Облік допоміжних виробництвДата конвертації02.06.2016
Розмір445 b.
ТипМетодичні рекомендації


Облік допоміжних виробництв


Облік допоміжних виробництв

 • Допоміжні виробництва виконують роботи і надають послуги рослинництву, тваринництву, промисловим виробництвам, обслуговуючим господарствам, будівництву та іншим підприємствам і особам.Облік допоміжних виробництв

 • Які виробництва відносяться до допоміжних?Облік допоміжних виробництв

 • 1. Організація обліку допоміжних виробництв

 • 2. Облік ремонтних виробництв

 • 3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • 4. Облік гужового транспорту.

 • 5. Облік інших видів допоміжних виробництв

 • 5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторного парку.Облік допоміжних виробництв

 • Навчальна мета

 • Набуття теоретичних знань та практичних навичок обліку витрат та виконаних робіт допоміжними виробництвами, визначенню фактичної собівартості робіт та послуг допоміжних виробництвОблік допоміжних виробництв

 • Нормативні джерела

 • ПСБО № 16 “Витрати”

 • Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств, затверджених Наказом Мінагрополітики України від 18.05.2001 р. № 132.Облік допоміжних виробництв

 • Література

 • М.Ф. Огійчук ст. 679-702, 739-741

 • НМК студента1. Організація обліку допоміжних виробництв

 • Облік витрат і виконаних робіт допоміжних виробництв забезпечує контроль:

 • за виконанням госпрозрахункових завдань за кожним допоміжним виробництвом;

 • за правильним і економічно обґрунтованим відображенням величини витрат за їх статтями та елементами;1. Організація обліку допоміжних виробництв

 • - за точним списанням виконаних робіт і послуг за об'єктами споживачів;

 • - за своєчасним і точним поданням необхідних даних для обчислення фактичної собівартості одиниці робіт і послуг кожного допоміжного виробництва;

 • - за правильним списанням калькуляційних різниць між плановою і фактичною собівартістю робіт і послуг.1. Організація обліку допоміжних виробництв

 • Облік витрат, виконаних робіт ї послуг ведуть на субрахунку

 • 234 “Допоміжні виробництва".

 • За дебетом - відображуються прямі матеріальні витрати, трудові та інші прямі витрати, а також виробничі накладні витрати та витрати від браку;

 • за кредитом - надходження продукції, виконані роботи та послуги1. Організація обліку допоміжних виробництв

 • До рахунка 234 відкриваються субрахунки другого порядку відповідно до розробленого та затвердженого керівником підприємства Робочого плану рахунків.1. Організація обліку допоміжних виробництв

 • 2341 "Ремонтні виробництва",

 • 2342 "Автомобільний транспорт",

 • 2343 "Енергетичні виробництва (господарства)",

 • 2344 "Водопостачання",

 • 2345 "Гужовий транспорт".1. Організація обліку допоміжних виробництв

 • Аналітичний облік ведеться у

 • Звіті N 5.6 с.-г. про витрати та вихід продукції (робіт, послуг) інших виробництв1. Організація обліку допоміжних виробництв

 • Звіти складаються за місяць і наростаючим підсумком з початку року в розрізі об'єктів аналітичного обліку по відповідним статтям витрат.

 • Показники Звітів 5.6 с.-г. за кредитом аналітичних рахунків виробництв переносяться у Зведену відомість N 5.10 с.-г. до Журналу-ордеру N 5 В с.-г.1. Організація обліку допоміжних виробництв

 • Синтетичний облік ведеться

 • у ж-о № 5.В с.г

 • та в Головній книзі2. Облік ремонтних виробництв

 • На субрахунку 234.1 обліковують витрати ремонтно-механічних майстерень

 • на ремонт виробничого обладнання, машин, транспортних засобів, модернізацію, устаткування, техобслуговування,

 • виготовлення запчастин, інструментів та інших виробів.2. Облік ремонтних виробництв

 • Приймання об'єкта на ремонт:

 • - техніка, що надійшли для ремонту, ретельно оглядаються у присутності інженера-механіка і завідувача майстерні, за необхідності розбираються окремі вузли й агрегати.2. Облік ремонтних виробництв

 • визначають складність ремонту, обсяг робіт і потреба в запчастинах.

 • за результатами огляду складають Відомість дефектів на ремонт машин (ф. №ВЗСГ-6) у двох примірниках2. Облік ремонтних виробництв

 • Витрати на ремонт тракторів, машин і устаткування обліковують

 • у Журналі обліку витрат у ремонтній майстерні (ф. №ЖН-3)

2. Облік ремонтних виробництв

 • у Журналі обліку витрат у ремонтній майстерні (ф. №ЖН-3)

 • прямі витрати відображаються по кожному об'єкту (аналітичному рахунку) на окремих сторінках

 • цехові витрати обліковуються на одному аналітичному рахунку2. Облік ремонтних виробництв

 • У кінці місяця цехові витрати розподіляються на об'єкти пропорційно сумі прямих витрат.

 • Фактична вартість ремонту =

 • прямі витрати + розподілені цехові витрати

3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • На субрахунку 234.2 обліковують витрати і виконані роботи вантажним автотранспортом

 • Основним первинним документом обліку роботи вантажного автотранспорту є Подорожній лист вантажного автомобіля.3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • За даними подорожніх листів визначають:

 • - кількість годин роботи водіїв у наряді:

 • - суму нарахованої заробітної плати,

 • - витрати нафтопродуктів

 • - обсяг виконаних робіт

 • вантажним транспортом - у тонно-кілометрах,

 • пасажирським транспортом і спеціальними автомобілями нетранспортного призначення — у машино-днях3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • У бухгалтерії складають за кожним автомобілем і водієм

 • Накопичувальну відомість обліку роботи вантажного автотранспорту (ф. №ЖН-6).3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • На дебет субрахунку 2342 - записують витрати на утримання і експлуатацію автомобільного транспорту,

 • на кредит - списання витрат за споживачами послуг пропорційно до обсягу робіт у тонно-кілометрах за фактичною собівартістю.3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • Витрати на перевезення людей і за роботами спеціальних автомобілів відносять на відповідні об'єкти пропорційно до кількості машино-днів.3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • Облік витрат на утримання і експлуатацію автомобільного транспорту ведуть за такими статтями:

 • паливо;

 • малоцінні і швидкозношувані предмети;

 • витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи;

 • амортизація;

 • інші операційні витрати.3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • По автомобільному вантажному транспорту обчислюють собівартість:

 • 10 т-км вантажоперевезень

 • та 1 машино-дня роботи спеціальних автомобілів і автомобілів на перевезенні людей.3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • 2. Визначаємо витрати на спеціальні автомобілі і автомобілі з перевезення людей =

 • фактичну собівартість 1 машино-дня Х кількість машино-днів, виконаних спеціальним автотранспортом та на перевезенні людей.3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • 3. Визначаємо фактичну собівартість одного т/км

 • сума витрат по автотранспорту - витрати на спеціальні автомобілі і автомобілі з перевезення людейПриклад:

 • Приклад:

 • Витрати на утримання вантажного автотранспорту 600000 грн.

 • Виконано послуг:3. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • 1. Визначаємо фактичну собівартість одного машино-дня

 • 6000003. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • 2. Визначаємо витрати на спеціальні автомобілі і автомобілі з перевезення людей =

 • 50 х 350 = 175003. Облік витрат і виконаних робіт вантажним автотранспортом

 • 3. Визначаємо фактичну собівартість одного т/км4. Визначаємо фактичну вартість послуг автотранспорту

 • 4. Визначаємо фактичну вартість послуг автотранспорту

4. Облік гужового транспорту

 • На субрахунку 234.5 обліковують витрати і виконані роботи за видами робочої худоби (дорослі коні, воли),4. Облік гужового транспорту

 • На дебет субрахунку 2345 - записують витрати на утримання і експлуатацію гужового транспорту,

 • на кредит - вартість приплоду від робочих коней, вартість гною від робочих коней та вартість виконаних робіт робочими кіньми.4. Облік гужового транспорту

 • Облік витрат на утримання і експлуатацію гужового транспорту ведуть за такими статтями:

 • засоби захисту тварин;

 • корми;

 • будівельні матеріали;;

 • малоцінні і швидкозношувані предмети;

 • витрати на оплату праці; відрахування на соціальні заходи;

 • амортизація;

 • інші операційні витрати.4. Облік гужового транспорту

 • Приплід від робочих коней належить до додаткових біологічних активів, які при первісному визнанні оцінюються за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу.4. Облік гужового транспорту

 • Гній від робочих коней належить до сільськогосподарської продукції, яка оцінюється за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу4. Облік гужового транспорту

 • Послуги гужового транспорту розподіляють щомісяця за споживачами, враховуючи собівартість робочого дня.4. Облік гужового транспорту

 • 1. Визначаємо фактичну собівартість одного кормодня

 • сума витрат на утримання гужового транспорту4. Облік гужового транспорту

 • 2. Визначаємо фактичну собівартість однієї голови приплоду = фактична собівартість 1 кормодня х 60

 • 3. Визначаємо собівартість всього приплоду = фактичну собівартість 1 голови приплоду х на кількість голів приплоду4. Облік гужового транспорту

 • 4. Визначаємо витрати на робочі дні =

 • від загальної суми витрат на утримання гужового транспорту – вартість приплоду – вартість побічної продукції4. Облік гужового транспорту4. Облік гужового транспорту

 • Приклад:

 • По гужовому транспорту в кількості 30 голів витрати на утримання склали: 46430 грн.

 • Одержано 10 голів приплоду,

 • побічної продукції на суму 3040 грн.

 • і виконано робіт в робочих днях 6410. Визначити фактичну собівартість приплоду і послуг гужового транспорту.4. Облік гужового транспорту

 • 1. Обчислюємо кількість кормо - днів:

 • 30 гол. х 365 дн. = 10950;

 • 2. Знаходимо собівартість 1 кормо-дня:

 • 46430 грн. : 10950 = 4,24 грн.

 • 3. Знаходимо собівартість 1 гол. приплоду:

 • 4,24 грн. х 60 = 254,40 грн.4. Облік гужового транспорту

 • 4. Вартість всього приплоду:

 • 254,40 грн. х 10 гол. = 2544 грн.

 • 5. Собівартість 1 робочого дня:

 • (46430 грн. - 2544 грн. - 3040 грн.) : 6410 = 21944 : 6410 = 6,37 грн.5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • Обліковий лист тракториста-машиніста призначений:

 • для нарахування оплати праці трактористам;

 • для обліку витрат палива на роботу машинно-тракторного парку;

 • для обліку виконаної роботи у фізичних показниках та еталонних гектарах5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • Для переведення окремих робіт в еталонний обсяг виконаних робіт застосовують таку методику.

 • 1. Розрахунок обсягу тракторних робіт в умовні еталонні гектари відбувається множенням кількості виконаних змінних норм виробітку трактора певної марки на його змінний еталонний виробіток.5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • 2. Еталонний змінний виробіток трактора визначається множенням коефіцієнта перерахунку його в умовні еталонні трактори на кількість виконаних нормозмін.5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • Приклад .

 • Трактор МТЗ-80 з сівалкою СЗ-3,6 використовувався при сівбі зернових культур.

 • Норма виробітку при 7-годинному робочому дні - 16,9 га,

 • фактично виконано за зміну - 18,6 га.5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • Визначаємо:

 • 1. кількість виконаних нормозмін

 • 18,6 га : 16,9 га = 1,1 нормозмін;

 • 2. еталонний змінний виробіток на трактор МТЗ-80

 • 0,7 ум. ет. га х 7 год. = 4,9 ум. ет. га;

 • 3. кількість виконаних умовних еталонних гектарів

 • 1,1 х 4,9 ум. ет. га = 5,39 ум. ет. га.5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • У бухгалтерії підприємства для обліку витрат, пов'язаних з утриманням і експлуатацією

 • тракторів,

 • комбайнів,

 • інших самохідних, причіпних, начіпних сільськогосподарських машин і знарядь для обробітку ґрунту, вирощування та збирання врожаю, використовують субрахунки5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • 2351 "Утримання і експлуатація машинно-тракторного парку",

 • 2352 "Утримання і експлуатація комбайнів та інших самохідних машин".5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • На субрахунку 2351 обліковують витрати на утримання і експлуатацію тракторів на всіх видах робіт,

 • тракторних причепів,

 • сільськогосподарських машин і знарядь, використовуваних на обробіток грунту, сівбу, догляду за посівами і збирання врожаю,

 • а також машинних дворів, гаражів, навісів, майданчиків для зберігання техніки та інших основних засобів машинно-тракторного парку.5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • В межах цього субрахунка ведуть один аналітичний рахунок, на якому обліковують витрати на експлуатацію тракторів

 • на сільськогосподарських і

 • транспортних роботах.5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • Облік ведуть за такими статтями:

 • матеріальні витрати (паливо, будівельні матеріали, запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети);

 • витрати на оплату праці;

 • відрахування на соціальні заходи;

 • амортизація;

 • інші витрати.5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • В кінці звітного періоду витрати, крім витрат на паливо та оплату праці, розподіляються пропорційно до виконаних робіт в умовних еталонних гектарах

 • на с.-г.роботи в рослинництві

 • на транспортні роботи5. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • Приклад:

 • Витрати на утримання машинно тракторного парку становили 180000 грн. ( з них нерозподілені 60000 грн.)

 • Виконано робіт в умовних еталонних га 13365, з них:

 • в рослинництві -2887 га

 • на транспортних роботах - 104785. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • 1. Визначаємо і списуємо витрати на с.-г. роботах в рослинництві:

 • 60000 : 13365 =4,49

 • 4,49 х 2887 = 12963

 • Д-т К-т Сума

 • 231 2351 129635. Облік витрат, виконаних робіт машинно-тракторним парком

 • 2. Визначаємо і списуємо витрати на транспортних роботах :

 • 180000 -12963 = 167037

 • Д-т К-т Сума

 • рахунки витрат 2351 167037

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка