Об'єктом технічного захистуДата конвертації17.06.2016
Розмір445 b.

Цей нормативний документ (НД) установлює об'єкт, ціль та основні організаційно-технічні положення технічного захисту інформації (ТЗІ) на АТС, що призначені для функціонування на проводових телефонних мережах загального користування та (або) на установських (відомчих, корпоративних) системах зв'язку.

 • Цей нормативний документ (НД) установлює об'єкт, ціль та основні організаційно-технічні положення технічного захисту інформації (ТЗІ) на АТС, що призначені для функціонування на проводових телефонних мережах загального користування та (або) на установських (відомчих, корпоративних) системах зв'язку.Об'єктом технічного захисту на програмно-керованих АТС, а також на установських (відомчих, корпоративних) АТС є конфіденційна, а також відкрита важлива для особи, суспільства і держави інформація, яка зберігається та циркулює на цих АТС.

 • Об'єктом технічного захисту на програмно-керованих АТС, а також на установських (відомчих, корпоративних) АТС є конфіденційна, а також відкрита важлива для особи, суспільства і держави інформація, яка зберігається та циркулює на цих АТС. • Метою ТЗІ на програмно-керованих АТС загального користування, а також на установських (відомчих, корпоративних) АТС є запобігання за допомогою інженерно-технічних заходів здійсненню загроз інформаційним ресурсам АТС.Принцип леґітимності захисту - ТЗІ на АТС (далі - захист АТС) повинен ґрунтуватися на положеннях і вимогах чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо технічного захисту інформації, в тому числі на положеннях Концепції про технічний захист інформації в Україні.

 • Принцип леґітимності захисту - ТЗІ на АТС (далі - захист АТС) повинен ґрунтуватися на положеннях і вимогах чинних в Україні нормативно-правових актів і нормативних документів щодо технічного захисту інформації, в тому числі на положеннях Концепції про технічний захист інформації в Україні.

 • Принцип комплексності захисту - захист АТС повинен забезпечуватися комплексом взаємопов'язаних програмно-технічних засобів і організаційних заходів.Принцип безперервності захисту - захист АТС повинен забезпечуватися на всіх технологічних етапах опрацювання викликів і у всіх режимах функціонування і надання послуг, зокрема при проведенні ремонтних і реґламентних робіт.

 • Принцип безперервності захисту - захист АТС повинен забезпечуватися на всіх технологічних етапах опрацювання викликів і у всіх режимах функціонування і надання послуг, зокрема при проведенні ремонтних і реґламентних робіт.

 • Принцип мінімальної достатності захисту - захист АТС повинен забезпечувати необхідний рівень захищеності при мінімальних витратах ресурсів.Невід'ємною частиною робіт з ТЗІ на АТС є оцінка ефективності засобів захисту, що здійснюється згідно з методиками, які враховують всю сукупність технічних характеристик оцінюваного об'єкта, включаючи технічні рішення і практичну реалізацію засобів захисту.

 • Невід'ємною частиною робіт з ТЗІ на АТС є оцінка ефективності засобів захисту, що здійснюється згідно з методиками, які враховують всю сукупність технічних характеристик оцінюваного об'єкта, включаючи технічні рішення і практичну реалізацію засобів захисту.

 • Захист АТС повинен передбачати створення систем керування комплексами засобів захисту, що дозволяють здійснити безперервний контроль ефективності засобів захисту, підтримку необхідного рівня захищеності інформаційних ресурсів АТС.Структура програмно-керованої АТС, з позицій ТЗІ розподіляється на дві відносно незалежні підсистеми:

 • Структура програмно-керованої АТС, з позицій ТЗІ розподіляється на дві відносно незалежні підсистеми:

 • підсистема керування станцією;

 • підсистема комутації абонентських і з'єднувальних ліній зв'язку (КАЗЛ).спеціалізовані пристрої керування, що реалізують принцип програмного керування і складаються, здебільшого, з процесорів, пристроїв внутрішньої і зовнішньої пам'яті, периферійних пристроїв, спеціалізованих модулів керування сигналізацією, опрацюванням викликів, наданням послуг і деяких інших програмно-апаратних компонентів, які є характерними для комп'ютерної техніки;

 • спеціалізовані пристрої керування, що реалізують принцип програмного керування і складаються, здебільшого, з процесорів, пристроїв внутрішньої і зовнішньої пам'яті, периферійних пристроїв, спеціалізованих модулів керування сигналізацією, опрацюванням викликів, наданням послуг і деяких інших програмно-апаратних компонентів, які є характерними для комп'ютерної техніки;

 • термінали обслуговування, що під'єднані до пристроїв керування через канали технологічного обслуговування АТС і до підсистеми КАЗЛ - через канали інформаційного обслуговування абонентів.пристрої, що реалізують процеси комутації, мультиплексирування та концентрації абонентських і міжстанційних з'єднувальних ліній, а також компоненти устаткування абонентських ліній зв'язку - абонентські прикінцеві пристрої, фізичні лінії зв'язку, пристрої мультиплексирування абонентських ліній, станційні абонентські комплекти і т. ін.

 • пристрої, що реалізують процеси комутації, мультиплексирування та концентрації абонентських і міжстанційних з'єднувальних ліній, а також компоненти устаткування абонентських ліній зв'язку - абонентські прикінцеві пристрої, фізичні лінії зв'язку, пристрої мультиплексирування абонентських ліній, станційні абонентські комплекти і т. ін.порушення конфіденційності (тобто, ознайомлення з інформацією обмеженого доступу неавторизованими особами);

 • порушення конфіденційності (тобто, ознайомлення з інформацією обмеженого доступу неавторизованими особами);

 • порушення цілісності (тобто, несанкціонована законним власником зміна, підміна або знищення інформації);

 • порушення доступності або відмова в обслуговуванні (тобто, позаштатні обмеження в реалізації авторизованими користувачами штатних процедур доступу до інформаційних ресурсів);порушення спостережності або керованості (тобто, порушення штатних процедур ідентифікації і (або) автентифікації, контролю доступу і контролю дій користувачів, повна або часткова втрата керованості станцією);

 • порушення спостережності або керованості (тобто, порушення штатних процедур ідентифікації і (або) автентифікації, контролю доступу і контролю дій користувачів, повна або часткова втрата керованості станцією);

 • несанкціоноване користування інформаційними ресурсами станції (зокрема, несанкціоноване користування послугами, що надаються станцією і т. ін.).шляхом НСД до інформаційних ресурсів АТС, коли порушуються встановлені правила розмежування доступу (ПРД) і (або) правові норми з метою реалізації будь-якої з видів загроз для інформації на АТС через канал спеціального неприпустимого реґламентом впливу за допомогою штатних засобів доступу на устаткування, програми, дані та процеси;

 • шляхом НСД до інформаційних ресурсів АТС, коли порушуються встановлені правила розмежування доступу (ПРД) і (або) правові норми з метою реалізації будь-якої з видів загроз для інформації на АТС через канал спеціального неприпустимого реґламентом впливу за допомогою штатних засобів доступу на устаткування, програми, дані та процеси;через канал спеціального неприпустимого реґламентом впливу із застосуванням штатних основних або додаткових програмних і (або) технічних засобів станції (але не штатних засобів доступу) на устаткування, програми, дані і процеси, що утворений з метою реалізації будь-якої з видів загроз для інформації на АТС;

 • через канал спеціального неприпустимого реґламентом впливу із застосуванням штатних основних або додаткових програмних і (або) технічних засобів станції (але не штатних засобів доступу) на устаткування, програми, дані і процеси, що утворений з метою реалізації будь-якої з видів загроз для інформації на АТС;

 • через канал спеціального неприпустимого реґламентом впливу на параметри середовища функціонування АТС, що утворений з метою порушень доступності до інформації на АТС;через канал спеціального впливу позаштатними програмними і (або) програмно-технічними засобами на елементи устаткування, програми, дані і процеси на АТС, встановленими на передексплуатаційних стадіях і в процесі її експлуатації з метою реалізації будь-якої з видів загроз для інформації на АТС;

 • через канал спеціального впливу позаштатними програмними і (або) програмно-технічними засобами на елементи устаткування, програми, дані і процеси на АТС, встановленими на передексплуатаційних стадіях і в процесі її експлуатації з метою реалізації будь-якої з видів загроз для інформації на АТС;

 • через канал побічних електромагнітних випромінювань і наводок (ПЕМВН) із метою порушень конфіденційності на АТС;через канал спеціального впливу на компоненти АТС за допомогою закладних пристроїв і (або) програмних закладок, впроваджених у середовище функціонування АТС на передексплуатаційних стадіях і в процесі її експлуатації з метою реалізації будь-яких з видів загроз для інформації на АТС;

 • через канал спеціального впливу на компоненти АТС за допомогою закладних пристроїв і (або) програмних закладок, впроваджених у середовище функціонування АТС на передексплуатаційних стадіях і в процесі її експлуатації з метою реалізації будь-яких з видів загроз для інформації на АТС;

 • через канал побічних акусто-електричних перетворень інформативних сигналів на прикінцевому устаткуванні ліній зв'язку з метою порушень конфіденційності інформації на АТС;через кількісну і (або) якісну недостатність компонентів і (або) всієї АТС у цілому з метою реалізації будь-якої з видів загроз для інформації на АТС;

 • через кількісну і (або) якісну недостатність компонентів і (або) всієї АТС у цілому з метою реалізації будь-якої з видів загроз для інформації на АТС;

 • за рахунок використання випадкових збоїв і відмов у роботі устаткування АТС з метою реалізації будь-яких з видів загроз для інформації на АТС;

 • за рахунок використання помилок і некоректних (зокрема, зловмисних) дій відповідальних осіб при збереженні критичної інформації на фізичних носіях з метою реалізації будь-яких з видів загроз для інформації на АТС. • За порушників на АТС розглядаються суб'єкти , внаслідок навмисних або випадкових дій котрих, і (або) випадкові події, внаслідок настання яких можливі реалізації загроз для інформації.Розглядаються три групи моделей порушників на АТС.

 • Розглядаються три групи моделей порушників на АТС.

 • Перша група містить у собі моделі порушників, що реалізують загрози на одній підсистемі АТС з боку іншої підсистеми.

 • Друга група містить у собі моделі порушників, що реалізують загрози на підсистемі керування станцією.

 • Третя група містить у собі моделі порушників, що реалізують загрози на підсистемі КАЗЛ АТС.

Забезпечення систем ТЗІ на АТС здійснюється:

 • Забезпечення систем ТЗІ на АТС здійснюється:

 • сукупністю технічних і (або) програмних підсистем захисту, що функціонують на стадії її промислової експлуатації;

 • системою організаційно-технічних заходів;

 • системою ліквідації наслідків реалізованих загроз для інформації на АТС;

 • системою керування засобами ТЗІ.Системи ТЗІ на АТС виконують функції, що забезпечують реалізацію визначеної номенклатури функціональних послуг захисту згідно з ISO 7498-2 (Рекомендацією Х.800 ССІТТ) та НД ТЗІ 2.5-001-99 “Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації функціональних послуг захисту.”

 • Системи ТЗІ на АТС виконують функції, що забезпечують реалізацію визначеної номенклатури функціональних послуг захисту згідно з ISO 7498-2 (Рекомендацією Х.800 ССІТТ) та НД ТЗІ 2.5-001-99 “Технічний захист інформації на програмно-керованих АТС загального користування. Специфікації функціональних послуг захисту.”реалізація ПРД суб'єктів і їхніх процесів із боку моніторів обслуговування до програм, даних, процесів і пристроїв на підсистемі керування АТС;

 • реалізація ПРД суб'єктів і їхніх процесів із боку моніторів обслуговування до програм, даних, процесів і пристроїв на підсистемі керування АТС;

 • реалізація ПРД суб'єктів і їхніх процесів із боку телефонних комутаторів і прикінцевих абонентських пристроїв до сервісних функцій і послуг АТС;

 • контроль доступу до підсистеми керування станцією з боку віддалених терміналів обслуговування;

 • ізоляція програм, що виконуються в інтересах суб'єкта, від інших суб'єктів;керування потоками даних і команд з метою запобігання помилкових з'єднань, помилкового надання послуг і відмов в обслуговуванні ;

 • керування потоками даних і команд з метою запобігання помилкових з'єднань, помилкового надання послуг і відмов в обслуговуванні ;

 • ідентифікація й упізнання (автентифікація) суб'єктів;

 • реєстрація дій суб'єкта і його процесу;

 • надання можливостей вилучення або включення нових суб'єктів і об'єктів доступу , а також зміни повноважень суб'єктів;

 • реакція на спроби НСД, наприклад, сигналізація, блокування, знищення ресурсу, відновлення після НСД;шифрація інформаційних ресурсів;

 • шифрація інформаційних ресурсів;

 • тестування засобів захисту від НСД;

 • очищення робочих областей пам'яті ЕОМ після завершення роботи з даними, що захищаються;

 • облік вихідних друкарських і графічних форм і твердих копій;

 • контроль цілісності програмної й інформаційної частин системи розмежування доступу (СРД).Функціональна послуга захисту (ФПЗ) являє собою взаємопов'язаний набір виконуваних у середовищі експлуатації АТС елементарних функцій, що дозволяє протистояти певній множині загроз для інформації.

 • Функціональна послуга захисту (ФПЗ) являє собою взаємопов'язаний набір виконуваних у середовищі експлуатації АТС елементарних функцій, що дозволяє протистояти певній множині загроз для інформації.

 • У найпростішому випадку ФПЗ є одна елементарна функція, спрямована на протидію визначеній одній загрозі.

 • З позицій ТЗІ АТС разом із реалізованою на ній системою захисту розглядається як набір ФПЗ.

 • Нормовані специфікації ФПЗ, структуровані за видами загроз для інформації і за способами здійснення цих загроз, наведені в НД ТЗІ 2.5-001-99 . • ФПЗ на АТС здійснюються за допомогою конкретних засобів і механізмів. Засоби і механізми захисту необхідно розглядати в двох аспектах - із позицій їхньої ефективності і коректності.При цьому під ефективністю засобу або механізму захисту розуміється його спроможність протистояти як прямим атакам, так і всіляким лазівкам, що пов'язані з роботою засобу або механізму захисту в конкретних умовах застосування (зокрема, спроможність протистояти відключенням, обходам, ушкодженням, обманам, провокуванням і т.ін.).

 • При цьому під ефективністю засобу або механізму захисту розуміється його спроможність протистояти як прямим атакам, так і всіляким лазівкам, що пов'язані з роботою засобу або механізму захисту в конкретних умовах застосування (зокрема, спроможність протистояти відключенням, обходам, ушкодженням, обманам, провокуванням і т.ін.).

 • Під коректністю засобу або механізму захисту розуміється його спроможність правильно реалізувати визначену ФПЗ.Спроможність механізму захисту протистояти прямим атакам (тобто, спробам його безпосереднього злому) називається стійкістю (потужністю) механізму. З метою оцінки захищеності АТС специфікуються три рівня стійкості механізмів захисту (базовий, середній і високий).

 • Спроможність механізму захисту протистояти прямим атакам (тобто, спробам його безпосереднього злому) називається стійкістю (потужністю) механізму. З метою оцінки захищеності АТС специфікуються три рівня стійкості механізмів захисту (базовий, середній і високий).

 • Нормовані специфікації рівнів стійкості механізмів захисту наведені в НД ТЗІ 2.5 - 001 – 99.

Цей нормативний документ (НД) містить специфікації функціональних послуг захисту (ФПЗ) інформаційних ресурсів АТС, а також специфікації рівнів стійкості механізмів захисту інформації, які ці ФПЗ реалізують.

 • Цей нормативний документ (НД) містить специфікації функціональних послуг захисту (ФПЗ) інформаційних ресурсів АТС, а також специфікації рівнів стійкості механізмів захисту інформації, які ці ФПЗ реалізують.

 • Дія цього документу поширюється на програмно-керовані АТС, що функціонують на мережі електрозв’язку загального користування, а також у складі відомчих (корпоративних, установських) проводових телефонних мереж, у яких зберігається та циркулює інформація, що підлягає технічному захисту.Спецікації ФПЗ для АТС, що наведені в цьому документі, є нормами, які спрямовані на розв’язання таких задач:

 • Спецікації ФПЗ для АТС, що наведені в цьому документі, є нормами, які спрямовані на розв’язання таких задач:

 • створення та оцінка захищених АТС за критеріями ТЗІ;

 • створення та оцінка систем і засобів ТЗІ на АТС за критеріями ТЗІ;

 • контроль рівня захищеності інформаційних ресурсів на АТС від ураження через технічні канали.

 • Цим документом необхідно керуватись згідно з НД ТЗІ 2.7-001-99 на стадіях розробки та реалізації техно-робочого проекту системи ТЗІ для АТС, а також на стадії оцінки АТС за критеріями ТЗІ.Для позначення ФПЗ використовуються наведені синтаксичні і семантичні правила формування термів – позначень ФПЗ.

 • Для позначення ФПЗ використовуються наведені синтаксичні і семантичні правила формування термів – позначень ФПЗ.

 • Перший символ терма – літера Ф, дозволяє відрізнити позначення (терм) ФПЗ АТС від інших термів.

 • Другий і третій символи терма – двозначне десяткове число (код підсистеми), що відображає тип підсистем захисту інформаційних ресурсів АТС, які структуровані за видами технічних каналів витоку, спеціальних впливів та НСД.

Решта символів терма є послідовність змістовних скорочень, що поєднані між собою спеціальними розмежувачами, які разом із трьома попередніми символами утворюють у контексті код ФПЗ.

 • Решта символів терма є послідовність змістовних скорочень, що поєднані між собою спеціальними розмежувачами, які разом із трьома попередніми символами утворюють у контексті код ФПЗ.

 • Змістовні скорочення складаються з трьох семантичних частин:

 • скорочення для позначення дій (дієслова);

 • скорочення для позначення місць і (або) предметів розгляду (іменники);

 • скорочення для уточнення дій, місць та предметів розгляду (прикметники).

 • Дієслова мають трьохлітерні мнемонічні позначення. Іменники позначаються двома літерами. Позначення прикметників – однолітерні.Частина позначення …/РДО/ТЗ вказує, що маються на увазі правила розмежування доступу, що реалізовані через технічні засоби (або, інакше кажучи, за допомогою технічних засобів).

 • Частина позначення …/РДО/ТЗ вказує, що маються на увазі правила розмежування доступу, що реалізовані через технічні засоби (або, інакше кажучи, за допомогою технічних засобів).

 • Частина позначення …/РДО\ТЗ вказує, що маються на увазі правила розмежування доступу (застосовані) до технічних засобів (елементів устаткування).

 • Частина позначення …/ТЗ’ПЗ\ПС\УО вказує, що мається на увазі технічне і (або) програмне забезпечення для підтримки послуг адміністраторів захисту (уповноважених осіб).

 • Запис частини специфікації послуги змінної довжини завжди починається із розмежувача «/» і має ієрархічну структуру: скорочення, що розміщене у запису специфікації лівіше, має більш загальний зміст ніж скорочення, що міститься правіше.Ф01/РДО/Д/АЛ\ПС – мнемонічне позначення ФПЗ, що протидіє загрозам спеціальних впливів суб’єктів доступу через штатні термінали обслуговування і штатні абонентські прикінцеві пристрої (01). Конкретний зміст цієї ФПЗ специфікується за допомогою підтерма /РДО/Д/АЛ\ПС – розмежування доступу (РДО) з використанням довірчих (Д) правил з боку телефонних комутаторів і прикінцевих абонентських пристроїв (АЛ), які застосовуються до сервісних функцій і послуг (ПС) АТС .

 • Ф01/РДО/Д/АЛ\ПС – мнемонічне позначення ФПЗ, що протидіє загрозам спеціальних впливів суб’єктів доступу через штатні термінали обслуговування і штатні абонентські прикінцеві пристрої (01). Конкретний зміст цієї ФПЗ специфікується за допомогою підтерма /РДО/Д/АЛ\ПС – розмежування доступу (РДО) з використанням довірчих (Д) правил з боку телефонних комутаторів і прикінцевих абонентських пристроїв (АЛ), які застосовуються до сервісних функцій і послуг (ПС) АТС .

 • Кожній ФПЗ ставиться у відповідність перелік загроз, яким вона запобігає. Види загроз закодовані однією літерою слов’янського алфавіту, а саме:

 • К – порушення конфіденційності;

 • Ц – порушення цілісності;

 • Д – порушення доступності;

 • С – порушення спостережності або керованості;

 • Р – несанкціоноване користування ресурсами.Для ФПЗ Ф01/РДО/Д/АЛ\ПС, що наведена у прикладі 1, перелік загроз КЦ__Р складається з усіх перелічених вище загроз, за винятком порушень доступності і порушень спостержності або керованості.

 • Для ФПЗ Ф01/РДО/Д/АЛ\ПС, що наведена у прикладі 1, перелік загроз КЦ__Р складається з усіх перелічених вище загроз, за винятком порушень доступності і порушень спостержності або керованості. • Цей нормативний документ (НД) установлює вимоги до гарантій захисту інформації, що циркулює на програмно - керованих АТС загального користування, а також на установських (відомчих, корпоративних) АТС.У цьому документі надані специфікації гарантій захисту інформаційних ресурсів технологічних середовищ створення та експлуатації АТС.

 • У цьому документі надані специфікації гарантій захисту інформаційних ресурсів технологічних середовищ створення та експлуатації АТС.

 • Специфікації гарантій захисту необхідні для визначення рівнів довіри до коректності розробок, реалізацій та експлуатації систем ТЗІ на оцінюваних АТС.У цьому документі специфіковані гарантії за п'ятьма аспектами забезпечення захищеності інформації в технологічному середовищі створення та експлуатації систем ТЗІ і АТС у цілому:

 • У цьому документі специфіковані гарантії за п'ятьма аспектами забезпечення захищеності інформації в технологічному середовищі створення та експлуатації систем ТЗІ і АТС у цілому:

 • гарантії безпеки середовища персоналу;

 • гарантії стандартизації технологічного середовища;

 • гарантії забезпечення спостережності і керованості технологічного середовища;

 • гарантії забезпечення конфіденційності і цілісності інформаційних ресурсів технологічного середовища;

 • гарантії якості документації.Цей нормативний документ (НД) установлює вимоги до довірчих оцінок коректності реалізації захисту інформації, що циркулює на програмно-керованих АТС загального користування, а також на установських (відомчих, корпоративних) АТС.

 • Цей нормативний документ (НД) установлює вимоги до довірчих оцінок коректності реалізації захисту інформації, що циркулює на програмно-керованих АТС загального користування, а також на установських (відомчих, корпоративних) АТС.Специфікації довірчих оцінок необхідні для визначення рівнів довіри до коректності розробок та реалізацій систем ТЗІ в оцінюваних АТС, якщо оцінка рівнів довіри виконується відповідно до базової методики оцінки захищеності інформації на АТС НД ТЗІ 3.7-002-99, що грунтується на єдиних (уніфікованих) для Європейського Союзу "Критеріях оцінки безпеки систем інформаційної техніки - ITSEC".

 • Специфікації довірчих оцінок необхідні для визначення рівнів довіри до коректності розробок та реалізацій систем ТЗІ в оцінюваних АТС, якщо оцінка рівнів довіри виконується відповідно до базової методики оцінки захищеності інформації на АТС НД ТЗІ 3.7-002-99, що грунтується на єдиних (уніфікованих) для Європейського Союзу "Критеріях оцінки безпеки систем інформаційної техніки - ITSEC".У цьому НД специфіковано шість рівнів довіри - від Е1 до Е6 включно.

 • У цьому НД специфіковано шість рівнів довіри - від Е1 до Е6 включно.

 • Специфікації довірчих оцінок у цьому документі розміщені в шести розділах - згідно кількості рівнів довіри.Документ спрямований на рішення таких задач:

 • Документ спрямований на рішення таких задач:

 • розробка вимог щодо захисту інформації на АТС;

 • створення захищених АТС ;

 • створення систем і засобів ТЗІ на АТС;

 • оцінка захищеності інформації на АТС;

 • оцінка ефективності систем і засобів ТЗІ на АТС.Специфікації довірчої оцінки коректності захисту для рівнів Е1-Е6 визначають:

 • Специфікації довірчої оцінки коректності захисту для рівнів Е1-Е6 визначають:

 • вимоги до документації, що описує результати створення системи ТЗІ

 • гарантії забезпечення захищеності інформації в середовищі створення оцінюваної АТС

 • вимоги до експлуатаційної документації

 • гарантії забезпечення захищеності інформації в експлуатаційному середовищіКаталог: files -> icit -> kszi -> npzib -> lectures
lectures -> Концепція (основи державної політики) національної безпеки україни схвалена Постановою вр україни N3/97-вр
lectures -> Iso/iec з урахуванням їх впровадження у галузь «Інформаційної безпеки» : На даний час, сформовано цілий ряд стандартів iso/iec
lectures -> Закон визначає: Закон визначає
lectures -> Про технічний захист інформації в Україні
lectures -> Положення визначає порядок здійснення криптографічного захисту інформації з обмеженим доступом, розголошення якої завдає (може завдати) шкоди державі, суспільству або особі
lectures -> Положення з захисту інформації в комп’ютерних системах від нсд загальні положення з захисту інформації в комп’ютерних системах від нсд нд тзі 1 002 99
lectures -> Технічне завдання на створення ксзі в ас (тз на ксзі) є засадничим організаційно- технічним документом для виконання робіт щодо забезпечення захисту інформації в системі
lectures -> Обґрунтування необхідності створення системи або розробки засобу автоматизованої обробки та передачі даних
lectures -> Апаратний, програмний, апаратно-програмний або інший засіб, призначений для криптографічного захисту інформації


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка