Наука, що вивчаєДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.наука, що вивчає

 • наука, що вивчає

 • - фінансово – матеріальний аспект сфери освіти та ії специфіку

 • - економічну роль освіти у суспільному розвитку,

 • - економічний механізм функціонування системи освіти.

 • Об’єктом дослідження є система освіти як галузь соціально-економічної діяльності.

 • Предметом – економічний механізм функціонування системи освіти, методи управління щодо ефективного використання трудових, матеріальних і фінансових ресурсів у сфері освіти.Загальні позиції фінансування освіти

 • Загальні позиції фінансування освіти

 • Видатки на освіту з боку держави

 • Можливості ВНЗ щодо платних послуг

 • Платне навчання

 • Бюджетний паспорт

 • Бюджет (кошторис) ВНЗ

 • Штатний розпис ВНЗ

 • Тендери, особливості проведення

 • Інше.процес спрямування фінансових ресурсів закладам, установам, організаціям і підприємствам системи освіти.

 • процес спрямування фінансових ресурсів закладам, установам, організаціям і підприємствам системи освіти.

 • Фінансування державних навчальних закладів - за рахунок коштів

 • відповідних бюджетів,

 • коштів галузей народного господарства,

 • держ.підприємств і організацій,

 • додаткових джерел фінансування.Кошти виділяються з бюджету лише на здійснення діяльності, передбаченої статутними документами, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

 • Кошти виділяються з бюджету лише на здійснення діяльності, передбаченої статутними документами, не вважаються прибутком і не оподатковуються.

 • Статут ВНЗ – правовий документ, що регламентує основні сторони роботи ВНЗ. Приймається за поданням Вченої ради загальними зборами (конференцією) трудового колективу.

 • Статут містить повну назву, юридичну адресу,…джерела надходження та порядок використання коштів та майна ВНЗ, порядок звітності, контролю за здійсненням фінансово-господарської діяльності та ін..кошти, одержані за навчання, підготовку, згідно укладених договорів,

 • кошти, одержані за навчання, підготовку, згідно укладених договорів,

 • плата за надання додаткових освітніх послуг,

 • кошти одержані за науково-дослідні роботи, які виконані навчальним закладом на замовлення,

 • доходи від реалізації продукції майстерень, цехів,

 • кошти від оренди приміщень, споруд,

 • доходи від розміщення на депозитах тимчасово вільних позабюджетних коштів,

 • добровільні грошові внески і інші надходження, що не заборонені чинним законодавством.Кошти та матеріальні цінності, що надходять безкоштовно, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань від фізичних чи юридичних осіб не оподатковуються, а бюджетні надходження при цьому не зменшуються.

 • Кошти та матеріальні цінності, що надходять безкоштовно, у вигляді безповоротної фінансової допомоги або добровільних пожертвувань від фізичних чи юридичних осіб не оподатковуються, а бюджетні надходження при цьому не зменшуються.витрати, що спрямовуються на освітні потреби.

 • витрати, що спрямовуються на освітні потреби.

 • Розміри видатків на освіту:

 • не менше 10% нац. доходу

 • що еквівалентно наближено 7% ВВП

 • Гарантує ст.61 Закону України «Про освіту»7 % ВВП - 1991 р.

 • 7 % ВВП - 1991 р.

 • 3,6 % - 1999 р. 4,7 млрд.грн.

 • 5,4 % - 2002 р. 12,3 млрд.грн.

 • 5,6 % - 2003 р. 15,0 млрд.грн.

 • 5,3 % - 2004 р. 18,3 млрд.грн.

 • 6,3 % - 2005 р. 26,8 млрд.грн.

 • Вища освіта 2005 рік:

 • 92,5% з центрального бюджету

 • 7,5% з місцевих.

 • Дошкільна освіта у 2005 р.: 0,7 % і 99,3 %.багатоканальне фінансування навчальних закладів, в т.ч. вищих (економічна діяльність, платні послуги і ін.), кошти включаються до бюджету у формі спецфонду.

 • багатоканальне фінансування навчальних закладів, в т.ч. вищих (економічна діяльність, платні послуги і ін.), кошти включаються до бюджету у формі спецфонду.

 • 2005 рік із спецфонду

 • вища освіта фінансує 41,2 %

 • середня освіта 5 %.На початковий цикл навчання до ВНЗ за освітньо – кваліфікаційним рівнями мол.спеціаліст, бакалавр:

 • На початковий цикл навчання до ВНЗ за освітньо – кваліфікаційним рівнями мол.спеціаліст, бакалавр:

 • 2005 р. – 672300 осіб

 • р. – 456400 осіб

 • Указ Президента України «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні» від 04.07.05 №1013/2005

 • у частині прийому на навчання за кошти державного бюджету не менше 50% від загального обсягу прийому на денну форму.

На виконання наукових і науково – технічних розробок за державним замовленням у державному бюджеті в 2007 році було заплановано 6 824 100 грн. Ці гроші планувались на 110 проектів, з яких 86 виконувались ВНЗ та організаціями МОН України.

 • На виконання наукових і науково – технічних розробок за державним замовленням у державному бюджеті в 2007 році було заплановано 6 824 100 грн. Ці гроші планувались на 110 проектів, з яких 86 виконувались ВНЗ та організаціями МОН України.

 • 6824100:110=62037,3 грн:1.36:12=3801,3Законом «Про державний бюджет України на 2007 рік» на розвиток закладів і установ МОН України фінансування становило 754670000 грн. Фактично надійшло 100 %.

 • Законом «Про державний бюджет України на 2007 рік» на розвиток закладів і установ МОН України фінансування становило 754670000 грн. Фактично надійшло 100 %.

 • Для порівняння у 2006 році 6 054 500 000 грн. Фактично надійшло (98,9%)

 • З них на фінансування ВНЗ 3-4 рівнів акредитації :

 • 2006 – 2 235 100 000 грн., профінансовано 100% (36,9% всіх)

 • 2007 - 3 663 400 000 грн., профінансовано 100% (48,5% всіх).Заробітна плата педагогічним та науково-педагогічним працівникам та стипендії учням і студентам виплачені повністю.

 • Заробітна плата педагогічним та науково-педагогічним працівникам та стипендії учням і студентам виплачені повністю.

 • 2006 рік – 1 597 500 000 грн.

 • 2007 рік – 1 647 900 000 грн. (+404 600 000 грн. на введення Єдиної тарифної сітки, збільшення оплати, виплату оздоровчих та ін.)

 • Комунальні платежі профінансовані на 100 % (199 млн.грн.), але ще залишається борг з 2006 року.

 • 129,4 млн.грн. на видання, придбання та доставку підручників;

 • 75,9 млн.грн. на добудову корпусів та гуртожитків.Постановою КМ України від 20 січня 1997 року №38 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами:

 • Постановою КМ України від 20 січня 1997 року №38 затверджено Перелік платних послуг, які можуть надаватися державними навчальними закладами:

 • у сфері освітньої діяльності

 • у сфері міжнародного співробітництва

 • у сфері охорони здоров’я

 • у сфері фізичної культури і спорту

 • у сфері побутових послуг

 • у сфері транспорту

 • у сфері житлово-комунальних послуг

 • поліграфічні послуги та видавнича діяльність

 • видання та реалізація навчальних, методичних та інших матеріалів.навчання іноземних і вітчизняних студентів понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу

 • навчання іноземних і вітчизняних студентів понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу

 • здобуття другої вищої освіти

 • післядипломна освіта

 • навчання слухачів підготовчих відділень

 • повторне навчання окремих дисциплін і курсів відрахованими студентами з подальшим складанням іспитів чи заліків

 • підготовка аспірантів і докторантів понад держзамовленняприйом кандидатських іспитів

 • прийом кандидатських іспитів

 • підготовка до захисту та проведення захисту дисертації, друкування і розсилка авторефератів, стенографування захисту тощо (крім оплати часу засідання членами спецради)

 • довузівська підготовка

 • наукове консультування для осіб, які підвищують кваліфікацію самостійно

 • різного роду лекторії

 • курси водіїв, факультативи іноземних мов, комп.підготовки, гри на муз.інструментах та іншенадання візової підтримки студентам-іноземцям

 • надання візової підтримки студентам-іноземцям

 • надання допомоги у виїзді і оформлення виїздів за кордон українським студентам

 • організація на компенсаційних засадах літніх мовних курсів, шкіл, семінарів, спортивних і туристичних змагань, подорожей

 • надання послуг щодо легалізації документів про освіту

 • надання перекладацьких послугнадання місць у будинках та базах відпочинку з медіко – санітарним забезпеченням

 • надання місць у будинках та базах відпочинку з медіко – санітарним забезпеченням- групові та індивідуальні заняття спортом у спортзалах, басейнах, тенісних кортах понад норми, що встановлена навчальним планом

 • - групові та індивідуальні заняття спортом у спортзалах, басейнах, тенісних кортах понад норми, що встановлена навчальним планомбудівництво, ремонт та обладнання житла….

 • будівництво, ремонт та обладнання житла….

 • ремонт і техобслуговування автомобілів

 • послуги з паркування авто

 • виготовлення і ремонт меблів

 • ремонт побутової техніки

 • фото-, кіно-, аудіо та відео послуги

 • виготовлення та ремонт взуття

 • хімчистка та банно – пральні послуги

 • прокат різного обладнанняВарто зазначити, що деякі послуги дітям сиротам та дітям, що залишились без опіки надаються безоплатно.

 • Варто зазначити, що деякі послуги дітям сиротам та дітям, що залишились без опіки надаються безоплатно.

 • Під кожну послугу розробляється окремий кошторис, який підпиується головним бухгалтером і ректором.При цьому вартість навчання 1-го студента бюджетника в КМПУ імені Б.Д.Грінченка становить

 • При цьому вартість навчання 1-го студента бюджетника в КМПУ імені Б.Д.Грінченка становить

 • 15623,83 грн без врахування капітальних видатків

 • 16176, 38 грн.з врахування капітальних видатків.

 • Чому вартість контрактника менша?Чи є в державі документ, що визначає вартість навчання 1-го студента, що фінансується з бюджету?

 • Чи є в державі документ, що визначає вартість навчання 1-го студента, що фінансується з бюджету?

 • Це паспорт бюджетної програми на 2008 рік.

 • Орієнтовна вартість навчання студента бюджетника становитиме 11602,2 грн.

 • Орієнтовна вартість одного студента контрактника – 8397,2 грн.- Поточні витрати - 90% всіх витрат

 • - Поточні витрати - 90% всіх витрат

 • заробітну плату і нарахування на неї,

 • виплату стипендій,

 • канцелярські та господарські витрати,

 • відрядження та інше.

 • Довготривалі витрати

 • проведення капітального ремонту,

 • придбання обладнання та інвентаря.Планування витрат здійснюється відповідно до затвердженого кошторису витрат, який є основним фінансовим документом установи, де визначено обсяг, цільове направлення, поквартальний (помісячний) розподіл коштів на утримання ВНЗ.

 • Планування витрат здійснюється відповідно до затвердженого кошторису витрат, який є основним фінансовим документом установи, де визначено обсяг, цільове направлення, поквартальний (помісячний) розподіл коштів на утримання ВНЗ.Кошторис або бюджет ВНЗ складається, розглядається і затверджується у строгій відповідності до Постанови КМ України від 28.02.02 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

 • Кошторис або бюджет ВНЗ складається, розглядається і затверджується у строгій відповідності до Постанови КМ України від 28.02.02 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ»

 • Зміни до цієї постанови вносились 7 разів, остання в 2006 році.

 • Форма кошторису затверджується Мінфіном, а сам кошторис погоджується з головним розпорядником.Загальний фонд – містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету.

 • Загальний фонд – містить обсяг надходжень із загального фонду бюджету та розподіл видатків за повною економічною класифікацією видатків на виконання бюджетною установою основних функцій або розподіл надання кредитів з бюджету.

 • Спеціальний фонд – містить обсяг надходжень не із державного бюджету і розподіл їх за повною економічною класифікацією.

Захищені статті і покриття видатків із спецфонду.

 • Захищені статті і покриття видатків із спецфонду.

 • Всі зміни погоджуються в обов’язковому порядку.

 • Під кожну цифру окремий кошторис обов’язково.Оплата праці – винагорода, яка обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовою угодою власник, або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

 • Оплата праці – винагорода, яка обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовою угодою власник, або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу.

 • Постанова КМ України від 30.08.2002 р №1298 оплата праці працівників бюджетних установ здійснюється на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

 • На підставі цієї постанови МОН України постановою від 26.09.05 р. №557 затвердило розміри посадових окладів та схеми тарифних розрядів посад працівників, надбавки та доплати працівникам.Штатний розпис – внутрішній нормативний документ підприємства, що встановлює структуру адміністративно – управлінського апарату, із зазначенням переліку посад, що є у її складі, чисельності працівників за кожною з них і розміри їх місячних посадових окладів. Основою для розробки штатного розпису є Єдина тарифна сітка посадових окладів

 • Штатний розпис – внутрішній нормативний документ підприємства, що встановлює структуру адміністративно – управлінського апарату, із зазначенням переліку посад, що є у її складі, чисельності працівників за кожною з них і розміри їх місячних посадових окладів. Основою для розробки штатного розпису є Єдина тарифна сітка посадових окладівДоцент, кандидат наук, що має стаж роботи понад 20 років у ВНЗ 3-4 рівня акредитації.

 • Доцент, кандидат наук, що має стаж роботи понад 20 років у ВНЗ 3-4 рівня акредитації.

 • Це 19 позиція єдиної тарифної сітки, посадовий оклад 1580, 0 грн.

 • Доплата за вчений ступінь і звання 40% - 632,0 грн.,

 • Доплата за стаж 30% - 474,0 грн.

 • Муніципальна надбавка 50% - 790,0 грн

 • Всього – 3476,0 грн.Тендер – конкурсна форма розміщення замовлення на закупівлю обладнання або залучення підрядників для будівництва; ціна, запропонована підприємством, при визначенні якої враховується перш за все можливі ціни конкурентів, а не рівень власних видатків чи попит на товар.

 • Тендер – конкурсна форма розміщення замовлення на закупівлю обладнання або залучення підрядників для будівництва; ціна, запропонована підприємством, при визначенні якої враховується перш за все можливі ціни конкурентів, а не рівень власних видатків чи попит на товар.проведення регламентується Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» і вживається як здійснення конкурсного відбору учасників для визначення переможця торгів, згідно з процедурами, встановленими цим Законом.

 • проведення регламентується Законом України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» і вживається як здійснення конкурсного відбору учасників для визначення переможця торгів, згідно з процедурами, встановленими цим Законом.

 • Для проведення створюється тендерний комітет

 • З переможцем тендеру укладаються відповідні договори і угоди.Більше 30 тис, покупка одноразова, дробити не можна, покупки до 1200 грн по 1131, тобто поточні витрати, а понад 1200 грн. через основні фонди.

 • Більше 30 тис, покупка одноразова, дробити не можна, покупки до 1200 грн по 1131, тобто поточні витрати, а понад 1200 грн. через основні фонди.

 • Купівля машин.

 • Обслуговування мобільних телефонів.Інвестиції в освіту – грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти сфери освіти для її розвитку або досягнення соціального ефекту.

 • Інвестиції в освіту – грошові, майнові, інтелектуальні цінності, що вкладаються в об’єкти сфери освіти для її розвитку або досягнення соціального ефекту.

 • До інвестицій належать:

 • грошові внески

 • паї

 • банківські вклади

 • цінні папери

 • рухоме і нерухоме майно (будівлі, споруди…)

 • інтелектуальні цінності (майнові права, що випливають з авторських прав, ноу-хау, досвід та ін..).Інноваційні інвестиції - одна із форм реального інвестування, що здійснюється для реалізації технологічних інновацій у практичну діяльність навчальних закладів. Інноваційні інвестиції реалізуються у двох основних формах: через придбання готової науково-технічної продукції та через розробку нової науково-технічної продукції.

 • Інноваційні інвестиції - одна із форм реального інвестування, що здійснюється для реалізації технологічних інновацій у практичну діяльність навчальних закладів. Інноваційні інвестиції реалізуються у двох основних формах: через придбання готової науково-технічної продукції та через розробку нової науково-технічної продукції.

 • Інтелектуальні інвестиції - вкладення коштів у підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації фахівців, наукові розробки, патенти, ліцензії та ін..Капітальні інвестиції – вкладення коштів у придбання будинків, споруд та інших основних фондів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

 • Капітальні інвестиції – вкладення коштів у придбання будинків, споруд та інших основних фондів та нематеріальних активів, що підлягають амортизації.

 • Основним джерелом інвестицій в освіту в Україні є державний та місцевий бюджети, громадські фонди та фізичні особи.Каталог: files -> Presentations
Presentations -> Філософія культури киричок Олександр Борисович
Presentations -> Кінець ХV – початок ХVІ століття характеризується зміною як по­лі­тичних, так І філософських орієнтирів
Presentations -> 1. Біогеохімічний кругообіг. Кругообіг речовин в біосфері. Кругообіг вуглецю. Кругообіг кисню. Кругообіг азоту. Кругообіг фосфору. Кругообіг сірки. Кругообіг вод
Presentations -> Викладач Киричок Олександр
Presentations -> Політологія як наука План Що таке політологія?
Presentations -> Зовнішня політика України Підготувала
Presentations -> Боллівуд це синонім кіноіндустрії індійського міста Мумбаї (колишня Бомбей), названої так за аналогією з Голлівудом
Presentations -> Політична культура та ідеологія План План
Presentations -> 1. Поняття “ природно-заповідного фонду України “


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка