Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»Дата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.
#8850
ТипНавчально-методичний посібникДепозитна політика банку

 • Депозитна політика банку

 • Економічний зміст депозитних операцій, їх класифікація та загальна характеристика.

 • Механізм здійснення депозитних операцій з клієнтами банку.Підручники, посібники, монографії:

 • Підручники, посібники, монографії:

 • Банковское дело: учебник / О.И. Лаврушин, И.Д. Мамонова, Н.И. Валенцева [и др.]; под ред. О.И. Лаврушина. – 4-е изд. тер. – М.: КНОРУС, 2006. – 768 с. (глава 5, стр. 200-232; глава 8, стр. 291-298)

 • Єпіфанов А.О., Маслак Н.Г., Сало І.В. Операції комерційних банків: Навчальний посібник. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. – 523 с. (розділ 2)

 • Банківські операції: Підручник / За ред. В.І. Міщенка, Н.Г. Слав’янської. – К.: Знання, 2006. – 727 с. (розділ 3)

 • Павлишин О.П., Ричаківська В.І. Банківські операції. Практикум: Навч.-метод. посібник. – Львів: ЛБІ НБУ, 2004. – 158 с. (Розділ 2 +додаток 50)

 • Банківські операції [Текст] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України». – Суми : ДВНЗ «УАБСНБУ», 2012. – 142 с.Нормативно-правові акти:

 • Нормативно-правові акти:

 • Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р. № 435-15 (розділ 3, гл. 71-72)

 • Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12 2000 р. № 2121-ІІІ.

 • Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23 лютого 2012 року № 4452-VI

 • Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами: Положення, затв. Постановою Правління НБУ від 03.12.2003 № 516

 • Про порядок формування обов’язкових резервів для банків України та філій іноземних банків в Україні: Положення, затв. Постановою Правління НБУ від 16.03.2006 р. № 91.

 • Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах: Інструкція, затв. Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.Питання № 1

 • Питання № 1

 • Депозитна політика банкувипуск власних цінних паперів;

 • випуск власних цінних паперів;

 • відрахування від прибутку на формування або збільшення фондів банку;

 • депозитні операції;

 • отримання банком різного роду позик.

Запозичені кошти банків – кошти які банк залучає шляхом випуску боргових цінних паперів (зокрема, облігацій, векселів) або отримання міжбанківських кредитів.

 • Запозичені кошти банків – кошти які банк залучає шляхом випуску боргових цінних паперів (зокрема, облігацій, векселів) або отримання міжбанківських кредитів.Учасники та об’єкти формування депозитної політики банку

 • Учасники та об’єкти формування депозитної політики банку- це стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої комбінації їх джерел.

 • - це стратегія і тактика банку щодо залучення грошових коштів вкладників та інших кредиторів і визначення найефективнішої комбінації їх джерел.наявність зв’язку депозитних, кредитних та інших операцій банку між собою для підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості;

 • наявність зв’язку депозитних, кредитних та інших операцій банку між собою для підтримки його стабільності, надійності, фінансової стійкості;

 • диверсифікація ресурсів банку з метою мінімізації ризику;

 • сегментування депозитного портфеля (за клієн­тами, послугами, ринками);

 • диференційований підхід до різних груп клієнтів;

 • конкурентоздатність банківських депозитних продуктів тощо.

Депозит

 • Депозит

 • (від лат. Depositum – річ, віддана на збереження)

 • це певні цінності (грошові кошти, цінні папери, банківські метали), які передані для зберігання.

 • Особливість депозиту полягає в його роздвоєній практичній сутності.

 • Для вкладника депозит є потенційними грошима, які він може пустити в оборот, але в той же час «депозитні гроші» приносять дохід у вигляді процентів.Принципи організації депозитних операцій:

 • Принципи організації депозитних операцій:

 • здійснюються таким чином, щоб сприяти отриманню доходу або створювати умови для їх отриманню в майбутньому;

 • забезпечується різноманітність суб’єктів депозитних операцій та поєднання різних форм депозитів;

 • забезпечується взаємозв’язок і взаємопогодження між депозитними і кредитними операціями по строках і сумах;

 • з метою забезпечення ліквідності діяльності банку, по залучених коштах проводиться формування обов’язкових резервів згідно діючого законодавства;

 • призводять до розширення спектру банківські послуги, підвищують якість і культуру обслуговування клієнтів, що має сприяти залученню депозитів.Нормативи резервування для формування банками обов'язкових резервів (з 19 серпня 2014 р.):

 • Нормативи резервування для формування банками обов'язкових резервів (з 19 серпня 2014 р.):

 • кошти вкладів (депозитів) юридичних і фізичних осіб у національній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках - 0;

 • кошти вкладів (депозитів) юридичних осіб в іноземній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках - 10;

 • кошти вкладів (депозитів) фізичних осіб в іноземній валюті на вимогу і кошти на поточних рахунках - 15;

 • строкові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб у національній валюті - 0;

 • короткострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті - 10;

 • довгострокові кошти і вклади (депозити) юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті - 7;

 • кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів, міжнародних та інших організацій-нерезидентів у національній валюті, - 0;

 • кошти, які залучені банками від банків-нерезидентів, міжнародних та інших організацій-нерезидентів в іноземній валюті, - 5;Положення «Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами», затв. Постановою правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516:

 • Положення «Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами», затв. Постановою правління НБУ від 03.12.2003 р. № 516:

 • вкладна (депозитна) операція – операція банку із залучення грошових коштів або банківських металів від вкладників на їх рахунки в банку на договірних засадах або депонування грошових коштів вкладниками з оформленням їх ощадними (депозитними) сертифікатами.

 • вклад (депозит) – це грошові кошти в готівковій або безготівковій формі у валюті України або в іноземній валюті або банківські метали, які банк прийняв від вкладника або які надійшли для вкладника на договірних засадах на визначений строк зберігання чи без зазначення такого строку (під процент або дохід в іншій формі) і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору.Основні види вкладів (депозитів) в Україні:

 • Основні види вкладів (депозитів) в Україні:

 • вклади (депозити) на вимогу – це грошові кошти або банківські метали, що розміщені вкладниками в банках на умовах видачі вкладу (депозиту) на першу вимогу вкладника або здійснення платежів за розпорядженням власника рахунку;

 • вклади (депозити) строкові – це грошові кошти або банківські метали, розміщені вкладниками в банку на визначений договором строк.

 • різновид строкових:

 • ощадні вклади (депозити) - депозити призначені для створення вкладниками грошових заощаджень з можливістю поповнення додатковими внесками.

Каталог: images -> department -> banking -> discip -> BankivskiOperacii -> fin
fin -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»
fin -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад Українська академія банківської справи Національного банку України». Суми : двнз «уабснбу», 2012. 142 с
discip -> Маркетингове середовище – це середовище прямого впливу на суб'єкта підприємницької діяльності та її результати, але це й середовище постійних змін
discip -> "методологія формування фінансової звітності"
fin -> Склад, види, функції
fin -> Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / [уклад. С. В. Башлай]; Державний вищий навчальний заклад «Українська академія банківської справи Національного банку України»


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка