Ні у Загальній декларації прав людини, ні в інших міжнародних угодах немає загального визначення поняття «дискримінація»Дата конвертації01.01.2017
Розмір445 b.Ні у Загальній декларації прав людини, ні в інших міжнародних угодах немає загального визначення поняття «дискримінація»

 • Ні у Загальній декларації прав людини, ні в інших міжнародних угодах немає загального визначення поняття «дискримінація»

 • Для дефініції зазвичай використовуються соціологічні визначення.Дискримінація (лат. discriminatio 

 • Дискримінація (лат. discriminatio 

 • «розрізнення») — будь-яка відмінність, виключення, обмеження або перевага, що заперечує або зменшує рівне здійснення прав.

 • Поняття охоплює виключення або обмеження можливостей для членів певної групи відносно можливостей інших групСитуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, статі, віку, інвалідності, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі.

 • Ситуація, за якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, статі, віку, інвалідності, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними, зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі.

Стаття 24 Конституції України говорить:

 • Стаття 24 Конституції України говорить:

 • «Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками»громадсько-політична діяльність;

 • громадсько-політична діяльність;

 • державна служба та служба в органах місцевого самоврядування;

 • правосуддя;

 • трудові відносини;

 • охорона здоров’я;

 • освіта;

 • соціальний захист;

 • житлові відносини;

 • доступ до товарів і послуг;

 • інші сфери суспільних відносин.Пряма дискримінація

 • Пряма дискримінація

 • Непряма дискримінація

 • Утиск

 • Підбурювання до дискримінації - «Вказівки, інструкції або заклики до дискримінації стосовно особи та/або групи осіб за їх певними ознаками».

 • Пособництво в дискримінації - «Будь-яка свідома допомога у вчиненні дій або бездіяльності, спрямованих на виникнення дискримінації».Утиск — небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери.

 • Утиск — небажана для особи та/або групи осіб поведінка, метою або наслідком якої є приниження їх людської гідності за певними ознаками або створення стосовно такої особи чи групи осіб напруженої, ворожої, образливої або зневажливої атмосфери.модель посилення можливостей:можливість жити в родині, бути повноправним членом громади, контроль клієнта за фінансовими ресурсами для отримання необхідних послуг та вільний їх вибір є основними засадами цієї моделі;

 • модель посилення можливостей:можливість жити в родині, бути повноправним членом громади, контроль клієнта за фінансовими ресурсами для отримання необхідних послуг та вільний їх вибір є основними засадами цієї моделі;

 • соціальну модель інвалідності, що визначає інвалідність як сукупність бар’єрів у ставленні, поведінці, просторі, котрі перешкоджають повній участі людей з інвалідністю в житті суспільствасоціально-правову модель інвалідності: “Права людей з інвалідністю — права людини” — основне її твердження. Акцент значно змістився з обмежень до незалежності.

 • соціально-правову модель інвалідності: “Права людей з інвалідністю — права людини” — основне її твердження. Акцент значно змістився з обмежень до незалежності.

 • Сама інвалідність почала розглядатись як

 • один з аспектів людського різноманіття. Підґрунтям цієї моделі є також загальна концепція рівності людей.Дискримінація людини на підставі її віку, поширена як у формальних, так і в неформальних сферах життя суспільства

 • Дискримінація людини на підставі її віку, поширена як у формальних, так і в неформальних сферах життя суспільства

 • Проявляється в готовності адекватно сприймати і співпрацювати лише з людьми, які відповідають заздалегідь установленим віковим критеріямЩомісяця понад мільйон землян переступають поріг свого 60-річчя.

 • Щомісяця понад мільйон землян переступають поріг свого 60-річчя.

 • Пропорція людей віком за 60 років в усьому світі у найближчі 50 років подвоїться: вона зросте від

 • сьогоднішніх 10% до 22% у 2050р.

 • Посилюються конфлікти між представниками різних вікових групБільшість старих людей бідні;

 • Більшість старих людей бідні;

 • старі люди, як правило, слабкі і кволі; більшість старих людей погано справляється з роботою;

 • працездатність, продуктивність, мотивація, здатність сприймати новизну, творча активність у них нижча, ніж у молодих працівників;

 • у старих людей знижуються інтелектуальні здібності, погіршується пам’ять, у них нижча здатність до навчання.У негативних міжперсональних взаємодій, ініційованих представниками молодого покоління відносно осіб літнього й похилого віку;

 • У негативних міжперсональних взаємодій, ініційованих представниками молодого покоління відносно осіб літнього й похилого віку;

 • зневажливих висловлювань про старість і старих людей;

 • у байдужному відношенні медичного персоналу в лікувальних закладах.Раси́зм – вид ксенофобії (політичні теорії і практичні дії), що ґрунтуються на расовій дискримінації, на поділі людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостей зовнішнього вигляду:

 • Раси́зм – вид ксенофобії (політичні теорії і практичні дії), що ґрунтуються на расовій дискримінації, на поділі людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостей зовнішнього вигляду:

 • колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо, тобто на раси, і різному ставленні до людей та їхніх спільнот залежно від принадлежності до цих груп (рас).Расова дискримінація означає будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, засновані на ознаках раси, кольору шкіри

 • Расова дискримінація означає будь-яке розрізнення, виняток, обмеження чи перевагу, засновані на ознаках раси, кольору шкіри

 • Метою або наслідком таких дій є знищення або применшення визнання, використання чи здійснення на рівних засадах прав людини та основних свобод у політичній, економічній, соціальній, культурній чи будь-яких інших галузях суспільного життя.Важко довести і перевести в правову площину. Не існує законів які б визначали цей вид дискримінації і забороняли б її.

 • Важко довести і перевести в правову площину. Не існує законів які б визначали цей вид дискримінації і забороняли б її.

 • Існують дослідження, в яких доводять, що у суспільстві до красивих людей відносяться з повагою, а до некрасивих – негативно.Лукізм (або ще «тілесний фашизм») є судженням про людину на підставі її зовнішнього вигляду. Перевага надається тому, чия зовнішність вписується у загальнокультурні та соціальні норми.

 • Лукізм (або ще «тілесний фашизм») є судженням про людину на підставі її зовнішнього вигляду. Перевага надається тому, чия зовнішність вписується у загальнокультурні та соціальні норми.

 • Дискримінація за зовнішністю.

 • Один з найбільш небезпечних та поширених стереотипів.Всі відчувають необхідність підлаштовуватися під існуючий порядок

 • Всі відчувають необхідність підлаштовуватися під існуючий порядок

 • Жінки особливо відчувають на собі вплив лукізму. Гоління ніг, фарбування волосся, безкінечні дієти, купівля косметики, пластичні операції та наслідування модним трендамПоділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка