Методика роботи з історичними джерелами на уроках історії Класифікація історичних джерелДата конвертації27.05.2016
Розмір445 b.


Методика роботи з історичними джерелами на уроках історії


Класифікація історичних джерелРечові історичні джерела або археологічні пам'ятки

 • Матеріальні рештки діяльності людини

 • чи змінене людською працею

 • (із слідами діяльності людини) природне середовище

 • Вони складають:

 • місця проживання давніх людей – стоянки, поселення, городища (населені пункти, оточені ровами, валами, мурами), житла;

 • поховальні пам’ятки – поля поховань, кургани, могили;

 • місця культового характеру – храми, святилища;

 • споруди та місця для роботи (майстерні, рудники, шахти);

 • предмети (знаряддя праці, прикраси, предмети побуту, зброя та ін.)

 • Методами дослідження речових історичних джерел, в основному, займається археологіяРобота з речовими історичними джерелами

 • Розгляньте зображені на малюнках знаряддя праці первісної людини.

 • Визначте, з якого матеріалу вони зроблені.

 • Зіставте і порівняйте ці знаряддя за складністю виготовлення.

 • Яке із знарядь є складнішим за технікою виготовлення?

 • Поміркуйте, що могла робити первісна людина, використовуючи знаряддя №1?

 • Поміркуйте, що могла зробити первісна людина, використовуючи знаряддя №2?

 • Чи можна на основі зображених знарядь праці зробити висновок про поступ первісного суспільства?Робота з речовими історичними джерелами

 • Розгляньте малюнок. Опишіть те, що ви бачите.

 • Які знаряддя праці використовують зображені на малюнку люди?

 • Виконайте запропоноване тестове завдання.Робота з речовими історичними джерелами

 • Розгляньте зображені на малюнку предмети.

 • Як називається вид ремесла, що з ними пов’язаний?

 • В котрий історичний період виникає гончарство.

 • Чим зумовлене його виникнення?

 • Відомо, що декотрі археологічні культури отримують свої назви від способу оздоблення кераміки. Запропонуйте свої назви археологічних культур відповідно до зображень на малюнках.

 • Визначте малюнок, що зображує кераміку трипільської археологічної культури.

 • Виконуючи домашнє завдання, намалюйте предмети трипільської кераміки. Розфарбуйте їх відповідно до традицій трипільців.Писемні історичні джерела або історичні документи

 • Писемні історичні джерела або історичні документи прийнято поділяти на первинні і вторинні.

 • Під первинними джерелами розуміються неопрацьовані свідчення учасників подій та їх очевидців.

 • Під вторинними – описи і міркування істориків, журналістів, коментаторів, оглядачів тощо.

 • Вирізняють:

 • документи державного характеру: грамоти, укази, закони;

 • документи історичного характеру: літописи, хроніки, аннали, історичні твори;

 • документи особистісного характеру: спогади (мемуари), щоденники, листи, свідчення очевидців;

 • статистичні матеріали;

 • пам’ятки художньої літератури: твори усної народної творчості (міфи, казки, легенди, пісні, анекдоти та ін.), літературні твори (поезія, проза).

 • Існують й інші варіанти структурування історичних документів за змістом:

 • літописи;

 • законодавчі акти;

 • діловодна документація;

 • приватні акти;

 • статистичні джерела;

 • періодична преса;

 • особисті документи: документи, щоденники, листи;

 • літературні пам’ятки;

 • публіцистика і політичні твори;

 • наукові праціРобота з писемними історичними джерелами

 • Види читання текстів:

 • читання мовчки;

 • читання вголос;

 • читання ланцюжком;

 • коментоване читання;

 • читання в особах.Робота з писемними історичними джерелами

 • «Ясновельможна володарка, її величність, так прийме того государя Ягайла, великого князя, в сини, а прекрасну государиню Ядвігу, вашу дочку, королеву Польщі, так з’єднає з ним законним шлюбом. І віримо, що з цього буде Господові слава, душам порятунок, людям гордість і збільшення Королівства. А поки все згадане належним чином буде здійснене, государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще не хрещеними братами, ближніми, знатними вельможами й дрібними землевласниками, що проживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви... Ягайло, великий князь, обіцяє всі свої багатства вжити й витратити на усунення недоліків обох королівств, як Польщі, так і Литви, якщо володарка Угорщини вищезгадану дочку, королеву Польщі, з’єднає з ним шлюбними узами... Нарешті, згаданий князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського»

 • 1. Прочитайте текст історичного документа.

 • 2. Назвіть імена історичних осіб, згаданих у тексті.

 • 3. Впізнайте подію, про котру мовиться в документі.

 • 4. Визначте причини цієї події, вкажіть її дату.

 • 5. Визначте наслідки цієї події для подальшого перебігу українського історичного процесу.Пам'ятка для роботи з писемними історичними джерелами

 • Умови створення

 • Якою була причина створення документа?

 • Який привід для його створення?

 • Авторство

 • Хто автор документа?

 • Хто ще брав участь у підготовці документа?

 • Що ви знаєте про цих людей?

 • Що додаткового ви змогли довідатися про авторів з досліджуваного документа?

 • Датування

 • Коли був написаний чи створений документ?

 • Як це можна зрозуміти з його змісту?

 • Яке значення має час написання документа?

 • Зміст

 • Де відбулися описані події?

 • Як це можна зрозуміти з його змісту?

 • Яке значення має місце, де відбулися описувані у документі події?

 • Які факти наведені в документі?

 • Які висновки можна зробити на їх основі?

 • Висновки

 • Як досліджуваний документ допоміг вам довідатися більше про історичну подію, котру він розкриває?У рік 6562. Преставився великий князь руський... А коли ще він був живий, наставив він синів своїх, сказавши їм: «Осе я одходжу зі світу сього. А ви, сини мої, майте межи собою любов, бо ви єсте брати від одного отця, одної матері. І якщо будете ви в любові межи собою, то й Бог буде у вас і покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете, і землю отців своїх і дідів погубите, що вони надбали трудом великим. Тож слухайтесь брат брата, пробувайте мирно. Тепер же поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові… Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяслав, а Ігорю – Володимир, а В’ячеславу – Смоленськ».

 • У рік 6562. Преставився великий князь руський... А коли ще він був живий, наставив він синів своїх, сказавши їм: «Осе я одходжу зі світу сього. А ви, сини мої, майте межи собою любов, бо ви єсте брати від одного отця, одної матері. І якщо будете ви в любові межи собою, то й Бог буде у вас і покорить він вам противників під вас, і будете ви мирно жити. Якщо ж будете ви в ненависті жити, у роздорах сварячись, то й самі погибнете, і землю отців своїх і дідів погубите, що вони надбали трудом великим. Тож слухайтесь брат брата, пробувайте мирно. Тепер же поручаю я, – замість себе, – стіл свій, Київ, найстаршому синові… Ізяславу. Слухайтесь його, як ото слухались мене, нехай він буде замість мене. А Святославу даю я Чернігів, а Всеволоду – Переяслав, а Ігорю – Володимир, а В’ячеславу – Смоленськ».

 • І так розділив він городи, заповівши їм не переступати братнього уділу…

 • Сам же був слабий… Отож приспів [йому] кінець життя, і оддав він душу свою Богові місяця лютого у двадцятий (день), в суботу першої неділі посту…

Візуальні історичні джерела

 • Градація візуальних історичних джерел також є умовною.

 • Сюди входять:

 • фотографії;

 • графічна статистика: діаграми (кругові, стовпчикові), графіки тощо;

 • карикатури;

 • плакати;

 • реклама;

 • діафільми;

 • кінофільми;

 • відеофільми;

 • твори образотворчого мистецтва та ін.Робота з візуальними історичними джерелами

 • Зіставте зображення на ілюстраціях. Представників яких верств суспільства намалював художник?

 • Чому ви так вважаєте? Поясніть свої міркування, опираючись на знання історії України попереднього періоду.

 • Назвіть заняття, які (яке) є основними (основним) для зображених на малюнках людей? Поясніть свої міркування.

 • Що ви можете сказати про майновий статус зображених постатей? Хто із них заможний, а хто бідний? Яким чином це видно із малюнка?

 • Чому стає можливим поділ людей за суспільним та майновим статусом? Що засвідчує такий поділ?

 • Як ви гадаєте, наскільки було розшарованим українське суспільство у другій половині ХІV – першій половині ХVІ ст.?

 • Що зумовлювало таке розшарування?

 • Чи було тогочасне українське суспільство строкатішим у порівнянні з іншими періодами української історії, скажімо, Київської Русі чи Галицько–Волинської держави? Чому?Робота з візуальними історичними джерелами

 • Доберіть слова–асоціації, що об’єднують логічний ряд ілюстрацій.

 • Чому після занепаду Київської Русі та Галицько–Волинської держави українські освіта і наука перебували у стані занепаду?

 • Як ви гадаєте, як розвиватимуться вітчизняне шкільництво та наука після укладення Люблінської унії? Обговоріть свої міркування у парах. Оголосіть їх перед однокласниками.Робота з візуальними історичними джерелами

 • Розгляньте ілюстрації №1 і 2.

 • Як ви гадаєте, яка подія на них зображена?

 • Що вам відомо про традиції скликання козацьких рад?

 • Які питання на них вирішувалися?

 • Зіставте і порівняйте обидва зображення. Знайдіть спільні і відмінні ознаки.

 • Як ви гадаєте, делегація котрої із країн зображена на ілюстрації №1.

 • Що привело чужинців до Гетьманщини? Поясніть свої міркування.Робота з візуальними історичними джерелами

 • Розгляньте карикатуру.

 • Які дійові сторони на ній зображені? Які дії вони виконують?

 • Що засвідчує підпис до карикатури?

 • Із перелічених гасел, визначте те, котре відповідає меті повстанської боротьби, що розгорнулася з часу звільнення теренів України від німецьких загарбників: «За українську автономію у складі нової Великонімецької держави»; «За Українську самостійну соборну державу… проти СРСР і проти німецької «нової Європи»; «За українську автономію у складі нової Великоросійської держави»; «За українську федерацію у складі нової демократичної європейської спільноти»; «За відновлену 30 червня 1941 року Українську державу».

 • Що спільного між карикатурою і першою сторінкою газети “Повстанець”? Зробіть відповідні висновки.Робота з візуальними історичними джерелами

 • Визначте жанр візуального джерела.

 • Які художні засоби використані автором карикатури?

 • Поясніть, чому в карикатуриста виникли такі бачення Європи напередодні подій Першої світової війни?

 • На кого були розраховані такі зображення?

 • Яку роль, на вашу думку, вони мали відігравати?ПАМ’ЯТКА для роботи з карикатурою

 • Опис

 • Опишіть зображені персонаж та фон.

 • Як зображені персонажі чи об’єкти. За допомогою яких художніх засобів?

 • Інтерпретація та аналіз

 • Чи упізнаєте ви персонажів? Завдяки чому? Якщо це реальні люди – назвіть їх та те становище, яке вони займали у час створення карикатури або під час подій, яким присвячено малюнок.

 • Перевірте дату створення карикатури. Якій події чи якому явищу вона присвячена?

 • Визначте символи, використані автором. Чому художник помістив їх у малюнок?

 • Яке ставлення до персонажів, позитивне чи негативне, відображає карикатура?

 • Яку оцінку, інтерпретацію персонажів, подій, явищ подає малюнок? Чи згодні ви з нею?

 • Які ідеї та політичні погляди сповідує автор? Як це можна визначити?

 • Що вам уже відомо з інших джерел про події, пов’язані зі змістом карикатури? Як співвідносяться ваші попередні знання з посланням карикатури?Робота з візуальними історичними джерелами

 • Розгляньте діаграми, що ілюструють розподіл кількості господарств поміж різними категоріями сільських жителів Наддніпрянщини (1) та західноукраїнських земель (2) у другій половині ХІХ століття.

 • Які господарства переважали на території Наддніпрянщини, Західної України?

 • Які господарства становили меншість у земельному фонді Наддніпрянщини, Західної України?

 • Зіставте і порівняйте обидві діаграми. Визначте спільні риси.

 • В котрому регіоні тогочасної України налічувалася найбільша (найменша) кількість бідняцьких господарств, господарств середнього достатку, господарств заможних селян?

 • Зробіть висновок про господарську стратифікацію українського села другої половини ХІХ століття.Робота з візуальними історичними джерелами

 • Позначте назву галузі економіки підросійської України другої половини ХІХ ст., що її стосується логічна добірка:

 • А видобуток залізної руди і виплавка сталі;

 • Б видобуток кам’яного вугілля;

 • В вирощування і продаж зернових, зокрема пшениці;

 • Г вирощування і переробка цукрового буряка;

 • Д видобуток нафти.Робота з візуальними історичними джерелами

 • Розгляньте ілюстрації. Кого і що ви на них бачите?

 • Зіставте і порівняйте обидва зображення. Знайдіть спільні риси.

 • Як ви думаєте, чому і в Німеччині, і в СРСР з’являються подібні фото?

 • Як ви думаєте, чому саме середина 1930 х рр. стала часом «обернення до людини»?

 • Як джерела розкривають поняття «олюднення»?ПАМ’ЯТКА для роботи з фотоджерелами

 • Опишіть, що ви бачите на фотографії (не шкодуйте часу на опис – найменша помічена вами деталь може мати важливе значення).

 • Які предмети, рече зображені на фото? Які з них автор, на вашу думку, хотів показати найбільш виразно? Чому?

 • Що роблять, чим займаються люди, зображені на фото?

 • Особливу увагу зверніть на те, чи люди позували для цієї фотографії спеціально. Чому саме в цей момент і на цьому місці опинилася людина з фотоапаратом?

 • Чи є на фото якась текстова інформація (плакати, реклама, підписи)? У якому зв’язку вона знаходиться з рештою зображень?

 • Якщо вам не відома дата фотографії, спробуйте за всіма можливими ознаками якомога точніше визначити час її появи.

 • Завжди слід брати до уваги, як співвідноситься інформація з фотографії із інформацією з інших джерел (текст, статистика, карикатура тощо), та намагатися створити цілісне уявлення.

 • Якщо ж джерела суперечать одне одному, то спробуйте з’ясувати – чому. Яку нову інформацію дає протиставлення різних джерел? Яке з них викликає у вас більшу довіру? Чому?

 • Отже, яку максимальну інформацію ви можете отримати, розглядаючи фото?

 • На які запитання фотодокумент не може дати відповіді? Якої інформації бракує?Робота з візуальними історичними джерелами

 • Розгляньте ілюстрації, що розкривають перебіг повсякденного життя радянської людини упродовж 1930х років.

 • Котрі із них зображують життя мешканців села, а котрі – міста? Поясніть свої міркування.

 • Зіставте і порівняйте рівень життя мешканців села і міста. Знайдіть подібності і відмінності.

 • Пригадайте, які процеси відбувалися упродовж 1930-х років у радянському місті і селі.

 • Чи відповідають вони змісту добірки ілюстрацій?ПАМ’ЯТКА для роботи з рекламою

 • Який товар чи послуги пропонуються?

 • Яким періодом можна датувати рекламу? Чому ви так вважаєте?

 • До якої категорії населення належать потенційні споживачі? Поясніть свої міркування.

 • Які уявлення формує, на які стереотипи спирається реклама?

 • Яку інформацію про суспільство можна отримати з реклами? В чому „історичність” цієї реклами? Які елементи реклами (художні, інформаційні) допомагають зробити висновки? Наскільки ці висновки відповідають іншим джерелам?

 • Чи звертаєте ви увагу на рекламу? Чому? Що вас у ній приваблює чи, навпаки, відштовхує?ЛІТЕРАТУРА

  • Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900–1939 роках: Навч. посібник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ю. Комаров, В. Мисан, А. Осмоловський та ін. – Київ: Генеза, 2004.
  • Комаров Ю. Реклама як двигун... історичної освіти (використання рекламних матеріалів як історико-дидактичного джерела) // Історія в школах України. – 2005. – №7.
  • Курилів В. Методика викладання історії: Навч. посібник. – Львів; Торонто: Світ, 2003.
  • Макарчук С. Писемні джерела з історії України: Курс лекцій. Львів: Світ, 1993.
  • Пометун О. Методика навчання історії в школі / О.І. Пометун, Г.О. Фрейман. – К.: Генеза, 2005.
  • Страдлінг Р. Викладання історії Європи ХХ століття.
  • Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков І.Т. Археологія та стародавня історія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.


Дякую за увагу! Успіху в тестуванні!Каталог: predmety -> istoriya -> media -> files
predmety -> Підхід Європейського Союзу
predmety -> Василь Семенович Стефаник народився 14 травня 1871 року в селі Русів (тепер Снятинського району Івано-Франківської області) у заможній селянській родині
files -> Урок як основна форма навчання історії та суспільствознавчих дисциплін в контексті компетентнісно орієнтованого навчання Компетентність здатність
predmety -> Тема проекту
predmety -> Леся Українка.”Бояриня”.Історична основа драматичної поеми. План Історія написання твору
predmety -> Наталія Кейван-Чорнокожа, вчитель-словесник
predmety -> Компетентність – ближче до “знаю, як”, ніж “знаю, що”. Компетентність – ближче до “знаю, як”, ніж “знаю, що”
predmety -> 2. Визначення мінімумів обов’язкових знань з кожного предмета
files -> Красу села свого вбачаю


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка