Нові професійні орієнтири у роботі учителя: Нові професійні орієнтири у роботі учителяДата конвертації11.06.2016
Розмір445 b.Нові професійні орієнтири у роботі учителя:

 • Нові професійні орієнтири у роботі учителя:

 • не педагог фахівець з предметної галузі, а

 • педагог - професіонал

 • На відміну від фахівця в предметній області

 • професіонал повинен вміти працювати з процесами

 • утворення і розвитку особистості.

 • Педагог-професіонал – це організатор навчальної роботи з розв'язання творчих завдань, проявлення ініціативи, самостійності.сукупність взаємопов'язаних аспектів,

 • сукупність взаємопов'язаних аспектів,

 • що відображають особистісні, функціональні, предметні, технологічні та соціальні особливості професії педагога.Під особистісним аспектом розуміють професіоналізм особистості (якості, необхідні для професії ).

 • Під особистісним аспектом розуміють професіоналізм особистості (якості, необхідні для професії ).

 • Під функціональним - професіоналізм діяльності (складність професійних функцій , їх суспільну значущість).

 • Під предметним п р о ф е с і й н у к о м п е т е н т н і с т ь (ступінь освоєння предмета своєї діяльності).

 • Під технологічним - професійну майстерність (оволодіння технологією).

 • Під соціальним - результат професійної діяльності, соціальний статус працівника (стратифікаційна категорія). • Компетентність здатність людини бути ефективним у межах певного виду професійної діяльності

 • Компетенціяякість особистості, що визначає і впливає на її здатність бути ефективним у певному виді професійної діяльностіПрофесійну компетентність

 • Професійну компетентність

 • у загальному розумінні розглядають як сукупність

 • теоретичних, методологічних, нормативних

 • положень,

 • спеціальних наукових знань,

 • організаційних і технологічних умінь,

 • відповідних моральних і психологічних якостей, які об'єктивно необхідні особистості для виконання посадових функціональних обов'язків. 

 •  

У більш конкретизованих тлумаченнях

 • У більш конкретизованих тлумаченнях

 • професійний розвиток вчителя визначається як:

 • зростання його професійних досягнень в результаті накопичення практичного досвіду і систематичного перегляду власного викладання (А. Глеттхорн )Професійний розвиток:

 • Професійний розвиток:

 • систематичний перегляд учителем змісту і процесу, а також контекстів його педагогічної діяльності

 • (Т. Гансер, Г. Філдінг);

 • моральні цілі у викладанні, політична обізнаність, гострота і досвідченість вчителів, відданість і відповідальність за свою працю (А. Харгрівс )

 • це – процес, у ході якого вчитель самостійно або разом із своїми колегами переглядає, оновлює, розширює свої зобов’язання щодо моральної мети викладання, а також критично розвиває знання, вміння, професійне мислення, планування і практику роботи з дітьми, молоддю й колегами на кожному етапі свого професійного життя (С. Дей).професійний розвиток учителів базується на тому, що вони виступають суб’єктами активного навчання;

 • професійний розвиток учителів базується на тому, що вони виступають суб’єктами активного навчання;

 • професійний розвиток є пролонгованим процесом, тому що вчитель постійно навчається;

 • професійний розвиток – це процес, який проходить у рамках певного світоглядного і культурного контексту.Практика показує, що найбільш ефективною формою професійного розвитку педагога є

 • Практика показує, що найбільш ефективною формою професійного розвитку педагога є

 • його щоденна діяльність у школі.

 • Найбільші можливості для професійного розвитку вчителів надає їх

 • навчання на робочому місці

 • (“on-the job learning” activities), зокрема:

 • навчання в групах,

 • активне дослідження,

 • портфоліо,

 • професійна співпраця творчих об’єднань,

 • співпраця між учителями, адміністрацією, батьками,

 • рефлексія.ЇЇ основні характеристики:

 • ЇЇ основні характеристики:

 • Неперервність професійної педагогічної освіти:

 • орієнтація на постійний особистісний розвиток;

 • збагачення творчого потенціалу педагогів;

 • єдність періодів навчальної і трудової зайнятості;

 • формування позитивної мотивації до педагогічної діяльності, розуміння її соціальної значущості;

 • формування сукупності знань і умінь, що складають “технологічну основу” компетентної дії.2. Проектний і командний підходи до підвищення кваліфікації на рівні ЗНЗ:

 • 2. Проектний і командний підходи до підвищення кваліфікації на рівні ЗНЗ:

 • підвищення кваліфікації педагогів на основі модерації (роботу щодо підвищення кваліфікації проводять педагоги, які мають хорошу теоретичну підготовку, практичний досвід, результати власної діяльності й які здатні навчати своїх колег);

 • підвищення кваліфікації в межах певного методичного проекту (організація роботи в певному напрямі за результатами діагностування рівня професійної компетентності педагога і визначення кола проблем, з якими стикається учитель у практичній діяльності).3. Врахування в організації внутрішньої системи підвищення кваліфікації:

 • 3. Врахування в організації внутрішньої системи підвищення кваліфікації:

 • соціального замовлення на підготовку педагога в системі внутрішньошкільного підвищення кваліфікації (запрошення спеціалістів, що реалізують таку підготовку, програмно-методичне забезпечення підготовки вчителів, нормативно-правове забезпечення : локальні акти школи, матеріально-технічне забезпечення, психологічне супроводження, управління процесом підвищення кваліфікації педагогів, мотивація на саморозвиток педагога);

 • потреб школи: погляд у майбутнє (“завтрашній день школи”) – ті освітні послуги,що будуть затребувані в завтрашньому дні; соціальні та ціннісні орієнтири в навчанні школярів; досягнення нового рівня організаційної культури тощо.Серед форм і методів навчання на робочому місці найбільш поширеними є:

 • Серед форм і методів навчання на робочому місці найбільш поширеними є:

 • обговорення;

 • наставництво і учнівство (технологія коучингу);

 • тренінг;

 • делегування;

 • інструктаж;

 • навчання в рамках методичного проекту;

 • індивідуальна система консультування та ін.

 • Характерною рисою таких форм і методів навчання є те, що вони спрямовані на взаємодію у звичайній робочій ситуації.Систему внутрішньошкільного моніторингу педагогів і учнів за допомогою тестування, анкетування, опитування, спостереження, есе тощо.

 • Систему внутрішньошкільного моніторингу педагогів і учнів за допомогою тестування, анкетування, опитування, спостереження, есе тощо.

 • Запровадження ефективного педагогічного досвіду з подальшим педагогічним аналізом та рефлексією.

 • Участь у загальношкільних дискусіях з розгляду загальнозначущих педагогічних проблем.

 • Розробку планів власної інноваційної діяльності.Д я к у ю

 • Д я к у ю

 • з а у в а г у!

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка