На кафедрі працює досвідченийДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.

На кафедрі працює досвідчений

 • На кафедрі працює досвідчений

 • професорсько-викладацький склад:

 • 1 академік НАН України

 • 9 докторів наук

 • 1 кандидат наук

 • Трощинський Володимир Павлович – доктор історичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки та премії НАН України ім. М.Грушевського, заслужений діяч науки і техніки України, член спеціалізованих вчених рад для захисту дисертацій в Національній академії державного управління при Президентові України та в Інституті історії України НАН України, член науково-редакційних колегій низки видань з проблем державного управління та Українського історичного журналу; перший заступник Міністра, перший заступник голови Державного комітету України у справах національностей та міграції (1996-2000рр.), державний службовець другого рангу, завідувач кафедри.

 • Автор та співавтор близько 200 наукових і навчально-методичних праць.

 • Забезпечує викладання навчальних дисциплін «Соціальний розвиток» (спеціальність «Публічне адміністрування») та «Соціальний і гуманітарний розвиток» (спеціальність «Управління суспільним розвитком»).

 • Неодноразово підвищував кваліфікацію у закордонних наукових центрах.Лібанова Елла Марленівна – доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри

 • Лібанова Елла Марленівна – доктор економічних наук, професор, академік НАН України, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри

 • Директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН 

 • З ім’ям Е.М.Лібанової пов’язано становлення в Україні важливого наукового напрямку — дослідження людського розвитку, насамперед, соціально-демографічних його аспектів.

 • Вона була керівником робочих груп з підготовки тематичних доповідей "Проблема бідності в контексті політики соціально-економічних перетворень та стратегії реформ", "Становлення середнього класу в Україні", "Демографічна ситуація в Україні: проблеми та перспективи", "Становлення та розвиток ринку праці в Україні: проблеми і перспективи вирішення ", Послань Президента України до Верховної Ради України у 2000, 2001, 2002 і 2003 роках, співавтором Послання 2005 року, одним з керівників і співавтором серії Національних доповідей з проблем демографії, соціальної політики, ринку праці, гендерних відносин. Вона є незмінним співавтором доповідей про людський розвиток в Україні, які готуються під егідою ООН.

 • Понад 200 наукових праць Е.М. Лібанової опубліковано у вітчизняних і міжнародних виданнях, з них більше 30 — у спеціалізованих виданнях ООН, Світового банку, ЮНІСЕФ, МОП та інших впливових міжнародних організацій.

 • Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Соціальний і гуманітарний розвиток - для спеціальності “Управління суспільним розвитком”

 • Державна політика в соціогуманітарній сфері - для нових спеціальностей в освітній галузі “Державне управління” • Попок Андрій Андрійович – доктор наук з державного управління, професор, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент НАДУ, професор кафедри, голова спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій в НАДУ при Президентові України.

 • Автор (співавтор) понад 100 наукових і науково-популярних праць, серед яких 8 монографій, підручник та 6 навчальних посібників.

 • Член Конституційної Асамблеї (з 2012).

 • Державний службовець третього рангу (2010). З червня 2009 по червень 2011 – заступник Голови Державного комітету України у справах національностей та релігій.

 • У 2006 закінчив факультет вищих керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за спеціальністю «Управління суспільним розвитком», 1988 – Київське вище військово-морське політичне училище.

 • Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

  • Управління соціальним і гуманітарним розвитком - для спеціальності “Державне управління”
  • Державна політика в соціогуманітарній сфері - для нових спеціальностей в освітній галузі “Державне управління”
  • Державна політика щодо закордонного українства - для спеціальності “Державне управління”


 • Скуратівський Віталій Андрійович доктор філософських наук, професор, професор кафедри, заслужений діяч науки і техніки України

 • З 1995 року по цей час здійснює науково-педагогічну діяльність у Національній академії державного управління при Президентові України. Призначався заступником голови спеціалізованої вченої ради академії для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук з державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.

 • 15 років є членом спеціалізованої вченої ради для захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата політичних наук при Київському національному університеті ім. Тараса Шевченка.

 • Неодноразово залучався до виконання важливих доручень Президента України та органів виконавчої влади. Так, на виконання доручення Президента України він, брав безпосередню участь у підготовці Експертних доповідей до щорічних послань Президента України до Верховної Ради України “Про внутрішнє і зовнішнє становище України” (2008 та 2009 роки), експертних висновків для Адміністрації Президента України у 2010-2012рр.

 • Має більше 160 наукових та науково-методичних праць з проблем соціальної філософії, соціології та теорії державного управління, соціального розвитку та забезпечення соціальної безпеки.

 • Підвищував кваліфікацію у межах міжнародної освітньої програми підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління у Канаді, Німеччині, Франції, Італії, Іспанії, Нідерландах, Швеції.

 • Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

 • Соціальний і гуманітарний розвиток - для спеціальності “Управління суспільним розвитком”

 • Управління соціальним і гуманітарним розвитком - для спеціальності “Державне управління”

 • Державна політика в соціогуманітарній сфері - для нових спеціальностей в освітній галузі “Державне управління”

Кравченко Мілена В’ячеславівна доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри

 • Кравченко Мілена В’ячеславівна доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри

 • Працювала в Міністерстві зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України та Міністерстві економіки України.

 • Загалом опубліковано понад 110 наукових праць. Сфера наукових інтересів – модернізація державного управління, система соціального захисту населення.

 • Є експертом Світового банку з розробки та викладання навчальних дисциплін у дистанційному форматі. Має досвід участі у міжнародних проектах.

 • Підвищувала кваліфікацію у межах міжнародної освітньої програми підвищення кваліфікації державних службовців у сфері європейської інтеграції та державного управління у Франції, Бельгії, Нідерландах.

 • Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

  • Соціальний і гуманітарний розвиток - для спеціальності “Управління суспільним розвитком”
  • Управління соціальним і гуманітарним розвитком - для спеціальності “Державне управління”
  • Державна політика в соціогуманітарній сфері - для нових спеціальностей в освітній галузі “Державне управління”
  • Механізми модернізації системи соціального захисту в умовах сучасних викликів - для спеціалізації “Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку”


Ярош Наталія Петрівна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри.

 • Ярош Наталія Петрівна – доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри.

 • З 2005 року здійснює науково-педагогічну діяльність у Національній академії державного управління при Президентові України.

 • Автор понад 120 наукових та навчально-методичних праць.

 • Учасник розробки законодавчих, концептуальних, програмних та інші нормативно-правових актів щодо розвитку стандартизації у сфері охорони здоров’я та удосконалення якості медичної допомоги. Співавтор методологій створення державних соціальних стандартів надання медичної допомоги та моніторингу за їх впровадженням, учасник проведення зазначеного моніторингу.

 • Член робочих груп Міністерства охорони здоров’я України з розробки державних соціальних стандартів, галузевих стандартів надання медичної допомоги, розвитку сімейної медицини, удосконалення організації медичної допомоги сільському населенню та якості медичної допомоги.

 • Експерт програми TASIS Європейської комісії (2004-2006 рр.)

 • Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

  • Державна політика в сфері праці - для спеціалізації “Соціальна і гуманітарна політика”
  • Новітні стратегії зайнятості та ринку праці - для спеціалізації “Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку”
  • Соціально-демографічна політика - для спеціальності “Державне управління”


Петроє Ольга Михайлівна доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри, член спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01, член науково-редакційної колегії журналу «Державне управління: теорія і практика», збірника наукових праць «Стратегія і тактика державного управління».

 • Петроє Ольга Михайлівна доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри, член спеціалізованої вченої ради Д 26.810.01, член науково-редакційної колегії журналу «Державне управління: теорія і практика», збірника наукових праць «Стратегія і тактика державного управління».

 • З 1993 по 2000 рр. – психолог, головний психолог, головний соціолог Херсонської обласної служби зайнятості.

 • Член Тристоронньої консультаційної робочої групи з напрацювання пропозицій щодо внесення змін до Конституції України стосовно визначення статусу, компетенції та повноважень Національної тристоронньої соціально-економічної ради (2014); член робочої групи Мережі Глобального договору ООН в Україні «Дослідження, інтегрування та адаптація світового досвіду оцінювання корпоративної соціальної відповідальності до економічних реалій України» (2012); член робочої групи Комітету ВР з розробки концепції корпоративної соціальної відповідальності (2011); експерт проекту «Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної політики сучасних підприємств України» (2007-2008).

 • Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

  • Соціальний розвиток - для спеціальності “Публічне адміністрування”
  • Соціальний діалог як інструмент управління суспільним розвитком - для спеціалізації “Соціогуманітарні пріоритети суспільного розвитку”
  • Соціальний діалог і соціальне партнерство в державному управлінні - для спеціальності “Державне управління”
Омельчук Валерій Олексійович доктор економічних наук, доцент, заслужений будівельник України, професор кафедри

 • Омельчук Валерій Олексійович доктор економічних наук, доцент, заслужений будівельник України, професор кафедри

 • У 1999-2010 роках очолював Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву при Кабінеті міністрів України. У ці роки Фондом було забезпечено житлом близько28 тисяч молодих сімей.

 • У 1995 – 2010 роках на громадських засадах очолював Всеукраїнську асоціацію Молодіжних житлових комплексів, організаціями якої збудовано житло для близько 70 тисяч молодих сімей.

 • Має 56 наукових праць в галузі державного управління та економіки, зокрема 2 одноосібні монографії, 5 колективних монографій з грифом МОН, 28 наукових статей у фахових виданнях.

 • Забезпечує викладання навчальних дисциплін:

  • Управління соціальним і гуманітарним розвитком - для спеціальності “Державне управління”
  • Державна політика в соціогуманітарній сфері - для нових спеціальностей в освітній галузі “Державне управління”


З 2016-2017 навчального року кафедра здійснюватиме підготовку магістрів за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією

 • З 2016-2017 навчального року кафедра здійснюватиме підготовку магістрів за освітньою програмою «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізацією

 • «ПУБЛІЧНА ПОЛІТИКА

 • У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО І ГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ»Місією спеціалізації є підготовка високопрофесійних фахівців, здатних забезпечити планування і розробку відповідних викликам часу управлінських рішень щодо формування та реалізації ефективної і результативної публічної політики у сфері соціального і гуманітарного розвитку.

 • Місією спеціалізації є підготовка високопрофесійних фахівців, здатних забезпечити планування і розробку відповідних викликам часу управлінських рішень щодо формування та реалізації ефективної і результативної публічної політики у сфері соціального і гуманітарного розвитку.Предмет вивчення

 • Предмет вивчення

 • теоретико-методологічні засади, основні механізми та пріоритетні напрями публічної політики у сфері соціального і гуманітарного розвитку в контексті євроінтеграційного вибору України.Очікуване місце роботи випускників

 • Очікуване місце роботи випускників

 • Мінсоцполітики, Мінкультури, Міністерство охорони здоров’я, Мінмолодьспорт, Державна служба України з питань праці, Державна служба України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Державна міграційна служба України; Пенсійний фонд України, Фонди загальнообов’язкового соціального страхування, Фонд соціального захисту інвалідів,

 • обласні, міські, районні управління праці та соціального захисту; соціальні служби, територіальні центри сім’ї, дітей та молоді,

 • органи місцевого самоврядування, політичних партій, громадянського суспільства, приватного сектору, міжнародних організацій, наукових закладів та науково-дослідних установЗміст навчальної дисципліни

 • Зміст навчальної дисципліни

 • “Соціальний розвиток та соціальні інновації”

 • Поняття та теорії соціального розвитку. Соціокультурні ідентичності. Особливості публічного управління в умовах соціального різноманіття. Соціальні інновації в публічній політиці. Державно-громадська взаємодія в процесі публічного управління соціальною сферою. Моделі та механізми державно-громадського партнерства у сфері соціального розвитку.Зміст навчальної дисципліни

 • Зміст навчальної дисципліни

 • “Соціальні і гуманітарні права людини”

 • Зміст та структура соціальних і гуманітарних прав людини. Міжнародні стандарти соціальних і гуманітарних прав людини. Держава як гарант забезпечення соціальних і гуманітарних прав людини.Зміст навчальної дисципліни

 • Зміст навчальної дисципліни

 • “Соціогуманітарні виміри внутрішньої інтеграції українського суспільства”

 • Інтеграція як суспільний феномен та чинник соціогуманітарного розвитку. Причини та особливості дезінтеграційних процесів у соціогуманітарній сфері України. Завдання забезпечення соціального миру та європейських стандартів якості життя в Україні. Шляхи, засоби і механізми державного впливу на процес соціогуманітарної інтеграції українського суспільства.Зміст навчальної дисципліни

 • Зміст навчальної дисципліни

 • “Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості гуманітарного розвитку України”

 • Сутність гуманітарного розвитку. Загальнонаціональні пріоритети гуманітарної політики. Регіональні особливості гуманітарної політики України.Зміст навчальної дисципліни

 • Зміст навчальної дисципліни

 • “Новітні стратегії зайнятості та ринку праці”

 • Теоретичні аспекти функціонування соціально-трудових відносин. Технології публічного управління зайнятістю населення. Пріоритети публічної політики з розвитку ринку праці.Зміст навчальної дисципліни

 • Зміст навчальної дисципліни

 • “Соціальний діалог в публічному управлінні”

 • Поняття та сутність соціального діалогу. Цілі і функції соціального діалогу в публічному управлінні. Сучасний стан та євроінтеграційні пріоритети розвитку вітчизняної системи соціального діалогу.Зміст навчальної дисципліни

 • Зміст навчальної дисципліни

 • “Публічна політика в сфері етнонаціонального розвитку та державно-конфесійних відносин”

 • Сутність етнополітики та етнополітичного менеджменту. Суперечності розвитку етнонаціональної сфери. Міжетнічна інтеграція: українська специфіка в контексті світового досвіду. Сучасна церковно-релігійна ситуація в Україні. Нормативно-правове забезпечення державно-конфесійних відносин. Європейські практики розбудови державно-конфесійних відносин та можливості їх застосування в Україні.Зміст навчальної дисципліни

 • Зміст навчальної дисципліни

 • “Публічна політика доходів і соціального захисту населення”

 • Сутність та структура доходів населення. Роль держави у регулюванні доходів населення. Публічна політика у сфері соціального захисту населення. Механізми публічної політики у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування, пенсійного забезпечення, надання соціальної допомоги. Досвід розвинених країн у подоланні бідності та створенні умов для формування потужного середнього класу.Зміст навчальної дисципліни

 • Зміст навчальної дисципліни

 • “Культура і сучасні менеджерські технології управління культурною сферою”

 • Специфіка менеджменту в сфері культури. Культурна безпека і культурні ризики. Державна політика щодо формування єдиного культурного простору.Зміст навчальної дисципліни

 • Зміст навчальної дисципліни

 • “Екологічна політика”

 • Проблеми та суперечності екологічного розвитку України. Публічна політика та публічне управління в сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів. Міжнародне екологічне управління.Основні компетентності слухачів спеціалізації

 • Основні компетентності слухачів спеціалізації

 • сучасні знання щодо сутності та пріоритетних напрямів публічної політики у сфері соціогуманітарного розвитку в умовах реалізації євроінтеграційного курсу України як основа для оригінального мислення та інноваційної управлінської діяльності;

 • уміння аналізувати процеси і тенденції у сфері соціогуманітарного розвитку в Україні та у світі;

 • здатність розробляти пропозиції органам державної влади з удосконалення інституціонального та нормативно-правового забезпечення публічної політики у сфері соціального і гуманітарного розвитку;

 • спроможність використовувати інноваційні соціальні технології, механізми соціального діалогу та державно-громадського партнерства в процесах вироблення та реалізації публічної політики у сфері соціогуманітарного розвитку та ін.13. Соціогуманітарні виміри державної політики: Навч. посіб. / В.П. Трощинський, П.К. Ситнік, В.А. Скуратівський та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 106 с.

 • 13. Соціогуманітарні виміри державної політики: Навч. посіб. / В.П. Трощинський, П.К. Ситнік, В.А. Скуратівський та ін. – К.: Вид-во НАДУ, 2007. – 106 с.

 • 14. Розробка моделей організації управління соціальним захистом населення: національний та зарубіжний досвід : навч. посіб. для слухачів дистанц. курсу / М. В. Кравченко, О. М. Петроє ; за заг. ред. М. В. Пітцика. – К. : Асоц. міст України та громад, 2007. – Кн. 19. – 250 с.

 • 15. Соціальний і гуманітарний розвиток (опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навч. посіб. / В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, М. В. Кравченко. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 111 с.Європейські стандарти соціогуманітарного розвитку: сутність та можливості застосування в Україні : моногр. / за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. К. : НАДУ, 2014.

 • Європейські стандарти соціогуманітарного розвитку: сутність та можливості застосування в Україні : моногр. / за заг. ред. В. А. Скуратівського, В. П. Трощинського. К. : НАДУ, 2014.

 • Система соціального захисту населення як об’єкт державної політики: методологія та практика : моногр. / М.В.Кравченко. – К. : Інформ.-аналіт. агентство, 2012. – 451 с.

 • Механізми державного регулювання розвитку соціогуманітарної сфери : наук. розробка / авт. кол.: В.П.Трощинський, В.А.Скуратівський, П.К.Ситнік та ін. - К.: НАДУ, 2012. – 52 с.

 • 4. Соціальний діалог у державному управлінні : європейський досвід та українські

 • реалії : монографія / О.М.Петроє. – К. : НАДУ, 2012. – 304 с.

 • 5. Механізм державного регулювання ринку доступного житла: монографія / В.О. Омельчук. - К.: ТОВ «ПанТот», 2010. – 406 с.

 • 6. Регулювання ринку доступного житла в Україні: монографія / В.О. Омельчук. – К.: ТОВ «ПанТот», 2010. – 192 с.

 • 7. Соціальний захист населення України : монографія / авт.кол. : І.Ф. Гнибіденко, М.В. Кравченко, О.Ф. Новікова та ін.; за ред. В.М. Вакуленка, М.К. Орлатого. - К. : НАДУ, 2009. - 184 с.

 • 8. Далекосхідні українці: історія, культура, форми самоорганізації. / Євтух В.Б., Трощинський В.П., Попок А.А. – К.: Альтапрес, 2009. – 272 с.

 • 9. Соціальний діалог як інструмент формування корпоративної соціальної політики. Монографія. / Петроє О.М. – К., 2008. – 162 с.

 • 10. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу. / Лібанова Е.М. – К.: КНЕУ, 2008. – 330 с.Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка