Науково-методичний супровід інноваційної діяльності знзДата конвертації04.01.2017
Розмір445 b.


Науково-методичний супровід інноваційної діяльності ЗНЗ


Алгоритм впровадження освітніх інновацій

 • Актуальність нововведення

 • Відповідність нової ідеї загальній ідеї розвитку навчального закладу

 • Результативність нововведення

 • Творча новизна

 • Методична розробленість ідеї

 • Готовність суб’єктів інноваційного процесу до освоєння нововведення

 • Ресурсне забезпеченняВимоги до процесу управління інноваційною діяльністю вчителя

 • Шукати нове на основі протиріч минулого і вимог сучасного.

 • Інноваційна діяльність учителя – безперервне удосконалення своєї праці.

 • Висока вимогливість учителя до самого себе є запорукою мобілізації внутрішніх сил і можливостей для пошуку нових засобів і прийомів праці.

 • Поєднувати свободу творчості з дисципліною, незалежність з підлеглістю.

 • Інноваційна діяльність – це єдність праці і таланту людини.

 • Педагогічна інновація – результат і прояв індивідуальних особливостей особистості.

 • Від керівника колективу вимагається особливий такт і культура, мистецтво спілкування, при основній умові – самовідданому ставленні до справи.

 • Постійний пошук нових форм і методів навчання і виховання, на який орієнтують вчителя основні напрями модернізації освіти.

 • Право вчителя вносити обгрунтовані поправки і зміни в навчальні програми, застосовувати ефективні і оригінальні методи і прийоми навчання.Знання і вміння,необхідні педагогу для впровадження освітніх інновацій

 • володіння інформацією;

 • знання індивідуальних особливостей учнів;

 • уміння ефективно доносити інформацію;

 • розвинуті навички ефективного спілкування;

 • творчі здібності;

 • вміння експериментувати з новими ідеями;

 • уміння захопити аудиторію;

 • уміння переконувати;

 • брати на себе відповідальність;

 • вміння працювати в групах та співпрацювати з іншими;

 • втілення педагогічного задуму в практику, вибір кращого варіанту з можливих.Умови ефективного впровадження педагогом освітніх інновацій

 • Мотивація до впровадження сучасних освітніх технологій.

 • Комфортне, сприятливе середовище.

 • Врахування потреб та інтересів учнів.

 • Використання різноманітних стилів і способів навчання.

 • Врахування індивідуальних особливостей школярів.

 • Використання різних методів, прийомів, щоб зацікавити учнів.

 • Розроблення завдань з високою ймовірністю досягнення успіху.

 • Використання набутих знань на практиці.Освітні інновації

 • +

 • Потреба регіону,конкретного навчального закладу в модернізації освітньої системи.

 • Обгрунтування необхідності розроблення нововведення.

 • Удосконалення форм, методів і технологій навчання та виховання.

 • Удосконалення змісту, структури, форм і методів управління закладом освіти.

 • Покращення мотивації учнів до навчального процесу.

 • Підвищення рівня професійної майстерності педагогів.

 • Покращення результатів освітньої діяльності.Результати впровадження освітніх інновацій

 • Оновлення змісту освіти.

 • Докорінне переосмислення технологій навчання і виховання.

 • Створення умов для реалізації особистості.

 • Оновлення складових педагогічного процесу: мети, змісту, методів і засобів діяльності.

 • Вміння вибудовувати концептуальні засади педагогічних нововведень, які включають діагностику, прогнозування, корекцію і рефлексію інноваційних дій.

 • Створення нової системи управління навчальним закладом.

 • Зміна організаційної структури навчального закладу (реорганізація системи методичної роботи).

 • Підвищення рівня кваліфікації педагогів.

 • Створення атмосфери творчості та емоційного комфорту.Організація дослідно-експериментальної роботи в закладі освіти:

 • Визначення проблеми

 • Гіпотеза, об’єкт, предмет дослідження

 • Мета експериментального дослідження

 • Вивчення стану проблеми в науці і практиці

 • Науково-методичне забезпечення

 • Умови проведення дослідження

 • Етапи дослідження

 • Опрацювання даних

 • Оформлення результатів експерименту

 • Впровадження результатів у практику.Завдання дослідно-експериментальної роботи:

 • Робота творчих груп.

 • Формування позитивного ставлення учасників навчально-виховного процесу до дослідно-експериментальної роботи/

 • Науково-теоретична підготовка педагогічного колективу до проведення експерименту.

 • Проведення діагностики.Етапи входження в проблему:

 • Первинне входження вчителя до експериментальної роботи.

 • Оволодіння загальною структурою дослідно-експериментальної роботи.

 • Усвідомлення своєї діяльності, її мотивів, завдань, способів і засобів.

 • Виникнення потреби і можливостей удосконалення дослідно-експериментальної роботи, що проявляється у прагненні до самоосвіти.Декілька думок про час:

 • Час не можна нагромаджувати

 • час не можна обміняти

 • час не можна купити

 • час не можна продати

 • час можна лише використовуватиНове тисячоліття вимагає людей, готових сприйняти виклики, відповісти на зміни та відповідальних за свій розвиток.Каталог: files -> presentation -> 2011
presentation -> Кінець ХV – початок ХVІ століття характеризується зміною як по­лі­тичних, так І філософських орієнтирів
presentation -> 1. Біогеохімічний кругообіг. Кругообіг речовин в біосфері. Кругообіг вуглецю. Кругообіг кисню. Кругообіг азоту. Кругообіг фосфору. Кругообіг сірки. Кругообіг вод
presentation -> Викладач Киричок Олександр
presentation -> Інформації про предмет. Все нове, по суті уже колись було реалізованим, зараз йде переосмислення на новій основі, тому історичний досвід дуже потрібен. Загальні знання мінімізують вплив на мозок "міфів", які створюються з різною метою!
presentation -> Реалізація принципу відкритості в державному управлінні в Україні Державна митна служба України
presentation -> Що таке інклюзія?
presentation -> Про організацію та проведення науково-експериментальної роботи в умовах інноваційного розвитку системи післядипломної педагогічної освіти


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка