МовознавствоДата конвертації29.05.2016
Розмір445 b. • Мовознавство

 • ХІХ століттяЛогічний (логіко-граматичний) напрямок (К.Беккер, Ф.І.Буслаєв).

 • Логічний (логіко-граматичний) напрямок (К.Беккер, Ф.І.Буслаєв).

 • Психологічний напрямок (Г.Штейнталь, О.О.Потебня).

 • Молодограматизм (К.Бругман, Г.Остгоф).

 • Для самостійного опрацювання.

 • - Неограматизм (Казанська і Московська лінгвістичні школи).

 • - Вітчизняне мовознавство.Умови формування

 • Умови формування

 • Подолання однобічних натуралістичних тенденцій;

 • Ствердження принципу історизму;

 • Розуміння соціальності мови;

 • Противага психологічному«Німецький словотвір» (Die deutsche Wortbildung), 1824 р.;

 • «Німецький словотвір» (Die deutsche Wortbildung), 1824 р.;

 • «Німецьке мовознавство» (Die Deutsche Sprachlehre) і «Організм мови» (Der Organismus der Sprache), 1827 р.Застосував закони логіки до німецької мови (сучасної для Беккера);

 • Застосував закони логіки до німецької мови (сучасної для Беккера);

 • Мова – система полярних протилежностей;

 • Протилежності взаємно обумовлені та необхідні для розвитку організму як цілого;

 • Учення про речення переніс із логіки та стилістики у граматику;

 • Розрізнив частини мови та члени речення.Компаративіст

 • Компаративіст

 • «Опыт исторической грамматики русского языка», ч. 1, 2; 1858 р.

 • «О преподавании отечественного языка», 1867 р.«…речь … плод тысячелетнего исторического движения и множества переворотов»

 • «…речь … плод тысячелетнего исторического движения и множества переворотов»

 • «Язык – не только выражение мыслительности народной, но и всего быта, нравов и поверий, страны и истории народа… Все, что развивается в языке органически само из себя, есть выражение народного ума и быта »Мова

 • Мова

 • МисленняНайдавніший

 • Найдавніший

 • мовна творчість,

 • усвідомленість у виборі грам. форм

 • панування

 • морфології“Всё построение языка, от отдельного звука до предложения и сочетания предложений, представляет нам живую связь отдельных членов, дополняющих друг друга и образующих одно целое, которое в свою очередь даёт смысл и значение каждому из этих членов”.

 • “Всё построение языка, от отдельного звука до предложения и сочетания предложений, представляет нам живую связь отдельных членов, дополняющих друг друга и образующих одно целое, которое в свою очередь даёт смысл и значение каждому из этих членов”.

 • Мова сполучає різночасові явищаТісний зв’язок історизму та порівняння;

 • Тісний зв’язок історизму та порівняння;

 • Реконструював прамову;

 • Рос. мову розглядав у зв'язку з нім., готськ., лат., санскр.;

 • Санскрит – не прамова, у рос. є давніші форми;

 • Створив історичну граматику російської мови;

 • Історичні граматики – у практичне вивчення мови;

 • Дослідження не лише книжної мови, а й говірок, вірувань, переказів, легенд.

 • !!! Спочатку (історично ) слово сприймалося свідомо, потім – несвідомо: “преграда между фактами из истории языка и из истории народа”Граматика має спиратися на логічні начала;

 • Граматика має спиратися на логічні начала;

 • Логіко-формальна основа речення – підмет і присудок;

 • Вчення про скорочення та злиття речень;

 • Вчення про другорядні члени речення;

 • Логіко-семантичні ознаки – провідні (сучасні дослідники відносять їх до методики аналізу)Філософія мови як логічна проблема;

 • Філософія мови як логічна проблема;

 • Мовна семантика ототожнюється з логічними категоріями й операціями, а мовні форми – з логічними формами мислення;

 • Вивчення універсальних властивостей мови;

 • Мислення має статичні, постійні та загальні для всіх форми;

 • Основна одиниця мови – речення, категорія– частина мови;

 • Завдання граматики – виявити відповідність мовних форм логічним категоріям.Умови формування

 • Умови формування

 • Подолання однобічних натуралістичних і логічних тенденцій;

 • Ствердження принципу історизму;

 • Розуміння мови як культурно-психічного явища;

 • Противага логічному“Класифікація мов як розвиток мовної ідеї” (Klassifikation der Sprachen, dargestellt als die Entwickelung der Sprachidee), 1850 р.;

 • “Класифікація мов як розвиток мовної ідеї” (Klassifikation der Sprachen, dargestellt als die Entwickelung der Sprachidee), 1850 р.;

 • “Походження мови”, 1851 р.Розвиток учення про мову як діяльність індивіда та відображення народної психології;

 • Розвиток учення про мову як діяльність індивіда та відображення народної психології;

 • Закони руху уявлень (зводяться до вивчення розвитку мови та мислення індивіда та суспільства):

 • Мовлення-говоріння та здатність говорити.

 • Розвиток мови у суспільстві.

 • Мовознавство має спиратися як на психологію індивіда, так і на психологію народів, вивчаючи їхні мови«Мысль и язык», 1862;

 • «Мысль и язык», 1862;

 • «Из записок по русской грамматике», тт. 1–2. —1874; т. 3. — 1899; т. 4. — 1941;

 • «Психология поэтического и прозаического мышления», 1910;

 • «О некоторых символах в славянской народной поэзии». — 2-е изд. —1914;

 • «Из лекций по теории словесности», 1905;

 • «Язык и народность», 1895.

 • “Слово и миф”, 1989.Основи мови:

 • Основи мови:

 • Загальнолюдська – звуки, система знаків думки;

 • Національна (племінна) – немає жодної категорії, обов'язкової для всіх мов;

 • Індивідуальна.Одна народність – спільна мова;

 • Одна народність – спільна мова;

 • Різні народи – різні мови;

 • Кожна мова – упорядкованість, треба з'ясувати зв'язки; вирване з контексту мертве;

 • Мовленнєва діяльність – взаємодія між мовою, знаннями мовця та переданої думки;

 • Основне завдання – визначити зв'язки між

 • мовою та мовленням, а не між логічними формами та формами мови

 • Мова – засіб формування думкиДумка – поняття, за допомогою якого відбувається розуміння;

 • Думка – поняття, за допомогою якого відбувається розуміння;

 • Уявлення – образ поняття, слово – символ поняття;

 • Поняття відображається багатоярусною структурою слова:

 • членороздільний звук:: уявлення:: значенняСлово – символ, знак значення із сукупністю ознак;

 • Слово – символ, знак значення із сукупністю ознак;

 • Уявлення вмотивує значення (пустеля, сонячний (про колір), бабахнути);

 • Вмотивовані слова мають внутрішню форму: відношення змісту думки до свідомості (показує, як уявляється власна думка);

 • Забувається уявлення – втрачається внутрішня форма«Ближайшее значение»

 • «Ближайшее значение»

 • Лінгвістичне

 • (завдяки йому люди розуміють один одного)

 • Дуб -а, ч.

 • 1) Багаторічне листяне дерево з міцною деревиною та плодами – жолудями. || Деревина цього дерева.Другий період у розвитку компаративістики і психологічного мовознавства (70 – 90-ті р.р. ХІХ ст.);

 • Другий період у розвитку компаративістики і психологічного мовознавства (70 – 90-ті р.р. ХІХ ст.);

 • Виступ проти догм А.Шлейхера;

 • Історико-порівняльне психологічне мовознавство;

 • Історизм і психологізм – основні принципи

 • Ф. Царнке так презирливо назвав молодих учених“Принципи історії мови” (Prinzipien der Sprachgeschichte ),

 • “Принципи історії мови” (Prinzipien der Sprachgeschichte ),

 • 1880 р.

 • “Дослідження в області германського вокалізму” (Untersuchungen über den germanischen vokalismus), 1879 р.“Очерк порівняльної граматики індоєвропейських мов” (Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen): т. 1, «Фонологія» (1886) і т. 2, «Морфологія» (у 2 ч., 1888—1892)

 • “Очерк порівняльної граматики індоєвропейських мов” (Grundriß der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen): т. 1, «Фонологія» (1886) і т. 2, «Морфологія» (у 2 ч., 1888—1892)

 • Автор 2-х томів із 5-и«Морфологічні дослідження в області індоєвропейських мов» («Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen»), 1878–1910).

 • «Морфологічні дослідження в області індоєвропейських мов» («Morphologische Untersuchungen auf dem Gebiete der indogermanischen Sprachen»), 1878–1910).

 • У співавторстві з К. БругманомМовець – творець мови;

 • Мовець – творець мови;

 • Мовознавство – культурознавча наука;

 • Мова – не організм, а загальнолюдське встановлення;

 • Однаковість мовних процесів у мовців спирається на спільне мовне чуття;

 • Однаковість мовних процесів – основа точного наукового вивчення.Основне питання – відношення звичаю до індивідуального мовлення;

 • Основне питання – відношення звичаю до індивідуального мовлення;

 • Основний метод – ретельний опис окремих фактів і факторів і порівняння результатів;

 • Лінгвіст має знати основні закони та прийоми досліджень у фізиці, фізіології та математиці.Говірки – живі мови;

 • Говірки – живі мови;

 • Їх вивчення дає змогу спостерігати послідовне використання мовного матеріалу в мовленні;

 • Говірки повніше зберегли життя мови;

 • Лінгвогеографія: діалекти та діалектні зони картографування, ізоглоси, ареали поширення тощо.Найважливіша вимога (історичне в сучасному;

 • Найважливіша вимога (історичне в сучасному;

 • Істинний предмет історії – не реконструкція, а конкретна фіксована історія;

 • Еволюція мови;

 • Емпіризм (атомізм) – прагнення охопити великий матеріал на тривалому часовому зрізі (германські, слов'янські, романські мови);

 • Діалектне членування прамови : : А.Шлейхер;

 • Проблема мовних контактів теорія хвиль • Внутрішні закони мови • Це зміни, за яких звук міняється під впливом сусідніх звуків, фонетичної позиції та наголосуАсоціація уявлень семантика слів;

 • Асоціація уявлень семантика слів;

 • Активний характер лінгвальної діяльності – основа закону аналогії (комбінаторна діяльність на основі асоціації): ніч – ночей : : піч, річ – (-ей);

 • Узус – зразки та правила (зразки сильніші за правила) 1-ша дієв. бере, танцює : : 2-га дієвідм. помилково робе, ходе, любе;

 • Дія поширюється на різні пласти мови – словотвірні типи, чергування звуків, флексії тощо.Мінливість мови зумовлена індивідом-носієм, особливо в семантиці слова;

 • Мінливість мови зумовлена індивідом-носієм, особливо в семантиці слова;

 • У семантиці

 • індивідуальне ≠ узуальному;

 • Відхилення узуального від індивідуального – основа змін.Узуальне

 • Узуальне

 • Відоме всім;

 • Бідніше;

 • Поняттєве;

 • Багатозначне.Зміна об'єму змісту – напр., компетенція;

 • Зміна об'єму змісту – напр., компетенція;

 • Метафоричні зміни – зелений (долар);

 • Перенос на основі просторових, часових, каузальних зв'язків – стеля (межа можливості), гот (носій субкультури);

 • Гіпербола, літота, евфемізми – вселенський (патріарх), мікрогрупа, афроамериканець.

 • Культурно-історична обумовленість або зміни у змісті поняття не ведуть до зміни значення – гетьман, гімназія

Каталог: 14190


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка