Метою курсу є


) світоглядна - внесення одержаних знань в існуючу картину світу, раціоналізація відносин людини до дійсностіСторінка5/29
Дата конвертації28.05.2016
Розмір446 b.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

6) світоглядна - внесення одержаних знань в існуючу картину світу, раціоналізація відносин людини до дійсності.

 • За свою історію людство накопичило найрізноманітніші за своїм характером знання, і наукові знання є лише одним з їх видів. Тому постає питання про критерії науковості знань, що відповідно дозволяє віднести їх або до категорії наукових, або до будь-яких інших. • Наукові знання на відміну від інших повинні підкорятися принципам фальсифікації і верифікації.

  • Наукові знання на відміну від інших повинні підкорятися принципам фальсифікації і верифікації.

  • Принцип фальсифікації висунутий крупним філософом XX ст. К.Поппером.

  • Фальсифікація (спростування) – це процедура, яка встановлює помилковість понять або суджень у результаті її експериментальної або теоретичної перевірки. Вимога можливості фальсифікації знань означає, що предметом науки можуть бути тільки знання, які принципово можна спростувати. Знання, які неможливо спростувати (наприклад, релігійні істини), до науки відношення не мають.

  • Слід відзначити, що послідовне використання принципу верифікації робить будь-які знання гіпотетичними, але це непогано: постійна загроза фальсифікації тримає науку “у тонусі”, не дає застоюватися, спочивати на лаврах.

  • Верифікація - це процес встановлення істинності гіпотези або теорії у результаті її емпіричної перевірки. Можлива також непряма верифікація, що базується на логічних висновках з прямо верифікованих фактів.  Загальний хід розвитку науки відповідає основним ступеням пізнання природи і світу взагалі. Він проходить декілька основних ступенів:

  • Загальний хід розвитку науки відповідає основним ступеням пізнання природи і світу взагалі. Він проходить декілька основних ступенів:

  • 1. Безпосереднє споглядання природи як нерозчленованого цілого - відбувається вірне охвачування загальної картини природи при нехтуванні частинних випадків;

  • 2. Аналіз природи, розчленовування її на частини, виділення і вивчення окремих речей і явищ, пошуки окремих причин і наслідків, при цьому за частковостями зникає загальна картина універсального зв'язку явищ;

  • 3. Відтворення цілісної картини на основі вже пізнаних частковостей шляхом приведення в рух зв'язків ізольованих раніше, тобто на основі поєднання аналізу з синтезом.

  • Наукове знання, не є раз і назавжди даним феноменом, об'єм і зміст його постійно змінюється.

  Метою наукового пізнання є встановлення законів науки, що адекватно відображають дійсність. Прийнято вважати, що в природі діють об'єктивні закономірності – стійкі, такі що повторюються зв'язки між предметами і явищами.

  • Метою наукового пізнання є встановлення законів науки, що адекватно відображають дійсність. Прийнято вважати, що в природі діють об'єктивні закономірності – стійкі, такі що повторюються зв'язки між предметами і явищами.

  • Людство ж пізнає закони природи - віддзеркалення цих об'єктивних закономірностей в нашій свідомості.

  • Закони завжди носять об'єктивний характер і відображають реальні процеси, що пов'язують явища навколишнього світу. Закони є ступенями пізнання.

  • Прийнято поділяти закони по ступеню їх узагальнення:

  • менш загальні (стосуються обмеженої області знання, що вивчається конкретними науками, наприклад, закон природного відбору)

  • більш загальні (зачіпляють декілька областей знання, застосовуються в декількох суміжних областях, наприклад, закон збереження енергії);

  • загальні (фундаментальні закони буття, наприклад, принцип розвитку і загального зв'язку).

  • Також виділяють закони функціонування і закони розвитку.  Під гносеологічними передумовами розуміють спрощення, огрублення, ідеалізацію дійсності, що відображається, які приймаються тією або іншою наукою на певній стадії її розвитку при її побудові, обґрунтуванні і застосуванні.

  • Під гносеологічними передумовами розуміють спрощення, огрублення, ідеалізацію дійсності, що відображається, які приймаються тією або іншою наукою на певній стадії її розвитку при її побудові, обґрунтуванні і застосуванні.

  • Жодна наука не в змозі відобразити світ у всій повноті його зв'язків і відносин. Кожна наука зі всього різноманіття цих зв'язків вибирає тільки одну сторону дійсності, вивченням якої займається у подальшому. При цьому вся решта сторін дійсності вважається неістотною для даної науки. Чим більше сторін дійсності, тим більший ступінь її огрублення, спрощення, тим сильнішими є гносеологічні передумови, прийняті даною наукою.

  • Дуже важливо розуміти, що не можна абсолютизувати гносеологічні передумови. У, як правило, плавному розвитку науки їх абсолютизація не дуже помітна і не дуже заважає. Але коли настає етап революції у науці, з'являються нові теорії, які вимагають абсолютно нових гносеологічних передумов, часто несумісних із гносеологічними передумовами старих теорій.

  • Це ж свідчить і про те, що немає абсолютної істини.

  • Істинність завжди залежить від гносеологічних передумов, які не є раз і назавжди даними і незмінними.  Поняття - це віддзеркалення предметів і явищ з боку їх істотних властивостей і відносин, форма мислення, яка узагальнює і виділяє предмети за їх загальними ознаками.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


  База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
  звернутися до адміністрації

      Головна сторінка