Метою курсу є


Система наук умовно поділяється на природничі, суспільні, гуманітарні і технічні наукиСторінка4/29
Дата конвертації28.05.2016
Розмір446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

Система наук умовно поділяється на природничі, суспільні, гуманітарні і технічні науки.

 • Зародившись в стародавньому світі у зв'язку з потребами суспільної практики, наука почала приймати сучасні форми у XVI-XVII сторіччі і в ході історичного розвитку перетворилася на найважливіший соціальний інститут, що здійснює значний вплив на всі сфери суспільства і культуру в цілому. Об'єм наукової діяльності з XVII ст. подвоюється приблизно кожні 10-15 років (зростання кількості відкриттів, наукової інформації, числа науковців). У розвитку науки чергуються екстенсивні і революційні періоди – наукові революції, що приводять до зміни її структури, принципів пізнання, категорій і методів, а також форм її організації. • Техніка це сукупність засобів людської діяльності, що створенні для здійснення процесів виробництва і обслуговування невиробничих потреб суспільства.

  • Техніка це сукупність засобів людської діяльності, що створенні для здійснення процесів виробництва і обслуговування невиробничих потреб суспільства.

  • Techne – мистецтво, ремесло, майстерність

  • Термін «техніка» часто вживається також для сукупної характеристики навичок і прийомів, що використовуються в деякій сфері діяльності людини. В техніці матеріалізовані знання і досвід, що накопичені в процесі розвитку суспільства.

  • Основне призначення техніки – полегшення і підвищення ефективності праці людини, розширення його можливостей, звільнення (часткове або повне) людини від роботи в умовах, небезпечних для здоров'я.

  • Засоби техніки застосовуються при створенні матеріальних і культурних цінностей; для отримання, передачі і перетворення енергії; дослідженні природи і суспільства; збору, зберігання, обробки і передачі інформації; управління виробничими процесами; створення матеріалів із заздалегідь заданими властивостями; пересування і зв'язку; побутового і культурного обслуговування; забезпечення обороноздатності.

  • Сучасна техніка характеризується високими темпами її модернізації і автоматизації, уніфікацією, стандартизацією, інтенсивним розвитком енергетики, радіоелектроніки, хімічної технології, широким використанням автоматики, ЕОМ та ін. Досягнення сучасної техніки базуються на фундаментальних наукових відкриттях і дослідженнях.  Технологія це сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, що здійснюються в процесі виробництва продукції; наукова дисципліна, що вивчає фізичні, хімічні, механічні та ін. закономірності, що діють в технологічних процесах.

  • Технологія це сукупність методів обробки, виготовлення, зміни стану, властивостей, форми сировини, матеріалу або напівфабрикату, що здійснюються в процесі виробництва продукції; наукова дисципліна, що вивчає фізичні, хімічні, механічні та ін. закономірності, що діють в технологічних процесах.

  • Techne – мистецтво, майстерність, уміння,

  • logos – слово, вчення.

  • Технологією називають також самі операції виробництва, обробки, транспортування, зберігання, контролю, що є частиною загального виробничого процесу. Виробництво завжди матеріальне, це процес створення матеріальних благ, послуг.  Філософське поняття об'єктивного буття включає природу, суспільство і людину. Відповідно до цих трьох елементів буття в науці чітко виділяються три сфери знання про них. Це змістовний аспект науки.

  • Філософське поняття об'єктивного буття включає природу, суспільство і людину. Відповідно до цих трьох елементів буття в науці чітко виділяються три сфери знання про них. Це змістовний аспект науки.

  • Залежно від сфери буття, а отже, і від роду дійсності, що вивчається, розрізняються три напрями наукового знання: природознавствознання про природу; суспільствознавство – знання про різні види і форми суспільного життя, а також знання про людину як мислячу істоту.

  • Вся сукупність наукових знань про природу формується природознавством. Його структура є безпосереднім віддзеркаленням логіки природи.

  • Іншим фундаментальним напрямом наукового знання є суспільствознавство. Предметом його є суспільні явища і системи, структури, стани, процеси. Суспільні науки дають знання про окремі різновиди і всю сукупність суспільних зв'язків і відносин.

  • Третій фундаментальний напрямок наукових знань складають наукові знання про людину і її мислення. Людина є об'єктом вивчення великої кількості різноманітних наук, які розглядають її в різних аспектах. Зі всієї сукупності наук саме гуманітарні науки орієнтовані на інтереси людини, яка виступає для них як міра всіх речей.

  • Математика - наука про кількісні відносини дійсності. Вона є міждисциплінарною наукою і мовою більшості природничих наук.  Їх виділяється декілька:

  • Їх виділяється декілька:

  • 1) описова - виявлення істотних властивостей і відносин дійсності;

  • 2) систематизуюча - віднесення описаного до певних класів і розділів;

  • 3) пояснювальна - систематичне викладення суті об'єкта, що вивчається, причин його виникнення і розвитку;

  • 4) виробничо-практична - можливість застосування одержаних знань у виробництві, для регулювання суспільного життя, в соціальному управлінні;

  • 5) прогностична - прогноз нових відкриттів у рамках існуючих теорій, а також рекомендації на майбутнє;


  • Каталог: bitstream -> 123456789


   Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка