Ми успішно працюємо у сфері охорони здоров’я понад 15 років і змістом своєї роботи вважаємо надання якісних фармацевтичних послугДата конвертації04.06.2016
Розмір445 b.

Ми успішно працюємо у сфері охорони здоров’я понад 15 років і змістом своєї роботи вважаємо надання якісних фармацевтичних послуг

 • Ми успішно працюємо у сфері охорони здоров’я понад 15 років і змістом своєї роботи вважаємо надання якісних фармацевтичних послугбільше 200 кваліфікованих працівників, які люблять і знають свою роботу

 • більше 200 кваліфікованих працівників, які люблять і знають свою роботу

 • понад 10 000 львів’ян, які користуються Карткою Постійного Клієнта

 • телефонна довідкова служба для населення ( інформуємо про наявність і застосування лікарських засобів )

 • сертифікована система управ-ління якістю ( грудень 2005р.)

 • Лауреат національного конкурсу якості “100 кращих товарів і послуг України-2008”Основними цінностями підприємства є клієнт, персонал і належна якість ліків

 • Основними цінностями підприємства є клієнт, персонал і належна якість ліків19 аптечних закладів у місті Львові, які працюють під торговою маркою “Мережа аптек D.S.”

 • 19 аптечних закладів у місті Львові, які працюють під торговою маркою “Мережа аптек D.S.”

 • власний логістичний центр -аптечний склад

 • понад 7 500 вітчизняних та імпортних лікарських засобів в основному асортименті, широкий вибір супутніх товарів належної якості

 • близько 15% фармацевтичного ринку м. Львова за обсягами реалізаціїСистема управління якістю (СУЯ) – основне поняття стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 та його застосування для аптечного підприємства

 • Система управління якістю (СУЯ) – основне поняття стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 та його застосування для аптечного підприємства

 • Етапи побудови Системи управління якістю

 • Результати впровадження вимог стандарту ДСТУ ISO 9001-2001 ( на прикладі практичного досвіду ТзОВ “Маркет Універсал”)

 • Економічні та ринкові переваги функціо-нування на підприємстві Системи управління якістю у період економічної та фінансової нестабільності на фармацевтичному ринку

 • СУЯ доповнює і посилює нормативні вимоги фарма-цевтичної галузі, тому дає додаткову впевненість у тому, що належна якість послуг досягається і підтри-мується

 • СУЯ впорядковує та покращує існуючу систему управління підприємством, дозволяє поєднати інші управлінські системи, н-д бюджетування, систему збалансованих показників (BSC)

 • процесний підхід до побудови СУЯ забезпечує ефек-тивну роботу на операційному рівні, дає керівництву повну інформацію для прийняття обгрунтованих управлінських рішень, дозволяє оперативно реагувати на зміни на ринку

 • наявність сертифікованої СУЯ зміцнює ділову репута-цію, збільшує нематеріальні активи підприємства1. РОЗРОБЛЕННЯ - вивчення вимог стандарту, розгляд існуючих внутрішніх процесів, аудит існуючої системи управління підприємством

 • 1. РОЗРОБЛЕННЯ - вивчення вимог стандарту, розгляд існуючих внутрішніх процесів, аудит існуючої системи управління підприємством

 • 2. ВПРОВАДЖЕННЯ -

 • опис і стандартизація внут-рішніх процесів за єдиними правилами, введення в дію СУЯРОЗРОБЛЕННЯ і ВПРОВАДЖЕННЯ - два етапи тривали менше року : зі січня до грудня 2005 р. На цих етапах на підприємстві була розроблена і впроваджена необхідна документація, започатковано процедуру внутрішнього аудиту

 • РОЗРОБЛЕННЯ і ВПРОВАДЖЕННЯ - два етапи тривали менше року : зі січня до грудня 2005 р. На цих етапах на підприємстві була розроблена і впроваджена необхідна документація, започатковано процедуру внутрішнього аудиту

 • СЕРТИФІКАЦІЯ - відбулася у системі сертифікації УкрСЕПРО, була проведена Львівським державним центром стандартизації, метрології і сертифікації у грудні 2005 року ( сертифікат № UA 2.022.01739 ). Термін дії сертифікату – п’ять років

 • ПІДТРИМАННЯ - впроваджена система управління якістю функціонує, поліпшується, тричі пройшла плано-вий технічний нагляд органом зі сертифікації ( у грудні 2006р., у листопаді 2007р. та у листопаді 2008р.)

як результат орієнтації персоналу аптек на роботу з відвідувачами - збільшення середньої вартості 1-ої покупки та загальних об’ ємів реалізації мережі (підтверджується вимірними показниками)

 • як результат орієнтації персоналу аптек на роботу з відвідувачами - збільшення середньої вартості 1-ої покупки та загальних об’ ємів реалізації мережі (підтверджується вимірними показниками)

 • покращення показників оборотності товару (підтверджується вимірними показниками)

 • зменшення суми малоходових, неліквідних та протермі-нованих товарів (підтверджується вимірними показниками)

 • як наслідок – оптимізація оборотних коштів підприємстваоптимізація асортименту відповідно до реального попиту відвідувачів і, як наслідок, зменшення “дефектури” - випадків відмов товару клієнтам (підтверджується вимір-ними показниками)

 • оптимізація асортименту відповідно до реального попиту відвідувачів і, як наслідок, зменшення “дефектури” - випадків відмов товару клієнтам (підтверджується вимір-ними показниками)

 • збільшення загальної кількості покупок в аптеках мережі та кількості постійних клієнтів (підтверджується вимірними показниками)

 • відсутність обгрунтованих скарг на якість лікарських засобів та на якість обслуговування з боку відвідувачів

 • як наслідок – збільшення частки підприємства на фармацевтичному ринку м. Львова, зміцнення його конкурентної позиціївстановлення єдиних правил роботи на кожному етапі

 • встановлення єдиних правил роботи на кожному етапі

 • упорядкування документації та документообігу

 • покращення ефективності роботи з постачальниками внаслідок систематичного їх оцінювання

 • запровадження регулярного моніторингу за обраними показниками результативності усіх процесів у формі «план-факт» (підтверджується вимірними показниками)

 • оперативне виявлення недоліків у роботі та запобігання поширенню невідповідностей на інші підрозділи завдяки запровадженій процедурі внутрішнього аудиту

 • збір пропозицій по поліпшенню від працівників

 • як наслідок – покращення управління підприємством на операційному та управлінському рівняхобізнаність працівників у встановлених цілях і завданнях підприємства, залученість усього персоналу до їх виконання

 • обізнаність працівників у встановлених цілях і завданнях підприємства, залученість усього персоналу до їх виконання

 • підвищення відповідальності окремо кожного працівника за результати своєї роботи

 • налагодження взаємозв’язку між підрозділами

 • раціональніше використання робочого часу

 • удосконалення процесу навчання персоналу, різносто-роннє підвищення кваліфікації працівників

 • як наслідок – підвищення виконавчої дисципліни, кваліфікаційного рівня та мотивації персоналу

Одне з запитань : “Яку аптеку ви б рекомендували своїм знайомим?” (для відпо-віді подавалось зображення логотипів 6-ти відомих аптечних мереж, представлених у м. Львові)

 • Одне з запитань : “Яку аптеку ви б рекомендували своїм знайомим?” (для відпо-віді подавалось зображення логотипів 6-ти відомих аптечних мереж, представлених у м. Львові)

 • Кількість респондентів : 500 осіб, опита-них у центральній частині міста

 • Рейтинг мережі аптек D.S. за результа-тами опитування львів’ян : 2-е місцезбереження керованості процесами завдяки щоденному моніторингу основних показників

 • збереження керованості процесами завдяки щоденному моніторингу основних показників

 • швидка перебудова схеми товарного забезпечення в умовах нестабільної роботи дистриб’юторського сектора

 • збереження оборотних коштів підприємства

 • величина дефектури в аптеках : не вище 8%

 • темп приросту реалізації підприємства в 2,5 рази вищий, ніж темп приросту фарм. ринку м.Львова та у 1,5 рази вищий, ніж темп приросту фарм. ринку України ( розраховано за даними компанії «Моріон» )

 • кількість закритих аптечних підрозділів : 0

 • кількість скорочених працівників : 0

утримання показників дефектури та оборотності товарних залишків у межах планових значень

 • утримання показників дефектури та оборотності товарних залишків у межах планових значень

 • темп приросту реалізації підприємства в 2 рази вищий, ніж темп приросту фарм. ринку м.Львова та у 1,3 рази вищий, ніж темп приросту фарм. ринку України ( розраховано за даними компанії «Моріон» )

 • збільшення кількості постійних клієнтів мережі на 6% ( у порівнянні з кількістю постійних клієнтів станом на 01.01.2009 )

 • збільшення частки підприємства на місцевому фарм. ринку ( у порівнянні з аналогічним періодом минулого року ) • ефективна модель управління, яка дозволяє опера-тивно реагувати на зміни ринкового середовища

 • дієвий інструмент для аналізу роботи підприємства, який дозволяє бачити “тонкі” місця та своєчасно впро-ваджувати запобіжні та коригувальні дії

 • додаткова гарантія якості послуг, яка дозволяє розраховувати підприємству на високу лояльність своїх відвідувачів, зберегти покупців і обсяги реалізації

 • засіб для підвищення конкурентноздатності підприємства, зокрема у сферах товарного забез-печення (робота з дистриб’юторами) і фінансування (робота з банківськими установами)Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка