Один з найважливіших факторів розвитку економіки будь-якої країни та благополуччя населенняДата конвертації01.06.2016
Розмір446 b.
ТипПрограмаОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯ

 • ОДИН З НАЙВАЖЛИВІШИХ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ БУДЬ-ЯКОЇ КРАЇНИ ТА БЛАГОПОЛУЧЧЯ НАСЕЛЕННЯАлма-Атинська декларація 1978 року

 • Алма-Атинська декларація 1978 року

 • Програма ВООЗ "Здоров'я для всіх до 2000 року“

 • Люблянська хартія по реформуванню охорони здоров’я в Європі (1996 рік)

 • Програма Європейського регіонального бюро ВООЗ “Здоров’я - 21”

 • Цілі розвитку тисячоліття (затверджені на Самміті тисячоліття, 2000 рік)

 • Європейська міністерська конференція ВООЗ з систем охорони здоров’я (2008 рік)

 • Таллінська хартія (2013 рік)

Відомо, що ні гроші, ні оснащення, ні найкращі наміри не можуть забезпечити достатній прогрес в охороні здоров’я, якщо відсутні системи, здатні надавати своєчасну і адекватну медичну допомогу тим, хто найбільше її потребує

 • Відомо, що ні гроші, ні оснащення, ні найкращі наміри не можуть забезпечити достатній прогрес в охороні здоров’я, якщо відсутні системи, здатні надавати своєчасну і адекватну медичну допомогу тим, хто найбільше її потребує

17-18 жовтня 2013 року в Естонії на нараді міністрів під егідою “Системи охорони здоров’я для здоров’я і благополуччя в контексті політики Здоров’я - 2020” було сказано, що “Системи охорони здоров’я – це більше ніж надання медичної допомоги, вони повинні передбачати більш широкий комплекс заходів щодо захисту здоров’я, забезпечення активного довголіття і благополуччя”

 • 17-18 жовтня 2013 року в Естонії на нараді міністрів під егідою “Системи охорони здоров’я для здоров’я і благополуччя в контексті політики Здоров’я - 2020” було сказано, що “Системи охорони здоров’я – це більше ніж надання медичної допомоги, вони повинні передбачати більш широкий комплекс заходів щодо захисту здоров’я, забезпечення активного довголіття і благополуччя”Невиправдано низька частка первинної медико-санітарної допомоги в загальному комплексі медичної допомоги

 • Невиправдано низька частка первинної медико-санітарної допомоги в загальному комплексі медичної допомоги

 • Неефективна побудова системи та деформованість структури медичних послуг

 • Відсутність механізму планування та оцінки роботи медичних закладів у прив’язці до надання медичних послуг та відповідно фінансування за цим показником

 • Невиправдано мізерний рівень системи фінансування з інших, крім бюджетних джерел, зокрема, громадських фондів, системи страхування, платних послуг

 • Розпорошеність та неефективність використання наявних ресурсів охорони здоров’ясистеми управління не забезпечують адекватного реагування галузі на потреби людини і суспільства, що динамічно змінюються, врахування ризиків та використання потенційних можливостей;

 • системи управління не забезпечують адекватного реагування галузі на потреби людини і суспільства, що динамічно змінюються, врахування ризиків та використання потенційних можливостей;

 • організаційно-правова база з ОЗ не повною мірою відповідає сучасним світовим тенденціям щодо функціонування та розвитку систем ОЗ;

 • система фінансування галузі ОЗ та окремих закладів охорони здоров'я зорієнтована на утримання неефективної структури, а не на результати діяльності;

 • структура ОЗ характеризується диспропорційним розвитком елементів, які забезпечують затратні втручання, і водночас виразною слабкістю та нерозвиненістю складових, що спрямовані на зміцнення здоров'я та профілактику;

 • система кадрового забезпечення не задовольняє потреби галузі щодо адекватного відновлення та підвищення кадрового потенціалу СОЗ у його кількісному і якісному аспектах;

 • інформаційно-аналітичне забезпечення спирається на паперовий медико-статистичний облік і звітність та унеможливлює комплексний моніторинг і оцінку ресурсів СОЗ з метою ефективного оперативного управління та стратегічного планування;

 • механізм міжсекторальної координації і взаємодії в інтересах здоров'я населення є надто слабким;

 • система науково-методичного забезпечення діяльності і розвитку СОЗ є недосконалою і віддаленою від нагальних і стратегічних потреб галузі;

 • інформаційно-комунікаційне забезпечення не відповідає вимогам сьогодення і не має випереджаючого характеру.

Відповідальність за стан здоров’я населення несуть національні СОЗ

 • Відповідальність за стан здоров’я населення несуть національні СОЗ

Зміцнення фінансової бази та забезпечення сталого фінансування галузі охорони здоров’я

 • Зміцнення фінансової бази та забезпечення сталого фінансування галузі охорони здоров’я

 • Забезпечення надання населенню безоплатної медичної допомоги в обсягах, гарантованих державою

 • Оптимізація мережі закладів охорони здоров’я відповідно до потреб населення

 • Формування ефективної системи контролю та управляння якістю медичної допомоги

 • Оновлення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я

 • Проведення раціональної фармацевтичної політики

 • Удосконалення кадрової політики

 • Програмно-цільовий підхід до розвитку галузі охорони здоров’я

 • Удосконалення інноваційної політики та підвищення ефективності використання наукового потенціалу

поетапне збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я

 • поетапне збільшення бюджетних асигнувань на охорону здоров’я

 • збільшення питомої ваги видатків на охорону здоров’я в структурі ВВП, оскільки на сьогодні цей показник є одним з найнижчих серед європейських країн

 • оптимізація структури бюджетних видатків

 • запровадження ефективної системи багатоканального фінансування сфери охорони здоров’я

 • програмно-цільовий метод планування видатків

 • залучення коштів міжнародних організацій та зарубіжних країн

 • ефективне використання фінансових ресурсів

Росія - до 800$

 • Росія - до 800$

 • Білорусь - до 700$

 • Румунія - до 1000$

 • Литва - до 1500$

 • Польща - до 1500$

 • Україна - до 250$ (при відсутності дотримання нормативів навантаження, особливо на селі)

Міжгалузева комплексна програма "Здоров’я нації" на 2002 - 2011 роки

 • Міжгалузева комплексна програма "Здоров’я нації" на 2002 - 2011 роки

 • Комплексна програма "Цукровий діабет"

 • Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії в Україні

 • Національна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2004 - 2008 роки

 • Програма розвитку донорства крові та її компонентів на 2002 - 2007

 • Програма імунопрофілактики населення на 2002 - 2006 роки

 • Державна програма "Онкологія" на 2002 - 2006 роки

 • Програма профілактики та лікування стоматологічних захворювань на 2002 - 2007 рокиДержавна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006 - 2010 роки

 • Державна програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2006 - 2010 роки

 • Державна програма створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги на період до 2010 року

 • Державна програми "Дитяча онкологія" на 2006 - 2010 роки

 • Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007 - 2011 роках

 • Загальнодержавна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки

 • Державна програма “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року

 • Загальнодержавна програма “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року • Низька доступність медичної допомоги;

 • Низька якість медичних послуг;

 • Особисті витрати населення на отримання медичних послуг дорівнюють державним витратам (50% від загального обсягу фінансування). • Відсутня мотивація лікаря до надання якісної послуги;

 • Надмірне навантаження на лікарів загальної практики;

 • Застаріле обладнання та невідповідні умови праці. • Фінансується не обсяг медичної допомоги, а ліжко;

 • Надмірна кількість стаціонарних закладів охорони здоров’я веде до дублювання функцій.

Реформувати систему охорони здоров’я для задоволення реальних медичних потреб населення

 • Реформувати систему охорони здоров’я для задоволення реальних медичних потреб населення

 • тобто:

 • 1. Реорганізація мережі медичних закладів

 • 2. Зміна механізму фінансування

 • 3. Впровадження системи управління якістю медичних послуг • Розбудова мережі амбулаторій загальної практики (сімейної медицини)

 • Наближення амбулаторій до місць проживання громадян, особливо в сільській місцевості

 • Наближення швидкої медичної допомоги у сільської місцевості за принципом 20 хвилин доставки

 • Посилення ролі профілактики та формування здорового способу життя у діяльності лікарів загальної практики

 • Направлення пацієнта у разі необхідності до спеціалізованих медичних закладів лікарем загальної практики (сімейним лікарем) відповідно до характеру захворювання

 • Надання спеціалізованої територіально доступної медичної допомоги в рамках госпітального округаПроведення чіткого структурного, фінансового і функціонального розмежування первинної та вторинної медичної допомоги

 • Проведення чіткого структурного, фінансового і функціонального розмежування первинної та вторинної медичної допомоги

 • Створення мережі установ первинного рівня переважно у вигляді амбулаторій ОП / СМ та їх обладнання відповідно до табелів оснащення

 • Створення центрів ПМСДОб'єднання коштів на надання

 • Об'єднання коштів на надання

 • первинної медико-санітарної допомоги на рівні району або міста,

 • вторинної (спеціалізованої) і швидкої медичної допомоги на обласному рівні

 • третинної (високо спеціалізованої високотехнологічної) допомоги – на обласному й державному рівнях.

 • Перерозподіл фінансування на користь первинної медичної допомоги й профілактичної медицини.

 • Перехід від кошторисного фінансування комунальних і державних лікувальних установ до закупівлі медичної послуги.

 • Оплата роботи медичних працівників з урахуванням кількості та якості наданих послуг.Метою впровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі є встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання.

 • Метою впровадження програмно-цільового методу в бюджетному процесі є встановлення безпосереднього зв'язку між виділенням бюджетних коштів та результатами їх використання.

 • Введення програмно-цільового методу в бюджетному процесі направлено на:

 • Забезпечення прозорості бюджетного процесу, чітко визначає цілі і завдання, на досягнення яких витрачаються бюджетні кошти

 • Оцінку діяльності учасників бюджетного процесу щодо досягнення поставлених цілей та виконання завдань, а також проведення аналізу причин неефективного виконання бюджетних програм

 • Посилення відповідальності головного розпорядника бюджетних коштів за дотримання відповідності бюджетних програм законодавчо визначеної мети його діяльності

 • Підвищення якості розробки бюджетної політики,ефективності розподілу і використання бюджетних коштів.Сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату

 • Сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної мети, завдань та очікуваного результату

 • Складаються строком на 3 роки для надання:

 • первинної медико-санітарної допомоги

 • вторинної медичної допомоги;

 • третинної медичної допомоги

 • швидкої медичної допомоги.для надання первинної медико-санітарної допомоги - районні державні адміністрації та управління охорони здоров'я міських рад

 • для надання первинної медико-санітарної допомоги - районні державні адміністрації та управління охорони здоров'я міських рад

 • для надання вторинної, третинної і швидкої медичної допомоги - управління охорони здоров'я обласних державних адміністрацій. • укладається між головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми в охороні здоров'я в рамках певних бюджетних призначень

Створення механізму незалежного контролю якості діяльності медичних закладів

 • Створення механізму незалежного контролю якості діяльності медичних закладів

 • Запровадження системи індикаторів оцінки якості медичної послуги

 • Розробка та впровадження клінічних протоколів

 • Посилення захисту прав пацієнтів та залучення громадських організацій до контролю за якістю діяльності медичних закладівСтворення системи охорони здоров'я, інфраструктура якої буде відповідати потребам населення

 • Створення системи охорони здоров'я, інфраструктура якої буде відповідати потребам населення

 • фінансування за рахунок об’єднання коштів у потужні пули коштів забезпечить дієвий захист населення від фінансових ризиків

 • застосування сучасних методів фінансування ЛПЗ забезпечить ефективний розподіл і використання ресурсів, створить відповідні стимули для медичного персоналу

 • стандартизація медичної допомоги в комплексі з іншими механізмами створить умови для істотного підвищення якості медичної допомоги.

 • Весь комплекс інституціональних перетворень і змін у політиці дозволить істотно збільшити внесок системи охорони здоров'я у поліпшення здоров'я населення країни, підвищити конкурентоспроможність країни і благополуччя її громадян.

комплексний підхід;

 • комплексний підхід;

 • запровадження державно-громадської системи управління;

 • запровадження багатоканального фінансування;

 • медико-економічна ефективність;

 • чітка структура системи охорони здоров’я;

 • управління якістю;

 • багатосекторальна взаємодія, координація за відповідальність у забезпеченні здоров’я населення.державно-громадську модель управління СОЗ;

 • державно-громадську модель управління СОЗ;

 • багатоканальність фінансування (бюджети різних рівнів, кошти соціального та добровільного медичного страхування та ін.);

 • об’єднання коштів громад на охорону здоров’я у фінансові пули на регіональному рівні (система єдиного замовника ПМД, ЕМД та ВМД);

 • чітке визначення структур, функцій та пропорцій фінансування за видами медичної допомоги;

 • застосування нових фінансових механізмів оплати медичних послуг;

 • запровадження договірних відносин між замовниками та постачальниками медичних послуг;

 • оплату праці медичного персоналу з урахуванням обсягів та якості роботи;

 • встановлення гарантованого рівня безоплатної медичної допомоги;

 • інтегроване надання ПМД;

 • оптимізацію мережі закладів охорони здоров’я з урахуванням потреб населення у медичному обслуговуванні;

 • високу інтеграцію діяльності ЗОЗ, що надають різні види медичної допомоги, при провідній координуючій ролі ПМД;

 • усунення дискримінації між державними та недержавними ЗОЗ;

 • формування сучасної системи громадської охорони здоров’я;

 • систему безперервного поліпшення якості медичної допомоги;

 • застосування сучасних механізмів забезпечення доступності та якості лікарських засобів.

збільшення якості та доступності послуг з ОЗ;

 • збільшення якості та доступності послуг з ОЗ;

 • зміну спрямованості правового регулювання в ОЗ від подолання наслідків порушень прав пацієнтів до їх запобігання;

 • зростання рівня задоволення населення послугами з ОЗ;

 • створення для інвалідів та інших маломобільних категорій населення безперешкодного середовища в ЗОЗ;

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pres.in.ua 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка