Наукові засади теорії ідентифікації складають положення матеріалістичної діалектики та логіки як інструмента пізнання, а самеДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.Наукові засади теорії ідентифікації складають положення матеріалістичної діалектики та логіки як інструмента пізнання, а саме:

 • Наукові засади теорії ідентифікації складають положення матеріалістичної діалектики та логіки як інструмента пізнання, а саме:

 • а) загальний взаємозв’язок явищ у природі та суспільстві (якщо є наслідок, то обов’язково існувала причина, немає наслідку без причини, немає злочинів без слідів);

 • б) всі об’єкти матеріального світу індивідуальні (немає двох речей, які були б однакові, будь-який об’єкт, подія, явище індивідуальні і можуть бути ідентифіковані);

 • в) всі об’єкти рухаються та видозмінюються, таким чином об’єкт залишається самим собою тільки деякий час, який залежить від швидкості змін (час, протягом якого об’єкт залишається відносно незмінюваним і його можна ототожнювати, називається ідентифікаційним періодом).Істотними ознаками криміналістичної ідентифікації можуть вважатися наступні:

 • Істотними ознаками криміналістичної ідентифікації можуть вважатися наступні:

 • а) об'єкти криміналістичної ідентифікації індивідуально визначені і володіють стійкою зовнішньою будовою;

 • б) криміналістична ідентифікація здійснюється за відображеннями стійких властивостей ідентифікуємих об'єктів;

 • в) криміналістична ідентифікація реалізується в процесі розслідування, розкриття злочину і судового розгляду справи.Розбіжності можуть носити природний характер. Наприклад, по мірі старіння людини змінюються риси її зовнішності, що використовуються для ототожнення.

 • Розбіжності можуть носити природний характер. Наприклад, по мірі старіння людини змінюються риси її зовнішності, що використовуються для ототожнення.Найбільш розповсюдженою є класифікація видів ідентифікації за характером відображення ознак об’єкта:

 • Найбільш розповсюдженою є класифікація видів ідентифікації за характером відображення ознак об’єкта:

 • а) встановлення тотожності об'єкта за ознаками, відби­тими у пам'яті людини;

 • б) встановлення тотожності за описом;

 • в) встановлення тотожності за фотозображеннями;

 • г) встановлення тотожності за матеріально-фіксованим відображенням ознак зовнішньої будови об’єкта;

 • д) встановлення тотожності цілого за частинами, або, інакше кажучи, вирішення питання про те, чи складали дві або декілька частин одне ціле; чи є дані частини частинами одного цілого.

 • Якщо за основу класифікації використовувати процесуальну форму, то криміналістичну ідентифікацію можна поділити на процесуальну, яка здійснюється в результаті проведення слідчих дій, та непроцесуальну.

 • Формами процесуальної ідентифікації можна назвати такі слідчі (розшукові) дії, як пред’явлення для впізнання, огляди, освідування, обшук і виїмка, а також ідентифікаційні експертизи.

 • Формами непроцесуальної ідентифікації є ідентифікаційні дослідження за оперативними матеріалами, перевірка особи по документам, перевірка за оперативними обліками тощо.Найбільш розповсюдженою є класифікація видів ідентифікації за характером відображення ознак об’єкта:

 • Найбільш розповсюдженою є класифікація видів ідентифікації за характером відображення ознак об’єкта:

 • а) встановлення тотожності об'єкта за ознаками, відби­тими у пам'яті людини;

 • б) встановлення тотожності за описом;

 • в) встановлення тотожності за фотозображеннями;

 • г) встановлення тотожності за матеріально-фіксованим відображенням ознак зовнішньої будови об’єкта;

 • д) встановлення тотожності цілого за частинами, або, інакше кажучи, вирішення питання про те, чи складали дві або декілька частин одне ціле; чи є дані частини частинами одного цілого.

 • Якщо за основу класифікації використовувати процесуальну форму, то криміналістичну ідентифікацію можна поділити на процесуальну, яка здійснюється в результаті проведення слідчих дій, та непроцесуальну.

 • Формами процесуальної ідентифікації можна назвати такі слідчі (розшукові) дії, як пред’явлення для впізнання, огляди, освідування, обшук і виїмка, а також ідентифікаційні експертизи.

 • Формами непроцесуальної ідентифікації є ідентифікаційні дослідження за оперативними матеріалами, перевірка особи по документам, перевірка за оперативними обліками тощо.

 • Поряд із встановленням індивідуальної тотожності широко поширена групова ідентифікація, або встановлення групової належності. Таке дослідження дозволяє встановити належність об'єкта до певного класу, роду, виду, тобто до деякої сукупності однорідних об'єктів.Одним із головних в теорії криміналістичної ідентифікації є поняття ідентифікаційної ознаки, які повинні відповідати певним критеріям:

 • Одним із головних в теорії криміналістичної ідентифікації є поняття ідентифікаційної ознаки, які повинні відповідати певним критеріям:

 • специфічність (оригінальність), тобто здатність виділяти об’єкт, відмежовувати його від інших однорідних об’єктів;

 • вираженість (здатність до систематичного адекватного відображення), тобто ознака повинна відтворюватись в кожному випадку утворення сліду, і її відображення повинно однозначно передавати інформацію про властивості об’єкта;

 • відносна стійкість, тобто здатність залишатися відносно незмінною на протязі тривалого періоду часу. В теорії криміналістичної ідентифікації в зв’язку з цим існує поняття “ідентифікаційний період”.

 • Ідентифікаційні ознаки можуть бути класифіковані за різними підставами. Насамперед, вони поділяються на загальні і індивідуальні. До загальних відносять ті, що властиві всім однорідним об'єктам. Іншими словами, загальні ознаки дозволяють віднести об'єкт по відображенню його загальних ознак до певної групи.Кількісні ознаки виражаються числовими величинами, що визначають, наприклад, величину сліду, кількість нарізів ствола зброї і нахил цих нарізів, розмір шрифту друкарської машинки і т.д.

 • Кількісні ознаки виражаються числовими величинами, що визначають, наприклад, величину сліду, кількість нарізів ствола зброї і нахил цих нарізів, розмір шрифту друкарської машинки і т.д.

 • Ідентифікаційні ознаки можуть бути поділені на необхідні і випадкові. У необхідних ознаках виявляється сутність об'єкта, без них він не був би тим, чим є. Наприклад, ознаки, що характеризують пістолет як вогнепальну зброя. Випадковими будуть, наприклад, нерівності ствола, що залишають на кулі сліди.

 • Сукупність всіх ідентифікаційних ознак, що використовуються в певному конкретному випадку, утворюють так зване ідентифікаційне поле.Об'єктами криміналістичної ідентифікації є люди (обвинувачений, потерпілий), різні матеріальні предмети (знаряддя злочину, вогнепальна зброя, транспортні засоби, будинки, споруди тощо), речовини.

 • Об'єктами криміналістичної ідентифікації є люди (обвинувачений, потерпілий), різні матеріальні предмети (знаряддя злочину, вогнепальна зброя, транспортні засоби, будинки, споруди тощо), речовини.

 • Крім того, існує поділ об’єктів ідентифікації на ідентифікуємий, тобто об’єкт, ототожнення якого складає задачу процесу ідентифікації, та ідентифікуючий, тобто об’єкт, за допомогою якого вирішується задача ідентифікації.

 • В свою чергу ідентифікуючі об'єкти поділяються на дві групи. Перша група – це об'єкти, що за припущенням слід­чого відображають ознаки ідентифікуємого об'єкта. На­приклад, сліди ніг, пальців рук, знарядь зламу тощо, які виявлені на місці події. Через те, що безпосереднє дослідження таких слідів у лабораторних умовах не завжди можливе (через складність їх вилучення в натурі), то об'єктами дослідження стають їх копії (моделі) у вигляді зліпків, відбитків, фотознімків.

 • Друга група – це об'єкти, походження яких від певно­го об'єкта безсумнівне. Такі ідентифікуючі об'єкти називаються зразками.

 • Коло суб'єктів ідентифікації досить широке. Криміналістичну ідентифікацію можуть здійснювати експерт, слідчий, суддя, спеціаліст, будь-який учасник процесу. Однак обсяг їх дій і значення актів ідентифікації неоднакові.При здійсненні ідентифікації за матеріально-фіксованими відображеннями виділяють наступні стадії:

 • При здійсненні ідентифікації за матеріально-фіксованими відображеннями виділяють наступні стадії:

 • а) огляд об'єктів (вивчаються всі представлені йому об'єкти: ідентифікуємі, ідентифікуючі, порівняльні зразки);

 • б) роздільне дослідження об'єктів (ідентифікуючий і ідентифікуємий об'єкти (у тому числі порівняльні зразки) вивчаються ізольовано один від одного. Мета – виявити якомога більшу кількість ознак (загальних і індивідуальних), що відбилися в слідах і характеризують об'єкти ідентифікації);

 • в) експеримент. Експеримент не є обов'язковою стадією і може не проводитися, якщо в ньому немає необхідності;

 • г) порівняльне дослідження об'єктів (здійснюють зіставлення індивідуальних ознак порівнюваних об'єктів (ідентифікуємого й ідентифікуючого));

 • д) оцінка ознак і формулювання висновку (перевіряється відповідність і збіг, як окремих ознак, так і індивідуалізуючих комплексів в цілому).Криміналістична діагностика визначає стан об'єктів, пізнає події, явища, процеси. Так, за слідами ніг можна не тільки ідентифікувати людину, але і встановити напрямок її руху, приблизну швидкість, факт перенесення ваги тощо. За слідами злому визначають не тільки використане знаряддя, але і навички особи, її фізичну силу тощо.

 • Криміналістична діагностика визначає стан об'єктів, пізнає події, явища, процеси. Так, за слідами ніг можна не тільки ідентифікувати людину, але і встановити напрямок її руху, приблизну швидкість, факт перенесення ваги тощо. За слідами злому визначають не тільки використане знаряддя, але і навички особи, її фізичну силу тощо.

 • Загальним завданням криміналістичної діагностики є встановлення (визначення) об'єктивної істини шляхом вивчення і пояснення властивостей і станів об'єкта (явища).Каталог: books -> kruminalist -> media -> presentations
presentations -> Інформації про подію, що розслідується, а також технічних засобів і методів для запобігання злочинам. Криміналістична техніка
presentations -> Документ (від лат dokumentum – все, що може слугувати свідченням, уроком, прикладом) – матеріальний об’єкт дослідження, що являє собою предмет
presentations -> Використання фотографічної зйомки в розслідуванні злочинів зумовлено такими чинниками: 1 дозволяє з великою точністю зафіксувати об'єкт, його стан, ознаки
presentations -> Руководство для судебных следователей, чинов жандармерии и полиции
presentations -> Бойова: Бойова
presentations -> Систему трасології складають: Вчення про сліди та механізм слідоутворення


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка