Об'єкт дослідження: культура. Об'єкт дослідження: культураДата конвертації16.06.2016
Розмір445 b.

Об'єкт дослідження: культура.

 • Об'єкт дослідження: культура.

 • Предмет дослідження: культурні традиції та шляхи оптимізації розвитку культурних традиційДослідження виконано на засадах, пов’язаних із загальнонауковими принципами пізнання: науковості, об’єктивності, історизму, комплексності.

 • Дослідження виконано на засадах, пов’язаних із загальнонауковими принципами пізнання: науковості, об’єктивності, історизму, комплексності.

 • Для реалізації завдань дослідження використано логічний метод, метод аналізу, аналогії, порівняльний, діалектичний метод. Під час формування висновків використано метод синтезу, узагальнення, систематизації.Вперше:

 • Вперше:

 • визначено культурні традиції як фактор консолідації української нації;

 • змодельовано шляхи удосконалення і поширення культурних традицій.

 • Дістало подальшого розвитку:

 • системне дослідження наукових підходів до осмислення культурних традицій як фактору консолідації української нації;

 • обґрунтування сучасних тенденцій формування культурних традицій;

 • дослідження досвіду формування культурних традицій українського народу, Запорізької області, Гуляйпільщини.

 • Удосконалено:

 • знання про сутність, структуру, види, функції та особливості культурних традицій, етапи розвитку та їх роль у консолідації української нації.Нація - спільність людей, що утворилась історично та має спільну територію, економіку, мову, культуру, спільне бачення майбутнього.

 • Нація - спільність людей, що утворилась історично та має спільну територію, економіку, мову, культуру, спільне бачення майбутнього.

 • У кожній сфері нашого життя утворюються традиції. У культурі також існують, утворюються традиції.

 • Українська нація формувалася на основі засвоєння української культури та культурних традицій.

 • Українська нація сформувалася в XIII-XIV столітті на основі української народності.Скіфська культура є частиною обширної історико-культурної спільності, що охоплює величезну територію від Дунаю до Монголії. Вивчення скіфського миру залишається онією з проблем археологів.

 • Скіфська культура є частиною обширної історико-культурної спільності, що охоплює величезну територію від Дунаю до Монголії. Вивчення скіфського миру залишається онією з проблем археологів.

 • Скіфська культура, як побутова, так і декоративна, таїть в собі безліч загадок. Трудність у вивченні побуту скіфів полягає також у тому, що немає яких-небудь масштабних пам'ятників, окрім курганів, які, у свою чергу, не повністю відповідають на питання дослідників. Так чи інакше, ми в праві зробити висновок, що культура скіфів дуже різноманітна; рівень розвитку скіфської цивілізації в середєїне I тисячоліття до нашої ери був достатньо високим, щоб говорити про скіфів як про один з найбільших народів свого часу. Хочеться вірити, що з розвитком науки і техніка нам вдасться одержати якісь нові відомості про життя цього дивовижного народу.

 Культурні традиції - це система методів, форм, видів, способів, принципів, підходів освоєння і вивчення історичного досвіду народу, механізм збереження і передачі культурної спадщини, духовний орієнтир консолідації нації для вирішення проблем розбудови держави. Вони мають свою структуру, виражені у певних видах, формах, рівнях. Культурні традиції стали об’єктом дослідження представників різних наук: педагогіки, історії, психології, філософії. Культурні традиції мають виховне, пізнавальне, інформативне, комунікативне, регулятивне, аксіологічне, світоглядне значення і сприяють консолідації народу.

 •  Культурні традиції - це система методів, форм, видів, способів, принципів, підходів освоєння і вивчення історичного досвіду народу, механізм збереження і передачі культурної спадщини, духовний орієнтир консолідації нації для вирішення проблем розбудови держави. Вони мають свою структуру, виражені у певних видах, формах, рівнях. Культурні традиції стали об’єктом дослідження представників різних наук: педагогіки, історії, психології, філософії. Культурні традиції мають виховне, пізнавальне, інформативне, комунікативне, регулятивне, аксіологічне, світоглядне значення і сприяють консолідації народу.

 • На всіх етапах формування українського суспільства відбувалось зародження, розвиток, формування, модернізація культурних традицій, які ставали основою нових найбільш ефективних, раціональних традицій. Традиції сприяли зберіганню, передачі, трансформації історичного досвіду наступним поколінням. Культурні традиції, які виникли в додержавний, державний періоди, модернізувались відповідно вимогам часу і продовжують реалізовувати свої функції.

 • В Україні склався досвід використання культурних традицій. Вони сприяють формуванню національної свідомості та консолідації української нації. Змодельовано шляхи їх удосконалення та поширення.

 •  

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка