Методика складання, аналіз І аудит фінансової звітності підприємства студентка групи оа-10мДата конвертації02.06.2016
Розмір444 b.


МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ, АНАЛІЗ І АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Студентка групи ОА-10м

  • Крамаренко Марія


Основне призначення фінансової звітності полягає у забезпеченні користувачів, як внутрішніх так і зовнішніх, повною, правдивою та неупередженою інформацією про фінансово-майновий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства з метою прийняття ними обґрунтованих і правильних рішень.З прийняттям Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” відбулись чергові зміни у формі й структурі фінансової звітності.Зміни, які відбулись у кожній формі фінансової звітності. У І розділі "Необоротні активи" активу Балансу оцінка нематеріальних активів та основних засобів здійснюється за залишковою вартістю. У складі доходів та витрат у ІІ розділі "Сукупний дохід" відображають зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій. У Звіті про рух грошових коштів наведено дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду внаслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. У Звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.Методика аналізу складається з наступних етапівВИСНОВКИ Відповідно до прийнятих змін, у фінансовій звітності більшість об'єктів обліку показується узагальнено в певній групі однорідних об'єктів. Для їх деталізації у додатку 3 до НП(С) БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" передбачено перелік додаткових статей фінансової звітності, які можуть їх деталізувати, однак для цього інформація в цих статтях повинна бути істотною. На сучасному етапі розвитку економіки та складності нормативно-правової бази зростає ризик прийняття помилкових рішень на підставі фінансової звітності різними її користувачами. Підтвердження достовірності фінансової звітності аудитором має надзвичайне значення для прийняття будь-якими користувачами обґрунтованих ефективних управлінських рішень, які повинні прийматися на підставі достовірно наданої обліково-аналітичної інформації.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка