Необхідно виконати завдання, які визначені у Керівництві для студентів до тренінгу, що знаходиться на офіційному сайті кнеу за адресоюДата конвертації24.12.2016
Розмір445 b.необхідно виконати завдання, які визначені у Керівництві для студентів до тренінгу, що знаходиться на офіційному сайті КНЕУ за адресою:

 • необхідно виконати завдання, які визначені у Керівництві для студентів до тренінгу, що знаходиться на офіційному сайті КНЕУ за адресою:

 • http://www.kneu.kiev.ua/ua/publication/content/601.htm

 • у розділі «Обов’язкова література» за порядковим номером 1.Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технологія крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»: керівництво для студентів. – К.: КНЕУ, 2009. – 64 с.

 • Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технологія крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом»: керівництво для студентів. – К.: КНЕУ, 2009. – 64 с.Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технологія крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» – К.: КНЕУ, 2010. – 191 с.

 • Панченко Э.Г., Петрашко Л.П. Технологія крос – культурного менеджменту: адаптація до умов реального середовища. Міжпредметний тренінг магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» – К.: КНЕУ, 2010. – 191 с.– це опора на типи мислення, що притаманні менеджерам взагалі, і міжнародним менеджерам зокрема.

 • – це опора на типи мислення, що притаманні менеджерам взагалі, і міжнародним менеджерам зокрема.РЕФЛЕКСИВНЕ МИСЛЕННЯ – управління власною особистістю

 • РЕФЛЕКСИВНЕ МИСЛЕННЯ – управління власною особистістю

 • АНАЛІТИЧНЕ МИСЛЕННЯ – управління компанією

 • ПРИРОДНЄ МИСЛЕННЯ – управління оточуючим середовищем

 • КОЛЕКТИВНЕ МИСЛЕННЯ - управління відносинами

 • ДІЮЧЕ МИСЛЕННЯ – управління змінами.це думаюча аудиторія.

 • це думаюча аудиторія.навчити правильно оцінити власний потенціал та розширити свої можливості в розумовому, аналітичному, колективному, діючому і природному підході до роботи.

 • навчити правильно оцінити власний потенціал та розширити свої можливості в розумовому, аналітичному, колективному, діючому і природному підході до роботи.узагальнення теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.

 • узагальнення теоретичних знань, застосування наявного досвіду та навичок для формування цілісного уявлення про основні напрями та інструменти крос-культурного менеджменту і нарощування на цій основі конкурентоспроможності випускників на етапі обрання чи уточнення ними сфери майбутньої професійної міжнародної управлінської діяльності.Різноманітні організаційні форми ведення міжнародного бізнесу:

 • Різноманітні організаційні форми ведення міжнародного бізнесу:

 • підприємства (організації), що здійснюють окремі види міжнародної економічної діяльності

 • транснаціональні корпорації

 • професійні асоціації (союзи, спілки)регіональні, галузеві та міжгалузеві регулятивно-управлінські органи

 • регіональні, галузеві та міжгалузеві регулятивно-управлінські органи

 • органи державного управління (у частині регулювання міжнародної економічної діяльності суб’єктів бізнесу )

 • міжнародні економічні організації (урядові та неурядові)Опанування сучасних крос-культурних інструментів для самостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору сфери та позицій після-вузівської професійної міжнародної економічної діяльності в умовах реального середовища у відповідності із влас­ними очікуваннями;

 • Опанування сучасних крос-культурних інструментів для самостійного прийняття і реалізації рішень щодо вибору сфери та позицій після-вузівської професійної міжнародної економічної діяльності в умовах реального середовища у відповідності із влас­ними очікуваннями;

 • Вибудування лінії поведінки молодих фахівців в умовах міжнародних злиттів та поглинань за участю українських підприємств;Опанування навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо розвитку корпоративної культури міжнародних ділових організацій в умовах формування глобального менеджменту;

 • Опанування навичок діагностування та обґрунтування пропозицій щодо розвитку корпоративної культури міжнародних ділових організацій в умовах формування глобального менеджменту;

 • Формування сучасних крос-культурних підходів щодо вибору і використання ефективних поведінкових моделей та сценаріїв міжнародних ділових переговорів.Тренінг включає наступні чотири етапи:

 • Тренінг включає наступні чотири етапи:

 • організаційний;

 • проблемний;

 • змістовий;

 • підсумковий.презентація тренінгу та індивідуальних завдань;

 • презентація тренінгу та індивідуальних завдань;

 • ознайомлення із критеріями оцінювання результатів тренінгової роботи.ознайомлення кожної команди з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень під час переддипломної практики та розробками кафедри, основними літературними джерелами);

 • ознайомлення кожної команди з матеріалами тренінгу (індивідуальними результатами досліджень під час переддипломної практики та розробками кафедри, основними літературними джерелами);

 • формулювання основних проблем тренінгу та методів їх розв’язання. • виконання чотирьох блоків тренінгових завдань. • ознайомлення із загальними результатами міжпредметного тренінгу.

ВСТУП

 • ВСТУП

 • БЛОК 1

 • ПЕРСПЕКТИВНЕ БАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРНОЇ ПОЗИЦІЇ ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ «УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» - 8 год.

  • Тренінгове заняття 1 « Діагностика об’єктів переддипломної практики» - 2 год.
  • Тренінгове заняття 2 « Міжнародна конкурентоспроможність випускника магістерської програми «Управління міжнародним бізнесом» - 6 год


БЛОК 2

 • БЛОК 2

 • КРОС – КУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНИХ ЗЛИТТІВ ТА ПОГЛИНАНЬ – 8 год.

  • Тренінгове заняття 3 « Діагностика міжнародного корпоративного поглинання (злиття) – 4 год.
  • Тренінгове заняття 4 « Оцінка крос – культурної відповідності злиття міжнародних компаній ( вказаних у кейсі) – 4 год.


БЛОК 3

 • БЛОК 3

 • КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ - 8 год.

  • Тренінгове заняття 5 «Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії» - 4 год.
  • Тренінгове заняття 6 «Крос – культурний аналіз корпоративної культури» - 4 год.


БЛОК 4

 • БЛОК 4

 • МІЖНАРОДНІ ПЕРЕГОВОРИ

  • Тренінгове заняття 7 « Моделювання крос – культурної переговорної поведінки» - 4 год.
  • Тренінгове заняття 8 « Ділові крос – культурні переговори» - 4 год.
 • ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ – 2 год.Тренінгове заняття 1

 • Тренінгове заняття 1

 • Тренінгове заняття 2

 • Тренінгове заняття 3

 • Тренінгове заняття 4«ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ» - 2 год.

 • «ДІАГНОСТИКА ОБ’ЄКТІВ ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ» - 2 год.

 • ПРОГРАМА

  • Домашнє завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків


СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • Діагностика об’єктів переддипломної практики: поточний стан справ компанії, її сильні та слабкі сторони, крос – культурні аспекти управління компанією, порівняння з світовим лідером в обраній сфері бізнесу, заходи щодо вдосконалення корпоративного менеджменту, в тому числі ефективного використання потенціалу крос – культурного менеджменту.ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  • Заповнення форми «Характеристика переддипломної практики» (додаток 2 )
  • Структуризація інформації та формалізація результату
  • Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини домашнього завдання


ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:

  • Форма « Характеристика переддипломної практики» (додаток 2 )
  • Міні – лекція «Презентація» ( додаток 8)


ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  • Заповнена форма «Характеристика переддипломної практики»
  • Міні – презентація ( інтерпретація результатів дослідження )


МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ « УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» - 6 год.

 • МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВИПУСКНИКА МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРОГРАМИ « УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОМ» - 6 год.

 • ПРОГРАМА

  • Міні – лекція « Планування кар’єри»
  • Діагностика кар’єрних компетенцій
  • Міні – лекція «Кар’єра молодого спеціаліста»
  • Домашнє завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків


 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • Складання портфоліо кар’єрного просування та визначення перспективного бачення професійної кар’єрної позиціїТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  • Складання портфоліо кар’єрного просування відповідно традиційної структури (додаток 3)
  • Визначення перспективного бачення професійної кар’єрної позиції (додаток 4)
  • Структуризація інформації та формалізація результату
  • Стандарт презентації ( додаток 5 )


ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:

  • Традиційна структура портфоліо кар’єрного просування (додаток 3 )
  • Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції (додаток 4)
  • Стандарт презентації ( додаток 5)


ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  • Портфоліо кар’єрного просування
  • Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції


«ДІАГНОСТИКА МІЖНАРОДНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПОГЛИНАННЯ (ЗЛИТТЯ)» - 4 год.

 • «ДІАГНОСТИКА МІЖНАРОДНОГО КОРПОРАТИВНОГО ПОГЛИНАННЯ (ЗЛИТТЯ)» - 4 год.

 • ПРОГРАМА

  • Кейс «Арселор Міттал – Кривий Ріг»
  • Виконання тренінгового завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків


СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ :

 • Діагностика міжнародного корпоративного поглинання (злиття) на конкретному прикладі: обґрунтувати доцільність продажу комбінату «Криворіжсталь», визначити фактори, що вплинули на перевагу міжнародної компанії «Міттал Стіл» на аукціоні по продажу комбінату, виявити крос – культурні проблеми управління комбінатом після його купівлі, провести SWOT – аналіз «Міттал Стіл» (Кривий Ріг», оцінити стратегічну відповідність злиття міжнародних компаній «Міттал Стіл» та «Арселор».ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  • Вивчення та структуризація інформації
  • Формалізація результату
  • Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини завдання


ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:

  • Матеріали кейсу
  • Лекційні матеріали та інші джерела інформації
  • Міні – лекція «Презентація» (додаток 8 )


 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  • Матеріали міні – презентації ( інтерпретація результатів дослідження )


« ОЦІНКА КРОС _ КУЛЬТУРНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ЗЛИТТЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ «АРСЕЛОР» ТА «МІТТАЛ СТІЛ»» - 4 год.

 • « ОЦІНКА КРОС _ КУЛЬТУРНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ ЗЛИТТЯ МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ «АРСЕЛОР» ТА «МІТТАЛ СТІЛ»» - 4 год.

 • ПРОГРАМА

  • Кейс
  • Виконання тренінгового завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків


СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ТРЕНІНГОВОГО ЗАВДАННЯ :

 • За матеріалами кейсу порівняти еволюцію розвитку міжнародних компаній «Міттал Стіл» та «Арселор», виявити вплив крос – культурних факторів на менеджмент кожної з названих компаній, простежити вплив крос – культурних відмінностей компаній, що злились, на менеджмент об’єднаної компанії, визначити основні напрямки подальшого розвитку підрозділу «Арселор Міттал Кривий Ріг» в контексті євро інтеграційного вектору України.ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  • Вивчення та структуризація Інформації
  • Формалізація результату
  • Підготовка міні – презентації відповідно суттєвої частини завдання


ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:

  • Матеріали кейсу
  • Лекційні матеріали та інші джерела інформації
  • Міні – лекція «Презентація» (додаток 8 )


 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  • Матеріали міні презентації (інтерпретація результатів дослідження)


« ДІАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год.

 • « ДІАГНОСТИКА КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год.

 • ПРОГРАМА

  • Міні – лекція «Діагностика корпоративної культури»
  • Домашнє завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків


СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • Діагностика корпоративної культури міжнародної компанії : позиціювання корпоративної культури в системі менеджменту міжнародної компанії, виявлення і оцінка елементів корпоративної культури, визначення сильних та слабких її сторін.ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  • Проведення опитування працівників компанії за визначеними методиками 1, 2 (додаток 6, 7 )
  • Обробка матеріалів опитування
  • Формалізація результату
  • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)


ІНСТУМЕНТИ: (додатки 6,7)

 • ІНСТУМЕНТИ: (додатки 6,7)

  • Короткі описи методик 1 та 2
  • Анкета 1. 2
  • Інструкція щодо обробки анкетування
  • Зразок формалізації результату
  • Вільна форма презентації результатів дослідження


ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  • Набір заповнених анкет за визначеною методикою
  • Результати анкетування у визначеній формі
  • Вільна форма висновків (інтерпретація результатів дослідження )


« КРОС – КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год.

 • « КРОС – КУЛЬТУРНИЙ АНАЛІЗ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ МІЖНАРОДНОЇ КОМПАНІЇ» - 4 год.

 • ПРОГРАМА

  • Міні – лекція «Крос – культурні особливості корпоративної культури міжнародних компаній»
  • Домашнє завдання
  • Міні – презентація
  • Підведення підсумків


СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • Визначити крос – культурну модель корпоративної культури компанії, виявити зв'язок корпоративної культури з національною культурою материнської компанії, обґрунтувати баланс характеристик компанії з національною культурою приймаючої країни, виконати порівняльний аналіз корпоративної культури міжнародної компанії з культурою однієї з вітчизняних компаній тієї ж галузі бізнесу, запропонувати пропозиції щодо використання на українських підприємствах досвіду створення дієвої корпоративної культури.ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  • Збір та вивчення інформації
  • Структуризація інформації та формалізація результату (вільна форма)
  • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)


ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:

  • Лекційні матеріали
  • Використання інших джерел інформації
  • Вільна форма презентації результатів дослідження


 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  • Вільна форма висновків (інтерпретація результатів дослідження), максимально 5 сторінок, належно оформлених.


 • «МОДЕЛЮВАННЯ КРОС – КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ» - 4 год.ПРОГРАМА

 • ПРОГРАМА

  • Міні – лекція «Культурна різноманітність та її сучасні виміри»
  • Ділова гра «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»
   • Правила гри
   • Домашнє завдання
   • Міні - презентація
   • Моделювання крос – культурної переговорної поведінки
  • Підведення підсумків


СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • СУТЬ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ :

 • Вивчення звичаїв, традицій та практики ведення бізнесу в конкретних країнах світу ( Мексика, Естонія, США, Бангладеш, Туреччина, Франція, Росія, Японія, Великобританія ). Структура завдання: коротка характеристика країни, національні особливості встановлення контакту з зарубіжним партнером, комунікацій, невербальної поведінки в бізнесі, відношення до статусу, влади, часу і графіків, бізнес – протоколу і етикету, культури та корупції, висновок – визначення моделі крос – культурної поведінки в бізнесі, джерела інформації.ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  • Збір та вивчення інформації
  • Структуризація інформації
  • Формалізація результату згідно вимог оформлення
  • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)


ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:

  • Лекційні матеріали та інші джерела інформації
  • Міні – лекція «Презентація»


 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  • Визначена форма результатів дослідження згідно вимог


« ДІЛОВІ КРОС – КУЛЬТУРНІ ПЕРЕГОВОРИ» - 4 год.

 • « ДІЛОВІ КРОС – КУЛЬТУРНІ ПЕРЕГОВОРИ» - 4 год.

 • ПРОГРАМА

  • Лекція «Міжнародні ділові переговори»
  • Кейс « Як укладаються міжнародні угоди»
  • Підведення підсумків


СУТЬ ЗАНЯТТЯ :

 • СУТЬ ЗАНЯТТЯ :

 • Аналіз та оцінка визначеної ситуації щодо крос – культурних помилок учасників міжнародних ділових переговорівТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

 • ТЕХНОЛОГІЯ ВИКОНАННЯ:

  • Вивчення та структуризація інформації
  • Заповнення технологічної карти крос – культурних помилок
  • Підготовка міні – презентації ( інтерпретація результату)


ІНСТУМЕНТИ:

 • ІНСТУМЕНТИ:

  • Лекційні матеріали та інші джерела інформації
  • Технологічна карта крос – культурних помилок


 • ЗВІТ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ :

  • Заповнена на занятті технологічна карта крос – культурних помилок


ПРИКЛАД

 • ПРИКЛАД

 • ( Кейс адаптовано Карт П., Фокс К. Преодоление культурных различий: Практическое руководство по международному деловому общению / Пенни Карт, Крис Фокс. – Пер. с англ. И.Гаврилова. – М.:ФАИР – ПРЕСС, 2005. – 224 с.)

РОЗУМОВІ

 • РОЗУМОВІ

 • СИСТЕМНІСТЬ МИСЛЕННЯ

 • ГНУЧКІСТЬ І ДИНАМІЧНІСТЬ МИСЛЕННЯ

 • НЕСТАНДАРТНІСТЬ МИСЛЕННЯ

 • ОРГАНІЗАТОРСЬКІ

 • ОРІЄНТАЦІЯ НА КОНКРЕТНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

 • ВМІННЯ ПРАЦЮВАТИ В ПРОЕКТНОМУ РЕЖИМІ

 • ВМІННЯ КЕРУВАТИ КОМАНДОЮ

 • КОМУНІКАТИВНІ

 • ПРЕЗЕНТАЦІЙНІ НАВИКИ

 • ГНУЧКІСТЬ У СПІЛКУВАННІ

 • ЗДАТНІСТЬ ДО ВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРІВ

 • “МОДЕЛЮВАННЯ КРОС – КУЛЬТУРНОЇ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПОВЕДІНКИ”Засвоєння та систематизація звичаїв та традицій міжнародного бізнесу

 • Засвоєння та систематизація звичаїв та традицій міжнародного бізнесу

 • Визначення моделі крос – культурної поведінки на міжнародних переговорах для бізнесменів конкретної країни.

Визначити культурні цінності зарубіжного партнера

 • Визначити культурні цінності зарубіжного партнера

 • Встановити основні методи комунікацій

 • Виявити стиль переговорів

 • Обрати ефективні комунікації

 • Деталізувати бізнес – протокол, етикет та гендерну політику

 • Уточнити практику неетичної поведінки

 • Узагальнити модель крос – культурної переговорної поведінки зарубіжного партнера

 Гра Група - _____ Країна - ________ Прізвище - _________________

 •  Гра Група - _____ Країна - ________ Прізвище - _________________

www.impm.org

 • www.impm.org  Результати індивідуальних досліджень

 •   Результати індивідуальних досліджень

 • Зміст

 • Форма «Характеристика об’єктів переддипломної практики»

 • Традиційна структура портфоліо кар’єрного просування

 • Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції

 • Результати діагностики корпоративної культури міжнародної компанії

 • Результати крос – культурного аналізу корпоративної культури міжнародної компанії

 • Завдання до тренінгового заняття № 7 «Моделювання крос – культурної переговорної поведінки»Характеристика об’єктів переддипломної практики

 • Характеристика об’єктів переддипломної практики

 •  

 • Прізвище, ім’я та по батькові

 •  

 • Назва компанії (організації)_________________________________

 • юридична адреса _______________________________________________________

 • _________________________________________________________________________________________________________________________

 • телефон, факс, e-mail __________________________________________

 • _____________________________________________________________

 •  

 • Профіль діяльності компанії (організації)_____________________

 • _____________________________________________________________

 • ________________________________________________________________________________________________________________________

 •  

 • Статус компанії (організації) на зарубіжних ринках і на ринку УкраїниТРАДИЦІЙНА СТРУКТУРА ПОТРФОЛІО КАРЄРНОГО ПРОСУВАННЯ

 • ТРАДИЦІЙНА СТРУКТУРА ПОТРФОЛІО КАРЄРНОГО ПРОСУВАННЯ«Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції»

 • «Перспективне бачення професійної кар’єрної позиції»

 • Дослідження не повинно перевищувати за обсягом 5—7 сторінок і повинно включати такі обов’язкові елементи:

 •  

 • сфера бажаної діяльності і перспективна посадова позиція в компанії (організації)

 • графік кар’єрного зростання

 • матеріальне і нематеріальне заохочення

 • мотивація

 • самооцінка

 • навчання і підвищення кваліфікації

 • рівень заробітної плати

 • моральний клімат

 • можливість комбінованої зайнятості

 • перспектива зміни місця праціНабір документів (заява, особова картка, автобіографія, декларація) для формування кадрового резерву дипломатичної служби та дипломатичних посад МЗС України (за бажанням).

 • Набір документів (заява, особова картка, автобіографія, декларація) для формування кадрового резерву дипломатичної служби та дипломатичних посад МЗС України (за бажанням).

 • Інформація, щодо відповідних документів знаходиться на веб-сторінці МЗС України в рубриці «конкурс»: www.mfa.gov.ua • СТАНДАРТ МІНІ – ПРЕЗЕНТАЦІЇ ТРЕНІНГОВОГО ЗАНЯТТЯ № 2 ”МІЖНАРОДНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ” ВИПУСКНИКА ПРОГРАМИ УПРАВЛІННЯ МІЖНАРОДНИМ БІЗНЕСОММіні – презентація в групі

 • Міні – презентація в групі

 • Кожний учасник групи проводить свою міні – презентацію тривалістю 3 – 5 хвилин за визначеною формою, яка розкриває його як професіонала і як особистість. Після міні – презентації учасникам надається можливість коротко відповісти на питання інших учасників і викладача.Формат міні – презентації в групі:

 • Формат міні – презентації в групі:

  • Прізвище, ім’я, по – батькові
  • Освіта
  • Професійний і кар’єрний досвід
  • Найбільш значні кар’єрні досягнення
  • Хоббі, захоплення


Обговорення:

 • Обговорення:

  • Які сильні сторони представлених презентацій ви відмітили?
  • Що погіршувало враження від міні – презентацій? Як цьому можна запобігти?
  • Які висновки можна зробити з поданих характеристик кар’єрних досягнень?
  • Які тактичні прийоми донесення інформації допомагають створювати позитивне враження?
ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 • ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 • ЗМІСТ – пошук і систематизація матеріалу

 • ОФОРМЛЕННЯ – структурування презентації, вибір графічного матеріалу, верстка слайдів

 • СТИЛЬ ВИСТУПУ – передача аудиторії своїх думок, оцінок і емоційТЕХНОЛОГІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 • ТЕХНОЛОГІЯ ПРЕЗЕНТАЦІЇ

 • План – перед очима

 • Вступ

 • Використання допоміжних карток з ключовими елементами мовного каркасу презентації

 • Застосування слайдів

 • Використання невербальних комунікацій

 • Питання та відповіді

 • Завершення виступу

МАЙСТЕР – КЛАС ПОБУДОВИ ДІАГРАМ

 • МАЙСТЕР – КЛАС ПОБУДОВИ ДІАГРАМ

 • 1. КРАЩЕ ПРОСТІШЕ 2. КРАЩЕ ПОКАЗАТИ БІЛЬШЕ 3. КРАЩЕ ЗРОБИТИ ІНАКШЕ 4. КРАЩЕ ПРОЯВИТИ КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка