Міжпредметні зв'язки в шкільному курсі “Географія культури” Капіруліна С. ЛДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


Міжпредметні зв'язки в шкільному курсі “Географія культури”

 • Капіруліна С.Л.

 • Старший викладач кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка

 • Тернопіль 2010


В умовах модернізації шкільної освіти актуальність набувають ті напрями освіти, зміст яких забезпечує розвиток пізнавальної активності та самостійності мислення учнів.

 • В умовах модернізації шкільної освіти актуальність набувають ті напрями освіти, зміст яких забезпечує розвиток пізнавальної активності та самостійності мислення учнів.

 • Процес інтеграції наук в шкільній освіті втілюється через міжпредметні зв’язки.

 • Міжпредметні зв’язки є одним із факторів підвищення педагогічної ефективності уроку.

 • Знання учня мають бути не «предметним уламком», а цілісною інформацією про навколишній світ, на тлі якої виділяються відомості предметної специфіки.

 • Інтеграція в світовій освіті – тенденція, яка наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. стає базовою в сучасній педагогіці.Історія виникнення поняття «міжпредметні зв’язки».

 • Я. А. Коменський вимагав здійснення взаємозв’язку предметів.

 • Дж. Локк вважав накладення змісту однієї дисципліни елементами і фактами іншої засобом, здатним не тільки формувати вміння і навички учня, але й збагачувати знання про життя в цілому.

 • І. Гербарт вперше обґрунтував необхідність використання міжпредметних зв’язків в навчальному процесі, адже зв’язки між навчальними дисциплінами повинні сприяти всебічному розвитку учнів.

 • К. Д. Ушинський здійснив першу спробу теоретичного усвідомлення даної проблеми. Запропонував класифікацію міжпредметних зв’язків за типом виникаючих асоціацій: за протиставленням, за подібністю, за часом, за єдністю місцерозташування.Необхідні умови упровадження міжпредметних зв’язків у педагогічний процес:

 • - досконале знання вчителем географії не тільки власного програмного матеріалу, а й матеріалу з інших дисциплін;

 • - обізнаність з календарними планами різних предметів;

 • - творчий зв’язок з іншими учителями-предметниками;

 • - застосування різноманітних форм і методів організації навчально-виховного процесу, прийомів активізації розумової діяльності учнівІсторія географії культури

 • М. Данилевський перша спроба класифікації в культурі. Він виділяв 13 локальних культурно-історичних типів, або «цивілізацій».

 • Фундатор вітчизняної географії Степан Рудницький, вивчаючи територію України, звернув увагу на невід’ємність духовного життя від природних процесів, в умовах яких воно формується.

 • Російський географ М. М. Баранський акцентував увагу на тому, що комплексні географічні характеристики не повинні обмежуватись природою і господарством, а повинні охоплювати також історію, культуру, побут, політику певних регіонів і країн. Ним введене поняття «соціогеографія» – географія соціуму (суспільства).

 • У 70-х роках минулого століття зусиллями Л. М. Гумільова, В.М. Гохмана, А. М. Колотієвського, С. Б. Лаврова географія поступово повертається до географії соціальної, або суспільної, в тому числі й до географії культури.Академік Степан Рудницький уперше в українській географії виділив науковий напрям і назвав його географією культури у 1926 р., у вузькому значенні, розуміючи під нею частину антропогеографії.

 • Академік Степан Рудницький уперше в українській географії виділив науковий напрям і назвав його географією культури у 1926 р., у вузькому значенні, розуміючи під нею частину антропогеографії.

 • З другої половини ХХ ст. у Німеччині назву антропогеографія майже повністю витіснив термін Kulturgeographie – культурна географія.

 • В українській мові термін «геокультура», «геокультурний» набув поширення, на зламі 1940-1950-их років. Термін «географія культури» застосовував український учений-філософ та психолог Олександр Кульчицький у дослідженні “Риси характерології українського народу”

 • У 1953 р., термін геокультура популяризував український поет і есеїст Євген Маланюк (1887–1968) у праці “Нариси з історії нашої культури”.

 • Серед сучасних українських вчених-географів, що працюють у цій сфері, Ольга Любіцева, Людмила Мелько (м. Київ), Іван Ровенчак (м.Львів), та ін.Пакет програмно-методичного забезпечення навчання курсу «Географія культури» для учнів профільних 10-11 класів.

 • Навчальний посібник «Кредитно-модульний курс Географії культури»

 • Робочий зошит для учнів.Основні завдання курсу:

 • Систематизувати

 • знання щодо:

 • загальної географії та

 • географії культури

 • світу; • Особливостей історичного

 • розвитку та сучасного стану

 • традиційного господарства,

 • духовної та матеріальної

 • культури країн і

 • регіонів світу;Геокультурного районування та характеристики особливостей культури окремих регіонів світу;Всесвітньої культурної спадщини та її географії.Опанування змісту курсу проектується на базі п'яти основних видів діяльності:

 • пізнавальна діяльність;

 • ціннісно-орієнтована діяльність (пов'язана з формуванням мотивів, ціннісних орієнтацій, переконань особи);

 • перетворювальна діяльність (направлена на перетворення довколишньої дійсності або самого себе, коли йдеться, наприклад, про самоосвіту);

 • комунікативна діяльність – спілкування з іншими людьми;

 • естетична діяльність – здобуття насолоди від власної діяльності, об'єктів довколишньої дійсності, предметів мистецтва тощо.За результатами навчання учень:

 • аналізує та

 • оцінює значення

 • та внесок окремих

 • людських цивілі-

 • зацій та культур

 • в загальнолюдську

 • скарбничку світо-

 • вої культури.  • узагальнює
  • основні риси
  • релігій світу;
  • основні риси
  • громадського
  • та сімейного
  • побуту;


 • Класифікує за певними

 • ознаками житло, одяг,

 • пам’ятки історії та

 • культури геокультурних

 • регіонів світу;описує,

 • описує,

 • характеризує

 • та аналізує

 • зв'язок різнома-

 • нітності сучасних

 • форм розселення

 • населення світу

 • під впливом

 • географічного

 • середовища;Апробація методичних матеріалів:

  • Драгунова Тетяна Василівна, вчитель географії та економіки СЗШ № 250 Деснянського району, вчитель вищої кваліфікаційної категорії.
  • Кривоберець Алла Володимирівна, вчитель географії СЗШ № 278 Деснянського району, вчитель вищої кваліфікаційної категорії.
  • Черненко-Закржевська Світлана Миколаївна, вчитель географії та економіки СЗШ № 224 Дніпровського району, вчитель першої кваліфікаційної категорії.
  • Кобзар Марина Олександрівна, вчитель географії та економіки НВК № 240 Оболонського району, вчитель вищої кваліфікаційної категорії.
  • Шамаєва Оксана Анатоліївна, вчитель географії та економіки СШ № 170 Оболонського району, вчитель першої кваліфікаційної категорії.


Дякую за увагу!Каталог: files -> science work -> dosvid -> geo seminar -> prezentation
files -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
files -> Метою курсу «Поетика» є: Метою курсу
files -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
files -> Інтелектуальна готовність
files -> Українська мова
prezentation -> Інформації про досвід людської діяльності, особливості ведення господарства, розвитку національної культури, впливу природно-географічних умов та рівня соціально-економічного розвитку, який сформувався історично


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка