Мова – це на просто спосіб спілкування, Мова – це на просто спосіб спілкуванняДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.
#8541Мова – це на просто спосіб спілкування,

 • Мова – це на просто спосіб спілкування,

 • а щось більш значуще. Мова – це всі глибинні пласти духовного життя народу,

 • його історична пам’ять, найцінніше

 • надбання віків, мова – це ще й музика, мелодика, фарби, буття, сучасна художня,

 • інтелектуальна і мислиннєва діяльність

 • народу.

 • О. Гончар

 • ~ що називається прямою мовою?

 • ~ що таке непряма мова?

 • ~ що таке діалог?

 • ~ правила заміни прямої мови непрямою

 • ~ що таке цитати?~ розставляти розділові знаки в реченнях із

 • ~ розставляти розділові знаки в реченнях із

 • прямою і непрямою мовою;

 • ~ заміняти пряму мову непрямою;

 • ~ дотримуючись вимог, записувати діалог;

 • ~ підбирати і записувати цитати;

 • ~ розбирати конструкції з непрямою мовою. • слів автора прямої мови

 • об'єднуються за змістом та інтонаційно, без допомоги сполучників

 • На письмі непряма мова в лапки не береться.

 • Речення з непрямою мовою є

 • складнопідрядним із підрядним з'ясувальним,

 • яке приєднується за допомогою сполучників

Кожна репліка діалогу здебільшого починається з нового рядка, на початку якого

 • Кожна репліка діалогу здебільшого починається з нового рядка, на початку якого

 • ставиться тире. Репліки в лапки не беруться.

 • - Васильку! А ти знаєш, що я тебе на осінь записала в школу?

 • - Звичайно, знаю! – відказав Василько і хотів бігти далі.

 • - Та почекай, - зупинила його мама (В. Терен).

 • Коли кілька реплік діалогу записуються в рядок і не вказується, кому вони належать, то кожна репліка береться в лапки і відділяється одна від

 • одної тире:

 • “А в тебе земля ще де є?” – “Ні, нема”. – “А хата є?” – “Є” (Панас Мирний).

 • Якщо перед першою реплікою ставиться тире, тоді парна репліка береться в

 • лапки:

 • - А в тебе земля ще де є? – “Ні, нема”. – А хата є? – “Є”. • Під час заміни прямої мови на непряму слова

 • автора стають головним реченням,

 • а пряма мова – підрядним.

 • Порівняйте:

 • Ніна Саєнко, згадуючи про батька, сказала: “Багато років я була його слухом і мовою”.

 • Ніна Саєнко, згадуючи про батька, сказала, що багато років вона була його слухом і мовою.1.Якщо пряма мова є питальним реченням (пряме питання), то в непрямій мові буде

 • 1.Якщо пряма мова є питальним реченням (пряме питання), то в непрямій мові буде

 • непряме питання, тобто підрядне речення з питальними словами:

 • Мама запитала: “Сину, ти вже виконав своє завдання?”

 • Мама запитала сина, чи він виконав уже своє завдання.

 • 2.Якщо присудок прямої мови виражено наказовою формою дієслова, то пряма мова

 • замінюється підрядним реченням зі сполучником щоб або простим реченням із неозначеною формою

 • дієслова.

 • “Ану, Васильку, йди до дошки”, - сказав учитель.

 • Учитель сказав, щоби Василько ішов до дошки.

 • 3. Важко (або й неможливо) замінити пряму мову, насичену звертаннями, вигуками, вставними словами, словами і зворотами, характерними для усного мовлення. У такому випадку всі такі слова

 • випускаються, а зміст прямої мови переказується приблизно:

 • “Ох, ох, ох! Бідна моя головонько!”голосила сусідка.

 • Сусідка бідкалася й голосила.

1.Якщо цитата супроводжується словами автора, то використовуються ті самі розділові

 • 1.Якщо цитата супроводжується словами автора, то використовуються ті самі розділові

 • знаки, що й у прямій мові:

 • Видатний український живописець висловлювався так: “Малюнок – кістяк живопису, на якому він тримається. Малюнок – життя твору, колір – його одяг” ( Із журналу).

 • 2.Якщо цитата виступає частиною речення, то вона починається з малої літери:

 • А. Монастирський підкреслював, що “реалізм – це не просто фотографія натури…,

 • а серце художника”.

 • 3.Якщо цитата наводиться лише частково, то на місті пропущених слів ставляться три крапки.

 • 4.Поечичні рядки, записані віршем у лапки не беруться. Вказівка на автора не береться в дужки.

 • Поставлю хату і кімнату,

 • Садок-райочок насажу.

 • Посиджу я і походжу

 • В своїй маленькій благодаті.

 • Т. Шевченко

 • 5.Якщо вказівка на автора або на джерело цитати йде в одному рядку з цитатою, то вказівка береться в дужки, а крапка ставиться, як правило, після дужок:

 • Розкажи, як за горою сонечко сідає ( Т. Шевченко).

І. “Мікрофон”

 • І. “Мікрофон”

 • 1. Що називається прямою мовою?

 • 2.Чим пряма мова відрізняється від непрямої?

 • 3.Які розділові знаки ставляться, якщо пряма мова стоїть перед словами автора?

 • 4.Які розділові знаки ставляться, коли пряма мова стоїть після слів автора?

 • 5.Які розділові знаки ставляться, коли слова автора переривають пряму мову?

 • 6.Чим цитати відрізняються від прямої мови?

 • 7.Як пряму мову перевести в непряму?

 • ІІ. Творче завдання: скласти речення з прямою мовою за поданими схемами:

 • 1. “П”, - а.

 • 2. А: “П!”.

 • 3. “П?” – а.

 • 4. “П, - а, - п”.

 • 5. “П? – а: - П”.ІІІ. Поставте пропущені розділові знаки у реченнях з прямою мовою

 • ІІІ. Поставте пропущені розділові знаки у реченнях з прямою мовою

 • 1.Будьте люди це постійний заклик і пересторога Шевченка (Є.Маланюк).

 • 2.Люди що створили цю живу красу мабуть у душі поети подумав я оглядаючи все навколо (І.Цюпа).

 • 3.Коли б треба було окреслити творчість Лесі Українки одним словом писав Максим Рильський то найвідповідніше слово було б – боротьба (Л.Міщенко).

 • ІV. Замініть конструкції з прямою мовою складнопідрядними реченнями.

 • 1.”Право на побачення треба заробити”, - пояснив Борис Савович.

 • 2.”Будеш старатись, будеш сумлінним – ніхто тебе в нас не покривдить”, - обіцяла тим часом Галина Остапівна.

 • 3.”А є такий закон, щоб лелек убивати?” – зненацька запитує хлопець, дивлячись у вічі Тритузному.

 • V. Допишіть до слів автора пряму мову. Запишіть речення.

 • 1.Дівчина сказала…

 • 2.Віктор здивовано вигукнув…

 • 3.Батько порадив дочці…

 • 4.Студенти вирішили…

 • 5.Перехожий запитав у мене…

 • 6.Викладач повідомив…VI. Розіграйте діалог на тему “Шкільне життя”

 • VI. Розіграйте діалог на тему “Шкільне життя”

 • VII. Введіть у речення читати за допомогою слів автора; поставте відповідні розділові знаки.

 • 1. І на оновленій землі Врага не буде, супостата, А буде син, і буде мати, І будуть люди на землі (Т.Шевченко).

 • 2. Правду говорить не язик, а душа (Народна творчість).

 • 3. Багато людей святкують празники і знають їхні назви, але не знають причин, чому вони установлені (Св. Іоанн Золотоуст).

 • VIII. Робота у парах. Завдання: підібрати і записати речення із прямою мовою; замінити пряму мову непрямою.

 • І учень “А що, коли я й справді лісова мавка?” – запитала дівчина грайливо (Цюпа).

 • ІІ учень Дівчина грайливо запитала, а що, коли вона й справді лісова мавка.

 • IX. Знайдіть пару

 • 1.Тільки що почує, зараз уже й задзвонила по всьому селу: “Ой, кумасю ріднесенька, що я чула..”

 • 2.”Треба, - каже, - одучити жінку від такої поганої звички”.

 • 3.”Хвесько, жінко моя люба!” – каже Петро.

 • а) “П, - а, - п”.

 • б) “П!” – а.

 • в) А: “П!”Х. Тести

 • Х. Тести

 • 1.Чуже мовлення, передане дослівно, з повним збереженням змісту, форми та інтонації

 • а) діалог б) пряма мова в) непряма мова

 • 2.Чуже мовлення, передане не дослівно, без збереження форми та інтонації, а тільки із збереженням змісту

 • а) непряма мова б) цитата в) монолог

 • 3.У реченні з прямою мовою після слів автора ставимо

 • а) тире б) кома в) двокрапка

 • 4.Пряма мова, яка передає розмову двох або кількох осіб називається

 • а) реплікою б) цитатою в) діалогом

 • 5.Слова або цілі речення, які наводяться буквально з чийогось висловлювання, з якогось твору чи документа – це

 • а) цитата б) непряма мова в) репліки

 • 6.Підберіть схему до поданого речення:

 • “У вигляді мови, - сказав Олесь Гончар, - дано людині великий дар”.

 • а) “П”, - а. б) “П”, - а, - п. в) “П”, - а, - п”. • - Залікові завдання з української мови 7-9 класи, Київ “Шкільний світ”, 2007.

 • - Козачук Г. О. Українська мова – для абітурієнтів: Навч. посібник – 2 – ге вид., стер. – К.: Вища шк., 1994 – 272с.

 • - О. Олійник. Світ українського слова. Інститут Українознавства Київського університету ім. Т. Шевченка. К., “Хрещатик”, 1994, 416 с.

 • - Практичний довідник. Українська мова за всією шкільною програмою. “Весна”. Харків, 2010.

 • - Українська мова за новою програмою, 9 кл., Київ “Шкільний світ”, 2009.Вовкочин Олена Володимирівна,

 • Вовкочин Олена Володимирівна,

 • учитель української мови і літератури

 • Новоукраїнський НВК

 • с.Новоукраїнка,

 • Чорнобаївський р-н,

 • Черкаська обл.

 • 2011рікКаталог: public -> oipopp -> repository -> dcr
dcr -> Прийменник як службова частина мови Кифорук Оксана Вікторівна
dcr -> Знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки; знаходити прислівники в текстах і пояснювати правильність думки
dcr -> Завдання : розкрити роль прислівників у художніх, науково-популярних і ділових текстах
dcr -> Читання “Дощиком”
dcr -> «Квітни мово, наша рідна. Дмитро Білоус. Віра поета в неминуче відродження рідного слова у поезіях \"Вічно жива\" та \"Хліб і слово\"»
dcr -> Основні групи фразеологізмів, багатозначність, синонімія та антонімія фразеологізмів Мета
dcr -> Ходи більше …бігай. Ходи більше …бігай


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка