Молодь Києва: вироблення ефективної політики у відповідь на виклики часу Матеріали до круглого столуДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипПрограма


Молодь Києва: вироблення ефективної політики у відповідь на виклики часу

 • Матеріали до круглого столу

 • Лабораторія законодавчих ініціатив


Основні пріоритети молодіжної політики в Україні: підхід законодавця

 • Якісна освіта, розвиток потенціалу

 • Молодіжне підприємництво і зайнятість

 • Формування здорового способу життя

 • Підтримка молодих сімей

 • Патріотичне виховання, розвиток духовності і моральності

 • Підвищення рівня правосвідомості і правової культури та запобігання негативним явищам

 • Розвиток громадянської активності молоді, волонтерства, співпраці з органами влади

 • Залучення молоді до роботи в органах влади

 • Міжнародна молодіжна інтеграція

 • Забезпечення прав молоді з особливими потребамиПріоритети молодіжної політики в країнах ЄС (“Біла книга ЄС” “Новий імпульс для європейської молоді”)

 • Забезпечення зайнятості, адаптація молоді до потреб ринку праці

 • Освіта і професійна підготовка (відкриті навчальні інтернет-центри, дистанційне навчання, студентські обміни (програма “СОКРАТ”), літні школи (програма “ЛЕОНАРДО”)

 • Програма “Європейська молодь в епоху цифрових технологій” (комп'ютеризація всіх навчальних закладів, забезпечення інтернет-доступу до навчальних ресурсів, створення єдиної інтернет-мережі дослідницьких проектів в університетах тощо)

 • Багаторічна програма розвитку молодіжного підприємництва (розвиток особистісних та лідерських якостей в ході здобуття початкової, середньої та вищої освіти)

 • Подолання бідності, соціальна інтеграція молоді (затвердження національних програм та міждержавний обмін досвідом)

 • Просвіта молоді з питань СНІДу та наркоманії

 • Запобігання расизму і ксенофобії

 • Пропаганда спорту та здорового способу життя (розвиток спортивних асоціацій, аматорського спорту, програма “2004-європейський рік освіти через спорт”)Молодіжна політика в Україні та ЄС: основні відмінності

 • Цільова група. “Молодіжний” вік в ЄС – до 24 років, в Україні – до 35 років. Наслідок – звуження цільової групи і підвищення ефективності молодіжної політики

 • Підходи до формування політики. В ЄС – широке громадське і експертне обговорення концепцій молодіжної політики (“білі”, “зелені” книги), в Україні – відсутність обговорення із зацікавленими суб'єктами. Наслідок – забезпечення спрямованості політики на вирішення реальних потреб.

 • Результативність. В ЄС всі молодіжні програми націлені на досягнення окремих конкретних результатів, в Україні програми – “про все і ні про що”

 • Етапність. В ЄС існує довгострокова стратегія розвитку молодіжної політики (“Біла книга”), середньострокові та короткострокові програми. В Україні етапи реалізації державної молодіжної політики чітко не означені.

 • Фінансова реалістичність. Конкретизованість програм в ЄС поєднується з реалістичністю фінансування, в Україні більшість програм недофінансовується. В ЄС створено спеціальні фонди (Європейський регіональний фонд, Європейський соціальний фонд) для фінансування окремих складових молодіжних програмОсновні проблеми молодіжної політики в Україні

 • Недоліки фінансування (недостатній обсяг щорічного державного фінансування молодіжних програм, “розпорошення” коштів між численними програмами у сфері молодіжної політики, неефективне/нецільове використання бюджетних призначень)

 • Загальна недосконалість правового регулювання у сфері молодіжної політики (конкуруюча нормотворчість глави держави, парламенту та уряду, розгалуженість та взаємна суперечливість нормативно-правових актів у сфері молодіжної політики)

 • Високий рівень централізації повноважень у сфері молодіжної політики (більшість повноважень у сфері молодіжної політики сконцентровано на рівні профільного міністерства)

 • Слабка інституційна і фінансова спроможність молодіжних НДО та “третього сектору” в цілому

 • Відсутність діалогу між центральними та місцевими органами влади (з одного боку) та громадськими організаціями, зокрема – молодіжними (з іншого боку)

 • Невикористання міжнародного досвіду, слабка регіональна взаємодія на рівні профільних управлінь ОДА, зокрема – на рівні обміну позитивним і негативним досвідом

 • Слабкий PR-компонент та низький рівень активності органів самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, представників НДО у вирішенні проблем молодіПроблеми фінансування молодіжних програм в Україні

 • Щорічна зміна пріоритетів фінансування у сфері молодіжної політики

 • “Розпорошення” фінансових ресурсів через значну кількість бюджетних програм (понад 10 програм прямо або опосередковано пов'язаних з молодіжною політикою), недофінансування ряду програм

 • Непрозорість фінансування і відсутність аудиту ефективності використанням коштів, виділених на фінансування молодіжних програм як на центральному рівні, так і на місцях

 • Централізованість фінансування молодіжних програм

 • Відсутність орієнтації на розвиток молоді (основні програми – оздоровлення, молодіжне будівництво, профілактика безпритульності)Основні проблеми діяльності молодіжних організацій

 • Суперечності в законодавстві, що регламентує порядок створення та діяльності молодіжних НДО

 • Нерівні умови (окремі громадські організації отримують фінансування з Державного бюджету України, інші - позбавлені такої можливості; розподіл бюджетних коштів на підтримку молодіжних організацій є непрозорим)

 • Слабка фінансово-матеріальна база (основним джерелом фінансування молодіжних організацій є внески їх членів)

 • Слабкий інституційний і кадровий потенціал (через звуженість джерел фінансування більшість молодіжних організацій спираються на підтримку волонтерів; держава не приділяє належної уваги навчанню та професійній підготовці “активу” молодіжних організацій)

 • Пасивна позиція більшості молодіжних НУО у відносинах з органами публічної влади

 • Невисокий рівень спроможності більшості НДО надавати якісні соціальні послуги

 • Відсутність зацікавленості органів державної влади і місцевого самоврядування у активізації співпраці з молодіжними організаціямиПроблеми молоді та ресурси для реалізації молодіжної політики в місті Києві

 • НАЯВНІ РЕСУРСИ

 • 502 загальноосвітні школи, 31 ПТУ, 118 вузів І-IV рівнів акредитації, 59 шкіл естетичного виховання, 142 бібліотеки, 70 музеїв, 27 театрів

 • Більше 150 міських та більше 100 районних молодіжних організацій

 • Інституційні ресурси органів самоврядування і виконавчої влади: Київський молодіжний центр праці, 2 притулки для неповнолітніх, Молодіжний бізнес-центр, Київська молодіжна біржа праці, Центр соціального розвитку підлітків і молоді “Зміна”, центри соціальних служб для сімї, дітей і молодіСучасні пріоритетні програми молодіжної політики в місті Києві (Комплексна програма “Молодь міста Києва на 2006-2008 роки”)

 • Сприяння творчому та інтелектуальному розвитку дітей і молоді

 • Розвиток економічної активності молоді в місті Києві

 • Соціальний захист та надання соціальних послуг дітям і молоді

 • Підготовка молоді до подружнього життя

 • Формування національної свідомості дітей та молоді

 • Заохочення здорового способу життя дітей та молоді

 • Сприяння розвитку змістовного дозвілля дітей та молоді

 • Залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування, розвиток громадської активності, сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій

 • Налагодження міжнародних молодіжних контактів

 • Науково-методичне та інформаційне забезпечення здійснення державної молодіжної політикиСучасні пріоритетні завдання молодіжної політики в місті Києві (Комплексна програма “Молодь міста Києва на 2006-2008 роки”)

 • Зміцнення матеріально-технічної бази навчальних закладів

 • Підвищення рівня правових знань

 • Запровадження дотацій роботодавцям за залучення працівників окремих професій

 • Працевлаштування учнів і студентів на тимчасовій основі, організація трудових загонів, розширення філій Київського молодіжного центру праці, підтримка молодіжних підприємницьких ініціатив

 • Житлове забезпечення дітей-сиріт та молоді

 • Впровадження соціальної експертизи в судах

 • Соціалізація засуджених, наркоманів, ВІЛ-інфікованих

 • Залучення молоді до волонтерського руху

 • Популяризація української мови і культури, українізація комп'ютерного забезпечення

 • Забезпечення встановлення законодавчих обмежень на продаж і вживання слабоалкогольних напоїв в громадських місцях, на залучення молоді в ігровий бізнес

 • Запровадження системи навчання лідерів молодіжного руху, добір молодих кадрів для роботи в органах влади в м.КиєвіЗагальні недоліки Програми “Молодь міста Києва на 2006-2008 роки”

 • Орієнтація на короткострокову перспективу

 • Неконкретизований характер Програми

 • Нереалістичних виконання низки завдань, визначених Програмою, у передбачені нею строки (до 2008 року)

 • Значна кількість відповідальних за реалізацію заходів, передбачених основними програмами молодіжної політики м. Києві, і, відповідно, висока імовірність дублювання функцій одних органів іншими

 • Невизначеність етапів здійснення завдань (програма визначає лише загальний 2-річний строк)

 • Відсутність фінансового обґрунтування програм, заходів і розрахунків сум коштів, необхідних для їх реалізації на кожному з етапів

 • Невизначеність очікуваних результатів від реалізації передбачених Програмою заходівОсновні напрями наближення молодіжної політики в місті Києві до реальних потреб молоді: формальний аспект

 • Вивчення пріоритетів молодіжної політики у короткостроковій (до 2008 р.), середньо - та довгостроковій перспективі (10 років)

 • Визначення обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації молодіжної політики в пріоритетних напрямах

 • Визначення етапів виконання пріоритетних програм, обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації пріоритетних програм на кожному з етапів

 • Розмежування відповідальності за виконання програми між виконавцями, визначення ГУУСМ провідним структурним підрозділом КМДА, відповідальним за реалізацію молодіжної політики.

 • РЕЗУЛЬТАТ:

 • вироблення стратегії реалізації молодіжної політики в місті КиєвіОсновні напрями наближення молодіжної політики в місті Києві до реальних потреб молоді: процедурний аспект

 • Оприлюднення та проведення експертного обговорення основних недоліків Програми “Молодь міста Києва на 2006-2008 роки”

 • Створення міжвідомчої робочої групи із залученням представників зацікавлених організацій для експертно-консультаційного забезпечення ГУССМ і розробки довгострокової програми молодіжної політики в місті Києві

 • Оприлюднення, проведення обговорення довгострокової програми молодіжної політики і м. Києві, її доопрацювання з урахуванням висловлених зауважень та затвердження Київською міською радоюОсновні напрями наближення молодіжної політики в місті Києві до реальних потреб молоді: змістовний аспект

 • Активізація взаємодії з Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України в частині подальшого удосконалення законодавства про а) рекламу (в частині розширення обмежень на рекламу алкогольних, тютюнових виробів та реклами для молодіжної цільової аудиторії), б) виробництво і обіг спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, в) захист суспільної моралі; г) громадські організації та соціальні послуги; д) профілактику безпритульності

 • Подальша децентралізація молодіжної політики в місті Києві, залучення до надання соціальних послуг громадських, у тому числі – молодіжних, організацій

 • Забезпечення контролю та відповідальності за результати реалізації молодіжної політики

 • Міжрегіональний обмін досвідом

 • Підвищення прозорості функціонування ГУУССМ

 • Наближення завдань молодіжної політики до потреб сучасного інформаційного суспільства з урахуванням досвіду країн ЄС в цій сферіАктивізація співпраці ГУССМ з громадськістю

 • Забезпечення постійного оновлення веб-сторінки ГУССМ, створення можливостей для обговорення ключових проблем молодіжної політики та основних ініціатив Управління у відповідній сфері в онлайновому режимі

 • Створення громадської експертної ради при ГУССМ

 • Активізація співпраці не лише з дитячими і молодіжними організаціями, але і провідними аналітичними центрами

 • Активізація взаємодії із ЗМІ

 • Створення освітніх програм, спрямованих на підвищення фінансової та інституційної спроможності молодіжних організацій з метою підвищення якості соціальних послуг, що надаються такими організаціями

 • Організація заходів (круглих столів, конференцій) з метою обговорення найбільш дискусійних питань, пов'язаних з формуванням та реалізацією молодіжної політики в місті КиєвіКаталог: upload -> docs
docs -> Ставнійчук
docs -> Лабораторія законодавчих ініціатив м. Донецьк, 8-10. 12. 2006 Партії, виборча система та політична відповідальність Основні передумови для посилення ролі партій у здійсненні влади
docs -> Шляхи вдосконалення механізму реалізації парламентського контролю в україні
docs -> Проект «Громадянин і держава: розвиток партнерства для ефективного урядування в Україні»
docs -> Аналітична доповідь “конституційна реформа: погляд громадянського суспільства”
docs -> Законами: «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» «Про телебачення і радіомовлення»
docs -> “Зелена книга” українського парламентаризму м. Київ
docs -> Співпраця влади та громадськості на місцевому рівні: український І зарубіжний досвід
docs -> Кількість Членів парламенту
docs -> Концептуальні засади: процес вироблення політики тренінг для представників місцевої влади та нуо


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка