Можливо через…Дата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.

Можливо через….

 • Можливо через….

 • Державний бюджет

 • Місцевий бюджет

 • Спонсорів - місцевих підприємців

 • Кредит

 • А якщо коштів не вистачає?

Фандрейзінг – цілеспрямований систематичний пошук та залучення ресурсів для реалізації проектів, які спрямовані на вирішення соціально значущих проблем або підтримки соціально-спрямованих груп та організацій

 • Фандрейзінг – цілеспрямований систематичний пошук та залучення ресурсів для реалізації проектів, які спрямовані на вирішення соціально значущих проблем або підтримки соціально-спрямованих груп та організацій

 • Тобто потрібні донори…Донорська організація – установа, яка надає постійну благодійну фінансову, матеріальну чи технічну допомогу на вирішення соціальник проблем іншим організаціям за чітко визначеними правилами та пріоритетами.

 • Донорська організація – установа, яка надає постійну благодійну фінансову, матеріальну чи технічну допомогу на вирішення соціальник проблем іншим організаціям за чітко визначеними правилами та пріоритетами.

 • Види:

 • Державні фонди

 • Приватні (іменні) фонди

 • Посередницькі фонди

 • Фонди територіальних громад (Community Foundation)Міждержавні – діяльність фінансують декілька держав (Світовий банк)

 • Міждержавні – діяльність фінансують декілька держав (Світовий банк)

 • Державні - фонди, які фінансуються з державного бюджету (американський – USAID, канадський – СІДА)

 • Приватні – недержавні некомерційні організації, які засновані приватними особами або компаніями, та існують, в основному, на дивіденди від капіталу та благодійні внески (Фонд Дж.Сороса, Фонд Мак Артуров, Фонд Форда, Фонд Пінчука, Фонд Катерини Ющенко)

 • Посередницькі – громадські організації, які фінансуються державними або приватними фондами, та розподіляють (Фонд Євразія, Каунтерпарт, ПАУСІ) • Фонд територіальної громади – установа,що сприяє і підтримує благодійну та громадську діяльність на місцевому рівні для підтримання її життєдіяльності через розподіл безповоротної допомоги на конкурсній основі

 • Ключові ознаки ФТГ –

 • Працюють у конкретному географічному регіоні

 • Мають фінансову основу – “евдамент”(недоторканий капітал),щоб фінансувати довгострокові програми

 • Накопичення благодійних коштів направляються для фінансування соціальних проектів та програм

 • Мають орган управління, до якого входять представники широких кіл місцевої громади

 • За укр.Законод. – ФГТ може створити недержавна організація або об’єднання громадян(ст.5 ЗУ”Про благодійництвота благодійні організації”),однак система оподаткування не дає можливості накопичувати “евдамент”Мотивація Міжнародних донорських організацій:

 • Мотивація Міжнародних донорських організацій:

 • Знизити потенційну загрозу для своїх країн(нелегальну міграцію,поширення захворювань,наслідки бойових дій та терактів, екологічні катастрофи)

 • Поширити ідеї,в т.ч.ведення справ(підтримка реформ, демократії-прозорість рішень, свобода ЗМІ, зниження корупції, раціональне використання енергії)

 • Допомогти компаніям отримати нових співробітників, наукову інформацію та розробки(стипендіальні програми для студентів та науковців, фінансування індивідуальних досліджень)

 • Збагатити культурний та творчий світ(культурні обміни,фестивалі)

 • Прим. За різними даними, міжнародні донори щорічно вкладають тільки в українські неприбуткові організації від 40 до 90 млн. дол. США • Мотивація вітчизняних благодійників, спонсорів:

 • Потреба допомогти, зробити добру справу

 • Підвищити власній імідж серед своїх партнерів(участь у благодійних аукціонах)

 • Один з інструментів маркетингу компанії (PR-акції)Перший етап – визначення потреб

 • Перший етап – визначення потреб

 • проводиться визначення та з’ясування проблеми,формується її актуальність, визначаються шляхи вирішення проблем, очікувані результати та необхідні ресурси

 • Другий етап – пошук джерел фінансуваня та ресурсів

 • проводиться аналіз потенційних донорів, визначається їх потенціал та інтереси, через направлення листа-запита визначається можливість підтримки вашої ідеї

 • Третій етап – звернення до фонду

 • підготовка та направлення заявки до відповідного фонду

 • Четвертий етап – аналіз результатів

 • Оцінюється проведена робота, визначається, що було зроблено вдало, а що – потребує доопрацюванняОголошення конкурсу

 • Оголошення конкурсу

 • пріоритети, структура заявки (форма),

 • додаткові документи, учасники,

 • види заходів, час прийому заявок

 • Збір заявок

 • Розгляд на засіданні програмної ради

 • Винесення рішень щодо фінансування

 • Підписання грантової угодиОргани місцевого самоврядування;

 • Органи місцевого самоврядування;

 • Неприбуткові (non-profit) організації – громадські організації, благодійні фонди, добровільні об’єднання;

 • Студенти, аспіранти, викладачі;

 • Заклади освіти, бібліотекиТипова структура заявки

 • Типова структура заявки

 • Титульний лист (назва проекту)

 • Коротка анотація (до 1 листа: виконавець проекту, опис проблем, очікуваний результат, необхідне фінансування)

 • Вступ (інформація про організацію та її досвід)

 • Опис проблеми

 • Цілі та завдання проекту

 • Заходи (методи), які будуть виконані для досягнення поставлених цілей

 • - процес організації роботи, календарний план, залучені виконавці,7. Оцінка ефективності проекту

 • 7. Оцінка ефективності проекту

 • Подальше фінансування (самодостатність проекту після закінчення фінансування з боку грантодавця)

 • Бюджет – перелік ресурсів, необхідних для проведення проектних заходів:

 • фінансування від фонду,

 • власний вклад організації,

 • фінансування з інших джерел

 • 10. Додатки: устав організації, довідка про статус неприбутковості, інформація про виконавців (резюме), листи підтримкиВідповідність аплікаційної форми умовам конкурсу

 • Відповідність аплікаційної форми умовам конкурсу

 • Опис проблеми та ідеї проекту – яким чином буде вирішуватись проблема

 • Можливість організації реалізувати проект – досвід проектної діяльності у організації, досвід керівника та бухгалтеру проекту, Рекомендації від інших НГО та установ.

 • Якість підготовки проектної заявки (змістовність, лаконічність…)

 • Сталість результатів – що може залишитись після реалізації проекту

Світовий банк

 • Світовий банк

 • Програми Європейської Комісії

 • Проекти розвитку ООН

 • Агенції з міжнародного розвитку (Німеччини, США, Канади)

 • Програми малих грантів

 • Фонд сприяння місцевому самоврядуванню в УкраїніСвітовий банк розробляє та фінансує проекти на прохання Уряду України

 • Світовий банк розробляє та фінансує проекти на прохання Уряду України

 • Після оцінки проекту та умов надання позики наступними є переговори, затвердження радою директорів та підписання кредитної угоди. Позика набуває чинності після її ратифікації Верховною Радою.

 • Світовий банк затвердив для України більше 4,5 млрд. доларів США, загалом для інфраструктурних проектів (33);

 • Близько десяти нових проектів перебувають на різних етапах підготовкиСектор Сума позик в еквіваленті млн. доларів США

 • Сектор Сума позик в еквіваленті млн. доларів США

 • Державний сектор 338

 • Програма модернізації державної податкової 40

 • служби

 • Модернізація державної системи статистики 32

 • 2. Енергетика та інфраструктура 330

 • Проект реабілітації гідроелектростанцій 106

 • Проект покращення теплопостачання у м. Києві 200

 • Проект покращення водопостачання м. Львова 24Сума позик в млн.дол. США

 • Сума позик в млн.дол. США

 • Соціальний сектор 196

 • Фонд соціальних інвестицій 50

 • Проект контролю за епідеміями ТБ та СНІД 60

 • Рівний доступ до якісної освіти 86

 • 4. Розвиток села 195

 • Видача земельних актів та створення системи кадастру 195

 • Приватний сектор 35

 • Україна: Розвиток через Інтернет 5

 • Проект розвитку приватного сектору 30TACIS (ТАСІС) – Програма технічної допомоги Європейського Союзу (замінено на Європейський Інструмент сусідства та партнерства ENPI)

 • TACIS (ТАСІС) – Програма технічної допомоги Європейського Союзу (замінено на Європейський Інструмент сусідства та партнерства ENPI)

 • BISTRO/TACIS (БІСТРО/ТАСІС) – Програма Малих Проектів

 • TEMPUS/TACIS(ТЕМПУС/ТАСІС) – програма обміну студентами університетів Європи

 • Erasmus Mundus Tacis Nuclear Safety Programme – Програма Тасіс у галузі ядерної безпеки

 • EIDHR – Європейська програма “Демократія та права людини”СВС (Cross-Border Co-operation Programme)- Програма прикордонного співробітництва

 • СВС (Cross-Border Co-operation Programme)- Програма прикордонного співробітництва

 • IBPP (Institution Building Partnership Programme) – Програма Tacic з партнерства в інституційному розвитку

 • INOGATE( Interstate Oil and Gas Transport to Europe) – Міждержавна програма постачання нафти та газу до Європи

 • Fuel Gap Programme – програма компенсації паливного дефіцитуДіяльність Програми розвитку ООН (основні):

 • Діяльність Програми розвитку ООН (основні):

 • Енергія та навколишнє середовище;

 • ВІЛ/СНІД;

 • Державне управління за участю громадян;

 • Муніципальна програма сталого розвитку;

 • “Місцевий розвиток орієнтований на громаду”

 • Доброчесність на практиці: програма врядування;

 • Програма рівних можливостей

 • Запобігання кризи та її подолання

 • Подолання бідностіНімецьке товариство технічного співробітництва (GTZ) в Україні

 • Німецьке товариство технічного співробітництва (GTZ) в Україні

 • знаходиться у м. Ешборн, ФРН.

 • GTZ - це державна агенція, заснована 1975 року згідно з нормами права Німеччини.

 • Основною метою діяльності GTZ є розбудова міжнародної співпраці, забезпечення сталого світового політичного, економічного, екологічного та соціального розвитку, а також сприяння Урядові ФРН у досягненні цілей національної політики розвитку.Основним замовником GTZ виступає Федеральне міністерство економічної співпраці та розвитку (BMZ), але крім нього GTZ також активно співпрацює з іншими федеральними міністерствами ФРН, урядами інших країн Європи та світу, численними міжнародними організаціями (Європейською Комісією, ООН, Світовим Банком) та приватними компаніями.

 • Основним замовником GTZ виступає Федеральне міністерство економічної співпраці та розвитку (BMZ), але крім нього GTZ також активно співпрацює з іншими федеральними міністерствами ФРН, урядами інших країн Європи та світу, численними міжнародними організаціями (Європейською Комісією, ООН, Світовим Банком) та приватними компаніями.

 • Діяльність GTZ побудована на засадах забезпечення суспільної користі та сталого розвитку: усі нерозподілені прибутки, утворені в результаті роботи, одразу ж перенаправляються на інші проекти міжнародної співпраці задля забезпечення сталого розвитку. Станом на сьогодні портфель GTZ налічує близько 2500 проектів, які виконуються у більш ніж 100 країнах. В офісах та проектах GTZ працює понад 10000 співробітників.На даний момент в Україні виконуються наступні проекти:

 • На даний момент в Україні виконуються наступні проекти:

 • Реформа професійної освіти з акцентом на питання енергоефективності

 • Сприяння економічному розвитку та зайнятості

 • Інституційна реформа Міністерства фінансів України

 • Реформа публічного управління та підтримка процесів децентралізації

 • Підтримка фінансової діяльності на селі

 • Енергоефективність у будівлях

 • Реформа у галузі охорони здоров'я та профілактика СНІДу

 • Боротьба із ВІЛ/СНІД у Східній Європі

 • Сприяння німецько-українській кооперації між державними та недержавними учасниками та ініціативами з ВІЛ/СНІД

 • Комунальний розвиток та санація історичної частини міста Львова

 • Сталий економічний розвиток у вибраних регіонах4.2 Агентство з міжнародного розвитку США (USAID) www.ukraine.usaid.gov/ukr

 • 4.2 Агентство з міжнародного розвитку США (USAID) www.ukraine.usaid.gov/ukr

 • Проект “Економічний розвиток українських міст” (ЕРУМ)

 • Проект “Ініціатива сприянню кредитуванню”

 • Проект “Реформа місцевих бюджетів в Україні”

 • Проект “Розширення освітніх послуг Асоціації міст України”

 • Проект “Сприяння торгівлі та інвестиціям” (ТІВА)

 • Проект “Партнерства громад”Проект “Голос громадськості” www.pvp.org.ua

 • Проект “Голос громадськості” www.pvp.org.ua

 • Проект “Регіональне врядування та розвиток” (2005-2010) www.rgd.org.ua

 • Пілотні регіони: Закарпатська та Запорізька області

 • Програма FARM. Канадська підтримка реформи сільськогосподарського сектору України

 • Пілотні регіони: Волинська, Рівненська, Сумська та Дніпропетровська області

 • http://farm.sasktrade.comПрограмні відділи при Посольствах

 • Програмні відділи при Посольствах

 • Міжнародний фонд “Відродження” (МФВ)

 • Польсько-Американсько-Українська Ініціатива про співпрацю (ПАУСІ)

 • Фонд “Східна Європа”

 • Мережа громадської дії в Україні (UCAN)

 • Творчий центр Каунтерпат

 • Благодійний фонд “Хайфер”Посольство США в Україні

 • Посольство США в Україні

 • http://kiev.usembassy.gov

 • Корпус миру: http://pcukraine.org

 • Посольство Королівства Нідерландів в Україні (МАТРА)

 • http://www.netherlands-embassy.com.ua

 • Посольство Канади в Україні (www.kyiv.gc.ca) http://www.dfait-maeci.gc.ca/canada%2Deuropa/ukraine/menu-uk.asp

 • Посольство Німеччини в Україні

 • Представництва політичних фондів в Україні

 • http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew- благочинна організація, місія якої є фінансове та організаційне сприяння становленню демократичного, відкритого суспільства через підтримку значущих для його розвитку громадських ініціатив (частина мережі фондів Сороса)

 • - благочинна організація, місія якої є фінансове та організаційне сприяння становленню демократичного, відкритого суспільства через підтримку значущих для його розвитку громадських ініціатив (частина мережі фондів Сороса)

 • Програмна діяльність МФВ здійснюється як через надання грантів недержавним організаціям, освітнім, просвітницьким та культурним закладам і підприємствам (видавництва)

 • Учасники конкурсу – громадські організації

 • Середній розмір гранту – 5000 – 7000 дол. СШАРозвиток громадянського суспільства

 • Розвиток громадянського суспільства

 • Програма “Посилення впливу громадянського суспільства”

 • Програма “ Роми України”

 • Верховенство права

 • Компонент “права людини”

 • Компонент “Сприяння реформі правосуддя”

 • Європейські програми

 • Європейська програма

 • Програма “Схід-Схід”: Партнерство без кордонів”

 • Засоби масової інформації

 • Соціальний капітал і академічні публікації

 • Освітні програми

 • Охорона здоров‘яМета: сприяння розвитку зв’язків між Україною та Польшею через розширення та поглиблення міждержавних зв’язків задля прискорення перебігу економічних і демократичних перетворень в Україні та передбачає створення механізму, який дозволить поширювати та використовувати спільний досвід проведення реформ

 • Мета: сприяння розвитку зв’язків між Україною та Польшею через розширення та поглиблення міждержавних зв’язків задля прискорення перебігу економічних і демократичних перетворень в Україні та передбачає створення механізму, який дозволить поширювати та використовувати спільний досвід проведення реформ

 • Пріоритетні напрямки:

 • Реалізація програм на підтримку євроатлантичного курсу України

 • Реформування місцевого самоврядування

 • Запровадження міжнародних та,зокрема, європейських стандартів бізнесу

 • Протидія корупції та запровадження міжнародних етичних стандартів у громадському житті

 • Активізація участі молоді у громадському житті країниМета: допомога громадянам власними силами створити умови для побудови свого майбутнього, мобілізуючи ресурси, змінюючи громади та підтримуючи партнерство громад, влади та бізнесу

 • Мета: допомога громадянам власними силами створити умови для побудови свого майбутнього, мобілізуючи ресурси, змінюючи громади та підтримуючи партнерство громад, влади та бізнесу

 • Пріоритетні напрямки:

 • Корпоративна соціальна відповідальність

 • Соціальні програми

 • Місцевий економічний розвиток

 • Державне управління та місцеве самоврядування

 • Енергоефективність

 • “Відкриті двері”

 • Діє з 01.01.2008 р.Мета: підтримання розвитку громадянського суспільства в Україні, підвищення громадської відповідальності, сприяючи активному залученню українців до усіх сфер суспільного життя

 • Мета: підтримання розвитку громадянського суспільства в Україні, підвищення громадської відповідальності, сприяючи активному залученню українців до усіх сфер суспільного життя

 • Напрямки діяльності:

 • Розвиток етичних засад

 • Адвокасі (представництво прав та захист інтересів)

 • Центр розвитку громадської філантропії

 • Соціальне підприємництво

 • Український Фонд Корпоративної доброчинності

 • ВІЛ/СНІД

 • Портал відкритих ресурсівМета діяльності благодійного фонду (ТЦК) – сприяння розвитку громадських ініціатив спрямованих на розбудову та зміцнення громадянського суспільства в Україні через творчу розробку і реалізацію благодійних програм та через підтримку громадських організацій, органів місцевого самоврядування і ініціативних груп та задоволення їх потреб

 • Мета діяльності благодійного фонду (ТЦК) – сприяння розвитку громадських ініціатив спрямованих на розбудову та зміцнення громадянського суспільства в Україні через творчу розробку і реалізацію благодійних програм та через підтримку громадських організацій, органів місцевого самоврядування і ініціативних груп та задоволення їх потреб

 • Напрямки діяльності:

 • Надання тренінгових та консультативних послуг

 • Надання інформації та випуск публікацій

 • Проведення досліджень та оцінок

 • Адміністрування грантових програм

 • Представлення, лобіювання та захист інтересів громадянського суспільстваХайфер Інтернешенл (Хайфер) – це неприбуткова благодійна організація, віддана справі подолання голоду і бідності у світі та турботи про Землю, шляхом надання допомоги у вигляді тварин, рослин, знань, навичок, а також інших ресурсів бідним сім‘ям для того, щоб вони здобули впевненість в своїх силах.

 • Хайфер Інтернешенл (Хайфер) – це неприбуткова благодійна організація, віддана справі подолання голоду і бідності у світі та турботи про Землю, шляхом надання допомоги у вигляді тварин, рослин, знань, навичок, а також інших ресурсів бідним сім‘ям для того, щоб вони здобули впевненість в своїх силах.

 • Станом на липень 2006 року, більш ніж 1907 сільських родин з багатьох регіонів України отримали племінну худобу, тренінги та іншу технічну допомогу.Український Жіночий Фонд

 • Український Жіночий Фонд

 • Мета конкурсів – підвищення ролі українських жіночих громадських організацій і створення сприятливого клімату для активної участі жінок у суспільному житті каїни

 • http://www.uwf.kiev.ua/

 • Представництва політичних фондів

 • http://www.kiev.diplo.de/Vertretung/kiev

 • Фонд Конарда Аденаура

 • Фонд Фрідріха Еберта

 • Фонд Фрідріха Науманна

 • Фонд Ганнса ЗайделяМета проекту – підтримка незалежного громадянського моніторингу й представництво та захист громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією, що були визначені Урядом України у програмі співробітництва із Корпорацією “Виклики тисячоліття”

 • Мета проекту – підтримка незалежного громадянського моніторингу й представництво та захист громадських інтересів в пріоритетних сферах боротьби з корупцією, що були визначені Урядом України у програмі співробітництва із Корпорацією “Виклики тисячоліття”

 • Компоненти проекту:

 • Підтримка представництва та захисту громадських інтересів

 • Журналістські розслідування та інші антикорупційні ініціативи з боку засобів масової інформації

 • Моніторинг стану корупції та результатів антикорупційних ініціатив українського уряду та організацій громадянського суспільства.

 • Було започатковано в грудні 2006Фонд є центрального науково – методичною, консультативною та координуючою установою, створеною при Президентові України для підтримки місцевого самоврядування в Україні.

 • Фонд є центрального науково – методичною, консультативною та координуючою установою, створеною при Президентові України для підтримки місцевого самоврядування в Україні.

 • Мета Конкурсу – вибір проектів та програм розвитку місцевого самоврядування, спрямованих на розв’язання актуальних проблем розвитку місцевого самоврядування та поширення позитивного досвіду, набутого у процесі їх реалізації.

 • Основа:

 • Указ Президента України “Про Всеукраїнський конкурс проектів та програм розвитку місцевого самоврядування” (№ 952/2002 від 28 жовтня 2002 року),

 • Учасники конкурсу – органи місцевого самоврядування1-а категорія. Проекти (програми) органів місцевого самоврядування сіл, селищ.

 • 1-а категорія. Проекти (програми) органів місцевого самоврядування сіл, селищ.

 • Максимальний розмір гранту – до 100 000 грн.

 • 2-а категорія. Проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст, районів, районів в містах з населенням до 50 тис. жителів.

 • Максимальний розмір гранту – до 200 000 грн.

 • 3-я категорія. Проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст, районів, районів в містах з населенням від 50 тис. до 100 тис. жителів.

 • 4-а категорія. Проекти (програми) органів місцевого самоврядування міст , районів, районів в містах з населенням понад 100 тис. жителів

 • Максимальний розмір гранту – до 1 000 000 грн.Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню

 • Організація ефективної системи надання соціальних послуг населенню

 • Розвиток ефективних механізмів управління

 • Удосконалення процедури прийняття рішень органами місцевого самоврядування:

 • Розробка пропозицій щодо розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів

 • Розробка та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування

 • Реформування системи житлово-комунального господарства

 • Розвиток мережі громадського транспорту

 • Удосконалення системи планування, забудови та благоустрою населених пунктів

 • Розвиток туристичної діяльності та курортної справиВпровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних,ю майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування

 • Впровадження механізмів ефективного використання фінансових, земельних,ю майнових та інших ресурсів розвитку місцевого самоврядування

 • Розробка та реалізація проектів (програм) з енерго- та ресурсозбереження, у тому числі у житлово-комунальній сфері

 • Розвиток підприємництва

 • Модернізація інженерної інфраструктури

 • Підвищення безпеки життя, зменшення ризику виникнення природних та техногенних катастроф на території адміністративно-територіальної одиниці:

 • Реформування системи охорони здоров’я, освіти та соціального забезпечення

 • Освітнє, наукове та інформаційне забезпечення розвитку місцевого самоврядуванняРозвиток ефективних механізмів управління, зокрема, електронного врядування, запровадження європейських стандартів ISO 9001:2000;

 • Розвиток ефективних механізмів управління, зокрема, електронного врядування, запровадження європейських стандартів ISO 9001:2000;

 • Розробка та реалізація інвестиційної політики місцевого самоврядування шляхом підвищення ефективності використання земель територіальних громад;

 • Реформування системи житлово-комунального господарства;

 • Розвиток міжнародного співробітництва в контексті запровадження європейських стандартів в галузі місцевої і регіональної демократії;

 • Розвиток транскордонного та прикордонного співробітництва в контексті євро інтеграції УкраїниГромадський простір

 • Громадський простір

 • http://www.civicua.org

 • Ресурсний центр “Гурт”

 • http://www.gurt.org.ua

 • Громадський інформаційно-аналітичний центр для молоді

 • http://ciacy.org.uaСтратегічне планування (практичні заняття)

 • Стратегічне планування (практичні заняття)

 • Основні завдання процесу підготовки Стратегічного плану:

  • Поділення учасників семінару на групи
  • Командна розробка стислого проекту Стратегічного плану
  • Презентація групами розробленого стислого проекту Стратегічного плану
  • Загальне обговорення та дискусія з питань представлених проектів Стратегічних планів


 • ДЯКУЮ ЗА УВАГУ !

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка