняння. Теорема Вієта»;

 • 6. «Розв’язування задач за допомогою квадратних рівнянь. Рівняння, що зводяться до квадратних».Структурні елементи параграфу:

 • основний теоретичний матеріал, який супроводжується прикладами розв’язування вправ та відповідними рубриками:

 • «як записати», «як пояснити»;

 • різнорівневі розвивальні завдання для закріплення навчального матеріалу:

 • «вправи для закріплення»;

 • 9 різнорівневих завдань у тестовій формі «Завдання для сомоперевірки»;

 • «Вправи для повторення»;

 • « Перерва» (логічні вправи на кмітливість).В кінці кожної теми (30 завдань в тестовій формі)Структура підручника

 • Вступ (слово до учнів, слово до колег);

 • Історична довідка розвитку математичної освіти в Україні;

 • Повторення курсу 7-го класу ( 26 завдань в тестовій формі);

 • 3 розділи, 6 тем, 25 параграфів;

 • - рубрика “Готуємося до ТО” до кожної з шести тем;

 • - запитання до самоконтролю до кожної з шести тем;

 • - алгебраїчні скриньки до кожного з розділів;

 • - узагальнюючі вправи до кожного з розділів;

 • Завдання підвищеного рівня складності;

 • Опорні схеми курсу алгебри 7-го класу;

 • Предметний покажчик;

 • Відповіді.НАВЧАЛЬНО МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 • Діагностичні самостійні роботи.

 • Контрольні роботи.

 • Робочий зошит.

 • Книга для вчителя.

Каталог: images


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка