Нині в Україні утвердилось сприйняття інформаційно-аналітичної діяльності як невід’ємної складової науково-інформаційної роботи бібліотекДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.Нині в Україні утвердилось сприйняття інформаційно-аналітичної діяльності як невід’ємної складової науково-інформаційної роботи бібліотек.

 • Нині в Україні утвердилось сприйняття інформаційно-аналітичної діяльності як невід’ємної складової науково-інформаційної роботи бібліотек.

 • Інформаційно-аналітична продукція стала важливим засобом комунікації, своєрідним посередником між бібліотекою та читачем – споживачем інформації.зумовлена потребою вивчення сучасного стану інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек, зокрема укладання, видання та розповсюдження книгозбірнями інформаційної продукції.

 • зумовлена потребою вивчення сучасного стану інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек, зокрема укладання, видання та розповсюдження книгозбірнями інформаційної продукції.термінологічні питання розвитку поняттєвого апарату системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності управлінців в бібліотечній сфері розглядали О.В.Карпенко, О.М.Кобєлєв, О.В.Пархоменко, Г.В.Сілкова, Н.А.Сляднєва, Л.Я.Філіпова та інші;

 • термінологічні питання розвитку поняттєвого апарату системи інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності управлінців в бібліотечній сфері розглядали О.В.Карпенко, О.М.Кобєлєв, О.В.Пархоменко, Г.В.Сілкова, Н.А.Сляднєва, Л.Я.Філіпова та інші;

 • тема інформаційної продукції бібліотек знайшла своє відображення у працях С.В.Дригайло, Н.М.Кушнаренко, Г.М.Швецової-Водки, Л.Чуприни та інших;

 • Метою дослідження є

 • аналіз інформаційно-аналітичної діяльності освітянських бібліотек України. • Предмет дослідження

 • інформаційно-аналітичне періодичне галузеве видання як засіб налагодження комунікації між бібліотекою та читачем, а також як спосіб оприлюднення аналітичної інформації.з’ясувати рівень забезпечення освітньої сфери науково-аналітичною інформацією з актуальних питань у сфері освіти;

 • з’ясувати рівень забезпечення освітньої сфери науково-аналітичною інформацією з актуальних питань у сфері освіти;

 • охарактеризувати інформаційні періодичні видання за фізичною формою існування, тиражування та розповсюдження з урахуванням еволюційних змін інформаційного простору та перспектив існування ЗМІ;

 • науково обґрунтувати перспективу створення концептуальної моделі галузевого інформаційно-аналітичного періодичного видання з психолого-педагогічних питань на базі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.Закон України «Про інформацію»:

 • Закон України «Про інформацію»:

 • інформація – це будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

 • ДСТУ 2392-94 «Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення»:

 • інформаційна діяльність систематичне оброблення інформації з метою її зберігання, пошуку, використання чи пересилання, що виконуються певною особою чи установою. • інформаційна діяльність бібліотекзабезпечення доступу до інформації, що зберігається в документних фондах бібліотеки і віддалених інформаційних ресурсах, у вторинно-документальній, безпосередньо-документальній і недокументальній формах.-інформаційний бюлетень «Вісті з регіону»;

 • -інформаційний бюлетень «Вісті з регіону»;

 • -інформаційно-аналітичний журнал «Україна: події, факти, коментарі»;

 • -«Резонанс»;

 • -«Національна безпека: геополітичні, соціально-економічні та інші фактори»;

 • -інформаційно-бібліографічний бюлетень: «Україна у відгуках зарубіжної преси»;

 • -«Науково-інформаційні ресурси про президентів та інститут президентства».- інформаційно-аналітичний бюлетень «Соціологічні дослідження в бібліотеках».

 • - інформаційно-аналітичний бюлетень «Соціологічні дослідження в бібліотеках».Інформаційно-аналітичний відділ педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання

 • Інформаційно-аналітичний відділ педагогічних інновацій Інституту інформаційних технологій і засобів навчання

 • Інформаційний бюлетень (без назви)

 • Це одна-дві аналітичні статті з питань освіти: інноваційного досвіду, упровадження ІКТ, освітніх компетентностей тощо.ПОЗИТИВНЕ:

 • ПОЗИТИВНЕ:

 • наявність девізу та власної емблеми;

 • наявність постійних рубрик;

 • якісні фоторепортажі;

 • вдалі тематичні підбірки інфографіки.Інформаційний вісник «Бібліотечні вісті»

 • Інформаційний вісник «Бібліотечні вісті»

 • ПОЗИТИВНЕ:

 • оригінальність макету, зокрема кольорова інфографіка, вдале застосування шрифтів;

 • наявність емблеми бібліотеки;

 • наявність усталених рубрик;

 • інформаційні дописи бібліотекарів та відгуки студентів про університетську бібліотеку;

 • новини книгозбірні, оголошення й анонси, вітання;

 • афоризми.

інформаційний бюлетень наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Бібліокур’єр»;

 • інформаційний бюлетень наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Бібліокур’єр»;

 • інформаційний бюлетень наукової бібліотеки Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького «Книжкова скарбниця»;

 • інформаційний бюлетень бібліотеки Київського національного університету культури і мистецтв із проблем вищої школи для професорсько-викладацького складу «Освітні інновації у вищих навчальних закладах України»;

 • інформаційний бюлетень науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету (без назви);

 • інформаційний бюлетень ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського «Нові надходження до Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського».ст. 11 Закону України

 • ст. 11 Закону України

 • «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»:

 • «державній реєстрації підлягають усі друковані засоби масової інформації, що видаються на території України, незалежно від сфери розповсюдження, тиражу й способу виготовлення».останнім часом підготовка інформаційних видань та формування електронних науково-інформаційних ресурсів як різновиду інформаційно-аналітичної діяльності набуває особливої актуальності в усіх сферах наукової й практичної діяльності та займає помітне місце в наукових розробках багатьох освітянських бібліотек України.

 • останнім часом підготовка інформаційних видань та формування електронних науково-інформаційних ресурсів як різновиду інформаційно-аналітичної діяльності набуває особливої актуальності в усіх сферах наукової й практичної діяльності та займає помітне місце в наукових розробках багатьох освітянських бібліотек України.Створення галузевого інформаційно-аналітичного періодичного видання з психолого-педагогічних питань дозволить:

 • Створення галузевого інформаційно-аналітичного періодичного видання з психолого-педагогічних питань дозволить:

 • систематизовано й узагальнено оцінити стан галузі;

 • проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід;

 • дослідити тенденції та визначити перспективи розвитку галузі;

 • сприятиме впровадженню системи інформаційно-аналітичного забезпечення освітньої галузі України, яку розробляє ДНПБ України ім. В.О.Сухомлинського.

популяризація вторинної науково-аналітичної інформації;

 • популяризація вторинної науково-аналітичної інформації;

 • розширення галузевих сегментів педагогічної науки, освіти і практики реферативною інформацією та різновидами аналітичних документів;упровадження інноваційних методів роботи;

 • упровадження інноваційних методів роботи;

 • вирішення завдань забезпечення інтегрування бібліотек у світову інформаційну інфраструктуру;

 • упровадження інформаційно-комунікаційних технологій в бібліотечно-бібліографічні процеси;підвищення кваліфікації практиків освітньої галузі, удосконалення професійних компетенцій бібліотечних працівників;

 • підвищення кваліфікації практиків освітньої галузі, удосконалення професійних компетенцій бібліотечних працівників;

 • створення єдиного вікна доступу до інтегрованого галузевого інформаційного ресурсу з питань освіти.Друковані видання

 • Друковані видання

 • обмежена оперативність апробації наукових результатів та нових теоретичних розробок;

 • висока вартість;

 • низький тираж.сприятиме створенню глобальних науково-інформаційних ресурсів держави;

 • сприятиме створенню глобальних науково-інформаційних ресурсів держави;

 • забезпечить оперативне, якісне задоволення інформаційних потреб віддалених користувачів бібліотеки;

 • уможливить оперативність щодо оцінки науковою спільнотою результатів праці;

 • сприятиме забезпеченню вчених сучасними інформаційними послугами на рівні світових стандартів;

 • сприятиме підвищенню репутації та престижу наукової установи, яка випускає таке видання;

 • у разі виникнення труднощів завжди можна звернутись у режимі он-лайн до служби підтримки.1) на сьогодні поняття «інформаційно-аналітична діяльність бібліотек» знаходиться на етапі розвитку, проте продукти інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек є невід’ємною складовою сучасного потоку інформації;

 • 1) на сьогодні поняття «інформаційно-аналітична діяльність бібліотек» знаходиться на етапі розвитку, проте продукти інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек є невід’ємною складовою сучасного потоку інформації;

Каталог: 7999


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка