Нещасний випадок обмежена в часі подія, раптовий вплив небезпечного фактора чи середовища, що сталися під час навчально-виховного процесу, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть учасника навчально-виховного процесуДата конвертації04.01.2017
Розмір444 b.нещасний випадок - обмежена в часі подія, раптовий вплив небезпечного фактора чи середовища, що сталися під час навчально-виховного процесу, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть учасника навчально-виховного процесу;

 • нещасний випадок - обмежена в часі подія, раптовий вплив небезпечного фактора чи середовища, що сталися під час навчально-виховного процесу, внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю або настала смерть учасника навчально-виховного процесу;

 • травма - порушення анатомічної функції тканин або органів людини, спричинене зовнішньою дією або впливом зовнішнього фактора.

 • Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту», «Про охорону праці», Порядку розслідування нещасних випадків на виробництві та інших нормативно-правових актах з цих питань

ЗАТВЕРДЖУЮ

 • ЗАТВЕРДЖУЮ

 • (посада керівника навчального закладу)

 • (підпис) (ініціали, прізвище)

 • «____» ___________________ 20__ р

 • АКТ

 • про нещасний випадок № ---------------

 • що стався з учасником навчально-виховного процесу (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом навчального закладу)

 • 1. Прізвище, ім’я, по батькові потерпілого __________________________

 • 2. Стать: чоловіча, жіноча (потрібне підкреслити)

 • 3. Вік (дата народження) _________________________________________

 • 4. Повне найменування навчального закладу, де навчається, виховується потерпілий _________

 • 5. Місцезнаходження навчального закладу __________________________

 • 6. Підпорядкування (належність) навчального закладу _________ (орган управління

 • освітою, засновник (власник), якому підпорядкований навчальний заклад)

 • 7. Дата і час нещасного випадку ______________________________(число, місяць, рік, час доби)

 • 8. Місце, де стався нещасний випадок (навчальний заклад, клас, кабінет, кафедра, майстерня тощо) __

 • 9. Вихователь (учитель, викладач), у групі (класі) якого стався нещасний випадок ______прізвище, ім'я, по батькові)

 • 10. Проведення інструктажу з охорони праці з вихованцем (учнем, студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом), якщо нещасний випадок трапився під час трудового та професійного навчання, виробничої практики:

 • вступний інструктаж _________________________________________________;(число, місяць, рік)

 • первинний інструктаж _________________________________________________(число, місяць, рік)

 • 11. Проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з учнем (студентом, курсантом, слухачем, стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом), якщо нещасний випадок трапився під час навчання:

 • вступний інструктаж _________________________________________________;(число, місяць, рік)

 • первинний інструктаж _________________________________________________(число, місяць, рік)

 • (для дошкільних навчальних закладів зазначається дата проведення інструктажу з безпеки життєдіяльності з педагогічним працівником, у групі якого стався нещасний випадок).

 • 12. Обставини, за яких стався нещасний випадок ___________________ ___________________

 • 13. Вид нещасного випадку та подія, що призвела до нещасного випадку _______

 • (нанесення тiлесних ушкоджень, у тому числі нанесених iншою особою, отруєння, теплові удари, опіки, обмороження, утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та інші ушкодження, отримані внаслідок аварій, пожеж, стихійного лиха (землетруси, зсуви, повені, урагани, інші надзвичайні події), ушкодження внаслідок контакту, з представниками тваринного та рослинного світу, дорожньо-транспортна подія, падіння з висоти, нервово-психічні навантаження тощо)

 • 14. Причини нещасного випадку __________________________________ (порушення правил безпеки і охорони праці, пожежної безпеки під час проведення занять, недоліки організації робочих навчальних місць, незадовільний технічний стан будівель, споруд, території, порушення дисципліни, протиправні дії інших осіб, порушення правил дорожнього руху тощо)

 • 15. Особи, які допустили порушення правил і норм, вимог нормативно-правових актів з охорони праці (прізвище, ініціали, посада, статті, пункти нормативно-правових актів, які були порушені ними)

 • 16. Свідки нещасного випадку ___________________________________ (прізвище, ініціали, клас (група), де навчається, місце роботи, якщо свідок працює, та місце проживання)

 • 17. Заходи щодо усунення наслідків нещасного випадку (таблиця)

 • 18. Висновок комісії про наслідки нещасного випадку ________________

 • Цей акт складено о ___ год. _______числа ____________місяця ________ року

 • До акта додається _________________________у разі незгоди зі змістом або висновком акта окрема думка члена комісії)_____________________________________

 • Голова комісії ________________ ______________________________ (посада) (підпис, ініціали, прізвище)

 • Члени комісії: ____________________________________________________________________

 • (посада) (підпис, ініціали, прізвище)

 •  ___________________________________________ (найменування органу управління освітою, ___________________________________________ іншого органу (організації)) ___________________________________________ (прізвище особи, якій надсилається повідомлення, її місцезнаходження)

 • ___________________________________________ (найменування органу управління освітою, ___________________________________________ іншого органу (організації)) ___________________________________________ (прізвище особи, якій надсилається повідомлення, її місцезнаходження)

 • Повідомлення про наслідки нещасного випадку

 • _, ______________________________________________________________________________________

 • (прізвище, ім'я та по батькові потерпілого) який (яка) навчається (виховується)

 • ______________________________________________________________________________________ (найменування навчального закладу, клас, група)

 •  

 • за актом про нещасний випадок за формою Н-Н N ___ від "___________" 20____ р.

 •  

 • Наслідки нещасного випадку: потерпілий одужав, установлена інвалідність I, II, III групи, помер (потрібне підкреслити)

 • Керівник навчального закладу ______________ ______________________ (підпис)                   (ініціали, прізвище)

 •  

 • "____" _________ 20____ р.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка