Модель самоосвітньої діяльності Методиста будинку дитячої та юнацької творчостіДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.


Модель самоосвітньої діяльності


Самоосвіта методиста – це необхідна умова професійного вдосконалення. Це здобуття знань самостійним навчаннямОсновні принципи самоосвітньої роботи методиста

 • взаємозумовленість змісту самоосвіти практичною діяльністю методиста;

 • комплексне вивчення психолого-педагогічних і науково-методичних проблем;

 • поєднання науково-теоретичної підготовки з оволодінням уміннями і навичками практичної діяльності;

 • відповідність змісту самоосвіти до рівня підготовки методиста, його здібностей;

 • взаємозв'язок освіти з творчими пошуками;

 • системність, послідовність і безперервністьСистема самоосвітньої роботи методиста передбачає:

 • - поточне і перспективне планування;

 • - підбір раціональних форм та способів засвоєння і збереження інформації;

 • - оволодіння методикою аналізу і способами узагальнення свого та колективного педагогічного досвіду;

 • - поступове освоєння методів дослідницької та експериментальної діяльності, дослідження науково-методичної проблеми;

 • - підвищення кваліфікації на курсах.Найважливішими складовими змісту самоосвіти і самовдосконалення методиста мають бути:

 • вивчення нормативно-правової та наукової бази методичної роботи в системі підвищення професійної компетентності педагогічних працівників;

 • проведення глибокого аналізу складу педагогічних кадрів закріплених категорій, стану підвищення їх кваліфікації;

 • вивчення стану викладання занять, якості знань, умінь учнів;

 • вивчення перспективного педагогічного досвіду педагогічних працівників;

 • вивчення, моделювання, впровадження інтерактивних технологій;

 • оволодіння інноваційними технологіями навчання і виховання;

 • курсова підготовка;

 • участь у обласних та районних семінарах – практикумах, методичних об’єднаннях ;

 • робота над індивідуальною творчою темою;

 • підготовка друкованих матеріалів тощо;

 • здійснення самоаналізу результатів роботи своєї діяльності та визначення перспективних завдань професійного самовдосконалення

Індивідуально-творча робота забезпечує самостійне опрацювання проблем функціональної діяльності методиста:

 • 1. Діяльність методиста в організації системи неперервного підвищення кваліфікації педагогів.

 • 2. Організація і розвиток творчого потенціалу керівників гуртків -' основне завдання методиста.

 • 3. Науково-методичне забезпечення зростання керівників закладу.

 • 4. Методичне керівництво самоосвітою керівників гуртків в міжкурсовий період.

 • 5. Організація роботи з молодими вчителями.

 • 6. Роль методичних об'єднань у здійсненні науково-методичної роботи з педагогічними кадрами.

 • 7. Впровадження в практику інноваційних технологій навчання і виховання.

 • 8. Інноваційні форми і методи роботи з педагогічними кадрами.

 • 9. Психологічний супровід науково-методичної роботи з педагогічними

 • кадрами.

 • 10. Атестація педагогічних працівників як засіб підвищення педагогічної майстерності.Девіз педагогічного колективуПроблема, над якою працює методист:

 • Проблема, над якою працює методист:

 • вивчення і впровадження інтерактивних технологій навчання у систему особистісно орієнтованого навчання.

 • Мета: підвищення рівня поінформованості керівників

 • методичних об’єднань із проблеми, розвиток їх

 • професійної компетентності.

 • Завдання: - актуалізація знань про інтерактивні

 • технології;

 • - теоретичне й практичне ознайомлення із

 • інтерактивними технологіями навчання;

 • - розвиток навичок упровадження

 • інтерактивних технологій навчанняТехнології колективно – групового навчання

 • 1. Мозковий штурм, який спонукає вихованців виявляти творчість, розвиває вміння швидко аналізувати ситуацію.

 • 2. Мікрофон. Ця технологія є різновидом загально групового обговорення певної проблеми, яка дає можливість кожному сказати щось швидко, відповідаючи по черзі.

 • Провідна ідея дослідження цієї роботи – використання методів кооперативного навчання, творчого завдання та методу проекту в організації художньо - естетичного виховання, для формування компетентності продуктивної творчої діяльності, готовності та потреби у творчості засобами декоративно – прикладного мистецтва.

 • Він грунтується на таких підходах до навчально – виховного процесу:

 • розвивальне і творче навчання;

 • взаємозв’язок використання активних методів навчання;

 • пізнавальна самостійність гуртківців;

 • індивідуальний підхід;

 • використання різних технік декоративно – прикладного мистецтваНавчально – виховний процес будуємо, використовуючи інтерактивні технології:

 • Групову роботу використовуємо в практичних роботах для створення малих декоративних композицій.

 • Робота в малих групах дає можливість навчити гуртківців працювати разом, мислити разом, обмінюватись думками, спілкуватися, створювати ситуацію взаємодопомоги.

 • Колективна робота надає можливість кожній дитині відчути свою значимість як особистості, отримати новий творчий досвід, придбати особливі якості, необхідні для подальшої самостійної творчої діяльності в будь – якій сфері праці.

 • Метод творчого завдання та метод проекту використовуємо для створення робіт на підсумкову виставку.Використання інтерактивних технологій навчання на заняттях гуртка з декоративно – прикладного мистецтва сприяють досягненню вихованцями високих результатів у декоративно – прикладній творчості; майстерному оволодінню різними техніками; формуванню стійкого інтересу до декоративно – прикладного мистецтва; створенню мікроклімату успіху, взаємодопомоги, потреби творчого самовдосконалення.Складники процесу самоосвіти методистаДжерела самоосвіти

 • Телебачення;

 • газети, журнали;

 • література ( методична, науково – популярна, публіцистична, художня);

 • інтернет;

 • відео-, аудіоінформація на різноманітних носіях;

 • семінари та конференції;

 • методичні заходи з обміну досвідом;

 • курси підвищення кваліфікації;


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка