Об'єкт охорони є невідомим раніше, тобто він не є рівнем техніки; об'єкт охорони є невідомим раніше, тобто він не є рівнем технікиДата конвертації03.06.2016
Розмір444 b.об'єкт охорони є невідомим раніше, тобто він не є рівнем техніки;

 • об'єкт охорони є невідомим раніше, тобто він не є рівнем техніки;

 • об'єкт охорони є комерційне значущим;

 • об'єкт охорони сприятиме зменшенню витрат компанії;

 • об'єкт охорони сприяє задоволенню потреб споживача;

 • об'єкт охорони сприяє зміцненню положення на ринку чи положення компанії у певній галузі;

 • об'єкт охорони буде сприйнятий ринком, тобто буде на нього попит;

 • об'єкт охорони є таким, що потенційно може ліцензуватися;

 • витрати на правову охорону будуть меншими ніж доход від його використання;

 • об'єкт охорони підвищує цінність сумарних активів.Патент на винахід (корисну модель) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

 • Патент на винахід (корисну модель) – охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід (корисну модель).

 • Правова охорона надається винаходу (корисній моделі), що не суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі та відповідає умовам патентоздатності.

 •  Об'єктом винаходу (корисної моделі) може бути:

 • продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин рослини і тварини тощо);

 • процес (спосіб);

 • нове застосування відомого продукту чи процесу. • Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є новим, має винахідницький рівень і є промислово придатним.

 • Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є новою і промислово придатною.Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до патентного відомства заявку. Заявка на винахід (корисну модель) повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом – вимога єдності винаходу ( корисної моделі).

 • Особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає до патентного відомства заявку. Заявка на винахід (корисну модель) повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних єдиним винахідницьким задумом – вимога єдності винаходу ( корисної моделі).

 •  Заявка складається українською мовою і повинна містити:

 • заяву про видачу патенту на винахід чи корисну модель;

 • опис винаходу (корисної моделі);

 • формулу винаходу (корисної моделі);

 • креслення (якщо на них є посилання в описі);

 • реферат.Обсяг правової охорони, що надається патентом, визначається формулою винаходу (корисної моделі).

 • Обсяг правової охорони, що надається патентом, визначається формулою винаходу (корисної моделі).

 • Тлумачення формули повинно здійснюватися в межах опису винаходу (корисної моделі) та відповідних креслень.

 • Формула винаходу (корисної моделі) повинна виражати його суть, базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно і стисло. • Патентне відомство проводить формальну та кваліфікаційну експертизу заявки на винахід (корисну модель).

 • Формальна експертиза (експертиза за формальними ознаками) – експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення встановленим вимогам.

 • Кваліфікаційна експертиза (експертиза по суті) – експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні, винахідницькому рівню, промисловій придатності).

 •  На підставі рішення про видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться відповідні відомості до Реєстру. Одночасно з державною реєстрацією патенту на винахід чи на корисну модель патентне відомство публікує у своєму офіційному бюлетені «Промислова власність» відомості про видачу патенту. Видача патенту здійснюється у місячний строк після його державної реєстраціїПрава, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

 • Права, що випливають з патенту, діють від дати публікації відомостей про його видачу. Патент надає його власнику виключне право використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, якщо таке використання не порушує прав інших власників патентів.

 • Взаємовідносини при використанні винаходу (корисної моделі), патент на який належить кільком особам, визначаються угодою між ними. У разі відсутності такої угоди кожний власник патенту може використовувати винахід (корисну модель) за своїм розсудом, але жоден з них не має права давати дозвіл (видавати ліцензію) на використання винаходу (корисної моделі) та передавати право власності на винахід (корисну модель) іншій особі без згоди інших власників патенту.

 • Власник патенту повинен сплачувати відповідні збори за підтримання чинності патенту і добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту.

Будь-яка особа, яка до дати подання до патентного відомства заявки в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

 • Будь-яка особа, яка до дати подання до патентного відомства заявки в інтересах своєї діяльності з комерційною метою добросовісно використала в Україні технологічне (технічне) вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснила значну і серйозну підготовку для такого використання, зберігає право на безоплатне продовження цього використання або на використання винаходу (корисної моделі), як це передбачалося зазначеною підготовкою (право попереднього користування).

 • Право попереднього користування обмежується тим обсягом використання тотожного заявленому винаходу вирішення, яким воно було на дату подання заявки.

 • Право попереднього користування може передаватися або переходити до іншої особи тільки разом з підприємством чи діловою практикою або тією частиною підприємства чи ділової практики, в яких було використано вирішення, тотожне заявленому винаходу (корисній моделі), чи здійснено значну і серйозну підготовку для такого використання.

 •  Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання запатентованого винаходу (корисної моделі):

 • в конструкції чи при експлуатації транспортного засобу іноземної держави, який тимчасово або випадково перебуває у водах, повітряному просторі чи на території України, за умови, що винахід (корисна модель) використовується виключно для потреб зазначеного засобу;

 • без комерційної мети;

 • з науковою метою або в порядку експерименту;

 • за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо) з повідомленням власника патенту одразу, як це стане практично можливим та виплатою йому відповідної компенсації.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка