Обсяг пенсійних активів Рівня ІІ у перший рік – 3,3 млрд грн., на шостому – більше 73 млрд грн.Дата конвертації01.06.2016
Розмір707 b.Рівень І – солідарна система, де виплата пенсій пенсіонерам здійснюється за рахунок страхових внесків працюючих осіб. Пенсійний внесок роботодавця – 33,2%, працівника 2% (крім окремих категорій)

 • Рівень І – солідарна система, де виплата пенсій пенсіонерам здійснюється за рахунок страхових внесків працюючих осіб. Пенсійний внесок роботодавця – 33,2%, працівника 2% (крім окремих категорій)

 • Рівень ІІ – акумулювання обов’язкових пенсійних внесків в Накопичувальному пенсійному фонді, інвестування пенсійних активів приватними компаніями

 • Рівень ІІІ – добровільна сплата пенсійних внесків до недержавних пенсійних фондів роботодавцями та/або працівниками. Інвестування пенсійних активів приватними компаніями

Рівень ІІ буде запроваджено з року, в якому не буде дефіциту коштів у Пенсійному фонді України. Можлива дата: 2014 рік

 • Рівень ІІ буде запроваджено з року, в якому не буде дефіциту коштів у Пенсійному фонді України. Можлива дата: 2014 рік

 • Учасники – особи не старші 35 років (5,1 млн.осіб у перший рік), розмір пенсійного внеску у першому році – 2% з підвищенням у кожному наступному році на 1% до 7% заробітної плати осіб

 • Обсяг пенсійних активів Рівня ІІ у перший рік – 3,3 млрд. грн., на шостому – більше 73 млрд. грн. (консервативний варіант)

 • Перші 2 роки кошти будуть акумульовані в централізованому Накопичувальному пенсійному фонді під адмініструванням Пенсійного фонду України, інвестування активів – приватні компанії

 • Через 2 роки учасники матимуть право акумулювати внески Рівня ІІ в недержавних пенсійних фондах (за бажанням)

Подання до ВРУ законопроекту про дату початку сплати страхових внесків до Накопичувального фонду – до листопада 2012 р. (Нацплан на 2012 р.)

 • Подання до ВРУ законопроекту про дату початку сплати страхових внесків до Накопичувального фонду – до листопада 2012 р. (Нацплан на 2012 р.)

 • Прийняття законопроекту у першому читанні – грудень 2012 р.

 • Робота робочої групи у Комітеті з питань фінансів і банківської діяльності ВРУ по підготовці законопроекту до другого читання (грудень 2012 – січень 2013 р.)

 • Прийняття у ВРУ законопроекту про дату початку сплати страхових внесків до Накопичувального фонду у другому читанні та у цілому. Внесення змін до Державного бюджету України на 2013 рік щодо фінансування Ради Накопичувального фонду до початку сплати страхових внесків до Накопичувального фонду (січень–лютий 2013р.)

 • Створення Координаційного Комітету з метою контролю за виконанням заходів щодо запровадження Рівня ІІ (лютий 2013 року).Створення Накопичувального фонду – лютий 2013 року

 • Створення Накопичувального фонду – лютий 2013 року

 • Призначення Ради Накопичувального фонду (7 членів Ради – призначає Президент, 7 – Верховна Рада України) – лютий – березень 2013 року

 • Перше засідання Ради Накопичувального фонду – березень 2013 року

 • Затвердження Радою умов проведення конкурсу по вибору радника з інвестиційних питань – березень 2013 року

 • Навчання членів Ради Накопичувального фонду – березень – квітень 2013 року

 • Оголошення конкурсу по вибору інвестиційного радника Накопичувального фонду: березень – квітень 2013 року

 • Вибір інвестиційного радника – травень 2013 року (за скороченою процедурою, у разі внесення змін до закону щодо порядку проведення конкурсу). Укладання договору з обраним радником з інвестиційних питаньРозробка інвестиційної декларації Накопичувального фонду – травень – червень 2013 року

 • Розробка інвестиційної декларації Накопичувального фонду – травень – червень 2013 року

 • Затвердження умов проведення конкурсу зберігача, компаній з управління активами – червень 2013 року

 • Оголошення конкурсу по вибору зберігача, компаній з управління активами: червень – липень 2013 року

 • Вибір зберігача, компаній з управління активами – серпень – вересень 2013 року (за скороченою процедурою, у разі внесення змін до закону). Укладання договорів з обраними за конкурсом зберігачем, компаніями з управління активами

 • Співпраця ПФУ з надавачами послуг щодо забезпечення сумісності програмного забезпечення: вересень – грудень 2013 рокуПенсійний фонд України паралельно має виконати роботу по удосконаленню програмного забезпечення, яке включатиме обслуговування другого рівня:

 • Пенсійний фонд України паралельно має виконати роботу по удосконаленню програмного забезпечення, яке включатиме обслуговування другого рівня:

 • розробка на підставі положень закону технічних умов щодо внесення змін до програмного забезпечення: січень – лютий 2013 року

 • удосконалення програмного забезпечення: лютий – квітень 2013 року

 • тестування програмного забезпечення: травень – червень 2013 року

 • виправлення помилок в програмному забезпеченні – липень 2013 року

 • повна готовність програмного забезпечення: серпень-вересень 2013 року

 • перевірка сумісності програмного забезпечення ПФУ та надавачів послуг (зберігача, компаній з управління активами), приведення у відповідність: вересень – жовтень 2013 рокуПоглиблене навчання персоналу ПФУ щодо функціонування другого рівня: вересень – листопад 2013 року

 • Поглиблене навчання персоналу ПФУ щодо функціонування другого рівня: вересень – листопад 2013 року

 • Навчання персоналу зберігача, компаній з управління активами, обраних за конкурсом – жовтень 2013 року

 • Навчання персоналу Нацкомфінпослуг, Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку щодо регулювання та нагляду на другому рівні: жовтень – листопад 2013 року

 • Навчання роботодавців щодо роботи з програмним забезпеченням: листопад – грудень 2013 року

 • 1 січня 2014 року – дата початку сплати страхових внесків до Накопичувального фонду

 • Лютий 2014 року – отримання перших страхових внесків Накопичувальним фондом, спрямування їх на інвестуванняПочаток широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи для населення щодо функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення (другий і третій рівні): липень 2013 року

 • Початок широкої інформаційно-роз’яснювальної роботи для населення щодо функціонування системи накопичувального пенсійного забезпечення (другий і третій рівні): липень 2013 року • Розмір адміністративних видатків:

 • у 2010 році – 5,5 %

 • за ІІІ квартали 2011 року – 6,1 %Максимальний розмір адміністративних видатків для НПФ, які будуть працювати на ІІ рівні:

 • Максимальний розмір адміністративних видатків для НПФ, які будуть працювати на ІІ рівні:

 • 3,5 % середньоарифметичного значення чистої вартості пенсійних активів накопичувальної системи пенсійного страхування

Недержавні пенсійні фонди створюють страховий резерв, нормативний розмір якого та порядок формування визначається уповноваженим федеральним органом

 • Недержавні пенсійні фонди створюють страховий резерв, нормативний розмір якого та порядок формування визначається уповноваженим федеральним органом

 • Розміщення страхового резерву здійснюється за правилами розміщення пенсійних активів фонду

 • Фонди також мають право створювати об’єднані гарантійні фонди

 • Фонди також можуть приймати участь в товариствах взаємного страхування та укладати договори страхування, які забезпечують додаткові гарантії виконання зобов’язань фонду перед учасниками

 • Фонди, що працюють з коштами ІІ рівня, мають мати сукупний внесок засновників, сплачений у фонд грошима, в сумі 100 млн. рублівЗдійснювати інвестування виключно в інтересах застрахованих осіб

 • Здійснювати інвестування виключно в інтересах застрахованих осіб

 • Нести відповідальність за збереження активів, переданих в управління

 • Підтримувати достатність власного капіталу

 • Здійснювати інвестування пенсійних активів розумно, добросовісно, виходячи з необхідності забезпечення принципів надійності, ліквідності, дохідності, диверсифікації

 • Щоденно розраховувати вартість чистих активів

 • Продавати цінні папери, що знаходяться в управлінні, як правило, за ціною, не нижчою за ринкову, купувати цінні папери, як правило, за ціною, що є не нижчою за ринкову. Під ринковою вартістю приймається ціна, визначена відповідно до правил торгівлі певним фондовим інструментомНеухильно виконувати кодекс професійної етики

 • Неухильно виконувати кодекс професійної етики

 • У разі порушення вимог щодо максимального обмеження класу активів в структурі інвестиційного портфеля фонду внаслідок умисних дій компанії, КУА зобов’язана виправити порушення протягом 30 днів з дати виявлення такого порушення та відшкодувати фонду збитки, що є наслідком відхилення від встановленої структури активів, а також збитки від угод, укладених з метою коригування структури активів

 • Сумарний розмір винагороди КУА не може перевищувати 1 % середньої вартості чистих активів, розрахованої за рік.

 • Оплата послуг депозитарію не може перевищувати 0,1% середньої вартості чистих активів, розрахованої за рікДержава гарантує учасникам накопичувальної пенсійної системи збереження пенсійних внесків у розмірі фактично сплачених обов’язкових внесків з урахуванням рівня інфляції на момент права на отримання пенсійних виплат (стаття 6 Закону Республіки Казахстан “Про пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан” від 20.06.1997 р. №136-1)

 • Держава гарантує учасникам накопичувальної пенсійної системи збереження пенсійних внесків у розмірі фактично сплачених обов’язкових внесків з урахуванням рівня інфляції на момент права на отримання пенсійних виплат (стаття 6 Закону Республіки Казахстан “Про пенсійне забезпечення в Республіці Казахстан” від 20.06.1997 р. №136-1)

 • Кожна компанія з управління активами або накопичувальний пенсійний фонд, що самостійно здійснює інвестування пенсійних активів, зобов’язані забезпечити отримання інвестиційного доходу не нижче мінімального значення дохідності

 • Якщо показник номінальної дохідності пенсійних активів, розрахований на кінець календарного року, є меншим за мінімальне значення дохідності, то фонд має покрити різницю між показником номінальної дохідності і мінімальним значенням дохідності за рахунок власного капіталу та пред’являє вимогу до компанії з управління активами, в управлінні якої знаходились пенсійні активи фонду, щодо відшкодування різниці між показником номінальної дохідності і мінімальним значенням дохідності (ст.31 Закону №136-1)

Каталог: files -> articles -> 1635
articles -> До основних критеріїв визначення розвиненості національної пенсійної системи належать
articles -> Приєднання до Європейського Енергетичного Співтовариства – головний фактор прискорення реформування енергетичних ринків України
articles -> Інформації про результати діяльності ісі та куа (IV) Вимоги до розкриття інформації
articles -> Виявлення (ідентифікація) ризиків
articles -> Розробка ідеології і законодавчої бази роботи ринку створення відповідних інститутів фінансових ринків, належної для їх роботи інфраструктури
articles -> Бізнес-план експертно-консалтинговий
articles -> Передумови впровадження едо в світі та в україні


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка