Науково-технічний і соціальний розвиток нашого суспільства висуває нові вимоги до підготовки працівників. Зростає значення творчого відношення до праці, уміння самостійно здобувати знання і підвищувати професійну майстерністьДата конвертації28.05.2016
Розмір445 b.Науково-технічний і соціальний розвиток нашого суспільства висуває нові вимоги до підготовки працівників. Зростає значення творчого відношення до праці, уміння самостійно здобувати знання і підвищувати професійну майстерність, оволодівати суміжними професіями.

 • Науково-технічний і соціальний розвиток нашого суспільства висуває нові вимоги до підготовки працівників. Зростає значення творчого відношення до праці, уміння самостійно здобувати знання і підвищувати професійну майстерність, оволодівати суміжними професіями.Для підвищення професійної майстерності потрібні: новація – це потенційно можлива зміна, та інновація – це зміна реалізована, така, яка з можливістю стала реальністю. Новація розглядається як зміна, що здійснюється цілеспрямовано і має прогресивну спрямованість на підвищення ефективності освіти.

 • Для підвищення професійної майстерності потрібні: новація – це потенційно можлива зміна, та інновація – це зміна реалізована, така, яка з можливістю стала реальністю. Новація розглядається як зміна, що здійснюється цілеспрямовано і має прогресивну спрямованість на підвищення ефективності освіти.На своїх уроках практикую активізацію розумової активності шляхом використання інноваційних прийомів і методів навчання. Інтерактивне, групове та проблемне навчання дозволяє:

 • На своїх уроках практикую активізацію розумової активності шляхом використання інноваційних прийомів і методів навчання. Інтерактивне, групове та проблемне навчання дозволяє:

 • • посилювати мотивацію навчання;

 • • встановлювати міжпредметні зв’язки ;

 • • організовувати практичну роботу учнів;

 • • розвивати вміння бачити і сформулювати проблему та найти шляхи її вирішення. • Також працюю над розвитком пізнавальної діяльності учнів. При цьому використовую проблемні ситуації виробничого характеру, дидактичні ігри, ситуаційні картки, картки-завдання, тести та презентації з використанням комп’ютерної техніки, готові відеоуроки, відеоматеріали з мережі ІНТЕРНЕТ. Все це містить елементи взаємоконтролю, самоконтролю між парами та ланцюгами.Ситуаційні картки

 • Ситуаційні картки

 • Прочитайте описані дії водія, виявіть помилки, які зробив водій та опишіть, як він повинен був діяти:

 • Водій власного вантажного автомобіля КамАЗ, що проживає на вулиці, де встановлені такі знаки:

 • приїхав додому 1 грудня о 18 годині і поставив автомобіль на лівій стороні вулиці, яка вільна від автомобілів.

 • Наступного дня під час перевезення вантажів він зупинився, щоб здійснити розвантаження на лівій стороні дороги, позначеній дорожнім знаком:

 • Далі на перехресті з даним дорожнім знаком :

 • водій виїхав на третю смугу і поїхав прямо.

Використання мультимедійних технологій

 • Використання мультимедійних технологій

 • підвищує ефективність засвоєння матеріалу

 • інтенсифікує процес навчання

 • стимулює інтерес учнів як до знань, так і до процесу їх отримання

 • дає можливість відтворити за короткий час значний за обсягом матеріал

 • викликати в учнів нові образи

 • поглибити здобуті знанняПереваги мультимедійних презентацій:

 • Переваги мультимедійних презентацій:

 • презентації дають змогу викладачу зацікавити аудиторію предметом – заняття стають більш емоційними;

 • презентації можуть створюватися не тільки для показу на великому екрані, але також можуть використовуватися для індивідуального перегляду на комп’ютері;

 • комп’ютерні презентації можуть використовуватися як для занять з безпосередньою участю викладача,

 • так і без його участі;

 • маневреність при доборі потрібної послідовності відображення навчальної інформації.

 • мультимедійні презентації легко тиражуються та розповсюджуються. • За допомогою мультимедійних презентацій на уроці можна реалізовувати різноманітні форми навчально – пізнавальної діяльності – фронтальну, групову, індивідуальну.

 • Презентація допомагає організувати пояснення нового матеріалу, доповнюючи розповідь, евристичну бесіду, діалог, вирішення проблемної ситуації.Для вирішення дидактичного завдання етапу перевірки домашнього завдання можна використовувати:

 • Для вирішення дидактичного завдання етапу перевірки домашнього завдання можна використовувати:

 • мультимедіа технології:

 • презентація-контроль

 • готові тестові оболонки

 • тести в он-лайн режимі Організація пояснення нового матеріалу за допомогою ІКТ

 •  Організація пояснення нового матеріалу за допомогою ІКТ

 • Для вирішення дидактичного завдання даного етапу використовуємо:

 • Мультимедіа технології:

 • презентація-лекція

 • відеофрагменти фільмів;

 • відеоурокиПриклад організації закріплення і систематизації знань

 • Приклад організації закріплення і систематизації знань

 • Для вирішення дидактичної завдання даного етапу використовуємо:

 • 1. мультимедіа технології

 • 2. презентація-завдання

 • 3. Інтернет-ресури: для роботи

 • в групах. • При активному використанні ІКТ

 • успішніше досягаються загальні цілі освіти, легше формуються компетенції в області комунікації: вміння збирати факти, їх зіставляти, організовувати, висловлювати свої думки на папері і усно, логічно міркувати, слухати і розуміти усну і письмову мову, відкривати щось нове , робити вибір і приймати рішення.Переваги використання ІКТ

 • Переваги використання ІКТ

 • Індивідуалізація навчання;

 • Інтенсифікація самостійної роботи учнів;

 • Зростання обсягу виконаних за урок завдань;

 • Розширення інформаційних потоків при використанні Internet;

 • Підвищення мотивації та пізнавальної активності;

 • Інтегрування звичайного уроку з комп'ютером дозволяє викладачу перекласти частину своєї роботи на ПК, роблячи при цьому процес навчання більш цікавим, різноманітним, інтенсивним;

 • Допомагає викладачам краще оцінити здібності і знання учня;

 • Дозволяє викладачу за короткий час отримувати об'єктивну картину рівня засвоєння матеріалуІснують недоліки та проблеми застосування ІКТ

 • Існують недоліки та проблеми застосування ІКТ

 • Відсутність комп'ютера в домашньому користуванні,

 • Час самостійних занять у комп'ютерних кабінетах відведено далеко не у всіх кабінетах;

 • У викладачів недостатньо часу для підготовки до уроку, на якому використовуються комп'ютери;

 • Недостатня комп'ютерна грамотність викладача;

 • У робочому графіку викладачів не відведено час для дослідження можливостей Інтернет;Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять;

 • Складно інтегрувати комп'ютер у поурочну структуру занять;

 • Не вистачає комп'ютерного часу на всіх;

 • При недостатній мотивації до роботи учні часто відволікаються на ігри, музику, перевірку характеристик ПК і т.п;

 • Існує ймовірність, що, захопившись застосуванням ІКТ на уроках, викладач перейде від розвивального навчання до наочно-ілюстративних методів.Використання комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення з автосправи, розумне та ефективне поєднання різноманітних навчальних методик дає змогу викладачу ефективно організовувати навчально-пізнавальний процес з автосправи.

 • Використання комп’ютерної техніки та відповідного програмного забезпечення з автосправи, розумне та ефективне поєднання різноманітних навчальних методик дає змогу викладачу ефективно організовувати навчально-пізнавальний процес з автосправи.

 • Як свідчить досвід та практика, саме при розумному, раціональному та ефективному поєднанні новітніх інформаційно-комунікаційних  технологій, цифрових освітніх ресурсів з різноманітними навчальними методиками сприяє особистністній орієнтації педагогічного процесу, підвищенню пізнавальної активності учнів, покращує ефективність управління навчальною діяльністю учнів, легкому засвоєнні учнями навчальних програм.

 • Учні активно включаються в навчальну діяльність, зростає їх інтерес до вивчення автосправи, вони самостійно готують презентації, доповіді з певних тем і виступають з ними, тобто приймають активну участь у вивченні нового матеріалу.“Якщо викладач вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв’язки між знаннями учнів і своєю педагогічною культурою.

 • “Якщо викладач вдумливо аналізує свою роботу, в нього не може не виникнути інтересу до теоретичного осмислення свого досвіду, прагнення пояснити причинно-наслідкові зв’язки між знаннями учнів і своєю педагогічною культурою.Логічний наслідок аналізу своєї роботи полягає в тому, що вчитель зосереджує свою увагу на якомусь боці педагогічного процесу, який на його думку, відіграє в даному разі найважливішу роль, досліджує, вивчає факти, читає педагогічну і методичну літературу. Так починається вищий етап педагогічної творчості – поєднання практики з елементами наукового дослідження”

 • Логічний наслідок аналізу своєї роботи полягає в тому, що вчитель зосереджує свою увагу на якомусь боці педагогічного процесу, який на його думку, відіграє в даному разі найважливішу роль, досліджує, вивчає факти, читає педагогічну і методичну літературу. Так починається вищий етап педагогічної творчості – поєднання практики з елементами наукового дослідження”

 • В.О.Сухомлинський

Каталог: Files -> downloads
downloads -> Чому займенник має таку назву? Яка його роль у мовленні?
downloads -> Кривоколінського навчально-виховного комплексу
downloads -> Інтелектуальна готовність
downloads -> Українська мова
downloads -> Тема. Що таке Батьківщина
downloads -> Мета: висвітлити життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке, розкрити образ України у світі філософських та естетичних пошуків митця; визначити провідні мотиви лірики поета; Мета
downloads -> Урок-презентація на тему:"Голодомор 1932-1933 років. 80 років з часу трагедії"


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка