Невідповідність між знаннями, отриманими в навчальних закладах, та вимогами роботодавцівДата конвертації03.06.2016
Розмір445 b.
ТипЗаконНевідповідність між знаннями, отриманими в навчальних закладах, та вимогами роботодавців

 • Невідповідність між знаннями, отриманими в навчальних закладах, та вимогами роботодавців

 • Нестача досвіду роботи та накопиченого соціального капіталу

 • Обмежені можливості організації стажування студентів на підприємствах (незацікавленість роботодавців, слабка координація між органами місцевої влади, роботодавцями та навчальними закладами з приводу налагодження співробітництва)

 • Низька ефективність системи профорієнтації

 • Інституційні проблеми розвитку молодіжного підприємництваГоловна проблема транзиту молоді - слабкість зв’язків між ринком праці та системою освіти, обумовлена:

 • Головна проблема транзиту молоді - слабкість зв’язків між ринком праці та системою освіти, обумовлена:

 • невисокою ефективністю відповідних інституцій; недостатньо послідовною політикою держави

 • повільними темпами формування інноваційного освітнього середовища

 • обмеженими можливостями забезпечення ефективного соціального залучення молоді до соціально-економічних процесів у країні; низьким рівнем соціальної захищеності молоді, зайнятої у неформальному секторі

 • Основні перешкоди для отримання підходящої роботи:

 • незадовільні навики пошуку роботи; відсутність трудового стажу та доволі часто завищені очікування випускників начальних закладів щодо умов найму та оплати праціДекларація „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” (від 15 грудня 1992 р.)

 • Декларація „Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні” (від 15 грудня 1992 р.)

 • Закон України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні (1993)

 • Стратегія розвитку державної молодіжної політики до 2020 р.

 • Державна цільова соціальна програма „Молодь України” на період від 2009 до 2015 рокурозроблення нормативно-правової бази державної молодіжної політики

 • розроблення нормативно-правової бази державної молодіжної політики

 • формування та реалізація цільових комплексних молодіжних програм

 • розробка та запровадження механізмів вирішення проблем працевлаштування молоді

  • створення соціальних служб для молоді; забезпечення діяльності громадських молодіжних об’єднань
 • створення інституційного середовища для вирішення проблем молоді на усіх рівнях влади

 • забезпечення фінансування державної молодіжної політики, а також залучення матеріальних і фінансових ресурсів підприємств та організацій, об’єднань громадян, зацікавлених у роботі з молоддю, сприяння функціонуванню спеціальних молодіжних фондівпідвищення ефективності діяльності навчальних закладів на основі координації зусиль роботодавців і навчальних закладів з метою забезпечення стажування студентської та учнівської молоді, укладання договорів про працевлаштування випускників на перше робоче місце

 • підвищення ефективності діяльності навчальних закладів на основі координації зусиль роботодавців і навчальних закладів з метою забезпечення стажування студентської та учнівської молоді, укладання договорів про працевлаштування випускників на перше робоче місце

 • спільне формування навчальних програм, програм стажування та проходження навчальної практики, залучення роботодавців до планування навчального процесу

 • покращення профорієнтації, професійного консультування та налагодження сучасної інформаційної роботи із населенням

 • удосконалення роботи Молодіжних центрів праці з метою надання допомоги та тренування навичок у працевлаштуванні молодірозробити та затвердити ключові елементи національної системи кваліфікацій;

 • розробити та затвердити ключові елементи національної системи кваліфікацій;

 • сформувати перманентні механізми стимулювання роботодавців щодо участі у розробленні професійних стандартів за всіма видами професійної діяльності;

 • запровадити постійний та незалежний моніторинг якості освіти та результатів працевлаштування молодих фахівців;

 • спростити механізм внесення змін до освітніх та навчальних програм з урахуванням поточних потреб економіки; забезпечити модернізацію механізму переходу від одного рівня освіти до іншого у рамках системи професійної підготовки кадрів;

 • удосконалити систему фінансування навчальних закладів, механізмів формування фонду оплати праці викладачів та навчально-виробничих фондів;

 • удосконалити методологію побудови середньострокового прогнозу потреби у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці для формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів.надання інформаційної підтримки молоді, що бажає відкрити власну справу за допомогою: проведення щорічних всеукраїнських конкурсів бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді; навчання молоді основам підприємництва шляхом проведення семінарів, тренінгів; надання методично-консультативної допомоги молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу;

 • надання інформаційної підтримки молоді, що бажає відкрити власну справу за допомогою: проведення щорічних всеукраїнських конкурсів бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді; навчання молоді основам підприємництва шляхом проведення семінарів, тренінгів; надання методично-консультативної допомоги молодим підприємцям щодо організації власного бізнесу;

 • стимулювання молоді до підприємництва за рахунок надання їм додаткової державної допомоги на відкриття власної справи за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття; сприяння розвитку мікрофінансування, бізнес-послуг; активізації підприємництва тощо;

 • сприяння розвитку трудового потенціалу країни за допомогою державної підтримки талановитої та обдарованої молоді, надання їм матеріальної допомоги у вигляді одноразових премій або спеціалізованих стипендій; щорічних грантів на фінансування проектів науково-інноваційних розробок; пільг при зарахуванні до вищих навчальних закладівстворювати умови для дотримання положень Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” щодо зайнятості, а також основоположних конвенцій МОП, ратифікованих Україною

 • створювати умови для дотримання положень Закону України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” щодо зайнятості, а також основоположних конвенцій МОП, ратифікованих Україною

 • сприяти подоланню стереотипів щодо ролі жінок суспільному житті та можливостях прикладання їхньої праці шляхом усунення ґендерної сегрегації у професійній освіті та зайнятості, відкриття ширших можливостей нетрадиційної зайнятості для жінок; забезпечення можливостей гнучкої організації робочого часу для молодих жінок; поширення інформації в засобах масової інформації про світову практику розв’язання ґендерних проблем;

 • створити розгалужену систему догляду за дітьми; реформувати систему соціальної допомоги на виховання дітей та інших соціальних пільг молодим жінкам; сприяти розширенню мережі дошкільних навчальних закладівнадання пільгового кредитування або часткової компенсації на придбання житла молоддю за рахунок коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;

 • надання пільгового кредитування або часткової компенсації на придбання житла молоддю за рахунок коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву;

 • пропаганда здорового способу життя, створення спеціалізованих молодіжних медичних центрів, головною метою яких є забезпечення медико-психологічної допомоги молоді з питань збереження здоров’я;

 • забезпечення можливості фізичного розвитку молоді, шляхом надання можливості безкоштовного вільного доступу до занять в спортивних дитячо-юнацьких школах та секціяхнадання можливості молоді приймати участь у політичному та соціальному житті суспільства, стимулювання до створення молодіжних громадських організацій, студентських рухів, молодіжних політичних партій, тощо;

 • надання можливості молоді приймати участь у політичному та соціальному житті суспільства, стимулювання до створення молодіжних громадських організацій, студентських рухів, молодіжних політичних партій, тощо;

 • забезпечення рівних можливостей доступу до освіти, медицини та інших соціальних та політичних засад в незалежності від місця проживання, матеріального становища, статі, здоров’я та віросповідань молодіПовільні темпи структурних реформ в економіці

 • Повільні темпи структурних реформ в економіці

 • Нераціональна структура зайнятості (збереження значної частки некваліфікованої праці)

 • Диспропорції між попитом на робочу силу та її пропозицією (професійно-кваліфікаційні)

 • Слабкість координаційних зв'язків між ринком праці та ринком освітніх послуг

 • Недостатня увага до проблем прогнозування розвитку ринку праці з боку соціальних партнерів (держави, роботодавців та найманих працівників), відсутність єдиних методичних підходів до прогнозуванняКаталог: arhiv
arhiv -> Пп – переселенці, що повернулися до місця свого постійного проживання на пост-конфліктних територіях (403 особи)
arhiv -> Timss 2011 фізика. 8 клас
arhiv -> Шаповал Шаповал Ніна Михайлівна Заступник директора
arhiv -> Навчальна: Навчальна
arhiv -> Нереалістичне зображення соціального та матеріального світу; Нереалістичне зображення соціального та матеріального світу
arhiv -> Інформації щодо міграційних процесів, методів збору статистичної інформації та адміністративних даних; проведення аналізу наявних джерел інформації щодо міграційних процесів, методів збору статистичної інформації та адміністративних даних
arhiv -> Суспільні наслідки керованих «голодоморів» в україні: підходи до структурного аналізу


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка