Модуль І “Засоби, методи педагогічного впливу на формування особистості учня”Дата конвертації30.05.2016
Розмір445 b.Модуль І “Засоби, методи педагогічного впливу на формування особистості учня”

 • Модуль І “Засоби, методи педагогічного впливу на формування особистості учня”

 • (Виступ вчителя початкових класів Лоневської М.М.)

 • “Легше полюбити увесь світ ніж одну дитину” В. Сухомлинський

переконання;

 • переконання;

 • заохочення;

 • вияв доброти, уваги і турботи;

 • пробудження гуманних почуттів;

 • моральна підтримка і зміцнення віри в свої сили. • Модуль ІІ “Творчий потенціал вчителя – важливий чинник навчально-виховного процесу”.

 • (виступ вчителя української мови та літератури Чирик К.І.)

 • Єдність мети, завдань, форм і методів навчання й виховання;

 • єдність і скоординованість зусиль усіх учасників навчально-виховного процесу;

 • єдність методичної грамотності та педагогічного такту;

 • систематичний доцільний виховний вплив на дитину;

 • єдність навчання і виховання, самонавчання й самовиховання всіх учасників виховного процесу.

 • пріоритет особистості учня в організації освітнього процесу;

 • внутрішня мотивація навчальної діяльності;

 • створення позитивної емоційно-актуальної атмосфери, взаємоповаги, довіри, взаємодії;

 • залучення учнів до активно-творчої діяльності,опора на досвід школярів;

 • створення ситуації успіху, розробка завдань з високою ймовірністю їх виконання;

 • використання нових знань на практиці, у нових умовах діяльності.     • “Не побачивши в учневі чогось цінного й цікавого, властивого тільки йому, вчитель, по суті, не може виховувати школяра,оскільки в цьому разі педагог не має точки опори для людського контакту зі своїм учнем”
     • І. Кон


1. Мотиваційно-ціннісний:

 • 1. Мотиваційно-ціннісний:

 • створення проблемних ситуацій;

 • актуалізація опорних знань;

 • ефекти інтриги, навмисної помилки;

 • структурно-логічні схеми, таблиці;

 • використання інформації інтегрованого характеру.

 • 2. Проектувально-діяльнісний:

 • Структурування навчального матеріалу з опорою на досвід учнів;

 • Створення яскравих наочно-образних уявлень;

 • Навчально-пізнавальна гра;

 • Використання творчих завдань, вільний вибір школярами творчих завдань.

 • 3. Рефлексивно-оцінний: взаємоконтроль, самоконтроль, прийоми зворотнього зв’язку.

 • 1. Отримання знань не на рівні пам’яті, а на рівні діяльності.

 • 2. Спонукання до співпраці, співтворчості.

 • 3. Прагнення до самоосвіти і саморозвитку.

 • 4. Інтерактивні методи навчання розкривають усі рівні пізнання: знання, розуміння, аналіз, синтез, застосування, оцінка.

 • 5. Робота із структурованими конспектами.Навчальний матеріал розділу чи окремих уроків представлено у вигляді компактних інформаційних блоків – опорних схем.

 • Навчальний матеріал розділу чи окремих уроків представлено у вигляді компактних інформаційних блоків – опорних схем.

 • “Мистецтвом конспектування” називав В. Сухомлинський складання опорних схем.

 • Сконцентрувати великий обсяг теоретичного матеріалу в єдину чітку і лаконічну систему.

 • Активізувати зорову і слухову пам’ять.

 • Розширити поле внутрішньої свободи і самоактуалізації.

 • Створити позитивну соціально-психологічну атмосферу.

 • Створення СК під час фронтальної роботи.

 • Створення СК за ітерактивною технологією “Синтез думок” (усі групи працюють над створенням однієї схеми)Якщо ти хочеш добре засвоїти навчальну інформацію – працюй за СК!

 • Якщо ти хочеш добре засвоїти навчальну інформацію – працюй за СК!

 • Якщо ти пропустив один чи кілька уроків, ти можеш сам (!)створити СК.

 • Для цього:

 • 1. Прочитай матеріал з теми.

 • 2. Розділи прочитане на логічно завершені блоки.

 • 3. Введи умовні позначки-символи.

 • 4. Створи опорні схеми до кожного блоку.

 • 5. Встанови причинно-наслідкові зв’язки.

 • 6. На аркуші обєднай опорні схеми в СК.

 • 7. Випиши основні терміни з теми.

 • 8. Склади 2-3 запитання або 2-3 тести до опрацьованої теми, дай відповіді.

 • УспіхівМодуль ІV “Модель випускника”

 • Модуль ІV “Модель випускника”

 • (виступ класного керівника 11 класу

 • Кубай Н.М.)

 • Формуємо у випускників такі компетентності:

 • Інформаційні.

 • 2. Соціально-правові.

 • 3. Життєтворчі.

 • 4. Комунікативні.

 • 5. Здоров’язберігаючі.

 • 6. Соціальні.

 • 7. Професійно-трудові.

 • 8. Прагнення навчатися впродовж життя.

Аналіз учнівських анкет:

 • Аналіз учнівських анкет:

 • 1. Який навчальний предмет подобається найбільше?

 • Українська мова та література – 7(11клас); 4 (10 клас); 5 (8 клас); 2 (6 клас);

 • історія України – 4 (11 клас); 7 (10 клас); 2 (8 клас); 3 (6 клас);

 • людина і світ – 2(11 клас);

 • фізична культура – 2 (11 клас); 2(10 клас);

 • технології – 1 (11 клас); 2(10 клас);

 • етика – 1 (11 клас);

 • Фізика – 1 (8 клас);

 • Географія – 3 (8 клас); 1 (6 клас); 1(10 клас);

 • Англійська мова – 2 (8 клас);

 • Математика – 1 (8 клас); 2 (6 клас);

 • Біологія – 2 (8 клас);

 • Фізична культура – 2 (8 клас); 4 (6 клас);

 • Трудове навчання – 2 (8 клас)

 • Інформатика – 2 (10 клас);

 • Правознавство – 6 (10 клас);

 • Світова література – 2 (10 клас);2. Який предмет ви найнаполегливіше вчите?

 • 2. Який предмет ви найнаполегливіше вчите?

 • Історія України – 6 (11 клас); 1 (8 клас); 2 (6 клас);

 • Українська мова – 5 (11 клас); 1 (8 клас); 1 (6 клас);

 • Біологія – 2 (11 клас); 1 (8 клас);

 • Людина і світ – 1 (11 клас);

 • Геометрія – 2 (8 клас);

 • Англійська мова – 4 (8 клас); 1 (6 клас);

 • Алгебра – 2 (8 клас);

 • Світова література – 4 (6 клас);3. Чи мотивує вчитель вас до навчання?

 • 3. Чи мотивує вчитель вас до навчання?

 • Так – 8 (11 клас); 11 (8 клас); 8 (6 клас);

 • Ні – 0 (11 клас); 0 (8 клас); 2 (6 клас);

 • 4. Назвіть найвдаліші методи і прийоми створення вчителем позитивного настрою учнів на уроці.

 • Добрі оцінки – 6 (11клас); 5 (8 клас); 9 (6 клас);

 • Добрий і спокійний настрій вчителя – 6 (11 клас); 6 (6 клас);

 • Презентації – 4 (11 клас); 2 (6 клас);

 • Похвала – 6 (8 клас); 3 (6 клас);

 • Об’єктивність – 7 (8 клас);

 • Емоційність вчителя – 3 (8 клас);

 • Ігри, конкурси, практичні завдання -7 (11 клас);

 • 5. Чи часто вчителі створюють на уроці умови для самоконтролю, самоаналізу, самооцінювання?

 • Часто – 0 (11 клас); 7 (8 клас); 9 (6 клас);

 • Не часто – 8 (11 клас); 3 (8 клас); 1 (6 клас);

 • 6. Який стиль спілкування учителя з учнями на уроці вам найбільше подобається:

 • Авторитарний – 2 (6 клас);

 • Демократичний – 8 (11 клас); 11 (8 клас); 4 (6 клас);

 • Ліберальний – 3 (6 клас);Поняття інновація з грецької означає оновлення, новизна, зміна.

 • Поняття інновація з грецької означає оновлення, новизна, зміна.

 • К. Ушинський “Учитель живе доти, доки вчиться. Щойно він перестає вчитися, в ньому помирає учитель”.

 • А.С. Макаренко “У навчальному процесі завжди були присутні всі методи навчання, але іноді віддавали перевагу тим чи іншим, щоб задовольняти потреби суспільства”

 • Нестандартні (інноваційні) уроки.

 • Бінарні і поліфонічні інтегровані уроки.

 • Уроки з різновіковим складом учнів.

 • Театралізовані уроки. • Як стати вчителем, до якого учні йдуть на урок з радістю?

 • Любити і поважати дитину.

 • У кожній дитині бачити особистість.

 • Уміти зацікавити дитину, мотивувати навчальний процес.

 • Жити тим, чим живе дитина, пропускати її турботи через своє серце.

 • Бути позитивним: життєрадісною, ерудованою, доброзичливою, емоційною, толерантною, креативною людиною.

 • Бути інтелектуалом.

 • Постійно розвиватись і вдосконалюватися.

 • Використовувати інтерактивні методи.

 • Пов’язувати навчальний матеріал із життям, спираючись на життєвий досвід дітей.

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка