Моделювання програми виховної роботи “Виховання це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ” Л. Толстой



Дата конвертації29.06.2016
Розмір445 b.
#10220


Моделювання програми виховної роботи


“Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ” Л.Толстой

 • “Виховання - це вплив на серце тих, кого ми виховуємо ” Л.Толстой



«Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво керування і мистецтво виховання»

 • «Два людських винаходи можна вважати найтяжчими: мистецтво керування і мистецтво виховання»

 • І.Кант



КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ:

 • КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ:

 • особистість,

 • виховання, програма



Наказ МОНмолодьспорт №1243 від 31.10.11 року «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України»

 • 2.1. розробити заходи щодо практичного

 • впровадження Основних орієнтирів

 • виховання



Ціннісне ставлення до себе

 • Ціннісне ставлення до себе

 • Ціннісне ставлення до сім’ї, родини, людей

 • Ціннісне ставлення до праці

 • Ціннісне ставлення до природи

 • Ціннісне ставлення до культури і мистецтва

 • Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави



Мета основних орієнтирів виховання

 • створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей як орієнтовної для проектування моделей виховних систем у загальноосвітніх навчальних закладах України







Особистість

 • Суб'єкт соціальних відносин свідомої діяльності

 • Визначена включенням в суспільні відносини системна якість індивіда, що формується в спільній діяльності і спілкуванні

 • Цілеспрямована людина з визначеною системою життєвих цінностей та поглядів, обраних життєвим шляхом та унікальним внутрішнім світом



Виховання

 • Процес цілеспрямованого систематичного формування особистості

 • Цілеспрямована та взаємопов'язана діяльність вихователя й вихованця, що сприяє формуванню та розвитку особистості

 • Процес впливу на особистість, здійснюваний протягом її життя з метою передачі досвіду представників свого роду, етносу, народу, світової громадськості, частіше цілеспрямований і планомірний, організований шляхом взаємодії вихователя і вихованця, під час якої відбувається вплив на пізнавальну, мотиваційну, емоційну, вольову та інші його сфери з метою розвитку світогляду (у тому числі й наукового), духовно-моральних, етичних, ділових якостей.



Програма

 • це короткий виклад основних положень і цілей діяльності навчально-виховного закладу щодо виховання учнів за весь період їх навчання

 • це наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи. Програма виховної роботи є результатом проектно-цільової діяльності педагогічного працівника



Цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом:

 • Цілеспрямоване і професійне управління виховним процесом:

 • вивчення учнів,

 • психолого-педагогічне діагностування,

 • підпорядковане меті планування і здійснення виховного впливу,

 • об’єктивне оцінювання результатів виховної діяльності.



Системний підхід до планування та організації виховної діяльності дозволить зробити процес виховання – цілісною системою, а не окремими розрізненими «виховними заходами».

 • Системний підхід до планування та організації виховної діяльності дозволить зробити процес виховання – цілісною системою, а не окремими розрізненими «виховними заходами».



 • ШБІАСНТЬАЛІНТЕИР



 • ШБІАСНТЬАЛІНТЕИР







Програмування в контексті педагогічного проектування

 • Програмаце наперед продуманий план якої-небудь діяльності, роботи. Програма виховної роботи є результатом проектно-цільової діяльності педагогічного працівника



Програма виховної роботи включає такі компоненти:

 • Діагностування

 • Визначення й обґрунтування педагогічних завдань

 • Моделювання й прогнозування

 • Проектування

 • Моніторинг динаміки рівня життєвої активності вихованців

 • Корекція та регуляція відхилень у розвитку

 • Аналіз та прогнозування виховних ситуацій



У програмі виховної роботи визначається

 • її зміст, тематика, форми позакласної виховної роботи, тобто види діяльності, до яких залучаються учні: оздоровчої, пізнавальної, трудової, спортивної, художньо-естетичної, пропагандистської, ігрової, культурної, рекреаційної, екологічної тощо



Проектування виховного процесу



Серцевиною проектування є визначення й обґрунтування педагогічних завдань, які розв'язуватимуться у процесі організації здорового способу життя та формування ціннісних орієнтацій;

 • Серцевиною проектування є визначення й обґрунтування педагогічних завдань, які розв'язуватимуться у процесі організації здорового способу життя та формування ціннісних орієнтацій;

 • Результати процесу моделювання дають можливість зробити попередню корекцію мети проекту

 • Прогнозування передбачає спеціальне дослідження перспектив розвитку (визначення проблем, що можуть виникати в процесі роботи та засоби їх розв'язання)



Створення єдиної на рівні всього закладу системи дій, спрямованої на реалізацію моделі, і систему завдань, алгоритми й засоби їх розв'язання

 • Створення єдиної на рівні всього закладу системи дій, спрямованої на реалізацію моделі, і систему завдань, алгоритми й засоби їх розв'язання

 • Залучення учнів до найрізноманітніших видів діяльності у години дозвілля

 • Забезпечення максимальної реалізації їхньої активності, самостійності, ініціативності, творчості



Аналіз педагогічного моніторингу забезпечує ефективне регулювання та коригування міжсуб'єктних взаємин, розвитку та поведінки школярів,

 • Аналіз педагогічного моніторингу забезпечує ефективне регулювання та коригування міжсуб'єктних взаємин, розвитку та поведінки школярів,

 • є обов'язковою умовою коригування завдань, планування й програмування навчально-виховного процесу



розвитку

 • розвитку



міжсуб'єктної взаємодії на індивідуальному та груповому рівнях

 • міжсуб'єктної взаємодії на індивідуальному та груповому рівнях





Структурні елементи програми

 • Назва програми

 • Цільова група

 • Пояснювальна записка (актуальність, обґрунтування назви (ідеї), мета, завдання, підходи, принципи, форми і методи роботи (особливості), очікувані результати)

 • Зміст програми (розділи та їх назви, зміст роботи: форма проведення і тема ВС, її орієнтовний зміст, література до кожного розділу)

 • Методичний інструментарій (опитувальники, анкети, тести тощо)

 • Структура плану роботи

 • Методичні рекомендації

 • Сценарії виховних справ







Каталог: avatar
avatar -> Відвідати уроки у 4 класі;пильно придивитися до майбутніх учнів; познайомитися із методикою викладання в початкових класах
avatar -> Освіта з її інформаційно-пізнавальною функцією
avatar -> Тільки у зв'язку із змінами, динамікою підсумкових результатів всього педагогічного процесу в установі
avatar -> Формувати вміння висловлювати судження про письменника і його творчість на основі аналізу його біографії й оцінки іншими мит-цями
avatar -> Музей книги та друкарства України(до липня 2000 р. —Державний музей книги і друкарства України)
avatar -> Актуальність проблеми
avatar -> 1. Методика применения вебинаров в учебном процессе
avatar -> Практикум Методична робота знз на початку впровадження Державного стандарту базової І повної загальної середньої освіти


Поділіться з Вашими друзьями:




База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка