На рахунках 15, 10 – 13 вказуються податкові призначення пдв: На рахунках 15, 10 – 13 вказуються податкові призначення пдвДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.На рахунках 15, 10 – 13 вказуються податкові призначення ПДВ:

 • На рахунках 15, 10 – 13 вказуються податкові призначення ПДВ:

  • для контролю за цільовим використанням;
  • щоб розрізняти виробничі та невиробничі ОЗ.
 • Податкові призначення Опод. ПДВ та Пропорц. опод. ПДВ

 • Важливо розрізняти податкові призначення

  • Неопод. ПДВ, госп. - нараховується амортизація у ПО.
  • Неопод. ПДВ, негосп. - не нараховується амортизація у ПО.
  • Рекомендується розрізняти починаючи з обліку на рахунку 15
Нарахування амортизації в ПО регулюється реквізитом «ПО» дії «Нарахування амортизації» документа «Закриття місяця».

 • Нарахування амортизації в ПО регулюється реквізитом «ПО» дії «Нарахування амортизації» документа «Закриття місяця».

 • Організації-платники податку на прибуток, що не застосовують коригування фін. результату, можуть не нараховувати амортизацію в ПО.

Ст. 138 ПКУ

 • Ст. 138 ПКУ

 • Різниці

   • Суми нарахованої амортизації БО і ПО
   • Залишкова вартість активів, що вибули, БО і ПО
   • Доходи й витрати від переоцінок ПО
    • Не завжди при переоцінці, а дуже рідко
    • Реалізовані у конфігураціях
 • Різниці

   • + Амортизація БО - Амортизація ПО
   • + Залишкова вартість активів, що вибули, БО – Залишкова вартість активів, що вибули, ПО


Ведеться облік вартості ОЗ і НМА в ПО, оскільки:

 • Ведеться облік вартості ОЗ і НМА в ПО, оскільки:

  • обсяг доходу організації може перевищити 20 млн. грн.
   • в ПКУ не визначається вартість ОЗ, що амортизується після «перерви»;
   • вартість ПО не впливає на облік і на нарахування різниць.
 • Амортизація – опційно:

  • окремий прапор у документах нарахування амортизації
  • в ПКУ не визначається, як амортизувати ОЗ після «перерви»
   • Приклад: строк використання 3 роки (2015 – 2017 р.)
   • Ведення різниць з 2016 р.
    • Скільки років амортизувати в ПО?
  • Звертатися за консультацією до ДФСУ


У План рахунків додано позабалансовий рахунок РИ, що використовується:

 • У План рахунків додано позабалансовий рахунок РИ, що використовується:

  • для ручного обліку різниць за неавтоматизованими статтями різниць;
  • для ручного коригування сум різниць за автоматизованими статтями.
 • Проводки за рахунком РИ виду Дт РИ Кт РИ формуються тільки ручними операціями:

  • з обов'язковим заповненням субконто «Стаття податкової декларації»;
  • із заповненням субконто «Податкова група ОЗ», якщо проводка вноситься для ручного коригування суми нарахованої податкової амортизації ОЗ і НМА.


Ст. 139 ПКУ «Різниці при нарахуванні резервів»

 • Ст. 139 ПКУ «Різниці при нарахуванні резервів»

  • Стосуються резервів, що неавтоматизовані у конфігураціях
  • Не впливають на облік
 • Ст. 140 ПКУ «Різниці при фінансових операціях»

  • Більшість стосується операцій, що не автоматизовані у конфігураціях
  • Є різниці, що нараховуються при придбанні у «сумнівних» контрагентів
   • Нараховуються автоматизовано при заповненні Декларацій
   • Не впливають на вартість придбань
   • Не впливають на облік запасів і витрат


При оформлені господарських операцій, за якими виникають різниці, потрібно створювати нові (окремі) картки контрагентів та нові (окремі) статті витрат (оскільки у подальшому їх потрібно буде вибрати у параметрах заповнення Декларації, для автоматичного заповнення різниць):

 • При оформлені господарських операцій, за якими виникають різниці, потрібно створювати нові (окремі) картки контрагентів та нові (окремі) статті витрат (оскільки у подальшому їх потрібно буде вибрати у параметрах заповнення Декларації, для автоматичного заповнення різниць):

  • статті витрат (за операціями списання небезнадійної заборгованості та передачі неприбутковим організаціям);
  • контрагентів (неприбуткових організацій та з офшорів).
 • Якщо за відповідними статтями сформовані ручні проводки за рахунком РИ, вони також враховуються при автоматичному заповненні Декларації.

 • У ручних проводках треба вказувати суми різниць, а не суми безоплатної передачі або придбань; при заповненні Декларації ці суми не нормуються.

Форму Декларації з податку на прибуток затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 897 від 20.10.2015 р.

 • Форму Декларації з податку на прибуток затверджено Наказом Міністерства фінансів України № 897 від 20.10.2015 р.

 • Податковими звітними періодами для платників податку на прибуток, крім випадків, передбачених п.137.5 ПКУ, є календарні:

   • квартал, півріччя, три квартали, рік (п.137.4 ст.137 ПКУ).
 • Відповідно «квартальники» повинні подати декларацію протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (п.п.49.18.2 і п. 49.19 ПКУ)

  • (за ІІІ квартали 2016 року - не пізніше 9 листопада 2016 р.).
 • Зазначимо, що квартальний звітний період для платників податку на прибуток, які мають доходи більш ніж 20 млн. грн. повернуто з 1 січня 2016 року у зв'язку з набуттям чинності Закону України №909-VIII від 24.12.2015 р.Платники податку на прибуток діляться на дві групи:

 • Платники податку на прибуток діляться на дві групи:

 • перша група - платники, які для цілей оподаткування можуть не коригувати фінансовий результат на різниці, крім особливих випадків.

  • Мають право не нараховувати більшість різниць
   • приймають рішення самостійно;
   • рішення діє до досягнення доходу 20 млн. грн.;
   • звітний період – рік.
 • друга група - платники, які для цілей оподаткування коригують фінансовий результат до оподаткування на різниці, які виникають відповідно до ст.138 - 140 розділу III ПКУ.

  • річний дохід за останній звітний період перевищує 20 млн. грн.;
  • звітній період – квартал.


Платники, які прийняли рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), слід в налаштуваннях облікової політики встановити прапор «Визначати об'єкт оподаткування без коригувань фінансового результату».

 • Платники, які прийняли рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на всі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), слід в налаштуваннях облікової політики встановити прапор «Визначати об'єкт оподаткування без коригувань фінансового результату».При заповненні Декларації з податку на прибуток аналізуються дані фінансових (бухгалтерських) показників.

 • При заповненні Декларації з податку на прибуток аналізуються дані фінансових (бухгалтерських) показників.Форма Декларації містить наступні рядки:

 • Форма Декларації містить наступні рядки:

 • Рядок 01 «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначений за правилами бухгалтерського обліку» - не приймає участь у визначенні оподатковуваного прибутку, використовується для класифікації платників.

 • Оскільки немає порядку заповнення Декларації, наразі у конфігураціях сума доходів вказується у Декларації з тією ж точністю, що і у фінзвітності, тобто до тисяч або сотень гривень, залежно від форми фінзвітності.

 • У випадку заповнення даними «Звіту про фінансові результати», визначається як сума рядків:

   • 2000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»;
   • 2120 «Інші операційні доходи»;
   • 2200 «Доходи від участі в капіталі»;
   • 2220 «Інші фінансові доходи»;
   • 2240 «Інші доходи».
 • Важливо!

 • Сума доходу, зазначена у рядку 01 Декларації, жодним чином не впливає на розрахунок об'єкта оподаткування, вона лише визначає право не нараховувати різниці і не подавати квартальну звітність.Рядок 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (+, -)».

 • Рядок 02 «Фінансовий результат до оподаткування (прибуток або збиток), визначений у фінансовій звітності відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (+, -)».

  • Заповнюється даними з відповідної форми фін.звітності (п.134.1.1 ПКУ) з точністю, що вказана у цій фін.звітності. У Формі №2 потрібно проаналізувати дані рядка 2290 або 2295.
 • Рядок 03 РІ «Різниці, які виникають відповідно до Податкового кодексу України (+, -)» обов'язково заповнюється платниками податку з доходами за останній річний звітний (податковий) період (Рядок 01) більше 20 млн. грн.

  • Сума різниць визначається згідно з додатком РІ декларації, який містить перелік різниць, передбачених ст.138-141 ПКУ, а також Перехідними положеннями ПКУ.
 • Рядок 04 «Об'єкт оподаткування (рядок 02 + рядок 03) (+, -)» - об'єкт оподаткування податком на прибуток, який визначається як результат суми (різниці) показників рядків 02 та 03.

 • Об'єкт оподаткування = Фінансовий результат ± РізниціРядок 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування» заповнюється на основі додатку ПЗ

 • Рядок 05 «Прибуток, звільнений від оподаткування, або збиток від діяльності, прибуток від якої звільнений від оподаткування» заповнюється на основі додатку ПЗ

  • У конфігураціях, якщо є діяльність звільнена від оподаткування, то припускається, що вся діяльність звільнена від оподаткування.
   • Вручну заповнюється показники додатку ПЗ:
    • А1 = значення рядка 02 тіла Декларації;
    • А2 = значення рядка 01 додатка РІ;
    • А3 = значення рядка 02 додатка РІ.
  • Після цього автоматично заповниться рядок 05 додатка ПЗ, і значення буде дорівнювати значенню рядка 04 тіла Декларації.
 • Якщо від оподаткування звільняються окремі види операцій, рекомендуємо звертатися за роз'ясненнями до контролюючих органів, оскільки ні П(С)БУ, ні ПКУ не передбачають порядку обліку та відображення у звітності.Декларація містить спеціальні таблиці, розташовані після основної табличної частини декларації, в яких вказуються:

 • Декларація містить спеціальні таблиці, розташовані після основної табличної частини декларації, в яких вказуються:

 • факт подачі форм фінансової звітності - проставляється символ «+» навпроти назви форми, яка подається разом з декларацією;

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка