Методичні рекомендації щодо оформлення розділу річного плану "Навчально-методична діяльність": Тема, мета, основні задачі, структура методичної роботиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендаціїУ всіх перевірених ЗНЗ аналіз роботи за попередній н.р. не охоплює у повній мірі всіх аспектів роботи навчального закладу, неглибокий, завдання на поточний н.р. не конкретні, не витікають з аналізу роботи за минулий н.р.

 • У всіх перевірених ЗНЗ аналіз роботи за попередній н.р. не охоплює у повній мірі всіх аспектів роботи навчального закладу, неглибокий, завдання на поточний н.р. не конкретні, не витікають з аналізу роботи за минулий н.р.

 • У річному плані має місце переобтяження зайвою інформацією тощо.

 • План роботи недостатньо структуровано; потребує удосконалення система контролю за виконанням заходів річного плану.

 • Відсутні позначки про дати виконання окремих заходів, зазначених у плані роботи, із посиланням на номенклатурний індекс справи.

 • В аналітичній частині річного плану вказані неправильні назви окремих нормативних документів. • Затвердження планів роботи загальноосвітнього навчального закладу • Планування роботи на рік було здійснено без урахування результатів аналізу стану навчально-виховного процесу, підсумків методичної роботи у минулому н.р., не виявлені проблемні питання, визначені завдання на новий н.р. не конкретні, не відображають специфіку навчального закладу.

 • Методичні рекомендації щодо оформлення розділу річного плану “Навчально-методична діяльність”:

 • - Тема, мета, основні задачі, структура методичної роботи

 • - Методична рада

 • Атестація

 • - Підвищення кваліфікації

 • Робота МО

 • Робота з молодими вчителями

 • План-графік відкритих уроків

 • Вивчення педагогічного досвіду • У деяких наказах не вказується автор проекту наказу.

 • Відсутній пункт про контроль за виконанням, не містяться посилання на нормативно-правову базу.

 • Накази містять формулювання, що перевищують повноваження навчального закладу .Про зміст і організацію методичної роботи у 2013/2014 навчальному році»

 • Про зміст і організацію методичної роботи у 2013/2014 навчальному році»

 • «Про організацію роботи з молодими вчителями…»

 • «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників…»

 • «Про проведення атестації педагогічних працівників у 2013/2014 н.р.»

 • «Про підсумки проведення атестації…»

 • «Про участь у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій…»

 • «Про підсумки участі у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій…»

 • «Про організацію конкурсу Учитель року - 2014»

 • «Про підсумки проведення конкурсу Учитель року - 2014»

 • «Про вивчення та узагальнення, розповсюдження ЕПД»

 • «Про організацію тематичних тижнів…» «Про організацію семінару…»

 • «Про підсумки проведення семінару…»

 • «Про організацію фронтальної перевірки викладання…»

 • «Про підсумки фронтальної перевірки викладання…»

 • «Про підсумки методичної роботи у 2013/2014 н.р.”Нумерація протоколів починається НЕ з нового н.р., а з календарного року (п. 3.23 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів).

 • Нумерація протоколів починається НЕ з нового н.р., а з календарного року (п. 3.23 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів).

 • В протоколах відсутня частина «ВИСТУПИЛИ», що свідчить або про пасивність учителів у обговоренні питань, що розглядаються, або про формальний підхід до складення протоколів.

 • На засіданнях педагогічної ради не розглядалися питання внутрішньошкільного контролю (різні аспекти).

 • На двох педрадах на рік повинні розглядатися питання контролю за виховним процесом (різні аспекти).

 • На засіданнях методичної ради повинні розглядатися питання успішності учнів, якості їх знань (після І та ІІ семестрів). Це ж питання повинно бути розглянуто на засіданнях ШМО (обов'язково надати рекомендації вчителям).

 • На засіданнях методичної ради повинні розглядатися питання аналізу стану викладання навчальних предметів (фронтальний, персональний, тематичний контроль). • Відсутні посилання на нормативні документи, багато стилістичних помилок, формулювання пунктів нечітке, не завжди лаконічне та конкретне; рішення не завжди конструктивні.

 • Відсутня система контролю за виконанням прийнятих рішень.

 • Окремі рішення не містять відповідальних і терміни виконання пунктів заходів, що є порушенням п. 3.23 Інструкції з ведення ділової документації у загальноосвітніх навчальних закладах І-ІІІ ступенів.

 • Пункти рішень не завжди відображають суть питання, яке обговорювалося на засіданні, формулювання рішень не завжди глибокі, конструктивні, змістовні.У Книгах записів наслідків внутрішнього контролю більшості перевірених ЗНЗ ведуться записи тільки відвіданих уроків та позакласних заходів, інші напрями контролю не обліковуються. Не відображено інші види контролю – перевірка зошитів, щоденників, виконання попередніх рішень нарад, організований початок та закінчення уроків, перевірка особових справ учнів та вчителів тощо.

 • У Книгах записів наслідків внутрішнього контролю більшості перевірених ЗНЗ ведуться записи тільки відвіданих уроків та позакласних заходів, інші напрями контролю не обліковуються. Не відображено інші види контролю – перевірка зошитів, щоденників, виконання попередніх рішень нарад, організований початок та закінчення уроків, перевірка особових справ учнів та вчителів тощо.

 • Відсутні підписи вчителів про ознайомленням з протоколом аналізу.

 • Відвідані уроки аналізуються, висновки, здебільшого, обґрунтовані.

 • Метою відвідування адміністрацією школи уроків фізичної культури також може бути медико-педагогічне спостереження (спільний наказ МОЗУ та МОНУ від 20.07.2009 № 518/674).

 • При перевірці наказів про підсумки вивчення стану викладання предметів кількість відвідуваних уроків адміністрацією ПОВИННА співпадати з записами у Книгах записів наслідків внутрішнього контролю.• У разі виконання запису висновків і вказівок за наслідками внутрішнього контролю машинописним способом або за допомогою комп’ютера, аркуші із записами нумеруються, підписуються директором школи і скріплюються печаткою. У кінці року всі аркуші прошнуровуються, підписуються директором загальноосвітнього навчального закладу та скріплюються печаткою.

 • • У разі виконання запису висновків і вказівок за наслідками внутрішнього контролю машинописним способом або за допомогою комп’ютера, аркуші із записами нумеруються, підписуються директором школи і скріплюються печаткою. У кінці року всі аркуші прошнуровуються, підписуються директором загальноосвітнього навчального закладу та скріплюються печаткою. • Не дотримуються принципів педагогічного аналізу (цілеспрямованості та системного підходу, наукової обґрунтованості).

 • Використана схема спостереження та аналізу уроків не завжди відповідає меті відвідування.Учителі не завжди всім учням виставляють оцінки за обов’язкові види робіт.

 • Учителі не завжди всім учням виставляють оцінки за обов’язкові види робіт.

 • Не співпадає облік відвідування на сторінці «Облік відвідування», на предметних сторінках та в загальношкільному Журналі щоденного відвідування навчальних занять учнями.

 • Не всіма вчителями сплановане систематичне повторення навчального матеріалу в ІІ семестрі.

 • Учителями допускається застосування коректора, виправлення оцінок, дат, які не завірені печаткою закладу та підписом директора.

 • Учителі-предметники не систематично ведуть облік уроків на сторінках журналів.

 • Терміни проведення обов’язкових робіт не завжди відповідають затвердженому графіку.

 • Порушено формат дати народження учнів (рік, місяць, число).

 • Має місце несвоєчасне виставлення оцінок за контрольну роботу.Недостатній контроль з боку адміністрації за усуненням зауважень (адміністрацією не вказано терміни виконання зауважень та відсутні відмітки про усунення недоліків учителями-предметниками, або ознайомлення їх у разі неможливості виправлення помилок).

 • Недостатній контроль з боку адміністрації за усуненням зауважень (адміністрацією не вказано терміни виконання зауважень та відсутні відмітки про усунення недоліків учителями-предметниками, або ознайомлення їх у разі неможливості виправлення помилок).

 • Назви предметів на с. 3, предметній сторінці та у Зведеному обліку успішності учнів не завжди відповідають назвам предметів у РНП.

 • Не завжди записуються теми уроків під час проведення заміни у разі відсутності вчителя.

 • Адміністраціями шкіл не приймаються ефективні рішення за наслідками контролю за веденням класних журналів (винні працівники не притягаються до дисциплінарної відповідальності).Має бути 45-хвилинна перерва між останнім уроком та факультативними заняттями.

 • Має бути 45-хвилинна перерва між останнім уроком та факультативними заняттями.

 • Мінімальна наповнюваність груп при проведенні факультативних занять та курсів за вибором у загальноосвітніх навчальних закладах міської місцевості становить 8 чоловік (Згідно з наказом МОНУ від 06.03.2002 № 229/6517 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»).

 • Факультативи, групові та індивідуальні заняття проводяться для окремих учнів, чи груп учнів. При цьому, слід зазначати з яких навчальних предметів інваріантної складової вони проводяться. В окремому журналі зазначається склад групи, яка відвідує факультативні заняття з предметів та ведеться облік відвідування. Оцінювання навчальних досягнень учнів може здійснюватися за рішенням педагогічної ради.

 • Факультативи, індивідуальні заняття плануються за рахунок годин варіативної складової, не входять у межі гранично допустимого навчального навантаження та не оцінюються.

 • Не допускати внесення до основного розкладу факультативів, індивідуальних, групових занять та консультацій.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка