Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результатуДата конвертації12.06.2016
Розмір445 b.Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату.

 • Моніторинг – постійний нагляд, оцінка і прогноз розвитку за будь-яким процесом з метою виявлення відповідності його продукту бажаному результату.

 • Організація моніторингу якості професійно-педагогічної підготовки в університеті вимагає чіткого прогнозування кінцевого продукту шляхом моделювання особистості випускника вузу, постійного зворотного зв’язку, а також визначення єдиного критерію якості професійно-педагогічної підготовки.

 • Враховуючи творчий характер праці вчителя, сучасні вимоги до формування творчої особистості, особистісного розвитку кожної дитини, критерієм якості професійно-педагогічної підготовки майбутніх вчителів є розвиток у випускників творчої готовності до виконання професійно-педагогічної діялності, до творчого розвитку своїх учнів, до власного професійного самовдосконалення, • Рівні якості професійно-педагогічної підготовки:

 • Найвищий – у всіх випускників сформовано творчу готовність до професійно-педагогічної діяльності;

 • Високий – у переважної більшості;

 • Достатній – у більшої половини;

 •  

 • Середній – у половини випускників;

 • Низький – у меншої частини.

 •  Що визначає якість освіти?

 • Що визначає якість освіти?

 • Ключові компетентності (комунікація рідною мовою, іноземною мовою, математична компетентність, інформаційна, навчальна, особистісна й громадянська, підприємницька, культурна). Ці компетентності є поліфункціональними і допомагають молоді реалізувати себе на ринку праці.

 • Професійні компетентності: знання з фаху, педагогіки, психології, методик викладання фахових дисциплін та уміння їх творчо використовувати на практиці.

 • Професійно-значимі якості: професійно-педагогічна свідомість, надійність, відповідальність, прагнення до якості в роботі, мотивація досягнень, любов до дітей , об’єктивність, толерантність, гуманістична спрямованість, емпатійність та ін.

 •  Що впливає на якість освіти?

 • Що впливає на якість освіти?

  • Якісний склад студентів (абітурієнтів)
  • Кадровий склад викладачів
  • Матеріальна база
  • Зміст освіти
  • Навчально-методичне забезпечення
  • Соціальна інфраструктура вузу (наукові студентські товариства, гуртки, проблемні групи, секції, клуби, конференції тощо)
 • Основним чинником, що впливає на якість професійно-педагогічної підготовки є мотивація студентів на отримання педагогічної професії.Моніторинг якості професійно-педагогічної підготовки має відбуватися на усіх етапах:

 • Моніторинг якості професійно-педагогічної підготовки має відбуватися на усіх етапах:

   • Професійного відбору 
   • Експрес-діагностика професійного розвитку в процесі навчання 
   • Фінішна діагностика на випуску


Професійний відбір:

 • Професійний відбір:

   • ЗНО ( рівень ЗНК ?)
   • Обмеження ЗНО: не дає інформації про нахил до педагогічної діяльності; про професійно-значимі риси особистості, розвиток мовлення тощо.
   • Як результат на педагогічні спеціальності вступає лише 50% мотивованих на педагогічну професію, а на випускних курсах – на окремих спеціальностях лише 5-10% пов’язує своє майбутнє зі сферою освіти.
   • Вихід: розробка спеціальних методик відбору на педагогічні спеціальності.
   • (досвід попередніх років – „Довіра”, ШМП, педагогічні факультативи у школі, рекомендації педрад тощо)


 • Експрес-діагностика професійного розвитку в процесі навчання у вузі:

   • Спостереження
   • Аналіз результатів навчальної діяльності студентів (лабораторні роботи, творчі завдання, курсові роботи, практика)
   • Тестування
   • Заліки
   • Екзамени


Обмеження:

 • Обмеження:

 • 1) орієнтація в основному на когнітивну сферу (знання, уміння, навички, ЗНК),

 • 2) практично відсутнім є моніторинг особистісного розвитку студентів як майбутніх вчителів, в той час як науково доведено, що успіх педагогічної діяльності на 70% (А.Ф.Ліненко) залежить від особистісного розвитку вчителя.

 • 3) в умовах Болонського процесу при запровадженні кредитно-модульної системи організації навчального процесу ,зокрема накопичувальної системи балів і при відсутності мотивації на здобуття педагогічної професії студенти орієнтуються на „заробляння балів”, а не на засвоєння курсу. Нові стандарти педагогічної освіти передбачають збільшення самостійної роботи студентів (до 70%), що в свою чергу призведе до зниження якості підготовки.

 •   • Фінішна діагностика:

 • Державні екзамени (захист дипломної роботи).

 • Обмеження: орієнтація в основному на когнітивну сферу, без врахування особистісного розвитку.Проблеми моніторингу якості професійно-педагогічної освіти:

 • Проблеми моніторингу якості професійно-педагогічної освіти:

 • Однобічний підхід до оцінювання майбутнього вчителя на усіх етапах професійного становлення;

 • Не завжди дотримується принцип об'єктивності результатів моніторингу: потрібні незалежні експерти зі сторони (при акредитації, ДЕК тощо).

 • Складність полягає і в тому, що у вузі не визначено, хто має здійснювати моніторинг особистісного розвитку особистості майбутнього вчителя в умовах вузу. Якщо куратор, то це повинно мати юридичне підкріплення (якась кількість годин у навантаженні чи доплата за кураторство, а не громадське доручення, як це є сьогодні. Можливо, створення центрів моніторингу якості освіти у вузах?

Каталог: pluginfile.php -> 682 -> mod page -> content
content -> Три виміри логіко-математичної компетентності
content -> Міжпредметні зв'язки
content -> Виникла потреба у застосуванні інноваційних технологій навчання у поєднанні з традиційними
pluginfile.php -> Зміцнення фінансової основи місцевого самоврядування
pluginfile.php -> В2В ( business-to-business) бізнес для бізнесу
content -> «формування професійних компетентностей майбутніх вчителів математики з питань оцінювання в навчальному процесі»
content -> «грамотність – освіченість – професійна компетентність – культура – менталітет»
content -> Перелік дисциплін, які бажано вже вивчити
content -> Дисципліна “Конструювання тестів” циклу “Освітні вимірювання” реалізує підготовку магістрів в галузі теорії і практики конструювання тестів


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка