Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх лікарів. Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх лікарівДата конвертації02.01.2017
Розмір445 b.

Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх лікарів.

 • Об’єкт дослідження: процес професійної підготовки майбутніх лікарів.

 • Предмет дослідження: педагогічні умови формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів.

 • Мета дослідження: виявити вплив педагогічних умов на ефективність формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини майбутніх лікарів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін.Завдання дослідження:

 • Завдання дослідження:

 • 1. Провести теоретичний аналіз проблеми формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я у майбутніх лікарів.

 • 2. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити педагогічні умови формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я у майбутніх лікарів (на прикладі вивчення дисципліни «Медична хімія»).

 • 3. Уточнити критерії та показники сформованості відповідної системи знань у майбутніх лікарів.Гіпотеза дослідження: рівень сформованості системи знань зі збереження та відновлення здоров’я у майбутніх лікарів у процесі вивчення дисципліни «Медична хімія» підвищиться за умов :

 • Гіпотеза дослідження: рівень сформованості системи знань зі збереження та відновлення здоров’я у майбутніх лікарів у процесі вивчення дисципліни «Медична хімія» підвищиться за умов :

 • 1) Вдосконалення професійної спрямованості змісту лекційних і практичних занять з дисципліни «Медична хімія»;

 • 2) Активізації пізнавальної діяльності студентів засобами впровадження інтерактивних технологій при вивченні дисципліни «Медична хімія».МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ:

 • теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних і дослідних даних, застосованих для виявлення стану розробки досліджуваної проблеми, вивчення основних понять дослідження, структурно-функціональне моделювання;

 • емпіричні: методи збору інформації: бесіди, анкетування, спостереження, педагогічний експеримент для перевірки ефективності впровадження педагогічних умов;

 • статистичні: методи математичної статистики та якісного аналізу отриманих даних, статистична обробка отриманих даних.СТРУКТУРА РОБОТИ

 • СТРУКТУРА РОБОТИ

 • Вступ

 • Розділ 1 Теоретичні основи формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів

 • Розділ 2 Експериментальна перевірка педагогічних умов формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів (на прикладі вивчення дисципліни «Медична хімія»)

 • Розділ 3 Охорона праці й навколишнього середовища

 • Висновки

 • Перелік джерел інформації

 • ДодаткиРозділ 1 Теоретичні основи формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів

 • Розділ 1 Теоретичні основи формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів

 • Проведено аналіз історико-педагогічних літературних джерел, який висвітлив ґенезу педагогічних особливостей формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів.

 • Педагогічна стратегія орієнтована на формування здорового способу життяХарактеристика системи знань

 • Характеристика системи знань

 • зі збереження та відновлення здоров’я людини:

 • - здоров’я – це біопсихосоціальне благополуччя, яке є умовою для активної трудової діяльності, соціальних і психологічних взаємозв’язків з іншими людьми;

 • - здоров’я людини ґрунтується на основі генетичних факторів, способу життя та екологічних умов, залежить також від свідомого ставлення людини до себе та оточуючого середовища;

 • - фізичне здоров’я – це природний стан організму, обумовлений нормальним функціонуванням усіх його органів і систем;

 • - психічне здоров’я залежить від стану головного мозку, воно характеризується рівнем і якістю мислення, розвитком уваги і пам’яті, ступенем емоційної стійкості, розвитком вольових якостей;

 • - моральне здоров’я визначається тими моральними принципами, що є основою соціального життя людини, тобто життя у визначеному людському суспільстві. • Педагогічні умови формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у студентів при вивченні природничо-наукових дисциплін:

 • - вдосконалення професійної спрямованості змісту лекційних і практичних занять з дисципліни «Медична хімія»;

 • - активізація пізнавальної діяльності студентів засобами впровадження інтерактивних технологій при вивченні дисципліни «Медична хімія».Розділ 2 Експериментальна перевірка педагогічних умов формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів (на прикладі вивчення дисципліни «Медична хімія»)

 • Розділ 2 Експериментальна перевірка педагогічних умов формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів (на прикладі вивчення дисципліни «Медична хімія»)

 • База дослідження − Харківський національний медичний університет.

 • Контингент обстежених склав 40 студентів першого року навчання в ХНМУ у віці від 18 до 25 років.Рівні сформованості знань зі збереження та відновлення здоров’я людини :

 • Рівні сформованості знань зі збереження та відновлення здоров’я людини :

 • - 1-й рівень (низький) – впізнавання та відтворення об’єктів або процесів (репродуктивна самостійна діяльність, виконувана «з підказкою», по пам'яті або алгоритмом, знання основного навчального матеріалу теми в обсязі, необхідному для подальшого навчання, ознайомлення з основною літературою до теми, рекомендованою програмою);

 • - 2-й рівень (середній) – евристичний (самостійна продуктивна діяльність, виконувана за самостійно створеному алгоритмом або типовим алгоритмом, перетвореному в ході самої дії);

 • - 3-й рівень (високий) – творчий (глибоке оволодіння лекційним матеріалом, знання відповідної літератури, здатність висловити власне ставлення до альтернативних міркувань з даної проблеми, проявлення вмінь самостійно та аргументовано викладати матеріал, аналізувати явища й факти, робити самостійні узагальнення й висновки, правильне виконання навчальних завдань, систематичні і глибокі знання навчального матеріалу теми, розробка нового алгоритму рішення практичного завдання).Розділ 2 Експериментальна перевірка педагогічних умов формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів (на прикладі вивчення дисципліни «Медична хімія»)

 • Розділ 2 Експериментальна перевірка педагогічних умов формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів (на прикладі вивчення дисципліни «Медична хімія»)

 • Порівняльна таблиця сформованості знань на констатувальному та контрольному етапахВИСНОВКИ

 • ВИСНОВКИ

 • 1. Проведено теоретичний аналіз проблеми формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я людини у майбутніх лікарів. Встановлено, що проблема формування здорового способу життя серед студентів вищих медичних навчальних закладів залишається актуальною і вимагає негайного вирішення засобами освіти.

 • 2. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови формування системи знань зі збереження та відновлення здоров’я у майбутніх лікарів на прикладі вивчення дисципліни «Медична хімія».

 • 3. Уточнено критерії та показники рівнів сформованості відповідної системи знань у майбутніх лікарів при вивченні дисципліни «Медична хімія».

Каталог: bitstream -> 123456789


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка