Наказ до хода 08. 08. 2014 №347Дата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Наказ ДО ХОДА 08.08.2014 № 347

 • Про підготовку до початку 2014/2015 навчального року в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах Харківської областіЛисти МОНУ

 • Лист МОН України №1/9-319 від 16.06.2014 "Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

 • Лист МОН України №1/9-374 від 25.07.2014 "Стан та особливості діяльності психологічної служби системи освіти у 2014-2015 навчальному році"

 •  Лист МОН України №1/9-376 від 25.07.2014 "Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році"

 • Лист МОН України №1/9-388 від 01.08.2014 "Про проведення Першого уроку у 2014/2015 навчальному році"

 • Лист МОН України №1/9-412 від 13.08.2014 "Про проведення Уроків мужності"Наказ МОНУ від 07.08.2014 №910

 • Скасування заборони користування мобільними телефонами під час навчально-виховного процесуНаказ МОНУ від 29.05.2014 №657

 • Зміна кількості годин на вивчення предмета “Захист Вітчизни”

 • з 1 до 1,5Наказ МОНУ від 04.08.2014 №895

 • Зміни до навчальних програм:

 • Інформатика 5-9 клас

 • Історія України 10-11 клас

 • Українська література 5-9 класЛист МОН України №1/9-343 від 01.07.2014 

 • "Про організацію

 • навчально-виховного процесу

 • у загальноосвітніх навчальних закладах

 • і вивчення базових дисциплін

 • в основній школі"Українська мова та література

 • Навчання української мови у 7-9, 10-11 класах буде продовжено за навчальними програмами для загальноосвітніх навчальних закладів

 • У 10-11 класах - за програмами, затвердженими Міністерством (наказ від 28.10.2010 № 1021).

 • Зразок заповнення сторінки журналу з української мови подано у методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580 (Інформаційний збірник Міністерства. – № 14-15. – 2010. – С. 3-17). Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.Світова література

 • Порядок проведення уроків виразного читання, кількість, призначення та особливості оформлення зошитів з предмета містяться в методичному листі Міністерства від 21.08.2010 № 1/9-580. Там же подано зразок заповнення сторінки журналу зі світової літератури. Звертаємо увагу, що додатковий запис щодо теми над датами в журналі не робиться.

 • Оцінку за ведення зошита зі світової літератури виставляють у кожному класі окремою колонкою в журналі раз на місяць і враховують як поточну до найближчої тематичної.Іноземні мови

 • Вивчення іноземних мов у 2014-2015 навчальному році буде здійснюватись за декількома навчальними програмами а саме:

 • «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 1-4 класи», Видавничий дім «Освіта», 2012 р.;

 • «Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 10-11 класи», Київ, 2010 р.;

 • «Програми для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземної мови, Іноземні мови. 5-9 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.;

 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 5-6 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.;

 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Іноземні мови. 7-9 класи», «Перун», 2005 р.;

 • «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Друга іноземна мова 5-11 класи», Видавничий дім «Освіта», 2013 р.;Іноземні мови

 • Семестровий контроль проводиться за чотирма видами мовленнєвої діяльності (аудіювання, говоріння, читання, письмо). У журналі робиться, наприклад, такий запис:

 • 5.12. Контроль Аудіювання

 • 18.12.Контроль Говоріння

 • 22.12.Контроль Читання

 • 25.12.Контроль Письма

 • В 5-9 класах зошити перевіряються один раз на тиждень.

 • В 10-11 класах у зошитах перевіряються найбільш значимі роботи але з таким розрахунком щоб один раз в місяць перевірялись роботи всіх учнів.

 • Словники перевіряються один раз в семестр. Вчитель виправляє помилки і ставить підпис та дату перевірки.Іноземні мови

 • Відповідно до загальних вимог до ведення класного журналу «Записи в журналі ведуться державною мовою. З іноземних мов частково допускається запис змісту уроку та завдання додому мовою вивчення предмета».

 • Зошити та словники підписуються мовою, яка вивчається.Історія

 • Для вивчення всесвітньої історії чинними є програми «Всесвітня історія. 10 - 11 класи (рівень стандарту/академічний рівень)» Програма розрахована на 35 годин на рік (1 година на тиждень).деяких змінах, що відбулись в програмі з історії України для 10 - 11 класів

 • до теми «Соціально-економічні перетворення в Радянській Україні (1929—1938 рр.)» додається «Голодомор 1932- 1933 років – геноцид українського народу»;

 • - до теми « Україна в роки другої світової війни (1939—1945 рр.). Велика Вітчизняна війна (1941—1945 рр.)» додається «Проголошення Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 р.»;

 • - до теми «Україна в перші повоєнні роки 45 — початок 50-х рр.)» додається «Національно-визвольний рух 1944 – 1954 рр.»

 • - до теми «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (середина 50-х — середина 60-х рр.)» додається «Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953 – 1954 рр. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації». Програму доповнено персоналіями Л.Лук’яненко, І.Кандиба, А.Горська, В.Чорновіл, І.Дзюба та ін.Правознавство

 • При вивченні курсу „Правознавство” у 2014/2015 навчальному році слід враховувати новели вітчизняної правової системи. Зокрема, на їх зміст впливає зміна основоположних конституційних засад організації суспільного і державного ладу в Україні у зв’язку із прийняттям 21.02.2014 року Закону України „Про відновлення дії окремих положень Конституції України” (№ 742-VII), яким відновлено дію окремих положень Конституції України з такими змінами, внесеними законами України від 08.12.2004 року № 2222-IV, від 01.02.2011 року № 2952-VI, від 19.09.2013 року № 586-VII.Художня культура

 • Учнівські зошити з предметів суспільно-гуманітарного циклу переглядаються учителем один раз на семестр і бал за ведення зошита може (за бажанням вчителя) виставлятись в журнал. При виставленні тематичних оцінок вчитель на власний розсуд може враховувати або ні оцінку за ведення зошита.Метематика

 • для учнів 7-11-х класів чинними залишаються рекомендації, що містяться у листі Міністерства від 01.06.2012 року № 1/9-426 "Щодо інструктивно-методичних рекомендацій із базових дисциплін" (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №17-22, 2012 р.).ГеографіяГеографія

 • Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 10-11 класи Географія. Економіка. Рівень стандарту. Академічний рівень. Профільний рівень. – Київ, 2010 р.

 • 10 клас – 4 практичні роботи (академічний рівень і рівень стандарту).Географія

 • Оцінювання практичних робіт з географії здійснюється на розсуд учителя і в залежності від способу виконання (фронтальне, групове, індивідуальне) або у всіх учнів класу, або вибірково в окремих учнів. У кожному семестрі обов’язково оцінюється дві практичні роботи, які також визначає вчитель.

 • Практичні роботи оформляються в робочих зошитах. У навчальному процесі можуть використовуватись робочі зошити або зошити для практичних робіт з друкованою основою (практикуми), які мають відповідний гриф МОН або схвалені для використання у загальноосвітніх навчальних закладах, якщо від дати надання схвалення чи грифа даному посібникові минуло не більше п’яти років.Біологія

 • Тематична оцінка виставляється з урахуванням поточних оцінок за різні види навчальних робіт, у тому числі лабораторні (практичні) роботи. З огляду на це, у кожного учня має бути оцінка за виконання, як мінімум, однієї з лабораторних (практичних) робіт, передбачених програмою у змісті певної теми.Інформатика

 • Інструктивно-методичні матеріали «Безпечне проведення навчальних занять у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів», що містяться у листі МОН № 1/9-497 від 17.07.2013 «Про використання Інструктивно-методичних матеріалів з питань створення безпечних умов для роботи у кабінетах інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій загальноосвітніх навчальних закладів».ОЦІНЮВАННЯ НДУ

 • Оцінювання навчальних досягнень учнів 7-11 класів здійснюється відповідно до Критеріїв оцінювання (наказ Міністерства № 329 від 13.04.2011, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304), які визначають загальні підходи до визначення рівня навчальних досягнень учнів, та орієнтовних вимог до оцінювання з предмета.Календарно-тематичний план учителя має включати такі розділи

 • титульний аркуш, де зазначено найменування освітнього закладу; назву документа (календарно-тематичне планування); назву предмета (повинна відповідати назві предмета в робочому плані навчального закладу); навчальний рік; клас (класи); прізвище, ім'я та по батькові вчителя.

 • На титульному аркуші повинні бути записи: «Розглянуто на засіданні предметної кафедри вчителів (методичного об’єднання) – протокол № … від …»; «Погоджено: заступник директора із навчально-виховної роботи»;

 • «Затверджено: директор навчального закладу: (дата затвердження)».

 • Навчально-методичне забезпечення навчального плану включає наступні відомості: річна кількість годин; кількість годин на тиждень згідно з програмою; планова кількість самостійних (практичних) робіт; реквізити програми; навчально-методичні комплекси.

 • Календарно-тематичне планування повинно обов'язково включати номер і дату проведення уроку, зміст (тему) уроку, примітку.

 • Графа «Зміст (тема) уроку» включає: загальні назви теми; кількість годин, відведених на вивчення даної теми; теми кожного уроку;контроль по завершенню вивчення даної теми.

 • У графі «Примітка» можуть міститися помітки, зроблені вчителем у процесі роботи з даним тематичним плануванням (використання додаткової літератури, зміст індивідуальних завдань для учнів, які відстають у навчанні, різноманітні форми роботи на уроках, індивідуальна діяльність, яка планується, необхідне обладнання, тип провідної діяльності учнів на уроці, види уроків тощо).

 • Зміст плану навчального курсу повинен відповідати змісту програми, за якою ведеться навчання. • Вчителі мають право користуватися планами на друкованій основі, а не писати їх «від руки», допустимою є також календаризація у програмах.

 • Також вчителі можуть користуватися друкованими посібниками з алендарно-тематичного планування за умови, що вони відповідають навчальним програмам і оформлені згідно викладених вимог.ДПА

 • 9 та 11 клас по 3 предмета

 • Українська мова та література

 • Профільний предмет (математика або Історія України)

 • Предмет за виборомНаказ ДО ХОДА 04.07.2014 № 331

 • Моніторинг рівня навчальних досягнень учнів 4-х, 9-х, 11-х класів за результатами державної підсумкової атестації

 • Моніторинг результативності роботи з обдарованими учнями

 • Моніторинг результатів зовнішнього незалежного оцінювання

Інформація щодо учнів, які вступили до ВНЗ

 • Лист НМЦ ПТО №01-307

 • від 28.08.2014МАН

 • Лист НМЦ ПТО №01-308

 • від 28.08.2014Традиційні обласні заходи

 • Вхідне діагностування учнів (лист НМЦ ПТО)

 • Виставка-огляд (лист НМЦ ПТО №01-285 від 26.06.2014 із змінами)

 • Огляд кабінетів світової літератури 2015 рікОлімпіади

 • Наказ МОНУ від 08.08.2014 № 918

 • “Про проведення Всеукраїнських

 • учнівських олімпіад і турнірів

 • з навчальних предметів

 • у 2014/2015 навчальному році”

 • І етап – у жовтні 2014 р.

 • ІІІ етап – у січні-лютому 2015 р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка