Національний стандарт україни державна уніфікована система документаціїДата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.


 • НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

 • Державна уніфікована система документації

 • УНІФІКОВАНА СИСТЕМА

 • ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДЧОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

 • Вимоги до оформлювання документів

 • ДСТУ 4163-2003

 • Видання офіційне

 • Київ

 •  

 •  

 • ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

 • 2003


1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

 • 1.1 Цей стандарт поширюється на організаційно-розпорядчі документи (далі — документи) — постанови, розпорядження, накази, положення, рішення, протоколи, акти, листи тощо, створювані в результаті діяльності:

 • — органів державної влади України, органів місцевого самоврядування;

 • — підприємств, установ, організацій та їх об'єднань усіх форм власності (далі — організацій). • 6.1 Для виготовляння бланків організаційно-розпорядчих документів як основні треба використовувати два формати паперу згідно з ГОСТ 9327 —А4 (210 х 297 мм) і А5 (210 х 148 мм). 6.2 Бланки документів повинні мати такі береги, мм:

 • 30 — лівий;

 • 10—правий;

 • 20 — верхній та нижній.7.1 Документи виготовляють на конторській друкарській машинці або за допомогою комп'ютерної техніки. Подану у подальших положеннях розміри стосуються документів, які мають розмір шрифту 12—14 друкарських пунктів.

 • 7.1 Документи виготовляють на конторській друкарській машинці або за допомогою комп'ютерної техніки. Подану у подальших положеннях розміри стосуються документів, які мають розмір шрифту 12—14 друкарських пунктів.

 • Окремі внутрішні документи, (заяви, пояснювальні й доповідні записки тощо), авторами яких є посадові та інші фізичні особи, дозволено оформлювати рукописним способом.

 • 7.2 Текст документів, надрукованих на папері формату А4. рекомендовано друкувати через 1,5 міжрядкових інтервали, а формату А5 - через 1-1,5 міжрядкового інтервалу.7.12 Оформлюючи документи на двох і більше сторінках, друга та подальші сторінки мають бути пронумеровані.

 • 7.12 Оформлюючи документи на двох і більше сторінках, друга та подальші сторінки мають бути пронумеровані.

 • Номери сторінок ставлять посередині верхнього берега аркуша арабськими цифрами без слова «сторінка» та розділових знаків.

7.8 Оформлюючи документи, треба дотримуватися таких відступів від межі лівого берега документа:

 • 7.8 Оформлюючи документи, треба дотримуватися таких відступів від межі лівого берега документа:

 • - 12,5 мм — для початку абзаців у тексті;

 • - 92 мм -  для реквізиту «Адресат»;

 • - 104 мм-для реквізитів «Гриф затвердження» та «Гриф обмеження доступу до документа»;

 • - 125мм —для розшифровання підпису в реквізиті «Підпис»;

 • - не роблять відступ від межі лівого берега для реквізитів «Дата документа», «Заголовок до тексту документа», «Текст» (без абзаців), «Відмітка про наявність додатків», «Прізвище виконавця і номер його телефону», «Відмітка про виконання документа і направлення його до справи», назви посади у реквізитах «Підпис» та «Гриф погодження», засвідчувального напису «Згідно з оригіналом», а також слів СЛУХАЛИ, ВИСТУПИЛИ, ВИРІШИЛИ, УХВАЛИЛИ, НАКАЗУЮ, ПРОПОНУЮ.5.10 Назва виду документа має відповідати переліку, форм, які використовують в організації. Перелік містить назви уніфікованих форм документів згідно з ДК 010 та назви інших документів, що відповідають організаційно-правовому статусу організації.

 • 5.10 Назва виду документа має відповідати переліку, форм, які використовують в організації. Перелік містить назви уніфікованих форм документів згідно з ДК 010 та назви інших документів, що відповідають організаційно-правовому статусу організації.

 • У листі назву виду документа не зазначають.

 • 5.11 Дата документа - це дата його підписання, затвердження, прийняття, зареєстрування, яку оформлюють цифровим способом. Елементи дати наводять арабськими цифрами в один рядок у послідовності: число, місяць, рік.

 • 15.01.2001

 • У нормативно-правових актах і фінансових документах застосовують словесно-цифровий спосіб оформлювання дати, наприклад: 29 січня 2001 року.5.16 Адресатами документа можуть бути організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та громадяни. У разі адресування документа організації або її структурному підрозділові без зазначення посадової особи їхні назви подають у називному відмінку.

 • 5.16 Адресатами документа можуть бути організації, їхні структурні підрозділи, посадові особи та громадяни. У разі адресування документа організації або її структурному підрозділові без зазначення посадової особи їхні назви подають у називному відмінку.

 • Міністерство юстиції України

 • У разі адресування документа керівникові установи або його заступникові назва установи входить до складу назви посади адресата.

 • Голові Державного комітету                     

 • статистики України

 • Прізвище, ініціал(и)

 • Якщо документ надсилають посадовій особі, назву установи зазначають у називному відмінку, а посаду і прізвище адресата — у давальному.

 • Державний комітет архівів України

 • Відділ формування Національного

 • архівного фонду і діловодства

 • Провідному спеціалістові

 • Прізвище; ініціал(и)

 • До реквізиту «Адресат» входить поштова адреса. Порядок і форма запису відомостей про поштову адресу установи мають відповідати правилам надавання послуг поштового зв'язку [13].

 • Міністерство охорони здоров'я

 • України,

 • вул. Грушевського, 7,

 • м. Київ, 01021

 • Якщо документ надсилають фізичній особі, то у називному відмінку зазначають прізвище, ім'я. по батькові (або ініціали) адресата, вулицю, номер будинку і квартири, населений пункт, район, область, поштовий індекс.

 • Іванченко Петро Семенович

 • вул. Садова, буд. 7, кв. 24,

 • м. Вінниця, 210035.17 Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису, ініціалу(-ів) і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження.

 • 5.17 Гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖУЮ (без лапок), назви посади, підпису, ініціалу(-ів) і прізвища особи, яка затвердила документ, дати затвердження.

 • ЗАТВЕРДЖУЮ

 • Міністр фінансів України

 • Підпис Ініціал(и), прізвище

 • 07.03.2001

 • У разі затвердження документа кількома посадовими особами їхні грифи затвердження розташовують на одному рівні.

 • Якщо документ затверджено постановою, рішенням, наказом, протоколом, то гриф затвердження складається зі слова ЗАТВЕРДЖЕНО (без лапок), назви, дати і номера затверджувального документа у називному відмінку.

 • ЗАТВЕРДЖЕНО 

 • Наказ Держкомархіву України

 • 16.05.2001 № 40

 • Гриф затвердження розміщують у правому верхньому куті першого аркуша документа.5.18 Резолюція, яку ставить на документі посадова особа, складається з прізвища виконавця (виконавців) у давальному відмінку, змісту доручення, терміну виконання, особистого підпису керівника, дати.

 • 5.18 Резолюція, яку ставить на документі посадова особа, складається з прізвища виконавця (виконавців) у давальному відмінку, змісту доручення, терміну виконання, особистого підпису керівника, дати.

 • Прізвище, ініціал(и)

 • Прошу підготувати пропозицію про

 • постачання

 • Підпис               

 • 15.08.2001

 • Резолюцію треба ставити безпосередньо на документі, нижче реквізиту «Адресат», паралельно до основного тексту або на вільній площі лицьового боку першого аркуша, але не на березі документа, призначеного для підшивання.

 • Якщо на документі немає вільного місця для резолюції, дозволено оформлювати її на окремих аркушах або спеціальних бланках,5.22 Відмітку, про наявність додатків розміщують під текстом документа. Наявність додатків, повну назву яких наводять у тексті, фіксують за такою формою:

 • 5.22 Відмітку, про наявність додатків розміщують під текстом документа. Наявність додатків, повну назву яких наводять у тексті, фіксують за такою формою:

 • Додаток: на 5 арк. у 2 прим.

 • Якщо документ має додатки, повних назв яких немає у тексті, то ці назви треба подати після тексту, зазначивши кількість аркушів у кожному додатку та кількість їхніх примірників.

 • Додатки: 1 Довідка про виконання плану, ремонтних робіт за І квартал 2000 р.

 •        на 5 арк. в 1 прим.5.23 Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища.

 • 5.23 Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ надруковано не на бланку, скороченої - на документі, надрукованому на бланку), особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища.

 • Голова Державного  комітету

 • статистики України          Підпис      Ініціал(и), прізвище

 • Голова                          Підпис     Ініціал(и), прізвище

 •         

 • Реквізит розміщують під текстом документа або під відміткою про наявність додатків.Якщо документ підписують кілька (дві або більше) осіб, то їхні підписи розташовують один під одним відповідно до підпорядкованості посадових осіб.

 • Якщо документ підписують кілька (дві або більше) осіб, то їхні підписи розташовують один під одним відповідно до підпорядкованості посадових осіб.

 • Директор                                                Підпис      Ініціал(и), прізвище

 • Головний бухгалтер                             Підпис      Ініціал(и) прізвище

 • Документи колегіальних органів підписують голова колегіального органу і секретар.

 • Голова ради                      Підпис      Ініціал(и), прізвище

 • Секретар ради                   Підпис      Ініціал(и), прізвище

 • У разі відсутності посадової особи, підпис якої зазначено в документі, документ підписує особа, яка виконує її обов'язки, або її заступник. У цьому випадку обов'язково зазначають посаду і прізвище особи, яка підписала документ (виправлення вносять рукописним або машинописним способом), наприклад: «Виконувач обов'язків», «Заступник».

 • Підписувати документ із прийменником «за» або ставити правобіжну похилу риску перед назвою посади не дозволено.5.24 Гриф погодження розміщують нижче реквізиту «Підпис». Він складається зі слова ПОГОДЖЕНО (без лапок), назви посади особи, яка погоджує документ (разом з назвою організації), особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища, дати погодження.

 • 5.24 Гриф погодження розміщують нижче реквізиту «Підпис». Він складається зі слова ПОГОДЖЕНО (без лапок), назви посади особи, яка погоджує документ (разом з назвою організації), особистого підпису, ініціалу(-ів) і прізвища, дати погодження.

 • ПОГОДЖЕНО

 • Заступник Міністра оборони України

 • Підпис  Ініціал(и), прізвище

 • 05.02.2001

 • Якщо документ погоджують листом, протоколом, актом тощо, то гриф погодження оформлюють так:

 • ПОГОДЖЕНО

 • Протокол засідання Правління

 • Національного банку України                       

 • 23.01.2001 №25.26 Відбитком печатки організації засвідчують на документі підпис відповідальної особи. Перелік документів на які ставлять відбиток печатки, визначає організація на підставі нормативно-правових актів. Його подають в інструкції з діловодства організації.

 • 5.26 Відбитком печатки організації засвідчують на документі підпис відповідальної особи. Перелік документів на які ставлять відбиток печатки, визначає організація на підставі нормативно-правових актів. Його подають в інструкції з діловодства організації.

 • Відбиток печатки ставлять так, щоб він охоплював останні кілька літер назви посади особи,яка підписала документ.5.27 Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23.

 • 5.27 Відмітку про засвідчення копії документа складають зі слів «Згідно з оригіналом», назви посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляють нижче реквізиту 23.

 • Згідно з оригіналом              

 • Секретар    Підпис    Ініціал(и), прізвище

 • 26.06.20015.28 Прізвище або прізвище, ім'я та по батькові виконавця документа і номер його службового. телефону зазначають на лицьовому боці в нижньому лівому куті останнього аркуша документа.

 • 5.28 Прізвище або прізвище, ім'я та по батькові виконавця документа і номер його службового. телефону зазначають на лицьовому боці в нижньому лівому куті останнього аркуша документа.

 • Іваненко 556 07 24

 • Іваненко Петро Михайлович 556 07 24

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка