Метою навчання є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльностіДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.Метою навчання є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей.

 • Метою навчання є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей.

З позицій компетентнісного підходу основним результатом діяльності педагогічного колективу школи стає формування компетентного випускника, здатного використовувати отримані знання в реальному житті, витримувати конкуренцію на ринку праці.

 • З позицій компетентнісного підходу основним результатом діяльності педагогічного колективу школи стає формування компетентного випускника, здатного використовувати отримані знання в реальному житті, витримувати конкуренцію на ринку праці.Інтерактивні форми навчання

 • Інтерактивні форми навчання

 • Індивідуальна робота кожного учня

 • Робота в групах

 • Робота над проектами

 • Робота в мережі

 • Використання комп’ютерної техніки та мультимедійних засобівІнформаційна компетентність в інформатиці, на відміну від інших дисциплін, є предметною.

 • Інформаційна компетентність в інформатиці, на відміну від інших дисциплін, є предметною.

 • Таким чином, через зміст та форми роботи на окремих уроках інформатики формуються предметні компетенції, а через них - надпредметні та ключові.

знання;

По-перше, знання, але не просто інформація, а швидко змінювана, динамічна, різноманітна, яку треба вміти знайти, відсіяти від непотрібної, перевести у досвід власної діяльності.

 • По-перше, знання, але не просто інформація, а швидко змінювана, динамічна, різноманітна, яку треба вміти знайти, відсіяти від непотрібної, перевести у досвід власної діяльності.

 • По-друге, уміння використовувати це знання у конкретній ситуації; розуміння, яким чином добути це знання, для якого знання який метод потрібний.

 • По-третє, адекватне оцінювання - себе, світу, свого місця в світі, конкретного знання, необхідності чи зайвості його для своєї діяльності, а також методу його здобування чи використання.Мотивація - це так звані психічні явища, що стали спонуканням до виконання тієї або іншої дії, учинку, що визначають активність особистості та її спрямованість на досягнення запланованого результату.

 • Мотивація - це так звані психічні явища, що стали спонуканням до виконання тієї або іншої дії, учинку, що визначають активність особистості та її спрямованість на досягнення запланованого результату.

 • Мотиваційна поведінка – це результат дії двох чинників: особистісного та ситуаційного.

 • Особистісний чинник – це потреби, мотиви, настанови, цінності;

 • Ситуаційний чинник – зовнішні умови, наприклад: поведінка інших людей, оцінки й реакції оточення. • Стимул – спонукальна причина (звичайно зовнішній вплив), що суб'єктивно сприймається й викликає спрямовану активність людини. У деяких випадках стимул може стати мотивом, для чого людина мусить усвідомити стимул, «переробити» та відбити його у свідомості.Мотив – усвідомлена потреба, яка викликає активність людини й визначає спрямованість цієї активності.

 • Мотив – усвідомлена потреба, яка викликає активність людини й визначає спрямованість цієї активності.

Слово рефлексія походить від латинського reflexio - звернення назад.

 • Слово рефлексія походить від латинського reflexio - звернення назад.

 • Словник іноземних слів визначає рефлексію як роздум про свій внутрішній стан, самопізнання.

 • Тлумачний словник української мови трактує рефлексію як самоаналіз.

 • У сучасній педагогіці під рефлексією розуміють самоаналіз діяльності та її результатів.має знання

 • має знання

 • володіє технологіями

 • вміє доступно пояснити

 • спонукати до діяльності

 • мотивуватиТочка входженняЗапровадження профільного навчання в старшій школі має забезпечити формування в учнів предметних компетентностей.

 • Запровадження профільного навчання в старшій школі має забезпечити формування в учнів предметних компетентностей.

 • Навчання за інформаційно-технологічним профілем гарантує високий рівень інформаційної компетентності випускників школи.З позицій компетентнісного підходу основним безпосереднім результатом навчальної діяльності з інформатики є інформаційна компетентність учнів.

 • З позицій компетентнісного підходу основним безпосереднім результатом навчальної діяльності з інформатики є інформаційна компетентність учнів.

 • Компетентнісний підхід при вивченні інформатики сприяє формуванню ключових компетентностей, таких як соціальна, комунікативна, полікультурна, творчої діяльності, самоосвіти тощо.

 • Використання компетентнісного підходу посилить ефективність навчання за рахунок діяльнісної сутності навчання, акцентуванні уваги на способах і характерові дій, укріплення взаємозв’язку між мотиваційною й ціннісно-орієнтаційною характеристикою особистості.Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной парадигме // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 8-14.

 • Болотов В.А., Сериков В.В. Компетентностная модель: от идеи к образовательной парадигме // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 8-14.

 • Кареліна О. Класифікація практичних умінь майбутніх фахівців з інформаційних технологій // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Науково-методичний журнал. – 2004. – Вип. ІІІ-IV. – С. 226-231.

 • Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В.Овчарук. – К.: “К.І.С.”, 2004. – 112 с.

 • Кузнецов А.А., Бешенков С.А., Ракитина Е.А. Современный курс информатики: от элементов к системе // ИНФО. – 2004. - № 1. – С. 3-8.

 • Лебедева М.Б., Шилова О.Н. Что такое ИКТ-компетентность студентов педагогического университета и как ее формировать // ИНФО, 2004. - № 3. – С. 95-100.

 • Логвиненко В.Г. Цілі вивчення дисциплін комп’ютерного циклу та інформаційних технологій у вищій школі // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VI: В 3-х томах. – Кривий Ріг: видавничий відділ НМетАУ, 2006. – т. 3: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 20-24.

 • Семенов А.Л. Роль информационных технологий в общем среднем образовании. М.: Изд-во МИПКРО, 2000. – 12 с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка