Об’єкт планування: Одеська область (Одеський регіон)



Дата конвертації01.06.2016
Розмір445 b.



- Об’єкт планування: Одеська область (Одеський регіон)

 • - Об’єкт планування: Одеська область (Одеський регіон)

 • - Пріоритети розвитку обраного об’єкту:

 • -- гармонізація розвитку

 • -- досягнення стану біфуркаційної стійкості

 • -- нівеляція нерівномірності розвитку регіону

 • -- розробка актуальних до відповідної стратегії локальних актів

 • -- розвиток інфраструктури регіону

 • -- широке використання досягнень НТР як у освіті, так і на виробництві

 • -- підтримання толерантного відношення та формування професійного складу всіх рівнів установ місцевого самоврядування

 • - Проблемні питання пов’язані з запровадженням планування в обраному об’єкті:

 • -- структурна ускладненість об’єкту (кількісна – кількість складових частин; якісна – нерівнозначність частин)

 • -- брак спеціалістів у сфері стратегічного планування

 • -- різноманітність проблем у всіх сферах розвитку, що зумовлює комплексну кризу в регіоні

 • -- високий ступінь колізійності повноважень на регіональному рівні

 • -- відсутність реального співробітництва між органами державної влади та місцевого самоврядування

 • -- стабільна втрата виробничого потенціалу

 • -- втрата контролю над системо утворюючими підприємствами



- Законодавча база:

 • - Законодавча база:

 • -- Конституція України

 • -- ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»

 • -- ЗУ «Про місцеві державні адміністрації»

 • -- ЗУ «Про місцеві податки і збори»

 • -- ЗУ «Про місцеві ради народних депутатів та місцеве і регіональне самоврядування»

 • -- ЗУ « Про місцеві референдуми»

 • -- ЗУ «Про Генеральну схему планування території України»

 • -- «Державна стратегія регіонального розвитку України на період до 2015 року»

 • -- ЗУ «Про стимулювання розвитку регіонів»

 • -- ЗУ «Про планування і забудову територій»

 • -- «Концепція вдосконалення системи прогнозних і програмних документів з питань соціально-економічного розвитку України»

 • -- тощо





Активне співробітництво з державами Чорноморського регіону.

 • Активне співробітництво з державами Чорноморського регіону.

 • Членство у європейських міжрегіональних об'єднаннях. Транзитні можливості території. Міжнародний імідж області та м. Одеса.



Тісні зв'язки з одеською діаспорою та земляцтвами.  

 • Тісні зв'язки з одеською діаспорою та земляцтвами.  



Досвід організації культурних, науково -освітніх, рекламно-інформаційних заходів із закордонними партнерами. Одеса є провідним культурним центром півдня України.

 • Досвід організації культурних, науково -освітніх, рекламно-інформаційних заходів із закордонними партнерами. Одеса є провідним культурним центром півдня України.

 • Сприяння розвитку культури та мистецтва етнічних меншин. 



Сильні зовнішньоекономічні зв'язки. Приплив інвестицій ззовні.

 • Сильні зовнішньоекономічні зв'язки. Приплив інвестицій ззовні.

 • Наявність перспективних галузей для розміщення інвестицій. Можливості активного розвитку сфери послуг. Активна позиція місцевої влади щодо поліпшення інноваційно-інвестиційного клімату в регіоні. Постійне нарощування транспортно-транзитних потужностей. 

 • Інтенсифікація міжрегіональної економічної співпраці.

 • Вступ України до СОТ.



Робота міжнародних консультантів у сфері навчання представників місцевих ділових та громадських кіл. 

 • Робота міжнародних консультантів у сфері навчання представників місцевих ділових та громадських кіл. 



Надання освітніх послуг закордонним студентам.

 • Надання освітніх послуг закордонним студентам.

 • Співробітництво вузів регіону з закордонними вузами. Високі можливості в залученні іноземного досвіду через конференції/інноваційні програми.



Проходження територією області маршрутів кількох міжнародних транспортних коридорів.

 • Проходження територією області маршрутів кількох міжнародних транспортних коридорів.

 • Створення глибоководного судноплавства в українській частині дельти Дунаю.

 • Активна модернізація та розвиток портового господарства. 

 • Розвиток різноманітних форм туризму з наданням широкого спектру туристичних послуг, у тому числі екзотичних (археологічного, дайвингу та інше).

 • Розвиток розгалуженої мережі організацій та установ. що надають додаткові послуги (транспортні, екскурсійні. побутові, культурно-розважальні, оздоровчі та інші).



Підвищення ефективності екологічних та природоохоронних програм та ініціатив, у тому числі міжнародних. Наявність на теренах регіону транскордонних-міжнародних об’єднань метою яких є врегулювання питань сумісного використання природних благ (приклад: Дунайська комісія у складі держав: Австрія, Болгарія, Відень, Російська Федерація, Румунія, Словаччина, Україна, Югославія).

 • Підвищення ефективності екологічних та природоохоронних програм та ініціатив, у тому числі міжнародних. Наявність на теренах регіону транскордонних-міжнародних об’єднань метою яких є врегулювання питань сумісного використання природних благ (приклад: Дунайська комісія у складі держав: Австрія, Болгарія, Відень, Російська Федерація, Румунія, Словаччина, Україна, Югославія).





Значна територія.

 • Значна територія.

 • Приморське та прикордонне положення.

 • Наявність судноплавних річок Дунаю, Дністра.

 • Значні агрокліматичні ресурси. Наявність бальнеологічних ресурсів.

 • Значна протяжність берегової лінії. 



Традиційна підприємницька активність населення.

 • Традиційна підприємницька активність населення.

 • Значна питома вага в трудових ресурсах кваліфікованої робочої сили. Високий освітній рівень населення. 



Привабливі міжнаціональні, міжетнічні і міжконфесійні відношення.

 • Привабливі міжнаціональні, міжетнічні і міжконфесійні відношення.

 • Етнічне різноманіття в рамках спільної культурної спадщини.

 • Наявність археологічних та культурологічних пам'яток.

 • Значна архітектурна спадщина.

 • Розвинута інфраструктура об’єктів культури.



Розвинутий морегосподарський комплекс.

 • Розвинутий морегосподарський комплекс.

 • Потужний, високорозвинений промисловий потенціал, достатня кількість підприємств, які виробляють інноваційну продукцію.

 • Сприятливі умови для розвитку сільськогосподарського виробництва та переробної промисловості.

 • Наявність спеціальних економічних зон.

 • Наявність перспективних промислових територій.

 • Розвинутий ринок туристичних послуг.

 • Активний розвиток фінансово-кредитної системи. 

 • Високий рівень активності підприємницької діяльності.



Низький рівень безробіття, розрахований за методологією МОП

 • Низький рівень безробіття, розрахований за методологією МОП



Велика кількість вузів та науково-дослідницьких установ.

 • Велика кількість вузів та науково-дослідницьких установ.

 • Відомі наукові та освітні школи: криогенних технологій, офтальмологічна, селекційно- генетична (зернових культур, виноградарська тощо) та інші.

 • Підготовка фахівців з широкого спектру наукових дисциплін.

 • Медично-оздоровчий потенціал та система санаторно-курортного лікування. 



Наявність усіх видів транспортного сполучення.

 • Наявність усіх видів транспортного сполучення.

 • Високі темпи розвитку стільникового зв'язку.

 • Активний процес телефонізації регіону. 



Сприятливі кліматичні умови.

 • Сприятливі кліматичні умови.

 • Значні рекреаційні та бальнеологічні ресурси.

 • Наявність природоохоронних об'єктів різного природоохоронного статусу.

 • Поліпшення стану води в Чорному морі.

 • Наявність унікальних ландшафтів та природних парків, заповідників, заказників.





Замовник - Територіальні громади сіл, селищ, міст області

 • Замовник - Територіальні громади сіл, селищ, міст області

 • Нагальність впровадження стратегічного плану - Терміново (початок впровадження 3-6 місяців; завершення/строки реалізації – 5 років)

 • БАЧЕННЯ МАЙБУТНЬОГО - Одеська область – розвинений регіон з високим рівнем життя населення, в якому кожна людина відчуває себе всебічно захищеною і впевненою в майбутньому своїх дітей, має вільний доступ до усіх соціальних благ та культурних надбань народу.

 • Одещина – це регіон сталого економічного та соціального розвитку усіх її адміністративно-територіальних одиниць, в якому практично відсутні внутрішні диспропорції. Економіка області динамічно розвивається на основі сучасних науково-інноваційних екологічно-безпечних технологій і забезпечує високі соціальні стандарти життя

 • МІСІЯ - Одеська область – провідний регіон України, зразок суспільно-політичної стабільності, сприятливого бізнесового середовища, активного міжнародного співробітництва та відкритої влади

 • СТРАТЕГІЧНА МЕТА - Досягнення Одеською областю європейських стандартів життя населення та динамічного розвитку територіальних громад на основі визначених пріоритетів та консолідації зусиль влади, бізнесу і громадськості для їх реалізації







- бюджетні кошти

 • - бюджетні кошти

 • - кошти, отримані в результаті реалізації інвестиційних проектів відповідно до стратегії

 • - матеріальні ресурси, які знаходяться на балансі суб’єктів реалізації стратегії



- Одеська обласна рада:

 • - Одеська обласна рада:

 • -- Управління Одеської обласної ради з майнових відносин

 • -- Управління з питань соціально-економічного розвитку та бюджетної політики області

 • -- Відділ з питань міжнародного,міжрегіонального, прикордонного співробітництва та євроінтеграції

 • -- Відділ бухгалтерського обліку та звітності



- Одеська обласна державна адміністрація:

 • - Одеська обласна державна адміністрація:

 • -- Головне управління економіки

 • -- Головне управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення

 • -- Головне управління праці та соціальної політики

 • -- Управління будівництва та реконструкції



- Одеська міська рада:

 • - Одеська міська рада:

 • -- Управління архітектури та містобудування

 • -- Управління міжнародних відносин, європейської інтеграції та зв'язків з Одеською діаспорою

 • -- Управління капітального будівництва 

 • -- Представництво з управління комунальною власністю

 • -- Департамент рекреаційного комплексу та туризму





На 1 етапі (2010 - 2011 роки) пріоритетними завданнями повинні стати:

 • На 1 етапі (2010 - 2011 роки) пріоритетними завданнями повинні стати:

 • 1. розроблення заходів щодо розв'язання структурних проблем у кожному місті та районі області, які мають негативний вплив на конкурентноспроможність і потенціал економічного зростання, відповідно до основних засад Закону України "Про стимулювання розвитку регіонів";

 • 2. підготовка та реалізація пілотних проектів у сфері укладання угод щодо регіонального розвитку.

 • На 2 етапі ( 2011-2012 роки) пріоритетними завданнями повинні стати:

 • 1. розробка короткострокових та середньострокових цільових програм, спрямованих на реалізацію напрямків Стратегії економічного та соціального розвитку області та окремих територій;

 • 2. спрямування державних інвестицій на розбудову соціально-економічної інфраструктури регіонів.

 • На 3 етапі ( 2012-2014 роки) пріоритетними завданнями повинні стати:

 • 1. підготовка та надання пропозицій щодо удосконалення нормативно-правової бази для проведення бюджетної та податкової реформи з метою зміцнення фінансово-економічної основи територіальних громад, збільшення питомої ваги власних доходів місцевих бюджетів.

 • 2. реалізація регіональних заходів довгострокової перспективи стратегічного значення з корегуванням строків та обсягів фінансування відповідно до виконання прогнозних показників Стратегії розвитку області;

 • 3. впровадження органами місцевого самоврядування дієвих заходів щодо зміцнення фінансово-економічної основи територіальних громад;

 • 4. посилення повноважень та відповідальності органів місцевого самоврядування за надання послуг населенню;

 • 5. укладання угод щодо регіонального розвитку.



На 4 етапі ( 2014-2015 роки) пріоритетними завданнями повинні стати:

 • На 4 етапі ( 2014-2015 роки) пріоритетними завданнями повинні стати:

 • 1. моніторинг існуючих інструментів стимулювання розвитку регіонів, результатів реформ на предмет їх ефективності та доцільності коригування з метою визначення державних пріоритетів регіонального розвитку на наступну довгострокову перспективу. Цей період стане підготовчим для розроблення наступної державної стратегії регіонального розвитку;

 • 2. визначення «дієвості стратегії». Формалізація не досягнутих цілей;

 • 3. Повний аудит діяльності виконавця стратегії;

 • 4. Притягнення до відповідальності винних ( у разі наявності) у порушенні строків чи неможливості досягнення цілей осіб-посадовців.

 • На 5 етапі ( 2015-? роки) пріоритетними завданнями повинні стати:

 • 1) Використовуючи висновки попереднього періоду:

 • а) Вважати стратегію успішно виконаною (2015 рік кінцевий)

 • б) Вважати стратегію виконаною частково, без потреби/можливості пролонгації терміну реалізації (2015 рік кінцевий)

 • в) Вважати стратегію виконаною частково, з нагальною потребою та можливістю пролонгації терміну реалізації (2015 рік не кінцевий)

 • 2) Визначити умови пролонгації у разі рішення «в»;

 • 3) В умовах зміни середовища з’ясувати, чи всі ті проблеми поставлені та не вирішені в рамках реалізації стратегії актуальні на 2015 рік і потребують розв’язання.




Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка