Належна аптечна практика (нап)Дата конвертації26.12.2016
Розмір445 b.Належна аптечна практика (НАП)

 • Належна аптечна практика (НАП)

 • До трьох основних зводів правил ВООЗ, призначеним для забезпечення якості, ефективності і безпеці застосування лікарських засобів: "Якісній лабораторній практиці" (GLP), "Якісній клінічній практиці" (GCP) і "Якісній виробничій практиці" (GМР) в останні роки додався новий — з умовною назвою "Якісна фармацевтична практика" (GРР).• звернути увагу провізорів (фармацевтів) на розвиток елементів наданих ними послуг відповідно до умов, що змінюються;

 • • звернути увагу провізорів (фармацевтів) на розвиток елементів наданих ними послуг відповідно до умов, що змінюються;

 • • вжити заходів до забезпечення відповідності фармацевтичної освіти, як початкової, так і наступної;

 • • на всіх стадіях освіти належну увагу приділяти розвитку й удосконалюванню навичок спілкування.Вимоги НАП припускають, що:

 • Вимоги НАП припускають, що:

 • • першою задачею, що стоїть перед провізором (фармацевтом), повинен бути

 • добробут хворого незалежно від його місцезнаходження;

 • • основною діяльністю аптеки є забезпечення хворих лікарськими препаратами, виробами медичного призначення, відповідною інформацією, порадами, а також спостереження за ефектом від застосування лікарських засобів;

 • • основною частиною діяльності провізора (фармацевта) є сприяння раціональному й ощадливому призначенню і правильному використанню лікарських засобів;

 • • кожен елемент аптечної послуги повинний бути орієнтований на окрему особистість, був чітко визначений і доведений до кожного учасника.Основні елементи діяльності НАП включають:

 • Основні елементи діяльності НАП включають:

 • 1. Діяльність, зв'язану з:

 • • зміцненням здоров'я;

 • • запобіганням погіршення здоров'я;

 • • досягненням здорового способу життя.

 • 2. Діяльність, зв'язану з постачаннями, використанням лікарських засобів і пристроїв для їхнього введення (що можливо здійснити в аптеці, лікувально-профілактичному закладі, домашніх умовах).

 • 3. Діяльність, зв'язану із самолікуванням, включаючи поради по

 • лікарських засобах і, де потрібно, надання лікарських засобів.

 • 4. Діяльність, зв'язану з впливом на призначення і застосування

 • лікарських засобів.НАЛ передбачає:

 • НАЛ передбачає:

 • • установлення зв'язків з іншими співтовариствами працівників

 • охорони здоров'я в роботі зі зміцнення здоров'я всього населення;

 • • професійну оцінку рекламних матеріалів по лікарських

 • засобах і іншій продукції, зв'язаної зі здоров'ям людей;

 • • розподіл перевіреної інформації з лікарських засобів

 • і інших аспектів здоров'я;

 • • зв’язок з усіма стадіями клінічних досліджень лікарських засобів.НАП повинні бути встановлені і впроваджені в професійну діяльність національні стандарти до необхідних приміщень для:

 • НАП повинні бути встановлені і впроваджені в професійну діяльність національні стандарти до необхідних приміщень для:

 • • зміцнення здоров'я і профілактики погіршення стану здоров'я;

 • • відпуск і використання лікарських засобів і виробів медичного призначення (прийому рецептів, інформації, для конфіденційної бесіди. • Просування на ринок лікарських препаратів. Рекламування лікарських препаратів серед лікарів і населення.

 • Термін "просування на ринок" використовують стосовно усіх видів інформаційно-рекламної діяльності, що проводять фірми - постачальники для стимулювання призначення, застосування і чи придбання лікарських препаратів.

 • Всі інформаційно-рекламні матеріали повинні бути точними, надійними, достовірними, своєчасними, доказовими й оформленими належним чином.При складанні рекламних матеріалів рекомендується дотримувати зразка подачі інформаційного матеріалу, що передбачає обов'язкове включення таких даних як:

 • При складанні рекламних матеріалів рекомендується дотримувати зразка подачі інформаційного матеріалу, що передбачає обов'язкове включення таких даних як:

 • • міжнародна непатентована назва кожного діючого речовини чи при відсутності такої — генерична назва;

 • • оригінальна назва препарату;

 • • лікарську форму з вказівкою в ній вмісту активної діючої речовини;

 • • терапевтичні показання;

 • • режим дозування;

 • • побічні явища;

 • • протипоказання, особливі вказівки (обережності і застереження);

 • • основні лікарські взаємодії;

 • • назва й адреса виробника чи дистрибютора лікарського препарату;

 • • посилання на наукову літературу (у випадках, коли це необхідно). • Реклама для широких шарів населення покликана надавати допомогу в ухваленні розумного рішення щодо використання безрецептурних лікарських препаратів, що офіційно є в продажі.У рекламі про лікарські засоби для широкої аудиторії рекомендується подавати наступну інформацію:

 • У рекламі про лікарські засоби для широкої аудиторії рекомендується подавати наступну інформацію:

 • • міжнародна непатентована назва чи при її відсутності — генерична назва кожної діючої речовини;

 • • оригінальна назва препарату;

 • • основні показання до застосування;

 • • протипоказання;

 • • особливі вказівки;

 • • основні лікарські взаємодії;

 • • назва й адреса виробника чи дистрибьютора лікарського

 • препарату.Робота медичних представників по просуванню лікарських препаратів на ринок.

 • Робота медичних представників по просуванню лікарських препаратів на ринок.

 • Медичні представники зобов'язані надавати особам, що призначають лікарські засоби, і фармацевтичним працівникам повні й об'єктивні дані про кожен обговорюваний продукт на основі офіційних джерел інформації.Симпозіуми й інші наукові наради як спосіб просування лікарських препаратів на ринок.

 • Симпозіуми й інші наукові наради як спосіб просування лікарських препаратів на ринок.

 • Проведення симпозіумів корисно для поширення інформації про лікарські препарати. Першорядна задача симпозіумів і нарад — забезпечити об'єктивний науковий зміст наданої інформації. При цьому з метою дотримання етичних норм проведення подібних наукових заходів факт фінансової підтримки з боку фірми-виробника і фірм-постачальників повинний бути заздалегідь зафіксовані і задокументовані в організаційних матеріалах.Постмаркетингові наукові дослідження.

 • Постмаркетингові наукові дослідження.

 • • науково-дослідним закладам рекомендується інформувати національні органи охорони здоров'я про будь-які дослідження;

 • • учені ради і комітети з питань етики повинні підтверджувати вірогідність даних, отриманих у ході наукових досліджень;

 • • корисне міжнаціональне і регіональне співробітництво;

 • • інформація про наукові дослідження повинна подаватися відповідним органам в найкоротший термін.Вимоги до інформації, що розміщується в анотаціях, вкладишах і брошурах. Упакування і маркірування.

 • Вимоги до інформації, що розміщується в анотаціях, вкладишах і брошурах. Упакування і маркірування.

 • Пацієнти, як уже говорилося, повинні одержувати належну інформацію про використання лікарських препаратів від лікарів і провізорів. Але якщо урядові органи вимагають, щоб лікарський препарат супроводжувався анотацією-вкладишем, то фірма-виробник і підприємство з продажу повинні забезпечити наявність такої інформації, затвердженої органами контролю цієї країни.Самостійне лікування безрецептурними препаратами у світовій практиці.

 • Самостійне лікування безрецептурними препаратами у світовій практиці.

 • • швидко й ефективно полегшувати симптоми захворювань, що не вимагають медичної консультації;

 • • в умовах фінансових і, що створилися, кадрових труднощах дати можливість пацієнтам самостійно полегшувати незначні симптоми при поганому самопочутті, в у свою чергу приводить до зменшення навантаження на медичну службу;

 • • підвищувати доступність лікувальної допомоги населенню, що проживає в сільській місцевості й в окремих районах, де одержання кваліфікованої медичної допомоги утруднено.Європейським співтовариством (ЄС) прийнята з 1.01.93 р. класифікацію медикаментів, що розділяє їх на медичні препарати, що вимагають лікарського рецепта і не потребуючого лікарського рецепта (ОТС-препарати).

 • Європейським співтовариством (ЄС) прийнята з 1.01.93 р. класифікацію медикаментів, що розділяє їх на медичні препарати, що вимагають лікарського рецепта і не потребуючого лікарського рецепта (ОТС-препарати).

 • • Відповідно до цієї класифікації до реалізації без рецепта лікаря не дозволяються препарати, що:

 • • можуть представляти пряму чи непряму небезпеку, навіть при правильному застосуванні, але без спостереження лікаря;

 • • застосовуються часто й у більшості випадків неправильно, у результаті чого можуть становити небезпеку для здоров'я людини;

 • • містять субстанції чи інгредієнти, активність чи побічні ефекти яких мають потребу в подальшому вивченні;

 • • звичайно виписуються лікарем для парентерального застосування.Захист прав споживачів

 • Захист прав споживачів

 • У будь-якій правовій державі існує законодавство про захист прав споживачів. Воно покликано сприяти недопущенню нечесної торгівлі, реалізації прав споживачів на придбання продукції високої якості, що відповідає вимогам технологічних, екологічних, естетичних і інших норм. Подібне законодавство носить не тільки правовий, але й етичний характер, тому що обмеження прав споживачів завжди сполучено з нанесенням морального збитку.ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦІЇ

 • ПРОФЕСІОНАЛИ В ГАЛУЗІ ФАРМАЦІЇ

 • 1. Провізор

 • Завдання та обов'язки

 • Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію фармацевтичної служби.Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та установ охорони здоров'я; організацію фармацевтичної служби; основи права в медицині; права, обов'язки та відповідальність провізора; організацію забезпечення населення, лікувально-профілактичних закладів, роздрібної аптечної мережі, оптових покупців лікарськими засобами та іншими товарами медичного призначення; показники роботи аптечних установ; технологію виготовлення ліків та правила зберігання; систему контролю якості лікарських засобів на стадіях розробки, виготовлення, розподілу, транспортування, зберігання та споживання.

 • Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та установ охорони здоров'я; організацію фармацевтичної служби; основи права в медицині; права, обов'язки та відповідальність провізора; організацію забезпечення населення, лікувально-профілактичних закладів, роздрібної аптечної мережі, оптових покупців лікарськими засобами та іншими товарами медичного призначення; показники роботи аптечних установ; технологію виготовлення ліків та правила зберігання; систему контролю якості лікарських засобів на стадіях розробки, виготовлення, розподілу, транспортування, зберігання та споживання.Повинен знати: порядок раціонального використання дикорослих лікарських рослин, їх заготівлі та аналізу; фармакотерапевтичні властивості лікарських засобів; методи дослідження та оцінки ринку фармацевтичних товарів, визначення попиту і розрахунок потреби в лікарських препаратах і товарах медичного призначення; ціноутворення, податкове регулювання доходів; міжнародні правила оформлення і здійснення експортно-імпортних операцій по забезпеченню фармацевтичними товарами організацію підприємницької діяльності; правила оформлення документації; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

 • Повинен знати: порядок раціонального використання дикорослих лікарських рослин, їх заготівлі та аналізу; фармакотерапевтичні властивості лікарських засобів; методи дослідження та оцінки ринку фармацевтичних товарів, визначення попиту і розрахунок потреби в лікарських препаратах і товарах медичного призначення; ціноутворення, податкове регулювання доходів; міжнародні правила оформлення і здійснення експортно-імпортних операцій по забезпеченню фармацевтичними товарами організацію підприємницької діяльності; правила оформлення документації; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.Кваліфікаційні вимоги

 • Кваліфікаційні вимоги

 • Провізор вищої кваліфікаційної категорії: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Фармація", спеціальністю "фармація". Спеціалізація за фахом "Провізор загального профілю" (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката провізора-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) вищої кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом понад 10 років.Провізор-аналітик

 • Провізор-аналітик

 • Завдання та обов'язки

 • Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію фармацевтичної служби.

 • Здійснює якісний і кількісний аналіз лікарських засобів промислового та аптечного виробництва з урахуванням вимог нормативно-технічної документації. Проводить внутрішньоаптечну заготівлю, розподіляє роботу між фасувальниками, приймає розфасовану продукцію. Слідкує за правильністю оформлення штанглазів із запасами медикаментів. Комплектує замовлення відділів та установ, відпускає ліки та контролює правильність оформлення прописів для індивідуального виробництва ліків. Контролює якість ліків, виготовлених за екстемпоральною рецептурою. Веде поточну і звітну документацію. Проводить цільове фармацевтичне обстеження аптек, інших закладів з метою оцінки стану контролю якості лікарських засобів при їх виготовленні, транспортуванні, зберіганні і відпуску. Керує роботою середнього фармацевтичного персоналу. Постійно удосконалює свій професійний рівень.Провізор клінічний

 • Провізор клінічний

 • Завдання та обов'язки

 • Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію фармацевтичної служби.Провізор-косметолог

 • Провізор-косметолог

 • Завдання та обов'язки

 • Керується чинним законодавством України про охорону здоров'я та нормативно-правовими актами, що визначають діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, організацію фармацевтичної служби.Провізор-косметолог

 • Провізор-косметолог

 • Забезпечує технічну підготовку виробництва парфумерно-косметичних засобів в промислових умовах, впроваджує технологічний процес їх виробництва.

 • Складає нормативно-технічну документацію виробництва парфумерно-косметичних засобів.

 • Розробляє нові та вдосконалює існуючі рецептури парфумерно-косметичних засобів, проводить маркетинговий пошук з питань їх конкурентоспроможності.Провізор-косметолог

 • Провізор-косметолог

 • Проводить стандартизацію та сертифікацію парфумерно-косметичної продукції, контролює якість, досліджує ефективність та безпеку парфумерно-косметичних засобів.

 • Виготовляє та контролює якість лікувально-косметичних та косметичних засобів екстемпорального виробництва.

 • Надає косметологічну допомогу населенню.Провізор-косметолог

 • Провізор-косметолог

 • Визначає та впроваджує раціональну технологію декоративного, гігієнічного та лікувально-косметичного догляду за шкірою та її придатками згідно з індивідуальними особливостями клієнта.

 • Здійснює фармацевтичну опіку з метою визначення патологічного стану шкіри та її придатків.

 • Консультує населення з питань раціонального застосування косметичних препаратів та косметичних процедур.

 • Забезпечує населення та лікувально-профілактичні заклади лікарськими косметичними засобами та іншими товарами медичного призначення.

 • Контролює якість лікарських засобів.

 • Постійно удосконалює свій професійний рівень.Провізор-косметолог

 • Провізор-косметолог

 • Повинен знати: чинне законодавство про охорону здоров'я та нормативні документи, що регламентують діяльність органів управління та закладів охорони здоров'я, підприємств та закладів парфумерно-косметичної галузі, організацію фармацевтичної служби; основи права в медицині; права, обов'язки та відповідальність провізора-косметолога; номенклатуру лікарських, парфумерно-косметичних засобівПровізор-косметолог косметичні та фармакотерапевтичні властивості косметичних та лікарських засобів; методи дослідження ефективності та безпеки косметичних засобів; загальні принципи розробки нових та вдосконалення існуючих рецептур парфумерно-косметичних засобів; технологію виготовлення парфумерно-косметичних та лікувально-косметичних засобів промислового та екстемпорального виробництва; систему контролю якості парфумерно-косметичних та лікарських засобів на стадіях розробки, виготовлення, транспортування, зберігання та споживання; методи дослідження та оцінки ринку парфумерно-косметичних товарів та послуг; організацію підприємницької діяльності; нормальну та патологічну фізіологію шкіри та її придатків; методи та засоби гігієнічного, декоративного та лікувально-косметичного догляду; правила оформлення документації; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.

 • Провізор-косметолог косметичні та фармакотерапевтичні властивості косметичних та лікарських засобів; методи дослідження ефективності та безпеки косметичних засобів; загальні принципи розробки нових та вдосконалення існуючих рецептур парфумерно-косметичних засобів; технологію виготовлення парфумерно-косметичних та лікувально-косметичних засобів промислового та екстемпорального виробництва; систему контролю якості парфумерно-косметичних та лікарських засобів на стадіях розробки, виготовлення, транспортування, зберігання та споживання; методи дослідження та оцінки ринку парфумерно-косметичних товарів та послуг; організацію підприємницької діяльності; нормальну та патологічну фізіологію шкіри та її придатків; методи та засоби гігієнічного, декоративного та лікувально-косметичного догляду; правила оформлення документації; сучасну літературу за фахом та методи її узагальнення.Каталог: data -> kafedra -> internal -> deontologi -> presentations
presentations -> Індуїзм є найдавнішою релігією Індії, починаючи приблизно з 2500 р до н е. Сикхізм, який має вплив індуїзму, виник як окрема релігія близько 500 років тому
presentations -> Біоетика — (з грецької мови βιοσ — життя, ετηοσ — звичай), це наука, що вивчає та аналізує моральність людських дій в біологічно-медичній галузі та в охороні здоров’я, стосовно її відповідності моральним нормам і цінностям. Біоетика
presentations -> Дві смерті французької вчительки і бельгійського письменника стали приводом для чергових дискусій про легалізацію евтаназії
presentations -> Гельсінська декларація (1964); Гельсінська декларація (1964)
presentations -> Підготувала – асист. Бідованець О. Ю
presentations -> Для медичного працівника культура спілкування зі співробітниками в колективі одна із необхідних умов високої ефективності праці, морального задоволення від нього
presentations -> Біоетика — (з грецької мови βιοσ — життя, ετηοσ — звичай), це наука, що вивчає та аналізує моральність людських дій в біологічно-медичній галузі та в охороні здоров’я, стосовно її відповідності моральним нормам і вартостям. Біоетика
presentations -> Мистецтво сестринської справи полягає в гармонійному поєднанні творчого підходу та наукової обгрунтованості процедур, посібників, словесних впливів і бесід в процесі догляду за хворим
presentations -> Це заміщення відсутніх у хворого або яким-небудь чином пошкоджених органів або тканин


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка