Мсбо 37 ЗабезпеченняДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


МСБО 37

 • Забезпечення,

 • Непередбачені активи та непередбачені зобов'язання


Зміст

 • Зміст

 • Сфера застосування

 • Визначення

 • Визнання

 • Оцінка

 • Застосування правил визнання та оцінки

 • Розкриття інформаціїВступ

 • Набирає чинності для фінансових звітів з 1 липня 1999 р. або пізніше

 • Результат від застосування МСБО 37 повинен бути відображений у власному капіталі

 • Коригування початкового балансу власного капіталу для першого періоду застосування та перерахування порівняльної інформації не вимагаєтьсяСфера застосування

 • Цей стандарт має застосовуватися всіма підприємствами для обліку забезпечень, непередбачених зобов'язань і непередбачених активів, за винятком тих :

  • Які є результатом фінансових інструментів, що відображені в обліку за справедливою вартістю (МСБО 39)
  • Які є результатом контрактів, що підлягають виконанню, за винятком випадків, коли контракт є обтяжливим
  • Які виникають у страхових підприємств унаслідок контрактів з утримувачами страхових полісів
  • На які поширюється сфера застосування іншого МСБО


Визначення згідно з КМСБО

 • Що є елементами балансу?

 • Як визначається зобов'язання?

 • Як визначається актив?

 • Що таке забезпечення?

 • Що таке непередбачені зобов'язання?

 • Що таке непередбачені активи?Терміни, що використані у цьому стандарті, мають такі значення

 • Забезпечення – це зобов'язання з невизначеним строком або сумою

 • Непередбачене зобов'язання це:

  • можливе зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій і існування якого підтвердиться, тільки якщо відбудеться або не відбудеться одна чи кілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих підприємством
  • або
  • теперішнє зобов'язання, яке виникає внаслідок минулих подій, але не визнане, оскільки:
   • немає достовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде необхідним для погашення зобов'язання
   • суму зобов'язання не можна оцінити достатньо достовірно
 • Непередбачений актив – це можливий актив, який виникає внаслідок минулих подій та існування якого підтвердиться лише після того, як відбудеться або не відбудеться одна чи декілька невизначених майбутніх подій, не повністю контрольованих підприємствомЮридичні чи Конструктивні зобов’язання

 • діяльністю у минулому

 • опублікованою політикою

 • створило обгрунтовані очікуванняВИЗНАННЯ забезпечення

 • теперішнє зобов’язання внаслідок минулої події

 • має юридичний чи конструктивний характер

 • ймовірно, що вибуття ресурсів, котрі втілюють у собі економічні вигоди, буде потрібним для погашення зобов’язання

 • можна достовірно оцінити суму зобов’язанняВИЗНАННЯ Актив, пасив чи непередбачувані активи та пасиви?

 • фактично визначені: визнавати

 • імовірне, але не є фактично визначеним: розкривати можливе/ віддалене: не розкривати

 • фактично визначені: визнавати імовірне: визнавати

 • вірогідне, але точно не визначене: розкривати можливе: розкривати віддалене: не розкриватиКритерії визнання

 • фактично визначений:

 • Ймовірний:

 • Можливий:

 • Віддалений:Припинення визнання забезпечення

 • Шляхом сторнування:

  • коли вже немає ймовірності, що вибуття ресурсів, котрі втілюють економічні вигоди, буде потрібним
  • впливає на дохід
 • Через використання:

  • тільки на ті видатки, для яких забезпечення було створено
  • не впливає на дохід


Оцінка – Найкраща оцінка

 • Очікувана вартість

  • Середньо зважена (на основі статистичних даних, напр. гарантійний ремонт), або
  • Найбільш вірогідний результат (напр. судовий позов)
 • Притаманні ризики та невизначеності повинні бути враховані

 • Дисконтування, коли вартість грошей у часі суттєва

 • Очікуване відшкодування (< / = забезпечення) повинно бути визнане як окремий актив, якщо фактично визначенеЗабезпечення не робиться для ...

 • ... майбутніх операційних втрат

 • ... валютних ризиків

 • ... політичних ризиків

 • ... поточні та капітальні ремонти

 • ... загальні проекти реструктуризаціїЗастосування – обтяжливі контракти

 • Визначення: контракт, у якому неминучі витрати на погашення заборгованості за контрактом перевищують економічні вигоди, які очікується отримати за ним

 • Теперішню заборгованість за цим контрактом слід визнавати та оцінювати як забезпечення

 • Оцінюють як менше з двох показників: собівартості його виконання або будь-якої компенсації чи стягнень унаслідок неможливості виконати його

 • До створення окремого забезпечення на обтяжливий контракт підприємство визнає будь-який збиток від зменшення корисності, яке відбулося з активами, відведеними не цей контрактЗастосування - реструктуризація

 • Конструктивна заборгованість щодо реструктуризації виникає тільки тоді, коли підприємство:

 • Має докладний офіційний план реструктуризації або підписаний договір продажу

 • Викликало обґрунтоване очікування в тих, на кого вплине реструктуризація, що воно проведе реструктуризацію, розпочавши впровадження цього плану або оголосивши основні особливості цього плану тим, на кого він вплине

 • Одного рішення ради директорів не достатньо!

 • Деякі виключення для об'єднання компанійРеструктуризація – під що робити забезпечення?

 • Видатки на реструктуризацію:

 • Обов'язково спричинені реструктуризацією

 • Не пов'язані з тими видами діяльності підприємства, які підприємство що продовжує здійснюватиЗабезпечення під реструктуризацію при придбанні підприємств Виняток із правил: МСБО 22 переглянутий

 • ... якщо покупець на дату придбання має детальний план реструктуризації підприємства, яке буде придбане

 • … якщо покупець оприлюднив основні моменти плану реструктуризації на дату придбання або раніше

 • …якщо покупець розробив детальний план на протязі 3 місяців після придбання та до утвердження фінансової звітностіДокладний офіційний план реструктуризації повинен включати

 • Відповідний вид діяльності або частину діяльності

 • Головні місця розташування, на які вона вплине

 • Місце розташування, функції та приблизну кількість працівників, яким буде надано компенсацію при звільненні

 • Видатки, які будуть здійснені

 • Час впровадження плануЗастосування – видатки на ремонти

 • Згідно діючому законодавству авіакомпанія зобов'язана робити технічний огляд літаків не менш, ніж раз на три роки

 • Незважаючи на вимогу, не існує зобов'язання, оскільки підприємство може реалізувати літак до настання вимоги

 • Забезпечення не визнається

 • Застосовується компонентний підхід до амортизації (ПКТ-23)Застосування – Видатки на модифікацію існуючого програмного забезпечення

 • Зовнішні фактори можуть змусити підприємство модифікувати програмне забезпечення,наприклад, введення EURO або Y2K (проблема 2000)

 • У підприємства не має теперішніх зобов'язань

 • Забезпечення не визнається, оскільки видатки відносяться до отримання вигод у майбутньому

 • Вартість відновлення або підтримання існуючих потужностей повинна бути визнана як видатки у тому періоді, в якому вони мали місце (ПКТ-6)Розкриття

 • Стислий опис, визначення очікуваного часу будь-якого вибуття економічних вигід

 • Детальні зміни у забезпеченні протягом періоду

 • Очікувані та визнані відшкодування пов'язані з забезпеченнями

 • Забезпечення під реструктуризацію, які визнані щодо кожного придбання (МСБО 22)

 • Стислий опис та фінансовий ефект від усіх непередбачених активів та зобов’язаньРозкриття – для кожного класу забезпечення

 • Балансова вартість на початок періоду

 • + додаткові забезпечення, здійснені протягом періоду

 • - використанні суми забезпечення

 • - невикористані суми, сторновані протягом періоду

 • + збільшення протягом періоду дисконтованої суми, яке виникає з плином часу, і вплив будь-якої ставки дисконту

 • = балансова вартість на кінець періоду

 • Забезпечення під придбання – це окрема категорія! (МСБО 22)

 • Зміна “назви” забезпечення забороняється!Розкриття - Винятки

 • В рідких випадках розкриття інформації не вимагається, коли таке розкриття може серйозно погіршити позицію підприємства, яке знаходиться в процесі вирішення спорів (судові процеси)

 • Необхідно розкрити загальний характер спору та причини чому інформація не може бути розкритоюКатегорії можливих забезпечень

 • Забезпечення по судовим процесам

 • Забезпечення під виконання наданих гарантій

 • Забезпечення під виконання зобов’язань щодо навколишнього середовища

 • Забезпечення під збитки, що виникають у результаті обтяжливих контрактів

 • Забезпечення під реструктуризацію (якщо виконано необхідні умови)Висновки: Зменшується можливість для довільного трактування

 • Необхідність забезпечення визначається характером події

 • Чітке розмежування між ризиками бізнесу та теперішніми зобов’язаннями

 • Чіткі правила щодо реструктуризації

 • Зміни у забезпеченні протягом періоду повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітностіКаталог: files -> ias -> Ias ppt
Ias ppt -> Мсбо 21 (переглянутий у 1993 р.) Вплив змін валютних курсів
Ias ppt -> Мсбо 12 (переглянутий у 1996 р.) Податки на прибуток
Ias ppt -> Мсбо 16 (переглянутий у 1998 р.) Основні засоби
Ias ppt -> Мсбо 36 Зменшення корисності активів
Ias ppt -> Мсбо 2 Запаси
Ias ppt -> Звіт про рух грошових коштів та подають його як складову частину фінансових звітів за кожний період подання фінансових звітів Визначення Грошові кошти
Ias ppt -> Консолідовані фінансові звіти та облік інвестицій у дочірні підприємства. Облік інвестицій у асоційовані компанії
Ias ppt -> Мсбо 14 (переглянутий у 1997 році) Звітність за сегментами
Ias ppt -> Мсбо 23 Витрати на позики
Ias ppt -> Мсбо 17 (переглянутий у 1997 році) Оренда


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка