Митна вартість товару — це термін для визначення спеціальної вартості товару, а саме, це вартість товару, яка застосовується для цілей: — обкладення товару митом, пдв, акцизним збором; — зовнішньоекономічної та митної статистикиДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.Митна вартість товару — це термін для визначення спеціальної вартості товару, а саме, це вартість товару, яка застосовується для цілей: — обкладення товару митом, ПДВ, акцизним збором; — зовнішньоекономічної та митної статистики; — державного регулювання торговельно-економічних відносин, які пов'язані із вартістю товару, включаючи здійснення валютного контролю зовнішньоторговельних акцій і розрахунків банків по них згідно із законодавчими актами України.

 • Митна вартість товару — це термін для визначення спеціальної вартості товару, а саме, це вартість товару, яка застосовується для цілей: — обкладення товару митом, ПДВ, акцизним збором; — зовнішньоекономічної та митної статистики; — державного регулювання торговельно-економічних відносин, які пов'язані із вартістю товару, включаючи здійснення валютного контролю зовнішньоторговельних акцій і розрахунків банків по них згідно із законодавчими актами України.За об'єктом оподаткування мито поділяється на:

 • За об'єктом оподаткування мито поділяється на:

 • 1) імпортне;

 • 2) експортне;

 • 3) сезонне

 • За способом нарахування (ст. 7 Закону) мито поділяється на:

 • 1) адвалерне — нараховується у відсотках до митної вартості

 • товару;

 • 2) специфічне — нараховується у встановленому грошовому

 • розмірі на одиницю товару;

 • 3) комбіноване — поєднує обидва названих види мита.Імпортне мито є диференційованим і залежить від країни походження товарів:

 • Імпортне мито є диференційованим і залежить від країни походження товарів:

 • • до товарів, що походять з країн, що розвиваються, (додаток № 1 до Єдиного митного тарифу) в межах товарних груп 1—24 застосовуються преференційні ставки мита;

 • • до товарів, що походять з країн (економічних союзів), які користуються в Україні режимом найбільшого сприяння (додаток № 2 до Єдиного митного тарифу), а також до товарів, що походять з країн, що розвиваються, в межах товарних груп 25—97 застосовуються пільгові ставки мита;

 • • до решти товарів застосовуються повні (загальні) ставки мита.Експортне мито — вартісна категорія, то при аналізі його застосування можна використати методику, запропоновану при дослідженні мита загалом, тобто критерієм домінування певної функції є співвідношення між національними та світовими цінами на конкретний товар.

 • Експортне мито — вартісна категорія, то при аналізі його застосування можна використати методику, запропоновану при дослідженні мита загалом, тобто критерієм домінування певної функції є співвідношення між національними та світовими цінами на конкретний товар.

♦ спеціальне (особливе) — встановлюється у кожному конкретному випадку як захисний захід, якщо товари ввозяться на митну територію в таких кількостях або на таких умовах, що завдають шкоди вітчизняному виробнику, а також захід для припинення недобросовісної конкуренції або у відповідь на дискримінаційні дії з боку іноземних держав проти України;

 • ♦ спеціальне (особливе) — встановлюється у кожному конкретному випадку як захисний захід, якщо товари ввозяться на митну територію в таких кількостях або на таких умовах, що завдають шкоди вітчизняному виробнику, а також захід для припинення недобросовісної конкуренції або у відповідь на дискримінаційні дії з боку іноземних держав проти України;антидемпінгове — застосовується у випадках ввезення на митну територію України товарів за цінами, значно нижчими ніж їх нормальна вартість у країні вивезення, якщо такий імпорт створює загрозу або завдає шкоди вітчизняному виробнику подібних товарів або організації їх виробництва в Україні (так, ввезенням курячих стегон підірвано вітчизняну птахову індустрію). Ставка (розмір) антидемпінгового мита не може перевищувати різниці між конкурентною оптовою ціною об'єкта демпінгу на момент експорту і заявленою ціною при його імпорті на митну територію України;

 • антидемпінгове — застосовується у випадках ввезення на митну територію України товарів за цінами, значно нижчими ніж їх нормальна вартість у країні вивезення, якщо такий імпорт створює загрозу або завдає шкоди вітчизняному виробнику подібних товарів або організації їх виробництва в Україні (так, ввезенням курячих стегон підірвано вітчизняну птахову індустрію). Ставка (розмір) антидемпінгового мита не може перевищувати різниці між конкурентною оптовою ціною об'єкта демпінгу на момент експорту і заявленою ціною при його імпорті на митну територію України;♦ компенсаційне — застосовується у випадках ввезення на митну територію України товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи побічно використовується субсидія, якщо таке ввезення завдає шкоди вітчизняному виробнику подібних товарів. Ставка компенсаційного мита не може перевищувати розміру субсидій.

 • ♦ компенсаційне — застосовується у випадках ввезення на митну територію України товарів, при виробництві або експорті яких прямо чи побічно використовується субсидія, якщо таке ввезення завдає шкоди вітчизняному виробнику подібних товарів. Ставка компенсаційного мита не може перевищувати розміру субсидій.Митний тариф України - це систематизований звід ставок мита, якими обкладаються товари, які ввозять до митної території України.

 • Митний тариф України - це систематизований звід ставок мита, якими обкладаються товари, які ввозять до митної території України.

 • Ставки митного тарифу України є єдиними для всіх суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності незалежно від форм власності, організації господарської діяльності та територіального розташування, за винятком випадків, передбачених законами України та її міжнародними договорами. Митний тариф затверджується Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України.Державна митна служба України (ДМСУ)

 • Державна митна служба України (ДМСУ)

 • є cпеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі митної справи, створена у 1991 році, для спрямування, координації та контролю за діяльністю митних органів та організацій щодо виконання законодавства України з питань митної справи.виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;

 • виконання та контроль за додержанням законодавства України з питань митної справи;

 • захист економiчних iнтересiв України;

 • виконання зобов'язань, передбачених мiжнародними договорами України з питань митної справи;

 • захист iнтелектуальної власностi учасникiв зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, iнших юридичних та фiзичних осiб;

 • застосування заходiв тарифного та нетарифного регулювання при перемiщеннi товарiв через митний кордон України;

 • митний контроль та митне оформлення товарiв i транспортних засобiв, що перемiщуються через митний кордон України, вдосконалення форм i методiв їх здiйсення;

 • контроль дотримання правил перемiщення валютних цiнностей через митний кордон України;спрощення та гармонізація митних процедур,

 • спрощення та гармонізація митних процедур,

 • безпека торгового ланцюгу постачання,

 • спрощення міжнародної торгівлі,

 • посилення правоохоронної функції митної системи та контролю за додержанням законодавства України з питань митної справи,

 • робота із захисту прав інтелектуальної власності,

 • співпраця із діловими колами.

Каталог: Presentation -> Gipermarket september 2012 -> Bykov%2026
Bykov%2026 -> Трудові ресурси поняття «марксистсько-ленінської» «політичної економії». За дегуманізацію і інструменталізацію людини та методологічну необгрунтованість це поняття багаторазово піддавалося критиці суспільствознавцями
Bykov%2026 -> Баланс – це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання та власний капітал. Баланс
Bykov%2026 -> Міжнародна валютна ліквідність −сукупність джерел фінансування та кредитування світового платіжного обігу
Bykov%2026 -> Пропозиція грошей це та кількість грошей, що знаходиться у розпорядженні економічних суб´єктів, яку вони можуть спрямувати в оборот за сприятливих умов
Gipermarket september 2012 -> Визначити складові піднесення національно – визвольного руху в Західній Україні у ІІ половині 70-90-х років ХІХ століття


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка