Методика трудового навчанняДата конвертації15.06.2016
Розмір445 b.Дати знання студентам про предмет і зміст навчальної дисципліни “ Методика трудового навчання ”, її методологічні основи, сучасні концепції трудового навчання молодших школярів, ДСЗПО освітня галузь ” Технологія ” , психолого-педагогічні основи формування трудових дій, умінь і навичок;

 • Дати знання студентам про предмет і зміст навчальної дисципліни “ Методика трудового навчання ”, її методологічні основи, сучасні концепції трудового навчання молодших школярів, ДСЗПО освітня галузь ” Технологія ” , психолого-педагогічні основи формування трудових дій, умінь і навичок;

 • Розвивати уміння працювати з нормативними документами, логічно аналізувати їх;

 • Виховувати професійні якості вчителя початкової школи.Предмет і зміст навчальної дисципліни і її методологічні основи.

 • Предмет і зміст навчальної дисципліни і її методологічні основи.

 • Сучасні концепції трудового навчання молодших школярів.

 • Зміст трудового навчання в початкових класах відповідно до Державного стандарту загальної початкової освіти, освітньої галузі “ Технологія ”.

 • Психолого-педагогічні основи формування трудових дій, умінь і навичок. Психологія і фізіологія праці дитини.

 • Створення позитивної, емоційної атмосфери у процесі учіння, забезпечення компонентів психологічного комфорту.

 • Трудове навчання як засіб формування творчо активної особистості дитини. Розвиваючий характер трудового навчання у початкових класах.

 • Аналіз програм трудового навчання.

 • Формування в учнів знань про елементарні прийоми роботи з використанням інструментів і пристроїв для обробки різних матеріалів, умінь безпечного користування ними.

 • Мотиви створення робочої кімнати для уроків трудового навчання в початкових класах. Санітарно-гігієнічні вимоги до робочої кімнати та її обладнання, робочого місця учня і вчителя. Ергономічні вимоги до організації робочих місць учнів. Організація робочих місць учнів при роботі з різними матеріалами.Державний стандарт початкової освіти. Освітня галузь “Технологія“. Журн., “Початкова освіта“ №1 – 2001 р., стр. 28.

 • Державний стандарт початкової освіти. Освітня галузь “Технологія“. Журн., “Початкова освіта“ №1 – 2001 р., стр. 28.

 • Організація навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів. Журн., “Початкова школа” №9 - 2001 р.

 • Хорунжий В.І. Методика трудового навчання в початкових класах. Курс лекцій. Частина І. – Олександрія. РВА “Світло“, 1996 р.

 • Хорунжий В.І. Практикум в навчальних майстернях з методикою трудового навчання. – Тернопіль, Астон – 2001р.

 • Тимченко В. Метод проектів на заняттях з художньої праці. Журн., “Початкова школа“, №9 – 2000р., стр. 46.У Концепції 12-річної загальної середньої освіти окреслено основні шляхи й умови реалізації нових цілей школи. Зокрема, передбачено збільшення тривалості навчання у початковій і старшій школі, реформування змісту і методики через запровадження Державних стандартів, нових педагогічних технологій, гуманістичних й особистісно-зорієнтованих педагогічних систем, реалізації оздоровчої функції школи, утвердження відкритого державно-громадського управління тощо.

 • У Концепції 12-річної загальної середньої освіти окреслено основні шляхи й умови реалізації нових цілей школи. Зокрема, передбачено збільшення тривалості навчання у початковій і старшій школі, реформування змісту і методики через запровадження Державних стандартів, нових педагогічних технологій, гуманістичних й особистісно-зорієнтованих педагогічних систем, реалізації оздоровчої функції школи, утвердження відкритого державно-громадського управління тощо.Найважливіші цінності освіти: не тільки дитина, а й педагог, здатний до розвитку задатків, таланту і всього того, чим наділила її природа, соціального захисту, збереження індивідуальності. Тому зорієнтована підготовка в шкільній і педагогічній освіті взаємопов’язані. Особистісно-орієнтовна система потребує побудови навчально-виховного процесу на діагностичній основі, яка є підґрунтям педагогічної дії в інтересах вихованця, а не засобом контролю.

 • Найважливіші цінності освіти: не тільки дитина, а й педагог, здатний до розвитку задатків, таланту і всього того, чим наділила її природа, соціального захисту, збереження індивідуальності. Тому зорієнтована підготовка в шкільній і педагогічній освіті взаємопов’язані. Особистісно-орієнтовна система потребує побудови навчально-виховного процесу на діагностичній основі, яка є підґрунтям педагогічної дії в інтересах вихованця, а не засобом контролю.Особистісно-орієнтована система навчання об’єктивно змінює позицію учнів і вчителів у спілкуванні, утверджує не рольове, а особистісне спілкування, зумовлює потребу діалогу, дискусій, обміну думками, враженнями, моделювання життєвих ситуацій, стимулює розвиток критичного мислення.

 • Особистісно-орієнтована система навчання об’єктивно змінює позицію учнів і вчителів у спілкуванні, утверджує не рольове, а особистісне спілкування, зумовлює потребу діалогу, дискусій, обміну думками, враженнями, моделювання життєвих ситуацій, стимулює розвиток критичного мислення.

 • Для реалізації особистісно-орієнтованого навчання вчитель має володіти різними варіантами побудови навчального процесу, знати не один універсальний, а кілька шляхів придатних для досягнення мети.Специфічні особливості сенсорно-рухового апарату.

 • Специфічні особливості сенсорно-рухового апарату.

 • Суб'єктивність сприйняття учня.

 • Перенос умінь і навичок.1. Розділ “ Методика трудового навчання ” забезпечує професійну, фахову підготовку вчителів початкових класів. Вивчаючи розділ „Методика трудового навчання”, майбутній учитель повинен з’ясувати цілі і завдання трудового навчання в початкових класах, оволодіти системою методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне проведення навчального процесу на уроках трудового навчання з застосуванням сучасних педагогічних технологій та нових підходів до організації навчального процесу.

 • 1. Розділ “ Методика трудового навчання ” забезпечує професійну, фахову підготовку вчителів початкових класів. Вивчаючи розділ „Методика трудового навчання”, майбутній учитель повинен з’ясувати цілі і завдання трудового навчання в початкових класах, оволодіти системою методичних засобів, за допомогою яких забезпечується успішне проведення навчального процесу на уроках трудового навчання з застосуванням сучасних педагогічних технологій та нових підходів до організації навчального процесу.

 • Методика трудового навчання, як галузь педагогічної науки, має свої об’єкти, завдання та методи дослідження.

2. Трудове навчання в початкових класах є невід’ємною складовою частиною особистісно-орієнтованої моделі освіти, сприяє забезпеченню формування активної особистості, здатної до конструктивного перетворення довкілля на засадах гармонії, краси і доцільності.

 • 2. Трудове навчання в початкових класах є невід’ємною складовою частиною особистісно-орієнтованої моделі освіти, сприяє забезпеченню формування активної особистості, здатної до конструктивного перетворення довкілля на засадах гармонії, краси і доцільності.

 • Трудове навчання забезпечує гармонічний розвиток та виховання особистості і носить розвиваючий характер навчання учнів початкової школи.

 • Велику користь для фізичного розвитку дітей мають уроки трудового навчання, що проводяться в спеціально обладнаних кімнатах та на пришкільних ділянках.Під впливом трудових дій дитини:

 • Під впливом трудових дій дитини:

  • звільняється від зайвих рухів, вони стають економними в фізіологічному відношенні;
  • тренує м’язи кисті, пальців;
  • розвиває координацію рухів.
 • При виконанні роботи в сидячому положенні слід проводити фізхвилинки, що передбачають роботу м’язів ніг, рук, спини, живота, шиї.

 • Трудове навчання є активним засобом розумового розвитку особистості. Чергування розумової і фізичної праці створює більш сприятливі умови для розумової роботи, а значить і для розумового розвитку дітей. В процесі діяльності в дитини активно розвивається мислення.Формування конструктивних умінь з трудового навчання та художньої праці сприяє естетичному вихованню учнів.

 • Формування конструктивних умінь з трудового навчання та художньої праці сприяє естетичному вихованню учнів.

 • Уроки трудового навчання спрямовані на естетичний розвиток через художню діяльність школярів.

 • В програмах трудового навчання, художньої праці основний аспект в області естетичного виховання зроблений на формування естетичного смаку. З цією метою вчитель систематично роз’яснює особливості красивих і доцільних форм виробів, способів одержання, знайомить та формує елементи графічного дизайну, створення образів на основі різних технік декоративно-ужиткового мистецтва: орнамент, аплікація, витинанка тощо.

 • В естетичному вихованні значну роль відіграє добір виробів, що виготовляються учнями на уроках та позакласних заняттях з трудового навчання. Тому, при плануванні навчальної діяльності на уроках трудового навчання, завжди необхідно пам’ятати про те, що вироби повинні задовольняти основні вимоги сучасної технічної та художньої естетики.В процесі гармонійного розвитку особистості учня на уроках трудового навчання поряд з естетичним та трудовим вихованням чільне місце займає моральне виховання. Одне з основних завдань, що стоїть перед учнями - виховання емоційно-позитивного ставлення до праці, культури праці.

 • В процесі гармонійного розвитку особистості учня на уроках трудового навчання поряд з естетичним та трудовим вихованням чільне місце займає моральне виховання. Одне з основних завдань, що стоїть перед учнями - виховання емоційно-позитивного ставлення до праці, культури праці.

 • На уроках трудового навчання виховуються такі якості особистості учня:

  • виховання працелюбності у суспільно корисних видах трудової діяльності;
  • виховання наполегливості;
  • виховання самоповаги, почуття власної гідності у процесі оцінювання результатів праці;
  • колективізм, уміння працювати в групі, колективі.


Праця повинна стати для учня першою життєвою необхідністю, джерелом радості і насолоди. Основна форма вивчення активності дітей є гра. Тому виготовлення виробів, що можна використовувати у грі, використання на уроках різних видів гри, є благодатним засобом виховання любові до праці.

 • Праця повинна стати для учня першою життєвою необхідністю, джерелом радості і насолоди. Основна форма вивчення активності дітей є гра. Тому виготовлення виробів, що можна використовувати у грі, використання на уроках різних видів гри, є благодатним засобом виховання любові до праці.

Програма І. Веремійчик „Трудове навчання” складається з стабільної та варіативної частини. Варіативна частина передбачена в програмі 3-го і 4-го класу. Вибір варіантів здійснюється залежно від регіону країни з урахуванням місцевих трудових традицій, особливостей навчально-методичної бази, рівня підготовленості вчителя до проведення окремих видів робіт.

 • Програма І. Веремійчик „Трудове навчання” складається з стабільної та варіативної частини. Варіативна частина передбачена в програмі 3-го і 4-го класу. Вибір варіантів здійснюється залежно від регіону країни з урахуванням місцевих трудових традицій, особливостей навчально-методичної бази, рівня підготовленості вчителя до проведення окремих видів робіт.

 • Програма В. Тименко, Л. Денисенко, В. Вдовченко „Трудове навчання”.

 • Мета і завдання предмета реалізується на основі змісту кількох основних напрямків життєдіяльності: природа, люди, інформаційні знаки, техніка, художні образи. З огляду на ЦС у програмі виділено п’ять модулів: „Людина і природа”, „Я сам та інші люди”, „Людина і знаки інформації”, „Людна і техніка”, „Людина і художнє довкілля”. Під час їх вивчення учитель може здійснювати міжпредметні зв’язки або забезпечувати інтеграцію трудового навчання з іншими навчальними предметами.  

 • Програма В. Тименко „Художня праця”

 • Метою художньої праці є забезпечення для учнів цілісного сприймання сучасною культурою простору України, розвиток у молодших школярів творчої активності в процесі художньої діяльності. Мета і завдання художньої праці реалізується у таких змістових лініях: „Природа”, „Людина”, „Техніка”, „Умовні знаки”, „Художнє довкілля”. Змістовні лінії відродженні у розділах програми.

Формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну предметно-пластичну творчість учнів.

 • Формування конструктивно-художніх і конструктивно-технічних умінь, які включають мовленнєву, графічну предметно-пластичну творчість учнів.

Важливим компонентом програми є пропедевтична профорієнтаційна робота з молодшими школярами на рівні ранньої профінформації і первинної діагностики.

 • Важливим компонентом програми є пропедевтична профорієнтаційна робота з молодшими школярами на рівні ранньої профінформації і первинної діагностики.Конструктивні уміння молодших школярів ефективно формуються за умови:

 • Конструктивні уміння молодших школярів ефективно формуються за умови:

 • Роль вчителя

 • Де роль вчителя

 • Форма організації НВПОсновні форми організації НТП

 • Основні форми організації НТП

 • Потребує від учителя й учнів • Тематичний контроль навчальних досягнень з технічної і художньої праці:побудовані за принципом концентричних кіл;

 • побудовані за принципом концентричних кіл;

 • визначна мета вивчення предмета;

 • вчителю надається право розподілу часу за темами;

 • вчитель має право переставляти теми;

 • забезпечують інтеграцію термінів з іншими навчальними предметами;

 • в програмі даються орієнтовні вироби з теми;

 • в програмах визначені основні вимоги до знань і вмінь учнів на кінець навчального року;

 • в програмах В. Тименко, Л. Денисенко, В. Вдовченко передбачені узагальнюючі практичні роботи.

 •  ознайомлення учнів з властивостями матеріалів і застосуванням їх у народному господарстві;

 • ознайомлення учнів з властивостями матеріалів і застосуванням їх у народному господарстві;

 • ознайомлення з інструментами, приладами, пристроями та обладнанням робочої кімнати;

 • вироблення вмінь та навичок працювати з ними з дотриманням технічних та гігієнічних вимог, правил безпечної праці;

 • ознайомлення з конструктором та його деталями з матеріалами та обладнанням для занять з початкових елементів електротехніки;

 • вироблення в учнів графічних навичок – креслити прості технічні рисунки і виготовляти за ними вироби;

 • ознайомлення учнів з виробництвом.Усі ці завдання, як визначено в програмі, розв’язуються практично, в процесі виконання трудових завдань – виготовлення виробів, навчальних посібників, іграшок, конструювання моделей.

 • Усі ці завдання, як визначено в програмі, розв’язуються практично, в процесі виконання трудових завдань – виготовлення виробів, навчальних посібників, іграшок, конструювання моделей.

 • Зміст програми побудований так, що з кожним роком навчання обсяг знань, умінь і навичок з кожного окремого виду праці ускладнюється, але забезпечується наступність, а між окремими видами праці - взаємозв’язок, для прикладу, розглянемо програму з такого виду праці, як робота з тканиною.

 • Визначений програмою взаємозв’язок між окремими видами праці полягає в тому, що у виготовленні виробів з різних матеріалів повторюються інструменти, прийоми роботи з ними, способи обробки матеріалів, виконання операції, послідовність технологічного процесу. Такий взаємозв’язок між окремими видами праці сприяє розширенню загального і політехнічного кругозору учнів, забезпечує їх трудову підготовку та всебічний гармонійний розвиток.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка