Національна ідея в суспільно-політичному русі УкраїниДата конвертації22.12.2016
Розмір444 b.


Національна ідея в суспільно-політичному русі України

 • Суспільно-політичний рух — рух, учасники якого висувають ідеї змін в організації життя суспільства, ведуть пошуки нових шляхів суспільного розвитку, форма вияву політичної активності людських мас, невдоволених діями влади.

 • Національне відродження — пробудження національної сві­домості пригноблених народів, активізація національних рухів в усіх його формах, як політичних, так і культурних.

 • Опозиція - протидія, опір певній політиці, панівній думці, уряду, системі влади, політичній системі в цілому. Ідея — сутність, сенс, значення; форма осмислення реальності в думці.

 • Українська національна ідея — усвідомлення самими українцями себе як окремої нації, народу з власною історією, мовою, культурою, власними ідеями, поглядами на майбутнє України.


Основні складові частини української національної ідеї

 • 1. Розуміння українцями того, що українська мова - душа народу, один із головних чинників становлення української нації.

 • 2. Пробудження національної гідності українців, української національної самосвідомості, українського патріотизму.

 • 3. Усвідомлення українського народу як етнічної спільноти.

 • 4. Перетворення етнічної спільноти на політичне свідому націю.

 • 5. Усвідомлення українцями необхідності ліквідації національного гноблення, національного відродження, створення власної, незалежної держави.

 • 6. Розуміння свого місця і ролі серед інших слов'янських народів.Причини виникнення опозиційних настроїв у Російській імперії на початку XIX ст.:

 • • загальна криза феодально-кріпосницької системи;

 • • безправ'я народу;

 • • політична відсталість Росії;

 • • поширення ідей Французької революції кінця XVIII ст.;

 • • участь у закордонних походах російської армії в Європі у 1813—1814рр. Політичний режим самодержавства та кріпосницькі порядки сильно контрастували з волелюбними ідеями, якими вони перейнялися на Заході; • посилення реакції після війни 1812-1814 pp.Поширення західноєвропейських ідей в Україні

 • 1. Вплив ідей Просвітництва

 • Просвітництво — ідейна течія XVIII ст., яка критично оціню­вала абсолютну монархію, відобразила соціальний протест проти феодальних порядків, несправедливості, виступала за суспільний прогрес через поширення освіти, культури, виховання.

 • Просвітники у Франції - противники феодально-абсолю­тистських порядків. Вони розробили концепції вільної нації, боролися за встановлення свободи та громадянської рівності, правди і справедливості. Для них був характерний пошук кращої організації суспільства і ствердження принципів гуманізму.2. Поширення ідей романтизму

 • Романтики — прославляли народ, його пісенну культуру, традиції як вияв його своєрідності, самобутності. Вони твердили, що саме з народних джерел інтелектуали можуть черпати найкращі зразки для своєї творчості, сприяти розвиткові національної культури.

 • Засновником романтизму і модерного націоналізму був ні­мецький філософ Йоганн Гердер, який вважав, що кожна нація наділена Богом особливими якостями. Ці ідеї сприяли національному відродженню залежних країн.

 • 3. Гуманізм - напрям суспільної думки, якому притаманні захист прав і свобод людини, її гідності і свободи, всебічного її розвитку. Гуманізм виник в епоху Відродження.Течії суспільно-політичного руху в Україні

 • 1 Українська — виражала інтереси корінної і пригнобленої національності — українців.

 • 2. Російська - прагнула "покращення" імперії, її реформування або значних революційних змін.

 • 3. Польська - діяла у Правобережній Україні, де проживала значна частина поляків та польської шляхти. Прагнули відродити Польщу в кордонах, які вона мала до трьох поділів Польщі.Етапи українського національного відродження

 • 1. Музейний (академічний) - кінець XVIII - 40-ві роки XIX ст. -збирання спадщини (історичних документів з історії минулого українського народу, фольклору, старожитностей).

 • 2. Культурницький (українофільський) - 40-ві роки XIX — кінець XIX ст. — відродження української мови, активне використання її в літературі, освіті, театрі тощо, початок розвитку наукового українського мовознавства, історіографії, фольклористики, широкі дослідження учених у цих напрямах.

 • 3. Політичний – кінець ХІХ ст. - 1917 р, - створення політичних організацій для реалізації української національної ідеї, самовизначення українського народу.

 • Мета українського національного відродження:

 • • консолідація української нації;

 • • відновлення української державності,Найкращі умови для українського національного відродження були в Наддніпрянській Україні

 • Причини:

 • 1. Ще збереглися традиції недавнього державного автономного устрою, політичних прав.

 • 2. Були залишки вільного козацького стану, якого не торкнулося покріпачення.

 • 3. Збереглася колишня козацька старшина, переведена у дворянство, але без рівних прав і привілеїв.

 • Початок українського національного відродження найчастіше пов'язують з виходом у 1798 р. "Енеїди" І. Котляревського."Історія русів"

 • Велику роль у національному відродженні в Україні відіграв історико-публіцистичнйй твір невідомого автора "Історія русів", уперше надрукований у 1846 р. В "Історії русів" викладено історичний розвиток України від найдавніших часів до 1769 р. Русами у творі називають українців, Для написання твору автор використав козацькі літописи, власні спостереження, історичні документи. Основним змістом твору є героїчна боротьба українського народу, який відстоював свою рідну землю, вів боротьбу з різними поневолювачами — татаро-монголами, поляками, литовцями, росіянами.

 • У центрі розповіді видатні борці за волю України — Б. Хмельницький, І. Виговський, І. Мазепа, П. Полуботок, яких автор високо оцінює. У творі засуджено кріпацтво, ліквідацію автономного самоврядування на Лівобережжі та Слобожанщині. Основна ідея твору — утвердження права кожного народу на самостійний державно-політичний розвиток.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка