Нові підходи до діагностики кризового стану підприємств із корпоративними правами державиДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.


 • Нові підходи до діагностики кризового стану підприємств із корпоративними правами держави

 • (Антикризове планування за результатами фінансової діагностики підприємств)
 

 •  

a. 90,0% спостережень цільової вибірки класифіковано вірно

 • a. 90,0% спостережень цільової вибірки класифіковано вірноa. 95,0% спостережень цільової вибірки класифіковано вірно

 • a. 95,0% спостережень цільової вибірки класифіковано вірно

a. 95,0% спостережень цільової вибірки класифіковано вірно

 • a. 95,0% спостережень цільової вибірки класифіковано вірноa. 100 % спостережень цільової вибірки класифіковано вірно

 • a. 100 % спостережень цільової вибірки класифіковано вірноОстровська О.А. МкМ у формуванні концепції антикризового управління підприємств із корпоративними правами держави // Актуальні проблеми економіки, № 11. – 2014. – С. 419-429.

 • Островська О.А. МкМ у формуванні концепції антикризового управління підприємств із корпоративними правами держави // Актуальні проблеми економіки, № 11. – 2014. – С. 419-429.

 • Островська О.А., Сиволапенко Н.П. Антикризове планування за результатами фінансової діагностики підприємств // Актуальні проблеми економіки, № 1 . – 2015. – С. 185 – 193.

 • Olga Ostrovska. Financial Crisis Management for Ukrainian Enterprises with State Corporate Rights: New Theoretical Concepts and Practical Approaches // Nauka i studia, NR 1 (111), 2014, Polska, Przemysl. - p.p. 112 – 122.

 • Olga Ostrovska. Formarea paradigmelor de administrare anticriză a finanţelor corporative: abordare evoluţionistă // Analele Academiei de Studii Economice a Moldovei : Ediţia a XII-a. / Nr.1 / Acad. de Studii Econ. a Moldovei ; col. red.: Grigore Belostecinic/ - Chişinău: ASEM, 2014. - 390 р. – р.р. 208 – 212. // http://ase.md/index.php?page=anale

 •   O.A.Ostrovska, V.H.Kabanchuk. Implementation of “Western” Integrated Systems for Assessing the Economic Entities’ Financial Performance in Ukraine // Středoevropský vĕstnĺk pro vĕdu a výzkum, Central European Journal for Science and Research, NR 3 (5), 2014, Praha, ČR Czech Republic. - p.p. 23 – 29.

 • Островська О.А. Інновації у фінансовій діагностиці вітчизняних підприємств// Фінанси України, № 9 . – 2011. - С.110 - 119.

 •  Островская О.А., Соколова О.Б. Диагностические продукты с элементами инноваций в мониторинге финансовой отчетности. // Актуальні проблеми економіки, № 3 (129). - 2012. - С.289 - 296.

 • Островська О.А., Соколова О.Б. Економічна безпека та місце інноваційних діагностичних продуктів у її забезпеченні // Наукові праці НДФІ, науковий збірник, Вип. 3 (56), 2011.- С.110 – 120.

 • Островська О.А. Удосконалення фінансування підприємств у системі попередження кризи: макро- та мікроекономічний аспекти // Фінанси, облік і аудит, № 23. – 2014. – С. 95 - 111.

 • Островська О.А. Інноваційний ресурс контролінгу в антикризовому управлінні фінансами підприємств // Фінанси України, 2014.- №3. – С. 100 - 113.

 • Островська О.А. Альтернативна реорганізація в антикризовому менеджменті підприємств залізничного транспорту // Формування ринкових відносин в Україні, Зб. наук. праць, № 1 (164). – 2015. - С 100 – 105.

 •  О.А.Островська. Нові тенденції в антикризовому управлінні державними корпоративними правами // Фінанси підприємств: проблеми та перспективи: В 3 т./ За наук. ред. проф. М.Д.Білик: Монографія. – Т.3. - Антикризове управління підприємством в умовах ринку - КНУТД. – К.: ТОВ «ПанТот», 2013. – 338 с. – С.133 – 152.

 •   О.А.Островська. Інноваційна парадигма економіко-правового й методичного забезпечення антикризового фінансового менеджменту. // Інновації у фінансовій сфері: монографія [В. М. Опарін, Т. В. Паєнтко, В. М. Федосов та ін. ] ; за заг. ред. В. М. Опаріна. - К.: КНЕУ, 2013. – 444 с. – С. 261-287.

 • О.А.Островська, О.О.Терещенко. О.Б.Соколова. Управління фінансовою санацією підприємств у схемах і таблицях : навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2014.- 217 с.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка