Мотивація досягнення що таке мотивація досягнення?Дата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.


МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ

 • Що таке мотивація досягнення?

 • Як впливає мотивація досягнення на результат діяльності?

 • Як оцінювання впливає на мотивацію досягнення?

 • Як формувати мотивацію досягнення?


Фактори, що впливають на досягнення успіху

 • Успіх у діяльності залежить від декількох основних факторів: здібностей людини у цій діяльності, бажання досяги мети, цілеспрямованої праці заради досягнення бажаного результату (мотивація досягнення) та тих ситуативних факторів (зовнішніх та внутрішніх), що впливають на людину у процесі певної діяльності.

 • Дуже важливо, щоб учитель розумів, що успіх учня залежить не тільки від здібностей дитини, а й від її мотивації досягнення, та враховував це у своїй роботі.Що таке мотивація досягнення?

 •  Мотивація досягнення – це прагнення до успіху (високих результатів) у діяльності.Генрі Мюррей

 • Першим, хто визначив мотивацію досягнення, був Генрі Мюррей. Він писав: “Мотивація досягнення – це робити щось складне з фізичними об’єктами, людьми чи ідеями, маніпулювати ними або організовувати їх, робити це настільки швидко і незалежно, наскільки можливо, долати перешкоди та досягати високого рівня, перевершувати самого себе, змагатися з іншими та перевершувати їх, підвищуючи свою самоповагу завдяки успішному застосуванню власних здібностей”.Девід МАККЛЕЛАНД

 • Американський психолог Девід Макклелланд визначив три основні групи мотивів, які люди засвоюють упродовж життя:

 • Мотивація досягнення (прагнення досягти найкращого вирішення складних проблем);

 • Мотивація афіліації (потреба налагоджувати добрі стосунки з оточуючими);

 • Мотивація влади (прагнення впливати на поведінку інших).

 • У кожному конкретному випадку той чи інший мотив може бути більше чи менше виражений. І кожна людина відрізняться їх своєрідним поєднанням. Існує оптимальне поєднання мотивів для тієї чи іншої діяльності, причому висока мотивація досягнення в більшості випадків є бажаною або необхідною. (Приклад: Але краще білка!)

 • Мотивація досягнення не завжди приводить до більш високих, ніж у інших, результатів.

 • Високі результати не завжди є результатом актуалізованого мотиву досягнення.

 • Вивчаючи фізіологічні аспекти мотивації, Девід Макклелланд з’ясував, що при актуалізації певних мотивів виділяються специфічні гормони та нейромедиатори,які впливають на поведінку людини та її переживання.

 • Для мотивації влади – це адреналін та норадреналін, для афіліації- дофамін. Для мотивації досягнення такої речовини знайти не вдалося.Характеристика людей з вираженою мотивацією досягнення (за Д. Макклеландом)

 • бажання працювати в умовах максимального пробудження мотиву досягнення (розв’язувати завдання середнього ступеня складності);

 • уміння взяти на себе відповідальність за виконання діяльності, але в ситуаціях низького чи помірного ризику або якщо успіх не залежить від випадковості;

 • прагнення мати адекватний зворотній зв’язок про результати власних дій;

 • прагнення до пошуку нових, більш ефективних способів розв’язування задач, схильність до новаторства.ХАЙНЦ ХЕКХАУЗЕН

 • Мотивація досягення – “спроба збільшити чи зберегти максимально високими здібності людини до всіх видів діяльності, до яких можуть бути застосовані критерії успішності, і де виконання подібної діяльності може, відповідно, призвести до успіху чи невдачі”.

 • Ідея досягнення передбачає дві можливості: досягнути успіху чи потерпіти невдачу. В осіб з високою мотивацією досягнення виражена орієнтація на досягнення успіху;

 • Мотивація досягнення виявляється тоді, коли діяльність надає можливості для вдосконалення. Завдання мають бути середнього ступеня складності;

 • Мотивація досягнення орієнтована на певний кінцевий результат, на мету. При цьому для мотивації досягнення «характерний постійний перегляд цілей»;

 • Для людей з високою мотивацією досягнення характерне повернення до вже перерваних занять і доведення їх до кінця.Уявіть двох школярів з однаковими здібностями, але різною мотивацією досягнення. Спробуйте спрогнозувати,як вони будуть вибирати і розв’язувати завдання з математики.Х.Хекхаузен визначив категорії мотивації досягнення (структури мислення, якими оперує людина з високим рівнем мотивації досягнення), розробивши тестову методику. Він пропонував описати ситуації, зображені на малюнках, і оцінював їх з таких позицій:

 • ПОТРЕБА У ДОСЯГНЕННІ ТА УСПІХУ

 • ОЧІКУВАННЯ УСПІХУ

 • ПОХВАЛА (СХВАЛЕННЯ)

 • ПОЗИТИВНИЙ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН

 • ПОТРЕБА В УНИКНЕННІ НЕВДАЧІПОТРЕБА У ДОСЯГНЕННІ ТА УСПІХУ

 • Потреба у досягненні спостерігається, коли учень:

 • Бажає виконати завдання;

 • Успіх при виконанні стимулює бажання виконувати більш складні завдання;

 • Успіх посилює прагнення надалі займатися цією діяльністю; виконувати подібні завдання з задоволенням;

 • Намагається виконати завдання якомога краще;

 • Прагне відшукати новий, більш ефективний спосіб вирішення;

 • При неуспіху – намагається повернутися і знову спробувати виконати завдання.

 • Хоче досягти поставленої мети.

 • Вірить, що зможе виконати це завдання.ОЧІКУВАННЯ УСПІХУ

 • Про очікування успіху можна казати, коли учень не сумнівається, що виконає завдання успішно, досягне поставленої мети, потрібного результату.

 • Якщо очікування успіху пов’язано з певними умовами, то це не є очікуванням успіху. (Н-д: Петрик думав, що коли розв’яже задачу вчасно, то одержить хорошу оцінку).

 • Учні з однаковими навчальними досягненнями іноді по-різному оцінюють власні здібності та мають різні очікування. Хлопчики, як правило, більш упевнені у своїх здібностях та частіше орієнтовані на успіх (очікують позитивного результату). Дівчатка більш самокритичні, і їхні очікування в порівнянні з хлопчиками більш песимістичні.ПОХВАЛА (СХВАЛЕННЯ)ПОЗИТИВНИЙ ЕМОЦІЙНИЙ СТАН

 • Спостерігається, коли учень:

 • із задоволенням вивчає навчальний матеріал;

 • задоволений своєю роботою;

 • радіє, що зумів подолати труднощі і може продовжувати свою роботу;

 • по закінченні завдання відчуває радість і задоволення;

 • очікування успіху надихає його і додає сили тощо.ПОТРЕБА В УНИКНЕННІ НЕВДАЧІ

 • Якщо в діяльності основним мотивом є уникнення невдачі, то учень висловлюється так:

 • Сподіваюся, що не одержу двійку.

 • Не хочу неприємностей.

 • Буду намагатися не робити помилки у роботі.

 • Розраховую на чиюсь допомогу, коли не буду нічого розуміти тощо.ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА СУБ’ЄКТИВНУ ЙМОВІРНІСТЬ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУФормування мотивації досягнення

 • Д. Аткінс та Д. Макклеланд стверджують, що мотив досягнення має дві протилежні мотиваційні тенденції – (високий рівень мотивації досягнення) прагнення успіху та (низький рівень мотивації досягнення) уникнення невдачі.

 • Основним фактором, що впливає на формування мотивації досягнення, є ХАРАКТЕР ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ДИТИНОЮ І ДОРОСЛИМ.Умови формування мотивації досягнення (за Д. МАККЛЕЛАНДОМ)

 • Формування синдрому досягнення (прагнення до успіху вище, ніж бажання уникнути невдачі)

 • Самоаналіз

 • Формування прагнення ставити перед собою високі, але адекватні цілі

 • Міжособистісна підтримкаВплив оцінювання на мотивацію досягнення

 • Високі оцінки є більшим стимулом для подальшої навчальної діяльності, ніж низькі.

 • Для учнів з високим рівнем мотивації досягнення низькі оцінки можуть стати серйозним стимулом, якщо учень буде вважати їх об’єктивними.

 • Для учнів з високим рівнем мотивації досягнення оцінка може бути лише констатацією проміжного результату, а справжнім стимулом є бачення перспектив, бажання покращити свої результати.

 • Найбільший мотиваційний ефект спостерігається тоді, коли виставляється не тільки загальна оцінка за всю роботу, а й додається оцінка по кожному з окремих компонентів роботи.

 • Суттєвий вплив на мотивацію досягнення відіграють зовнішні фактори, що супроводжують оцінювання (ставлення до оцінки значимих людей, однокласників, атмосфера у класі тощо).

 • Чим більше задоволення учень одержує від оцінки, тим більше він буде намагатися одержати її знову.

 • Для того, щоб оцінка не перетворилася на самоціль, потрібно акцентувати увагу і на процесуально-змістовому компоненті діяльності.

 • Матеріальна нагорода (призи та ін.), яка надається часто, зменшує пізнавальну активність та інтерес до діяльності на противагу словесному заохоченню, похвалі.Коли нагороди (позитивне підкріплення) знижують процесуально-змістову мотивацію?

 • Якщо нагорода викликає відчуття, що тобою маніпулюють.

 • Якщо в учня не виникає відчуття гордості за власні досягнення.

 • Коли підкріплюється діяльність, яку учень і без підкріплення виконував з інтересом.

 • Коли похвала нецікавої для учня діяльності збільшує її привабливість. (тоді учень у подальшому очікує нагороду, а не намагається зацікавитися діяльністю)

 • Коли похвала не залежить від результату, від досягнень (підкріпляється саме виконання діяльності, незалежно від того, як учень його виконав.

 • Якщо підкріплюються як високі, так і задовільні результати. (Якщо вчитель підкріплює тільки найкращі результати чи зусилля, то це не знижує мотивацію.)

 • Якщо винагороди використовуються часто, то існує загроза перенасичення. Нагороди не ефективні тоді, коли це звичайна процедура.Що таке негативна мотивація?

 • Негативна мотивація – це стимули, викликані усвідомленням можливих неприємностей, незручностей, покарань, які можуть бути застосовані у разі невиконання певної діяльності.

 • Навчання під впливом такої мотивації набуває характеру захисної реакції та стає примусовим.

 • Учень навчається, того що боїться. Стимулом стає страх, отже, формується мотивація уникання невдачі.

 • Форми негативних санкцій:

 • Вербальні (зауваження, осуд тощо);

 • Матеріальні (позбавлення подарунку);

 • Соціальна ізоляція (ігнорування вчителем, однолітками);

 • Фізичне покарання;

 • Негативні санкції впливають на учня тільки на короткий проміжок часу (тільки у період їх дії).

 • Негативна мотивація сильніше впливає на учня тоді, коли він упевнений у невідворотності покарання.

 • Покарання не виховує успішних людей!Каталог: files -> %D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8 -> %D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> 0327
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Становище та проблеми дітей з інвалідністю За даними Державного
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Правова освіта учнів: цілі, завдання, шляхи реалізації
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Використання інтерактивних методів навчання на уроках українознавства
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> 10 дітей з хронічними захворюваннями
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Культура мислення молодшого школяра
%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%9D%D0%86 %D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%9D%D0%98 2011 -> Науково-методичні засади конструювання змісту курсу біології
0327 -> Учасники процесу оцінювання Учитель Учні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка