Міжпредметні зв'язкиДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.
ТипВитяг • Наукове дослідження — особлива форма процесу пізнання, систематичне цілеспрямоване вивчення об'єктів, в якому використовують засоби і методи науки і яке завершується формулюванням знання про досліджуваний об'єкт.Міжпредметні зв'язки:Наукові дослідження — шлях до розв'язання проблем в освіті

 • Будь-яка наука може розвиватись лише втому випадку, якщо вона буде поповнюватись новими фактами.

 • В свою чергу, для їх накопичення і інтерпретації необхідні науково-обґрунтовані методи досліджень. Вони залежать від набору теоретичних принципів, що отримали в науці назву методологічних. • Для майбутніх викладачів та науковців, які навчаються за магістерською програмою, дуже важливо мати уявлення про методологію та методи наукових досліджень.

 • У майбутнього науковця, передусім, бракує досвіду у використанні методів наукового пізнання, застосуванні логічних законів і правил, засобів і методів досліджень, тому є сенс розглядати ці питання докладніше в межах дисципліни “Методи досліджень в освіті”.Саме вивчення цих методів дослідження майбутніми викладачами та науковцями покладено в основу дисципліни «Методи досліджень в освіті».

 • Саме вивчення цих методів дослідження майбутніми викладачами та науковцями покладено в основу дисципліни «Методи досліджень в освіті».

 • Таблиця 1

 • Витяг

 • з навчального плану для освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр»

 • з освітніх вимірюваньАналіз педагогічної практики і нормативних документів свідчать про те, що школі потрібен учитель-дослідник, здатний активно брати участь в процесі перетворень, готовий до інноваційної діяльності, який знає основи організації дослідно-експериментальної і дослідницької роботи у галузі освіти.

 • Аналіз педагогічної практики і нормативних документів свідчать про те, що школі потрібен учитель-дослідник, здатний активно брати участь в процесі перетворень, готовий до інноваційної діяльності, який знає основи організації дослідно-експериментальної і дослідницької роботи у галузі освіти.

 • Дослідницька робота майбутнього учителя (спочатку навчально-дослідна, потім і науково-дослідна), що виконується в ході педагогічної підготовки у вищих навчальних закладах , є найважливішим кроком до професійної діяльності. Підготовка рефератів, написання курсових робіт, участь у роботі проблемних груп, нарешті, підготовка випускної кваліфікаційної роботи з освітніх вимірювань - усе це сприяє формуванню методологічної культури і знань майбутнього фахівця, розвитку професійно-значущих умінь, якостей особистості вчителя-дослідника.

Методи наукових досліджень:

 • спостереження,

 • бесіди,

 • анкетування,

 • експеримент,

 • вивчення документації та учнівських робіт,

 • рейтинг,

 • узагальнення незалежних характеристик,

 • психолого-педагогічне тестування,

 • соціометрія,

 • аналіз результатів діяльності.Математичні методи:

 • реєстрування,

 • ранжування,

 • моделювання. • Сутність цих методів полягає в описі явищ в освіті за допомогою кількісних характеристик, а також у використанні кібернетичних моделей для визначення оптимальних умов управління процесом навчання і виховання. Застосування математичних методів для відображення педагогічних явищ можливе за таких умов:

 • масовий характер явищ;

 • їх типовість;

 • вимірюваність явищ.Теоретичні методи:

 • аналіз,

 • синтез,

 • узагальнення,

 • порівняння,

 • висновки.Етапи досліджень:

 • Визначення актуальності проблеми, об'єкта, предмета, мети, гіпотези та завдання дослідження.

 • Ґрунтовне, всебічне і глибоке вивчення встановлених наукою фактів, положень, висновків.

 • Вивчення освітньої практики.

 • Формулювання гіпотези, тобто наукового припущення, ймовірного висновку з дослідження.

 • Здійснення експериментальної роботи.

 • Вивчення передового досвіду.

 • Зіставлення експериментальних даних з масовою практикою.

 • Узагальнення результатів дослідження, формулювання наукових висновків, доведення або спростування гіпотези.

 • Оформлення результатів дослідження, їх упровадження в освітній процес.Модуль 2 Методика організації та проведення досліджень в освіті

 • Методи аналізу змісту та результатів досліджень.

 • Обробка й оформлення результатів досліджень.

 • Похибки вимірювань та їх класифікація.

 • Подання результатів досліджень.Результати науково-педагогічних досліджень повинні відповідати таким вимогам:

 • суспільна актуальність;

 • наукова новизна;

 • теоретична і практична значущість;

 • наукова об'єктивність і достовірність;

 • доступність висновків і рекомендацій для використання їх в інших конкретних наукових дослідженнях або в практичній діяльності;

 • визначення міри, меж і умов ефективного застосування отриманих результатів.Проблеми в організації досліджень в освіті:

 • надмірна зосередженість наукових досліджень в адміністративному центрі,

 • недостатня мобільність вітчизняної дослідницької системи,

 • ізольованість їх від зарубіжної педагогічної науки через обмежені можливості особистих контактів між науковцями та обміну науковою інформацією,

 • слабке матеріально-технічне забезпечення досліджень,

 • недостатнє втілення в освітню практику їх результатів.

Каталог: pluginfile.php -> 682 -> mod page -> content
content -> Три виміри логіко-математичної компетентності
content -> Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними
content -> Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату
pluginfile.php -> Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування
pluginfile.php -> В2В ( business-to-business) бізнес для бізнесу
content -> «формування професійних компетентностей майбутніх вчителів математики з питань оцінювання в навчальному процесі»
content -> «грамотність – освіченість – професійна компетентність – культура – менталітет»
content -> Перелік дисциплін, які бажано вже вивчити
content -> Дисципліна “Конструювання тестів” циклу “Освітні вимірювання” реалізує підготовку магістрів в галузі теорії і практики конструювання тестів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка